LEGE nr. 261 din 4 noiembrie 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 5 noiembrie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 54, alineatul (1^3) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^3) Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa București se înființează ca instituție de drept public, organizată ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» prin reorganizarea Societății Comerciale «Sericarom» - S.A. care se desființează, în scopul conservării fondului genetic sericicol. Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa București preia toate drepturile și obligațiile Societății Comerciale «Sericarom» - S.A., inclusiv numărul de posturi și personalul aferent, și se substituie în toate litigiile aflate în curs pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale ale acesteia.2. La articolul 54, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Suprafața de teren de 3,9152 ha, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 10.1, precum și construcțiile aferente, aflate în proprietatea Societății Comerciale «Sericarom» - S.A., trec cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București, înființată potrivit prevederilor alin. (1^3).(6) Suprafața de teren de 18,7326 ha din domeniul privat al statului, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 10.2, aflată în administrarea Agenției Domeniilor Statului, trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și se dă în administrarea Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București, înființată potrivit prevederilor alin. (1^3).3. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57Anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.49, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.7, 10, 10.1 și 10.2 fac parte integrantă din prezenta lege.4. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta lege.5. Anexa nr. 3.50 se abrogă.6. După anexa 9.7 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 10, 10.1 și 10.2, având conținutul cuprins în anexele nr. 2-4 la prezenta lege.  +  Articolul II(1) Patrimoniul Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București este constituit din bunuri care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și bunuri din domeniul privat al statului, precum și din bunuri proprii, datorii și alte active, conform situațiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Patrimoniul se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Societatea Comercială „Sericarom“ - S.A., care se reorganizează, și de la Agenția Domeniilor Statului, după caz, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Protocolul de predare-preluare se va întocmi pe baza inventarului fizic și a inventarului valoric deținute de către Societatea Comercială „Sericarom“ - S.A.  +  Articolul IIIStațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa București, instituție publică nou-înființată, se subrogă în toate drepturile, obligațiile, contractele, deciziile de finanțare, ordinele de finanțare, acordurile și litigiile instituției, structurii sau activității preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Societății Comerciale „Sericarom“ - S.A.  +  Articolul IVOrganizarea și funcționarea Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București, precum și reglementarea aspectelor determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta lege se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 4 noiembrie 2021.Nr. 261.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 3 la Legea nr. 45/2009)
  Stațiunile de cercetare-dezvoltare care funcționează în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“
  Nr. crt.Denumirea unității de cercetare-dezvoltare care se reorganizeazăSediuSuprafața minimă de teren, indispensabilă activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, aparținând domeniului public al statului, aflată în administrarea unității sau în proprietatea ASAS - ha -
  LocalitateaJudețul
  01234
  1.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă TurdaTurdaCluj671,79367,67***)
  2.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă TeleormanDrăgănești-VlașcaTeleorman3.203,54
  3.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă SecuieniSecuieniNeamț465,4507
  4.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui TraianValu lui TraianConstanța265,00***)
  5.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă PiteștiAlbotaArgeș341,67
  6.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă ȘimnicCraiovaDolj2.155,3468157,8655***)
  7.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă LovrinLovrinTimiș1.166,04921.079,00***)
  8.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă SuceavaSuceavaSuceava579,58250,00***)
  9.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă LivadaLivadaSatu Mare935,60
  10.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă MărculeștiPerișoruCălărași604,6775***)
  11.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă BrăilaBrăilaBrăila2.815,2531
  12.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă TulceaTulceaTulcea834,55
  13.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști VasluiVasluiVaslui253,04
  14.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu SecuiescTârgu SecuiescCovasna367,01****)
  15.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație MurfatlarBasarabiConstanța74,6692108,34***)
  16.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație BlajBlajAlba479,2519****)
  17.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație MinișGhiorocArad338,3489
  18.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație DrăgășaniDrăgășaniVâlcea79,9206148,64***)
  19.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație OdobeștiOdobeștiVrancea310,966,07***)
  20.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație BujoruTârgu BujorGalați700,26
  21.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație IașiIașiIași25100,00***)
  22.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură BistrițaBistrițaBistrița-Năsăud151,3507
  23.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură VoineștiVoineștiDâmbovița172,75
  24.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură ConstanțaValu lui TraianConstanța227,43
  25.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură IașiIașiIași411,5926264,9380***)51,50***)
  26.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură BăneasaBucureștiBucurești430,00
  27.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură BacăuBacăuBacău91,4218
  28.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură BuzăuBuzăuBuzău419,31
  29.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură IernutIernutMureș104,72
  30.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor AradAradArad1.124,4872
  31.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor DancuDancuIași645,1824
  32.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu MureșSângeorgiu de MureșMureș1.024,3574196,181***)
  33.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor ȘercaiaȘercaiaBrașov592,61
  34.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor PopăuțiRăchițiBotoșani1.163,02
  35.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor CaransebeșCaransebeșCaraș-Severin262,89
  36.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor SecuieniLetea-VecheBacău167,4490
  37.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moțoc“ PerieniPerieniVaslui825,4727
  38.Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri DăbuleniDăbuleniDolj3.016,80
  39. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură NucetNucetDâmbovița167,03
  Total26.795,1642
  *) Potrivit art. 3 din Legea nr. 160/2011, nr. crt. 3 din anexa nr. 3 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.***) Suprafețe proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ care nu sunt cuprinse în total.****) Suprafața care poate fi diminuată prin retrocedare în condițiile legii.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 10 la Legea nr. 45/2009)
  Stațiunea de cercetare-dezvoltare care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Nr. crt.Denumirea unității de cercetare-dezvoltare LocalitateaJudețulSuprafața minimă de teren, indispensabilă activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, aparținând domeniului public al statului, aflată în administrarea unității - ha -
  1.Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa BucureștiBucureștiBucurești22,6478
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 10.1 la Legea nr. 45/2009)
  Datele de identificare a suprafețelor de teren aflate în proprietatea Societății Comerciale „Sericarom“ - S.A., care trece cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București, indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic
  Locul unde este situat terenulCaracteristicile tehnice ale terenului
  TarlauaParcelaNr. cărții funciareCategoria de folosințăSuprafața - ha -
  Comuna Cislău, județul Buzău33836, 840, 84620819Arabil0,0615
  33836, 840, 84620817Arabil2,0904
  TotalARABIL2,1519
  Băneasa-București2685/16/1243133Drumuri exploatare0,0333
  TotalDrumuri exploatare0,0333
  Comuna Cislău, județul Buzău33836, 840, 84620817Drumuri exploatare0,1327
  TotalDrumuri exploatare0,1327
  TOTALDRUMURI EXPLOATARE0,166
  Băneasa-București2685/2223165Curți, construcții0,2893
  2685/1313223169Curți, construcții0,1118
  2685/1414223170Curți, construcții0,0201
  2685/1515223168Curți, construcții0,0019
  2685/16/1243133Curți, construcții0,5671
  TotalCurți, construcții0,9902
  Comuna Cislău, județul Buzău33836, 840, 84620817Curți, construcții0,6071
  TotalCurți, construcții0,6071
  TOTALCURȚI, CONSTRUCȚII1,5973
  TOTALNEAGRICOL1,7633
  Total Băneasa-BucureștiNeagricol1,0235
  Total comuna Cislău, județul BuzăuAgricol + neagricol2,8917
  TOTAL GENERAL3,9152*)
  *) Suprafață de teren al cărui număr MF se va atribui ulterior, la înscrierea în nivelul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 10.2 la Legea nr. 45/2009)
  Datele de identificare ale suprafeței de teren din domeniul privat al statului aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului, care trece în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București, indispensabilă activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic
  Locul unde este situat terenulCaracteristicile tehnice ale terenului
  TarlauaParcelaNr. cărții funciareCategoria de folosințăSuprafața - ha -
  Comuna Leu, județul Dolj115105933768Arabil4,4739
  TotalArabil4,4739
  Comuna Ciuperceni, județul Dolj8051834078Arabil 9,6062
  TotalArabil9,6062
  TOTALARABIL14,0801
  Comuna Ciuperceni, județul Dolj8051734090Ape, bălți0,3000
  TotalApe, bălți0,3000
  Comuna Leu, județul Dolj106433763Drum 0,3208
  106333765Drum 0,5081
  TotalDrumuri exploatare0,8289
  TOTALDRUMURI EXPLOATARE0,8289
  Comuna Maglavit, județul Dolj41/152330105Curți, construcții0,4454
  41/1523-LOT 130104Curți, construcții1,8246
  TotalCurți, construcții2,2700
  Comuna Ciuperceni, județul Dolj80512/234088Curți, construcții0,6636
  8051334083Curți, construcții0,1000
  8051434085Curți, construcții0,2800
  8051634080Curți, construcții0,2100
  TotalCurți, construcții1,2536
  TOTALCURȚI, CONSTRUCȚII3,5236
  TOTALNEAGRICOL4,6525
  Total comuna Leu, județul DoljAgricol + neagricol5,3028
  Total comuna Ciuperceni, județul DoljAgricol + neagricol11,1598
  Total comuna Maglavit, județul DoljNeagricol2,2700
  TOTAL GENERAL18,7326*)
  *) Suprafața de teren al cărui număr de inventar MF se va atribui ulterior, la înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
  ----