CIRCULARĂ nr. 25 din 9 noiembrie 2021privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1073 din 9 noiembrie 2021    Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din data de 9 noiembrie 2021,Banca Națională a României h o t ă r ă ș t e:Începând cu data de 10 noiembrie 2021, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este de 1,75 la sută pe an.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 9 noiembrie 2021.Nr. 25.----