PROCEDURĂ din 19 noiembrie 2021de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 19 noiembrie 2021    Notă
    Aprobată prin INSTRUCȚIUNEA nr. 2.503 din 19 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1105 din 19 noiembrie 2021.
    Metodologie de lucru la nivelul unităților de învățământÎn scopul identificării rapide a eventualelor cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se efectuează testarea periodică, utilizând teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă.1. Măsuri generaleTestarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se realizează după cum urmează:a) în prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs;b) testarea se va efectua în sala de clasă/grupă sau în alte spații, sub îndrumarea cadrului medical sau a persoanelor responsabile desemnate din cadrul unității de învățământ, sau la domiciliu, sub îndrumarea părinților/reprezentanților legali;c) persoanele responsabile din cadrul unității de învățământ vor fi instruite privind colectarea testelor cu rezultat pozitiv, acestea fiind considerate deșeuri medicale cu potențial infecțios. În situația colectării testelor cu rezultat pozitiv la nivelul unităților de învățământ, acestea se vor arunca în coșuri de gunoi cu capac și pedală prevăzute cu sac de gunoi și vor fi colectate și eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.2. Recomandări generale de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă:1. se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform recomandărilor producătorului;2. se păstrează testele între +2 - +30°C;3. se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasă din folia protectoare de aluminiu;4. se prelucrează mostra de salivă imediat după recoltare;5. se evită consumul de alimente/băuturi cu cel puțin o oră înainte de efectuarea testului, în funcție de prevederile producătorului;6. se asigură permanent dezinfecția corectă a mâinilor și suprafețelor. 3. Pentru testarea propriu-zisă: 1. se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat și se va folosi cât de curând posibil;2. se așază dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată;3. se scoate un tub de extracție și o sticluță de soluție. Se scoate capacul și se adaugă soluția în tubul de extracție;4. se scuipă saliva în recipientul pentru colectarea salivei;5. se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă și se transferă în tubul de extracție;6. se îndoaie și se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca deșeu medical;7. se închide tubul de extracție cu capacul și se agită ușor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluția;8. se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului de testare (caseta);9. se citește rezultatul după 10-15 minute;10. se interpretează rezultatul conform instrucțiunilor de utilizare:– pozitiv: apar două linii. O linie colorată apare în zona-martor (C) și o altă linie colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare;– negativ: o linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în zona de test (T);– neconcludent: linia de control nu apare. Volumul specimenului insuficient sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele cele mai probabile ale rezultatelor nule. Se revizuiește procedura și se repetă testul utilizând o nouă casetă de testare. 4. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au următoarele responsabilități:1. asigură sprijin metodologic inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind testarea cu teste rapide antigen din salivă în unitățile de învățământ, precum și pentru managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă;2. coordonează instruirea cadrelor medicale sau a persoanelor desemnate din unitățile de învățământ privind modalitatea de utilizare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din probă de salivă, de interpretare a rezultatelor acestora, precum și de colectare a testelor utilizate. ------