ORDIN nr. 2.202 din 11 decembrie 2020privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1324 din 31 decembrie 2020  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției evaluare impact și controlul poluării nr. 120.478 din 14.10.2020,ținând seama de prevederile art. 7 lit. r), art. 8 lit. i) și art. 42 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 29 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului,în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare I a ariilor din zone și aglomerări, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 elaborează plan de calitate a aerului sau, după caz, plan integrat de calitate a aerului, iar unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 elaborează plan de menținere a calității aerului.  +  Articolul 4Încadrarea în regimul de gestionare I sau II a ariilor din zone și aglomerări s-a realizat luând în considerare atât încadrarea anterioară în regimuri de gestionare, cât și rezultatele obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate în perioada 2018-2020, prin intermediul stațiilor automate care fac parte din Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. (la 15-12-2021, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.165 din 25 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 15 decembrie 2021 )  +  Articolul 5Măsurile din planurile/planurile integrate de calitate a aerului și din planurile de menținere a calității aerului, demarate ca urmare a încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zone și aglomerări realizate conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, se implementează pe toată perioada pentru care au fost asumate.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 2 iulie 2018.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  București, 11 decembrie 2020.Nr. 2.202.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării
  în regimul de gestionare I a ariilor din zone și aglomerări
  Aglomerare/ZonaPoluanțiResponsabil elaborare plan/ plan integrat de calitate a aerului
  Dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX)Particule în suspensie (PM10)Particule în suspensie (PM2,5)Benzen (C6H6)
  Municipiul BucureștivvvvPrimarul general al municipiului
  Municipiul BacăuvPrimarul municipiului
  Municipiul BrăilavPrimarul municipiului
  Municipiul BrașovvvPrimarul municipiului
  Municipiul ConstanțavPrimarul municipiului
  Municipiul Cluj-NapocavvPrimarul municipiului
  Municipiul CraiovavvPrimarul municipiului
  Municipiul GalațivPrimarul municipiului
  Municipiul IașivvvPrimarul municipiului
  Municipiul PiteștivPrimarul municipiului
  Municipiul PloieștivvvComisia tehnică coordonată de consiliul județean
  Municipiul TimișoaravvPrimarul municipiului
  Orașul Măgurele, județul IlfovvPrimăria orașului
  Comuna Brazi, județul PrahovavvConsiliul Județean Prahova
  Municipiul Deva, județul HunedoaravPrimarul municipiului
  Orașul Rovinari, județul Gorj*vPrimarul orașului
  Municipiul Sebeș, județul AlbavPrimarul municipiului
  Municipiul Suceava, județul SuceavavPrimarul municipiului
  Comuna Holboca, comuna Ungheni, județul IașivComisia tehnică coordonată de consiliul județean
  (la 15-12-2021, Tabelul din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.165 din 25 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 15 decembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită
  în urma încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări
  Aglomerare/ZonaPoluanți
  Dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX)Particule în suspensie (PM10)Particule în suspensie (PM2,5)Benzen (C6H6)Nichel (Ni)Dioxid de sulf (SO2)Monoxid de carbon (CO)Plumb (Pb)Arsen (As)Cadmiu (Cd)
  Aglomerare
  Municipiul Bacăuvvvvvvvvv
  Municipiul Baia Marevvvvvvvvvv
  Municipiul Brașovvvvvvvvv
  Municipiul Brăilavvvvvvvvv
  Municipiul Bucureștivvvvvv
  Municipiul Cluj-Napocavvvvvvvv
  Municipiul Constanțavvvvvvvvv
  Municipiul Craiovavvvvvvvv
  Municipiul Galațivvvvvvvvv
  Municipiul Iașivvvvvvv
  Municipiul Piteștivvvvvvvvv
  Municipiul Ploieștivvvvvvv
  Municipiul Timișoaravvvvvvvv
  Zona (delimitarea administrativă a județului)
  Albavv (cu excepția municipiului Sebeș)vvvvvvvv
  Aradvvvvvvvvvv
  Argeșvv (cu excepția municipiului Pitești)vvvvvvvv
  Bacăuv (cu excepția municipiului Bacău)vvvvvvvvv
  Bihorvvvvvvvvvv
  Bistrițavvvvvvvvvv
  Botoșanivvvvvvvvvv
  Brașovv (cu excepția municipiului Brașov)v (cu excepția municipiului Brașov)vvvvvvvv
  Brăilav (cu excepția municipiului Brăila)vvvvvvvvv
  Buzăuvvvvvvvvvv
  Caraș-Severinvvvvvvvvvv
  Călărașivvvvvvvvvv
  Clujv (cu excepția municipiului Cluj-Napoca)v (cu excepția municipiului Cluj-Napoca)vvvvvvvv
  Constanțav (cu excepția municipiului Constanța)vvvvvvvvv
  Covasnavvvvvvvvvv
  Dâmbovițavvvvvvvvvv
  Doljv (cu excepția municipiului Craiova)v (cu excepția municipiului Craiova)vvvvvvvv
  Galațiv (cu excepția municipiului Galați)vvvvvvvvv
  Giurgiuvvvvvvvvvv
  Gorjv*v (cu excepția orașului Rovinari)vvvvvvvv
  Harghitavvvvvvvvvv
  Hunedoarav (cu excepția municipiului Deva)vvvvvvvvv
  Ialomițavvvvvvvvvv
  Iașiv (cu excepția municipiului Iași)v (cu excepția municipiului Iași și comunelor Holboca și Ungheni)v (cu excepția municipiului Iași)vvvvvvv
  Ilfovvv (cu excepția orașului Măgurele)vvvvvvvv
  Maramureșvvvvvvvvvv
  Mehedințivvvvvvvvvv
  Mureșvvvvvvvvvv
  Neamțvvvvvvvvvv
  Oltvvvvvvvvvv
  Prahovav (cu excepția municipiului Ploiești și comunei Brazi)v (cu excepția municipiului Ploiești)vv (cu excepția municipiului Ploiești și comunei Brazi)vvvvvv
  Satu Marevvvvvvvvvv
  Sălajvvvvvvvvvv
  Sibiuvvvvvvvvvv
  Suceavavv (cu excepția municipiului Suceava)vvvvvvvv
  Teleormanvvvvvvvvvv
  Timișv (cu excepția municipiului Timișoara)v (cu excepția municipiului Timișoara)vvvvvvvv
  Tulceavvvvvvvvvv
  Vasluivvvvvvvvvv
  Vâlceavvvvvvvvvv
  Vranceavvvvvvvvvv
  (la 15-12-2021, Tabelul din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.165 din 25 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 15 decembrie 2021 )