ORDIN nr. 1.633 din 17 noiembrie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru administrație nr. 137/2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societății "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L.
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 25 noiembrie 2021    Având în vedere prevederile:– art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;– art. 8 alin. (7) și (8) și ale art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul I Ordinul ministrului delegat pentru administrație nr. 137/2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societății "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 19 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:Ordinprivind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea-S.A.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2 Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea, județul Bihor, Șoseaua de Centură - Strada Ogorului nr. 4 și identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 175984, 175985, 175991, 175993, 177729, 177365, 177433-177437, 183275, 183276, 187390-187392, 187985, 187986, 187994, 187995, 188154, 188155, 190248, 190284, 192501, 192502, 192791,192792,192800-192803, 192878, 192879,192881-192886, 194245, 195110-195112, 199168, 200230, 201461, 202065, 202082, 202739-202741, 202768-202770, 203017, 203018, 203260, 203283, 203285, 203293, 203294, 203296, 203302, 203303, 203319, 203362, 203490, 204669, 204686-204688, 205877, 205878, 205932, 205933, 206048, 206049, 208032, 208033, 208035 și 208036, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea;b) are o suprafață de 80,19 ha.3. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
    Cseke Attila Zoltan
    București, 17 noiembrie 2021. Nr. 1.633.  +  ANEXĂ*) *) Anexa este reprodusă în facsimil. (Anexa la Ordinul nr. 137/2012) -----