HOTĂRÂRE nr. 1.009 din 26 octombrie 2000privind corelarea gradelor profesionale prevăzute în Statutul personalului silvic cu categoriile, clasele şi gradele aferente funcţiilor publice, prevăzute în Statutul funcţionarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 8 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 58 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Corelarea gradelor profesionale ale personalului silvic, prevăzute în Statutul personalului silvic, cu categoriile, clasele şi gradele aferente funcţiilor publice, prevăzute în Statutul funcţionarilor publici, se face potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică personalului silvic care, potrivit legii, are şi calitatea de funcţionar public.  +  Articolul 3Au calitatea de funcţionar public categoriile de personal silvic care au fost numite, în condiţiile legii, în funcţii publice de conducere şi de execuţie, în următoarele structuri: a) direcţia şi compartimentele de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor, din aparatul propriu al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; b) inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în Fondul forestier naţional, precum şi cele din cadrul oficiilor cinegetice teritoriale.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statp. Preşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Jozsef Birtalan  +  Anexă
                                    CORELAREA
          gradelor profesionale prevăzute în Statutul personalului silvic cu
             categoriile, clasele şi gradele aferente funcţiilor publice,
                      prevăzute în Statutul funcţionarilor publici
  Grade profesionale (Statutul personalului silvic - art. 7 şi anexa) Categorii, clase şi grade (Statutul funcţionarilor publici - art. 10-12 şi art. 14)
  PERSONAL SILVIC FUNCŢIONARI PUBLICI
  I. Ingineri (Pregătirea superioară - absolvenţi ai facultăţii de silvicultura) I. Categoria A (Studii superioare de lungă durata, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalente)
  Inginer silvic debutant Funcţionar public debutant
  Inginer silvic Clasa a III-a - gradul 3 sau gradul 2
  Inginer-şef silvic Clasa a III-a - gradul 1 Clasa a II-a - gradul 3
  Inginer inspector silvic Inginer inspector general silvic Clasa a II-a - gradul 2 sau gradul 1 Clasa I - gradul 3 sau gradul 2
  Inginer consilier silvic Clasa I - gradul 1
  II. Subingineri (Pregătire superioară de scurta durata - absolvenţi ai colegiului forestier) II. Categoria B (Studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma)
  Subinginer silvic debutant Funcţionar public debutant
  Subinginer silvic Clasa a III-a - gradul 3 sau gradul 2
  Subinginer silvic principal Clasa a III-a - gradul 1 Clasa a II-a - gradul 3 sau gradul 2 ori gradul 1 Clasa I - gradul 3 sau gradul 2 ori gradul 1
  III. Tehnicieni (Pregătire medie - absolvenţi ai şcolii tehnice silvice postliceale) III. Categoria C (Studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diploma)
  Tehnician silvic debutant Funcţionar public debutant
  Tehnician silvic Clasa a III-a - gradul 3 sau gradul 2 ori gradul 1
  Tehnician silvic principal Clasa a II-a - gradul 3 sau gradul 2 ori gradul 1 Clasa I - gradul 3 sau gradul 2 ori gradul 1
  ───────────────