GHID DE FINANȚARE din 23 noiembrie 2020a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 26 noiembrie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.089 din 23 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1139 din 26 noiembrie 2020.
  Notă
  Articolul II din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021, astfel cum a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 822 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 31 mai 2021 prevede:Articolul II(1) Cantitățile de echipamente electrice și electronice de uz casnic uzate colectate, în schimbul predării cărora s-a obținut finanțare nerambursabilă din Fondul pentru mediu în baza Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020, cu modificările și completările ulterioare, vor fi predate, cu respectarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare, către operatorii economici autorizați pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) sau direct operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu titlu gratuit, iar operațiunea de predare a echipamentelor electrice și electronice (EEE) uzate nu poate face obiectul niciunei plăți, inclusiv cu titlu de bonificație, din partea organizațiilor colective către comercianți sau către operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE.(2) Cantitățile de EEE uzate rezultate, în schimbul predării cărora s-a obținut finanțare nerambursabilă din Fondul pentru mediu în baza Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020, cu modificările și completările ulterioare, se alocă până la data de 30.11.2021 de către Administrația Fondului pentru Mediu organizațiilor colective în funcție de cota de piață a acestora la data de 31.12.2020, în vederea atingerii ratelor anuale minime de colectare, prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Cota de piața prevăzută la alin. (2) se stabilește de Administrația Fondului pentru Mediu, pe categorie, în baza raportărilor privind echipamentele electrice și electronice puse pe piață în anul 2020, transmise de către organizațiile colective conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului «Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu» și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.(4) Până la data de 1.07.2021, Administrația Fondului pentru Mediu comunică cota de piață prevăzută la alin. (2) fiecărei organizații colective în parte.(5) Organizațiile colective au obligația de a prelua, la cererea comercianților validați, cantitățile de EEE uzate rezultate și de a asigura finanțarea valorificării și reciclării acestora în vederea atingerii obiectivelor minime privind valorificarea și reciclarea prevăzute în anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare.Articolul III din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 822 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 31 mai 2021.Conform art. II din ORDINUL nr. 2.002 din 9 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 11 noiembrie 2021, sumele alocate în anul 2021 Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, rămase disponibile, vor putea fi utilizate cu aceeași destinație în anul 2022, după intrarea în vigoare a prezentului ordin.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Rolul Ghidului de finanțare(1) Ghidul de finanțare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale privind derularea Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, denumit în continuare program.(2) Ghidul conține dispoziții privind:a) obiectul, scopul și indicatorul de performanță ale programului; b) condițiile de validare a comerciantului;c) analiza și aprobarea participării comerciantului și a persoanei fizice în program;d) eligibilitatea cheltuielilor în cadrul programului și achiziția echipamentelor electrice și electronice de uz casnic; e) implementarea programului.  +  Articolul 2Obiectul, scopul și indicatorul de performanță ale programului(1) Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma unui voucher, pentru înlocuirea echipamentelor electrice și electronice de uz casnic, uzate, cu unele noi, mai performante din punct de vedere energetic.(2) Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin înlocuirea echipamentelor electrice și electronice de uz casnic, uzate, cu unele mai performante din punct de vedere energetic și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea consumului de energie. (3) Indicatorul de performanță a programului (I3), gestionat și prelucrat de Autoritate, este reprezentat de testarea mecanismului pentru dimensionarea ulterioară a programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate, calculat, pe categorii de echipamente, astfel:  +  TelevizoareI1.1 = P x (T_CRT – T_A) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoare - clasa A)I1.2 = P1 x (T_CRT – T_B) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoare - clasa B)I1.3 = P2 x (T_CRT – T_C) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoar - clasa C)I1.4 = P3 x (T_CRT – T_D) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoare - clasa D)I1.5 = P4 x (T_CRT – T_E) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoare - clasa E)I1.6 = P5 x (T_CRT – T_F) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoare - clasa F)I1.7 = P6 x (T_CRT – T_G) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoare - clasa G)I1 - Consum total televizoareI1 = I1.1 + I1.2 + I1.3 + I1.4 + I1.5 + I1.6 + I1.7  +  FrigidereI2.1 = R x (F_G – F_A) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa A)I2.2 = R1 x (F_G – F_B) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa B)I2.3 = R3 x (F_G – F_C) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa C)I2.4 = R4 x (F_G – F_D) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa D)I2.5 = R5 x (F_G – F_E) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa E)I2 - consum total frigidereI2 = I2.1 + I2.2 + I2.3 + I2.4 + I2.5  +  Mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscătorI3.1 = S x (MS_G – MS_A) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător clasa A)I3.2 = S1 x (MS_G – MS_B) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător clasa B)I3.3 = S2 x (MS_G – MS_C) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător clasa C)I3 - consum total mașini de spălatI3 = I3.1 + I3.2 + I3.3  +  Mașini de spălat vaseI4.1 = G x (MSV_G – MSV_A) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat vase - clasa A)I4.2 = G1 x (MSV_G – MSV_B) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat vase - clasa B)I4.3 = G2 x (MSV_G – MSV_C) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat vase - clasa C)I4.4 = G3 x (MSV_G – MSV_D) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat vase - clasa D)I4 = consum total mașini de spălat vaseI4 = I4.1 + I4.2 + I4.3 + I4.4  +  Aparate de aer condiționatI5 = U x (AC1_+ – AC1_+++) (kwh/an) (pentru vechile clase energetice la aparate de aer condiționat clasa +++ la răcire)I5 = consum total aparate de aer condiționat  +  Uscătoare de rufeI6.1 = H x (UR_B – UR_+++) (kwh/an) (pentru vechile clase energetice la uscătoare de rufe, clasa +++)I6.2 = H1 x (UR_B – UR_++) (kwh/an) (pentru vechile clase energetice la uscătoare de rufe, clasa ++)I6 = consum total uscătoare de rufeI6 = I6.1 + I6.2  +  AspiratoareI7 = J x (AS – AS_E) (kwh/an)I7 = consum total aspiratoare  +  LaptopI8 = K x (PC – L) kwh/an) (pentru laptop)I8 = consum total laptop  +  TableteI9 = N x (PC – TAB_PC) (kwh/an) (pentru tablete)I9 = consum total tableteI = indicator totalI = I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6 + I7 + I8 + I9 (kwh/an)E = I6 x 0,23314* (kg CO_2 e/an),E - cantitatea de CO_2 redusă prin aplicarea programului,unde:I1.1 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa AI1.2 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa BI1.3 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa CI1.4 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa DI1.5 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa EI1.6 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa FI1.7 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa GI2.1 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa AI2.2 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa BI2.3 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa CI2.4 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa DI2.5 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa EI3.1 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat rufe, mașini de spălat cu uscător - clasa AI3.2 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător - clasa BI3.3 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător - clasa CI4.1 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat vase - clasa AI4.2 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat vase - clasa BI4.3 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat vase - clasa CI4.4 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat vase - clasa DI5 = economia de energie electrică realizată prin program pentru vechile clase energetice la aparate de aer condiționat clasa A+++I6.1 = economia de energie electrică realizată prin program pentru vechile clase energetice la uscătoare de rufe, clasa A+++I6.2 = economia de energie electrică realizată prin program pentru vechile clase energetice la uscătoare de rufe, clasa A++I7 = economia de energie electrică realizată prin program pentru aspiratoareI8 = economia de energie electrică realizată prin program pentru laptopuriI9 = economia de energie realizată prin program pentru tablete.R - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică A;R1 - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică B;R2 - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică C;R3 - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică D;R4 - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică E;S - numărul de mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, achiziționate prin program cu clasa energetică A;S1 - numărul de mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, achiziționate prin program cu clasa energetică B;S2 - numărul de mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, achiziționate prin program cu clasa energetică C;U - numărul de aparate de aer condiționat achiziționate prin program cu clasă energetică A+++ (la răcire);P - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică A;P1 - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică B;P2 - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică C;P3 - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică D;P4 - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică E;P5 - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică F;P6 - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică G;G - numărul de mașini de spălat vase achiziționate prin program cu clasă energetică A;G1 - numărul de mașini de spălat vase achiziționate prin program cu clasă energetică B;G2 - numărul de mașini de spălat vase achiziționate prin program cu clasă energetică C;G3 - numărul de mașini de spălat vase achiziționate prin program cu clasă energetică D;H - numărul de uscătoare de rufe achiziționate prin program cu clasă energetică A+++;H1 - numărul de uscătoare de rufe achiziționate prin program cu clasa energetică A++;J - numărul de aspiratoare achiziționate prin program cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;K - numărul de laptopuri achiziționate prin program;N - numărul de tablete achiziționate prin program;F_E - consumul de energie electrică al unui frigider clasă energetică E (referință frigider cu un consum de energie de 225 kWh/an);F_D - consumul de energie electrică al unui frigider clasă energetică D (referință frigider cu un consum de energie de 180 kWh/an);F_C - consumul de energie electrică al unui frigider clasă energetică C (referință frigider cu un consum de energie de 144 kWh/an);F_B - consumul de energie electrică al unui frigider clasă energetică B (referință frigider cu un consum de energie de 116 kWh/an);F_A - consumul de energie electrică al unui frigider clasă energetică A (referință frigider cu un consum de energie de 91 kWh/an);*0,23314 - cantitatea de emisii de CO_2 pentru producerea unui kWh (kg/kWh), conform https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-reportingF_G - referință frigider clasă energetică G cu un consum de energie de 344 kWh/an;MS_C - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, cu clasa energetică C (referință mașină de spălat rufe cu un consum de energie de 344 kWh/an);MS_B - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, cu clasa energetică B (referință mașină de spălat rufe cu un consum de energie de 286 kWh/an);MS_A - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, cu clasa energetică A (referință mașină de spălat rufe cu un consum de energie de 233 kWh/an);MS_G - referință mașină de spălat rufe, inclusiv cu uscător, clasa energetică G, cu un consum de energie de 716 kWh/an;UR_B - consumul de energie electrică al unui uscător de rufe cu clasă energetică B (referință uscător cu capacitate de 6 kg cu un consum de energie de 445.2 kWh/an);UR_++ - consumul de energie electrică al unui uscător de rufe cu clasă energetică A++ (referință uscător cu capacitate de 8 kg cu un consum de energie de 212 kWh/an);UR_+++ - consumul de energie electrică al unui uscător de rufe cu clasă energetică A+++ (referință uscător cu capacitate de 8 kg cu un consum de energie de 177 kWh/an);T_G - consumul de energie electrică al unui televizor cu clasa energetică G (referință televizor cu un consum de energie de 68 kWh/an);T_F - consumul de energie electrică al unui televizor cu clasa energetică F (referință televizor cu un consum de energie de 57 kWh/an);T_E - consumul de energie electrică al unui televizor, clasa energetică E (referință televizor cu un consum de energie de 46 kWh/an);T_D - consumul de energie electrică al unui televizor, clasa energetică D (referință televizor cu un consum de energie de 37 kWh/an);T_C - consumul de energie electrică al unui televizor, clasa energetică C (referință televizor cu un consum de energie de 30 kWh/an);T_B - consumul de energie electrică al unui televizor, clasa energetică B (referință televizor cu un consum de energie de 23 kWh/an);T_A - consumul de energie electrică al unui televizor, clasa energetică A (referință televizor cu un consum de energie de 16 kWh/an);T_CRT - referință televizor cu tub cinescop (CRT), cu diagonala de 73 cm, cu un consum de energie de 265 kWh/an;MSV_D - consum de energie electrică al unei mașini de spălat vase, clasă energetică D (referință mașină de spălat vase cu un consum de energie de 81 kWh/an);MSV_C - consum de energie electrică al unei mașini de spălat vase, clasă energetică C (referință mașină de spălat vase cu un consum de energie de 71 kWh/an);MSV_B - consum de energie electrică al unei mașini de spălat vase, clasă energetică B (referință mașină de spălat vase cu un consum de energie de 60 kWh/an);MSV_A - consum de energie electrică al unei mașini de spălat vase, clasă energetică A (referință mașină de spălat vase cu un consum de energie de 50 kWh/an);MSV_G - referință mașină de spălat vase, clasă energetică G, cu un consum de energie de 112 kWh/an;AC1_+ - consum de energie electrică aparat de aer condiționat clasă energetică A+ la răcire (referință aparat de aer condiționat 12.000 BTU cu un consum de energie de 191 kWh/an);AC1_+++ - consum de energie electrică aparat de aer condiționat clasă energetică A+++ la răcire (referință aparat de aer condiționat 12.000 BTU cu un consum de energie de 140 kWh/an);AS - consumul de energie electrică al unui aspirator (referință aspirator cu un consum de 80 kWh/an, în regim de funcționare de 40 de ore/an);AS_E - consumul de energie electrică al unui aspirator (referință aspirator cu un consum de energie de 43 kWh/an, în regim de funcționare de 40 de ore/an);PC - consumul de energie electrică al unui calculator personal (referință calculator personal compus din unitate centrală și monitor, cu un consum de 600 kWh/an, în regim de funcționare de 2.920 ore/an);L - consumul de energie electrică al unui laptop (referință laptop cu un consum de 300 kWh/an, în regim de funcționare de 2.920 ore/an);TAB_PC - consumul de energie electrică al unei tablete (referință tabletă cu un consum de 45 kWh/an, în regim de funcționare de 2.920 ore/an).Pentru consumurile și referințele pentru noile clase de eficiență energetică s-a folosit ca sursă următorul website: https://www.label2020.eu/. (la 11-11-2021, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.002 din 9 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 11 noiembrie 2021 )  +  Articolul 3Caracterul programului și aria geografică de aplicareProgramul are caracter multianual și se aplică la nivel național.  +  Articolul 4Sursa de finanțare și suma prevăzută pentru derularea programului(1) Finanțarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii, în baza contractelor de decontare și documentelor justificative ale persoanelor fizice beneficiare. (2) Sumele alocate unei sesiuni de finanțare, rămase neutilizate, pot fi reportate în vederea lansării unor noi sesiuni și aprobării unor noi solicitanți. (la 11-11-2021, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.002 din 9 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 11 noiembrie 2021 ) (3) Sumele prevăzute la alin. (2) pot fi utilizate în același an sau în anul următor reportării. (la 11-11-2021, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.002 din 9 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 11 noiembrie 2021 )  +  Articolul 5Cuantumul finanțării(1) Finanțarea se acordă sub formă de vouchere, pentru achiziționarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic, denumite în continuare echipamente, după cum urmează:a) 400 de lei pentru mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puțin noua clasa energetică C; b) 400 de lei pentru mașini de spălat vase având cel puțin noua clasă energetică D; c) 400 de lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire cel puțin A++;d) 400 de lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puțin noua clasă energetică E; e) 400 lei pentru televizoare având cel puțin noua clasă energetică G; (la 11-11-2021, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.002 din 9 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 11 noiembrie 2021 ) f) 400 de lei pentru uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puțin A++;g) 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an; h) 500 de lei pentru laptopuri; i) 300 de lei pentru tablete. (la 11-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 ) (2) Suma finanțată de Autoritate se scade de către comerciantul validat din valoarea totală a facturii echipamentelor achiziționate prin program, iar diferența este suportată de către persoana fizică, din surse financiare proprii.(3) Finanțarea nu poate depăși 50% din valoarea echipamentelor comercializate prin program.  +  Articolul 6Cheltuieli eligibile în cadrul programului(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:– achiziția de mașini de spălat rufe/vase, uscătoare de rufe, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, televizoare, aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile din clasele energetice prevăzute la art. 5 alin. (1);– aspiratoare, laptopuri și tablete, prevăzute la art. 5 alin. (1);– TVA aferentă echipamentelor achiziționate prin program.(2) Demontarea/Montarea echipamentelor achiziționate prin program intră în sarcina beneficiarilor și nu este considerată cheltuială eligibilă.  +  Articolul 7Definiții și acronime(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) aplicație informatică - software administrat și pus la dispoziție gratuit de către Autoritate, prin intermediul căruia este gestionat programul;b) Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;c) beneficiar - persoana fizică aprobată de Autoritate pentru a participa în program și publicată pe pagina de internet a acesteia;d) cerere de decontare - solicitare a comerciantului validat, adresată Autorității, în baza căreia se face finanțarea cheltuielilor eligibile, conform formularului prevăzut în anexa la contractul de decontare;e) cerere de validare - formular completat electronic în aplicația informatică, de către comerciant, în vederea validării în program;f) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de EEE-uri ce pot fi finanțate de Autoritate, cu condiția îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate; g) colector autorizat - operator economic autorizat, potrivit legislației în vigoare, să desfășoare activități de colectare a DEEE;h) comerciant - operatorul economic autorizat să desfășoare activități de comercializare a EEE-urilor;i) comerciant online - operatorul economic autorizat să desfășoare activități de comercializare online a EEE-urilor; j) comerciant validat - operatorul economic definit conform lit. h) sau i), care are încheiat contract de decontare cu Autoritatea;k) contract de decontare - act juridic încheiat între comerciantul validat și Autoritate, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid;l) criterii de eligibilitate - cerințe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;m) DEEE - echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;n) dosar de decontare - dosarul încărcat în aplicația informatică, care cuprinde cererea de decontare definită la lit. d), însoțită în mod obligatoriu de documentele a căror listă este prevăzută în cuprinsul acesteia;o) dosar de validare electronică - dosarul care cuprinde documentele obligatorii care se încarcă în aplicația informatică de către comerciant, în vederea validării în cadrul programului;p) echipament electric și electronic - echipamente electrice și electronice, denumite în continuare EEE - echipamente care sunt dependente de curenți electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a funcționa corespunzător și echipamente pentru generarea, transferul și măsurarea acestor curenți și câmpuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volți, pentru curent alternativ, și 1.500 de volți, pentru curent continuu;q) sesiune de înscriere - perioadă determinată, stabilită prin dispoziție a președintelui Autorității, în interiorul căreia solicitanții/comercianții pot accesa aplicația informatică;r) solicitant - persoana fizică ce intenționează să achiziționeze unul sau mai multe EEE-uri noi, sub beneficiul acordării voucherului prin înscrierea în program, care îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate și achiziționează de la comerciantul validat echipamente electrice și electronice de uz casnic;s) voucher - codul generat de aplicația informatică ce atestă dobândirea finanțării, cu valoare nominală, parte din prețul de achiziție a unui EEE nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul programului;t) utilizarea voucherului - furnizarea, de către solicitantul aprobat, a codului aferent voucherului și introducerea acestuia, de către comerciantul validat, în aplicația informatică.(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima și ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor;b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;b) TVA - taxa pe valoarea adăugată;c) DEEE - deșeu de echipament electric și electronic de uz casnic;d) EEE - echipament electric și electronic de uz casnic;e) SPV - spațiul privat virtual;f) BTU - unitate termică britanică;g) CNP - codul numeric personal.  +  Articolul 8Etapele programuluiEtapele programului sunt următoarele:a) publicarea pe pagina de internet a Autorității a informațiilor necesare demarării programului;b) validarea, încheierea contractelor de decontare cu comercianții și publicarea listei acestora;c) înscrierea solicitanților și aprobarea finanțării;d) decontarea sumelor solicitate de către comercianții validați.  +  Articolul 9Reguli generale privind gestionarea informațiilor(1) Sesiunile de înscriere și sumele alocate finanțării programului se stabilesc prin dispoziție a președintelui Autorității, care se publică pe pagina de internet a Autorității.(2) Informațiile necesare desfășurării programului, sumele alocate finanțării și documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicației informatice și se publică, după caz, pe pagina de internet a Autorității.  +  Capitolul II Proceduri de analiză, aprobare, contractare și decontare în cadrul programului  +  Articolul 10Publicarea pe pagina de internet a Autorității a informațiilor necesare demarării programuluiPerioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării comercianților se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității, care se publică pe pagina de internet a Autorității cu minimum o zi înainte de data programată pentru deschiderea acesteia. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere. (la 11-05-2021, Articolul 10 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 )  +  Subcapitolul I Înscrierea, validarea, încheierea contractelor de decontare cu comercianții și publicarea listei acestora  +  Articolul 11Înscrierea comerciantului în program(1) Comerciantul care dorește validarea în program se înscrie în aplicația informatică, pusă la dispoziție de Autoritate pe pagina web proprie, introducând datele de identificare.(2) După introducerea informațiilor prevăzute la alin. (1), aplicația îi generează comerciantului un cont de utilizator pentru accesarea acesteia.(3) După parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) și (2), comerciantul completează în aplicație, prin bifare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.(4) După parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1)-(3), documentele ce compun dosarul de validare electronică, vor fi scanate și introduse în aplicația informatică. Documentele trebuie să fie complete și valabile la data introducerii în aplicație.  +  Articolul 12Criterii de eligibilitate în vederea validării comerciantuluiEste eligibil pentru a participa în cadrul programului comerciantul care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate, la data înscrierii cererii de validare în aplicația informatică:a) este operator economic cu personalitate juridică română;b) desfășoară activități economice pe teritoriul României;c) are ca obiect de activitate autorizat comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice în magazine specializate, conform CAEN rev. 2, cod 4754/comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, conform CAEN 4791;d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“;e) nu este sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu are suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situații similare; dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;f) are încheiat contract valabil cu un colector autorizat, pentru colectarea DEEE.  +  Articolul 13Conținutul dosarului de validare electronică(1) Dosarul de validare electronică a comerciantului trebuie să cuprindă următoarele documente:a) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social comerciantul, eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării în aplicația informatică;b) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“;c) contractul sau, după caz, contractele încheiat/e cu colector/i autorizat/ți, pentru colectarea DEEE.(2) În cazul în care contractul de decontare este semnat de către o altă persoană decât reprezentantul legal, se prezintă și împuternicirea persoanei mandatate de către reprezentantul legal.  +  Articolul 14Validarea comerciantului și încheierea contractului de decontare(1) Validarea comerciantului se face de către Autoritate, prin intermediul aplicației informatice, în urma completării câmpurilor obligatorii și introducerii documentelor scanate, prevăzute la art. 13 alin. (1).(2) Autoritatea verifică conținutul documentelor scanate și îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate și validează comerciantul pentru participare în cadrul programului.(3) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate sau documentele scanate nu sunt conforme cu cerințele prevăzute în ghid, Autoritatea aduce la cunoștința comerciantului înscris deficiențele constatate, iar acesta are posibilitatea să le remedieze, o singură dată, în termen de 3 zile de la data comunicării de către Autoritate, prin intermediul aplicației informatice.(4) Comercianților validați li se transmit contractele de decontare prin intermediul aplicației informatice, sau prin orice alte mijloace de transmitere care să asigure recepționarea acestora, în vederea semnării.(5) După semnare, comercianții transmit la Autoritate ambele exemplare ale contractului de decontare, prin intermediul aplicației informatice, sau prin orice alte mijloace de transmitere care să asigure recepționarea acestora. Autoritatea trimite comercianților un exemplar însușit de ambele părți.(6) Lista cuprinzând comercianții validați care au semnat contractele de decontare cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a acesteia.(7) Se consideră motive de remediere următoarele:a) documentele încărcate în aplicația informatică care sunt ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea;b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate la data înscrierii comerciantului în program.(8) Comunicarea motivelor care au dus la respingerea cu posibilitate de remediere se realizează prin intermediul aplicației informatice.(9) Netransmiterea documentelor solicitate de Autoritate în termenul prevăzut la alin. (3) conduce la respingerea comerciantului.(10) În cazul respingerii comerciantului, acesta se poate reînscrie în aplicația informatică în vederea validării, în sesiunea de validare a comercianților.  +  Subcapitolul II Achiziționarea echipamentelor de uz casnic, emiterea voucherului și eligibilitatea persoanei fizice  +  Secţiunea 1 Criterii de eligibilitate a solicitantului și a echipamentelor de uz casnic, înscrierea solicitanților, emiterea voucherelor și aprobarea finanțării  +  Articolul 15Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obținerii finanțării(1) Poate beneficia de finanțare solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este persoană fizică cu domiciliul în România;b) nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data achiziționării EEE;c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți în momentul înscrierii în aplicația informatică;d) este posesor al unui/unei buletin/cărți de identitate valabil(e) în momentul înscrierii în program;e) se obligă să predea, în momentul achiziționării unui EEE nou, un EEE uzat echivalent, din aceeași categorie, respectiv: categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/ congelatoare, categoria aparate de aer condiționat/aparate de aer condiționat portabile, categoria mașini de spălat vase, categoria mașini de spălat rufe, categoria uscătoare de rufe, categoria aspiratoare și categoria televizoare;f) își dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.(2) Prin excepție de la alin. (1) lit. e), în schimbul achiziționării mașinilor de spălat vase având clasa energetică cel puțin D, precum și a uscătoarelor de rufe cu clasă de eficiență energetică veche cel puțin A++, se poate preda oricare dintre echipamentele electrice și electronice de uz casnic prevăzute la art. 5 alin. (1). (la 11-05-2021, Alineatul (2) din Articolul 15 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 ) (3) În schimbul achiziționării oricăruia dintre echipamentele menționate la art. 5 alin. (1) lit. h) și i) se va preda fie un echipament de tip calculator personal, compus din unitate centrală și monitor, fie un alt echipament descris la art. 5 alin. (1) lit. a)-g). (la 11-05-2021, Alineatul (3) din Articolul 15 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 16Înscrierea solicitanților(1) Înscrierea persoanei fizice în aplicația informatică se realizează numai după publicarea listei cuprinzând comercianții validați și anterior lansării primei etape de generare a voucherelor, prin crearea unui cont de utilizator pe baza datelor de identificare (nume, prenume, localitate, județ și CNP), conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia, a adresei de e-mail, a unui număr de telefon valid și prin recepționarea unui sms de confirmare. Înscrierea solicitanților se realizează într-un interval fix de 7 zile, de la data stabilită prin dispoziție a președintelui Autorității. (la 11-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 16 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 ) (2) Ulterior creării contului, solicitantul procedează la introducerea următoarelor informații:a) abrogată; (la 11-05-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 16 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 ) b) abrogată; (la 11-05-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 16 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 ) c) declarația pe propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data înscrierii;d) acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici;e) abrogată. (la 11-05-2021, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 16 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 ) (3) Înscrierea solicitanților se realizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicația informatică și după generarea unui mesaj automat de confirmare în acest sens. (la 11-05-2021, Alineatul (3) din Articolul 16 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 ) (3^1) Ulterior parcurgerii etapelor prevăzute la alin. (1)-(3), persoanele fizice procedează la selectarea, prin completarea în aplicația informatică, a tipului de EEE care se achiziționează, precum și a declarației pe propria răspundere prin care se obligă să predea un EEE uzat, potrivit art. 15, în momentul achiziționării. Echipamentele incluse în program vor fi disponibile etapizat. Fiecare etapă cuprinde trei categorii de echipamente definite conform prevederilor art. 5 alin. (1) și va avea un buget stabilit prin dispoziție a președintelui Autorității. În cazul în care bugetul alocat etapei de înscriere nu este consumat, acesta se reportează și devine disponibil la organizarea unei noi sesiuni de înscriere. (la 11-05-2021, Articolul 16 din Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 ) (4) În contul de utilizator este disponibilă opțiunea de încărcare a documentelor, respectiv CI/BI și declarația pe propria răspundere.(5) Autoritatea pune la dispoziția solicitantului declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 la ghid. Declarația trebuie însușită prin semnătură de către solicitant și încărcată în aplicația informatică în contul de utilizator, până la momentul utilizării voucherului, inclusiv.(6) În contul de utilizator solicitantul va încărca și o copie a BI/CI, până la momentul utilizării voucherului, inclusiv.(7) Declarația pe propria răspundere și copia BI/CI al/a solicitantului pot fi încărcate și de către comerciantul validat, până la momentul utilizării voucherului inclusiv. (la 11-05-2021, Articolul 16 din Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 )  +  Articolul 17Aprobarea finanțării(1) După finalizarea înscrierii solicitanților în aplicația informatică, Autoritatea centralizează listele cu aceștia, le avizează în cadrul Comitetului director și le aprobă în Comitetul de avizare.(2) Lista solicitanților aprobați se publică pe pagina de internet a Autorității și va conține numele și prenumele persoanelor fizice, localitatea și județul, categoriile de EEE-uri aprobate și sumele aferente. (la 11-05-2021, Alineatul (2) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 )  +  Secţiunea a 2-a Proceduri referitoare la comercializarea EEE-urilor  +  Articolul 18Comercializarea EEE-urilor(1) Achiziția de EEE-uri eligibile în cadrul programului se face prin intermediul comercianților validați, în limita fondurilor alocate, publicate spre informare, pe pagina de internet a Autorității.(2) În maximum 15 zile de la publicarea listei cu solicitanții aprobați, aceștia se adresează comercianților validați în vederea utilizării voucherelor.(3) La momentul utilizării voucherului la un comerciant validat, solicitantul aprobat trebuie să se asigure că declarația pe propria răspundere semnată și scanată și copia CI/BI sunt încărcate în contul de utilizator din aplicația informatică, având obligația ca originalul declarației să fie păstrat pe o perioadă de un an de la data utilizării voucherului.(4) Comercializarea produselor în cadrul programului se realizează doar pentru solicitanții care întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute în ghid și care se regăsesc în lista menționată la art. 17 alin. (2) și doar dacă datele din aplicația informatică corespund cu cele furnizate de către persoanele fizice și cu documentele prezentate în susținerea lor. Până la momentul utilizării voucherului la comerciantul validat, solicitantul poate corecta eventualele erori ale datelor introduse în aplicația informatică, prin accesarea contului de utilizator, cu excepția voucherului și a CNP-ului.(5) Comerciantul validat perfectează formalitățile de vânzare a EEE-urilor și completează în aplicația informatică datele aferente acestora, inclusiv tipul de echipament care se achiziționează, eficiența energetică a acestuia și categoria DEEE-ului predat de persoana fizică în termen de maximum 15 zile de la data utilizării voucherului.(6) Comerciantul se obligă să asigure, cu titlu gratuit, preluarea EEE-uzat de la persoana fizică.(7) În cadrul programului, comerciantul se obligă să asigure colectarea unui număr de EEE uzate egal cu numărul de EEE comercializate.(8) Comerciantul este responsabil pentru respectarea legislației specifice privind concurența și protecția consumatorului.(9) Oricând, pe parcursul derulării programului, comerciantul pierde calitatea dobândită, în situația în care instituțiile abilitate emit acte din care rezultă încălcarea prevederilor legislației prevăzute la alin. (8). În cazul în care această situație intervine după semnarea contractului cu Autoritatea, comerciantul este exclus din program prin notificarea emisă de către aceasta.  +  Articolul 19Voucherul(1) Persoana fizică aprobată beneficiază de valoarea unui voucher la achiziționarea unui EEE eligibil, în schimbul predării unui EEE uzat echivalent, conform art. 15.(2) Persoana fizică aprobată poate achiziționa mai multe EEE-uri în schimbul predării unui număr echivalent de EEE uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie.(3) Valoarea voucherului se scade de către comerciantul validat, în factură, din prețul de comercializare cu TVA al EEEului, denumit în continuare preț de comercializare, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii.(4) Voucherul este generat aleatoriu de aplicație, și are următoarele atribute:– un cod alfanumeric format din minimum 5 caractere (majuscule), generat aleatoriu în aplicație;– data emiterii și data expirării;– clasa de eficiență energetică;– categoria pentru care se aplică conform art. 5 alin. (1);– valoarea.(5) Voucherul este valabil 15 zile de la data publicării listei solicitanților aprobați prevăzute la art. 17 alin. (2), perioadă în care trebuie utilizat la un comerciant validat, sub sancțiunea pierderii dreptului de utilizare.(6) Voucherul este nominal și netransmisibil și nu poate fi utilizat decât de persoana căreia i-a fost emis, în urma înscrierii în aplicația informatică. (la 11-11-2021, Articolul 19 din Sectiunea a 2-a , Subcapitolul II , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.002 din 9 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 11 noiembrie 2021 )  +  Articolul 20Obligațiile solicitantului aprobatSolicitantul aprobat se obligă:1. să se asigure că bunurile ce urmează a fi achiziționate sunt noi, sunt conforme cu specificațiile tehnice privind eficiența energetică și beneficiază de condiții de garanție;2. să furnizeze și să transmită AFM orice informație sau documente relevante, solicitate de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;3. să asigure, din surse financiare proprii, diferența până la valoarea integrală a echipamentelor de uz casnic nou-achiziționate;4. să încarce, în aplicația informatică, până la momentul utilizării voucherului, declarația pe propria răspundere însușită prin semnătură și o copie a CI/BI;5. să nu prezinte informații eronate sau false a datelor și informațiilor în baza cărora se acordă finanțarea în cadrul programului, sub sancțiunea returnării integrale a sumei primite ca finanțare în cadrul programului;6. să păstreze declarația pe propria răspundere, întocmită potrivit anexei nr. 2 la ghid, în original, pe o perioadă de un an de la data utilizării voucherului.  +  Articolul 21Factura de achiziție și condiții de completare a acesteia(1) În vederea îndeplinirii formalităților privind vânzarea EEEurilor, comerciantul validat pune la dispoziția persoanei fizice aprobate factura de achiziție a echipamentelor și documentele aferente vânzării și livrării.(2) În factura emisă beneficiarului, comerciantul validat trebuie să evidențieze prețul de comercializare și, distinct, să facă mențiunea „...... lei se suportă din Fondul pentru mediu“; de asemenea, în factură se înscrie textul „Diferență de plată beneficiar“ și se menționează suma rămasă de achitat de către acesta.(3) Factura trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) atributele de identificare a comerciantului validat;b) atributele de identificare a beneficiarului: numele și prenumele, CNP;c) denumirea, cantitatea EEE-urilor vândute, prețul unitar și elementele de identificare ale acestora, precum și mențiunea că sunt noi, categoria EEE achiziționat și clasa energetică;d) codul/codurile alfanumeric(e) al/ale voucherului/ voucherelor;e) mențiunea privind predarea de către beneficiar a unui echipament uzat, potrivit art. 15.(4) Factura trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie completată integral, conform prevederilor legale;b) să fie emisă cu cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării în aplicația informatică a cererii de decontare.  +  Secţiunea a 3-a Decontarea sumelor de către comercianții validați și plata acestora  +  Articolul 22Documente obligatorii necesare decontării și proceduri aplicabile(1) În vederea decontării, comerciantul validat transmite prin aplicația informatică următoarele documente:a) cererea de decontare, completată integral, prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de decontare, semnată de către reprezentantul legal al comerciantului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, încărcată în aplicația informatică de către comerciant;a^1) lista beneficiarilor pentru care se solicită decontarea, semnată de către reprezentantul legal al comerciantului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, editată cu ajutorul aplicației informatice; (la 11-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Subcapitolul II , Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 ) b) declarațiile pe propria răspundere, semnate de către beneficiari;c) facturile fiscale;d) documentul/documentele care să ateste predarea-primirea EEE uzate colectate în cadrul programului, încheiat(e) între comerciantul validat și operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conțină inclusiv categoria EEE-urilor uzate predate, numărul de bucăți și cantitatea acestora exprimată în kg, mențiunea «Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic», dovada predării către operatori economici care desfășoară operații de tratare a DEEE, încărcat/încărcate în aplicația informatică de către comerciant, precum și declarația pe propria răspundere privind predarea cu titlu gratuit a EEE uzate colectate în cadrul programului; (la 07-10-2021, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 22 , Secțiunea a 3-a , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.746 din 1 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 07 octombrie 2021 ) Notă
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 1.746 din 1 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 7 octombrie 2021, prevederile pct. 1 și 2 de la art. I se aplică inclusiv cererilor de decontare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  e) copie B.I./C.I. beneficiari;f) în situația în care, ulterior validării, comerciantul încheie alte contracte pentru colectarea DEEE, acestea vor fi încărcate în aplicația informatică.
  (2) Aplicația informatică verifică existența tuturor documentelor prevăzute la alin. (1) și conținutul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a^1), b), c) și e), iar conținutul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și f) este verificat de Autoritate, după înregistrarea dosarului de decontare în aplicație. Conținutul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c) va fi verificat de aplicația informatică în baza informațiilor transmise de către comercianții validați prin codul QR cuprins în factură, comercianții validați asumându-și realitatea informațiilor din facturi. (la 07-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.746 din 1 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 07 octombrie 2021 ) Notă
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 1.746 din 1 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 7 octombrie 2021, prevederile pct. 1 și 2 de la art. I se aplică inclusiv cererilor de decontare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  (3) Aplicația informatică verifică în mod automat documentele încărcate de comerciant, conform alin. (2) și, în cazul în care acestea sunt conforme, iar informațiile aferente corespund condițiilor și prevederilor ghidului de finanțare, aplicația le validează iar comerciantul poate transmite dosarul de decontare către Autoritate, tot prin intermediul acesteia. În cazul în care aplicația informatică constată neîndeplinirea condițiilor și prevederilor ghidului de finanțare, comerciantul poate remedia erorile.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în situația în care aplicația informatică nu poate valida în mod automat corespondența informațiilor și documentelor cu condițiile și prevederile ghidului de finanțare, comerciantul va putea efectua validarea manuală a acestora.(5) După înregistrarea dosarului de decontare în aplicație, Autoritatea verifică conținutul documentelor încărcate de comerciant, conform alin. (2), cât și validările manuale efectuate de acesta.(6) Cererile de decontare se soluționează în ordinea depunerii, iar virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, din contul Autorității în contul comercianților, se realizează în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu, doar dacă toate criteriile și condițiile prevăzute în ghid sunt respectate, iar documentele aferente cererilor de decontare sunt conforme și corect întocmite.(7) Prin excepție de la alin. (6), documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) nu condiționează virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, verificarea documentelor și termenul afectat acesteia făcând obiectul structurii de specialitate, respectiv al structurii de administrare fiscală, din cadrul Autorității. (la 07-10-2021, Articolul 22 din Secțiunea a 3-a , Subcapitolul II , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.746 din 1 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 07 octombrie 2021 ) (8) În cazul în care rezultatul verificării infirmă conformitatea și/sau corectitudinea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d), Autoritatea, prin structura de specialitate care a efectuat verificarea, recuperează sumele care au fost virate în baza respectivei cereri de decontare. (la 07-10-2021, Articolul 22 din Secțiunea a 3-a , Subcapitolul II , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.746 din 1 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 07 octombrie 2021 )
   +  Articolul 23Completări/Clarificări(1) Pentru verificarea tuturor documentelor și informațiilor prezentate în cadrul programului, Autoritatea poate solicita completări/clarificări sau orice document relevant, iar răspunsul trebuie transmis în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În caz contrar, Autoritatea procedează la recuperarea finanțării acordate în cadrul programului sau lipsa efectuării plății aferente acesteia, după caz, pentru acele vouchere pentru care nu au fost înlăturate deficiențele/neconcordanțele.(2) Autoritatea poate emite instrucțiuni și proceduri specifice aplicabile prezentului ghid.
   +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 24Păstrarea documentelor(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) Declarațiile pe propria răspundere prevăzute în anexa nr. 2 la ghid, în formă fizică, asumate prin semnătură vor fi păstrate de către beneficiari pe o perioadă de 1 an de la momentul utilizării voucherului.  +  Articolul 25Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) Autoritatea răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor fizice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin solicitarea validării și încheierea contractului de decontare, comerciantul declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici și se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor fizice aprobate în cadrul programului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul UE nr. 679/2016, și să gestioneze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către aceștia. De asemenea, prin solicitarea aprobării în cadrul programului, persoana fizică declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către Autoritate și de către comerciantul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.(2) Comerciantul validat răspunde în fața beneficiarului și a Autorității pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor fizice participante în cadrul programului, pe care acesta le prelucrează.  +  Articolul 26Reguli de publicitate(1) Orice demers publicitar efectuat de către comerciantul validat cu privire la comercializarea echipamentelor de uz casnic noi prin program, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, derulat de Autoritate și finanțat din Fondul pentru mediu.(2) Orice reducere de preț, sub orice denumire, promovată de către comerciantul validat trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta și Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.  +  Articolul 27Publicarea informațiilor relevante și reguli de publicitate privind programul(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul Autorității, www.afm.ro.(2) Singurele informații și instrucțiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și de către Administrația Fondului pentru Mediu.  +  Articolul 28Prevederi privind eventuale decalări ale termenelorDacă, din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncționalități ale aplicației informatice), participanții în program se află în imposibilitatea obiectivă de a-și respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează Administrația Fondului pentru Mediu de îndeplinirea obligațiilor asumate prin alte acte de natură juridică.  +  Articolul 29AnexeAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1la ghid
  CONTRACT DE DECONTARE
  Nr. ........ din ....................
  Între părțile contractante:Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031, cod de identificare fiscală ..................., cont nr. .................... deschis la Trezoreria Statului Sector 6, București, reprezentată legal prin .................. - președinte, în calitate de finanțator în cadrul Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, denumită în continuare AFM,și............. - S.R.L./S.A., cu sediul social în ............, cod poștal ..........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ............. sub nr. .............., cod de identificare fiscală .............., cont nr. .......... deschis la Trezoreria ........., reprezentată legal prin ................, în calitate de comerciant validat, denumit în continuare comerciant,.....a intervenit prezentul contract de decontare, denumit în continuare contract:  +  Articolul 1Obiectul contractului1.1. În temeiul prezentului contract, AFM plătește comerciantului sumele solicitate de acesta prin cererea de decontare, reprezentând cheltuieli eligibile aferente achiziției de EEE-uri, efectuate de către beneficiarul finanțării, astfel cum este definit la art. 7 din ghid și facturate de comerciant.1.2. Programul este finanțat și se desfășoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. ............... denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizați termenii consacrați prin ghid.  +  Articolul 2Durata contractuluiPrezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la 31 decembrie 2021, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.  +  Articolul 3Modalitatea de decontare și plată3.1. Decontarea se face prin încărcarea în aplicația informatică și transmiterea cererii de decontare după data de 20 a fiecărei luni, până la sfârșitul lunii respective. Ultima cerere de decontare în cadrul programului se depune până în 10 decembrie 2021.3.2. Plata sumelor solicitate se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM și creditarea contului nr. ................. deschis la Trezoreria ................. de către comerciant, cu condiția ca cererile de decontare să fie însoțite de documentele justificative prevăzute în prezentul contract și în ghid, iar toate acestea să fie complete și corect întocmite, inclusiv în ceea ce privește documentele și informațiile validate manual, potrivit art. 22 alin. (4) din ghid.3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract. 3.4. Programul se derulează în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.3.5. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, comerciantul având obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.  +  Articolul 4Obligațiile părților4.1. Comerciantul se obligă:a) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;b) să comercializeze echipamente de uz casnic, eligibile în cadrul programului, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute de ghidul de finanțare aferent programului și să preia EEE uzate, cu respectarea legislației în vigoare;c) să informeze AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive și/sau la informațiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;d) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;e) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informații sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;f) să furnizeze, în maximum 10 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informații sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;g) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea echipamentelor de uz casnic achiziționate prin program, în orice formă și în orice mediu, că acesta se realizează prin Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, derulat de AFM;h) să prezinte orice reducere de preț, indiferent de denumirea sub care este promovată, în așa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta și finanțarea acordată din Fondul pentru mediu;i) să prelucreze, în condițiile legii, datele cu caracter personal aparținând beneficiarilor participanți în cadrul programului și să gestioneze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către aceștia;j) să respecte integral condițiile, etapele și termenele stabilite în cuprinsul ghidului;k) să preia cu titlu gratuit EEE uzat de la persoana fizică;l) să respecte legislația specifică privind concurența și protecția consumatorului;m) să încarce în aplicația informatică, lunar, până la data de 10 inclusiv, datele referitoare la echipamentele electrice și electronice comercializate și colectate, în luna anterioară, prin Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, conform anexei nr. 2 la prezentul contract;n) să transmită lunar la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, până la data de 10 inclusiv, în format electronic (Excel) pe adresa de e-mail rabladeee@mmediu.ro, datele înregistrate conform anexei nr. 2 la prezentul contract, pentru luna anterioară;o) să predea cu titlu gratuit cantitățile de echipamente electrice și electronice de uz casnic uzate colectate în cadrul programului către operatorii economici autorizați pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)/operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice; (la 07-10-2021, Punctul 4.1. din Articolul 4 , Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.746 din 1 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 07 octombrie 2021 ) p) să depună odată cu cererea de decontare, pentru DEEE solicitate la decontare, documentul/documentele care să ateste predarea-primirea EEE uzate colectate în cadrul programului, încheiat(e) între comerciantul validat și operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conțină inclusiv categoria EEE-urilor uzate predate, numărul de bucăți și cantitatea acestora exprimată în kg, mențiunea «Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic», dovada predării către operatori economici care desfășoară operații de tratare a DEEE, încărcat/încărcate în aplicația informatică, precum și declarația pe propria răspundere privind predarea cu titlu gratuit a EEE uzate colectate în cadrul programului. (la 07-10-2021, Punctul 4.1. din Articolul 4 , Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.746 din 1 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 07 octombrie 2021 ) 4.2. AFM se obligă:a) să asigure plata sumelor solicitate de către comerciant pentru care acesta prezintă toate documentele necesare în formatul prevăzut în ghidul de finanțare, în condițiile menționate prin prezentul contract și în ghidul de finanțare, în maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care dosarul de decontare este complet și conform și nu mai sunt necesare clarificări, în condițiile în care nu apar evenimente neprevăzute și care nu pot fi imputabile Autorității, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;b) să pună la dispoziția comerciantului informațiile legate de plățile efectuate în cadrul prezentului contract pentru cheltuielile eligibile;c) să permită accesul comerciantului în aplicația informatică în vederea introducerii informațiilor sau completării acestora, în condițiile prevăzute prin ghid;d) să informeze comerciantul, despre orice intervenție tehnică a personalului propriu asupra aplicației informatice și care poate determina imposibilitatea accesului comerciantului la aceasta.4.3. În situația în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele și/sau informațiile furnizate de către comerciant referitoare la beneficiarul înscris, AFM poate efectua modificări în aplicația informatică, dar numai în baza documentelor justificative transmise de către comerciant.4.4. Fiecare parte își asumă în mod independent responsabilitatea privind datele cu caracter personal. Încălcarea de către o parte a prevederilor prezentului contract, precum și a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și a normelor general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal nu poate fi apreciată ca o încălcare comună și nu poate genera răspundere solidară față de persoana sau autoritatea care constată această încălcare.  +  Articolul 5Răspunderea contractuală5.1. Nerespectarea de către comerciant a oricăreia dintre obligațiile asumate prin prezentul contract, inclusiv a celor menționate la art. 4 pct. 4.1, constituie caz de culpă.5.2. Comerciantul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.5.3. Comerciantul își asumă integral răspunderea pentru refuzul de a comercializa echipamentele de uz casnic unui anumit solicitant.5.4. Comerciantul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente.5.5. Comerciantul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.5.6. Orice caz de culpă și orice disfuncționalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate comerciantului de către AFM. În cazul în care deficiențele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:a) sistarea temporară a utilizării finanțării și/sau suspendarea contractului, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;b) recuperarea sumelor virate către comerciant, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.5.7. Pentru beneficiarii pentru care s-au depus de către comerciant la AFM documente complet și corect întocmite, Autoritatea nu va proceda la recuperarea sumelor virate cu titlu de finanțare.  +  Articolul 6Încetarea contractului1. Prezentul contract încetează:a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia, de drept;b) la data intervenției unui act de autoritate, de drept;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat comerciantului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a luat cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe;d) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că împotriva comerciantului a fost demarată procedura falimentului, radiere, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, sau că i-au fost suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, sau că se află într-o altă situație similară legal reglementată;e) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că comerciantul face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. d), precum și pentru orice altă situație similară;f) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că comerciantul nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;g) prin acordul părților, la solicitarea comerciantului, în condițiile în care acesta și-a dus la îndeplinire toate obligațiile ce îi revin.2. În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de comerciant în cadrul Programului, de o manieră care nu permite înlăturarea deficiențelor constatate, Autoritatea recuperează parțial sau după caz, în totalitate suma finanțată, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităților specifice de notificare.3. În cazul recuperării finanțării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Forța majoră și cazul fortuit7.1. Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.7.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră, certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.7.3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.7.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.7.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.7.7. Prevederile de mai sus se aplică și în caz fortuit.  +  Articolul 8CesiuneaPrezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parțiale.  +  Articolul 9Litigii9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.9.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente în a căror rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 10Dispoziții finale10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal ……………..........;b) pentru comerciant: ................., cod poștal ............; în cazul în care comerciantul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.10.2. Notificările făcute comerciantului la adresa menționată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia. Sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite și prin fax la următoarele numere telefonice:a) pentru AFM: ...............................;b) pentru comerciant: ................................... .10.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanții legali ai comerciantului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.10.4. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, exprimat în scris, prin act adițional.10.5. Sumele virate în executarea prezentului contract nu sunt supuse procedurii de executare silită prin poprire, potrivit prevederilor art. 15^5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.10.6. Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte,
  ................................. - S.A./S.R.L.
  Reprezentant legal/Împuternicit,
   +  Anexa nr. 1la contractul de decontareNr. de înregistrare la AFM....../....../................
  CERERE DE DECONTARE
  Denumirea completă a comerciantului validat: ..............................................., înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ….......................... cu nr. de ordine ....../......./......., cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ....................., deschis la Trezoreria ......................., reprezentat legal de ..............................., în calitate de ..................., prin împuternicit ............................. (dacă este cazul)Datele de identificare a reprezentantului legal/împuternicitului ....................................................., CNP ......................................., posesor al actului de identitate tip ......, seria ...... nr. ..................., eliberat de către ............... la data de ............., domiciliat/cu reședința în localitatea ........................................, str. ................................ nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ......, ap. ......, județul/sectorul ....................................., cod poștal ............, telefon (fix și mobil) ......................, fax ......................, e-mail .....................................În baza Contractului de decontare nr. ........../............., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de ...................... lei (în cifre și litere).Prezenta cerere este însoțită de:a) declarațiile pe propria răspundere, semnate de către beneficiari;a^1) lista beneficiarilor pentru care se solicită decontarea, semnată de către reprezentantul legal al comerciantului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, editată cu ajutorul aplicației informatice; (la 11-05-2021, Anexa nr. 1 la contractul de decontare a fost completată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 786 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021 ) b) facturile fiscale; c) documentul/documentele care să ateste predareaprimirea EEE uzate colectate în cadrul programului, încheiat(e) între comerciantul validat și operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conțină inclusiv categoria EEE-urilor uzate predate, numărul de bucăți și cantitatea acestora exprimată în kg, mențiunea «Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic», dovada predării către operatori economici care desfășoară operații de tratare a DEEE, încărcat/încărcate în aplicația informatică de către comerciant, precum și declarația pe propria răspundere privind predarea cu titlu gratuit a EEE uzate colectate în cadrul programului; (la 07-10-2021, Litera c) din Anexa nr. 1 la contractul de decontare a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.746 din 1 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 07 octombrie 2021 ) d) copie B.I./C.I. beneficiari;e) în situația în care, ulterior validării, comerciantul încheie alte contracte pentru colectarea DEEE, acestea vor fi încărcate în aplicația informatică; f) alte documente relevante.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, iar datele furnizate, inclusiv cele din codurile QR aferente facturilor emise, sunt actuale, reale, corecte și corespund criteriilor de eligibilitate prevăzute în ghid. (la 07-10-2021, Ultimul paragraf din Anexa nr. 1 la contractul de decontare a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.746 din 1 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 07 octombrie 2021 )
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele și prenumele ..................................
  Funcția ........................................................
  Semnătura ..................................................
  Data ........................
  L.S.
  Aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte
  Numele și prenumele ..................................
  Semnătura ..................................................
  L.S.
  Direcția economică
  Director
  Direcția implementare proiecte
  Director
  Serviciul implementare ................................
  Șef serviciu
  Referent de specialitate
   +  Anexa nr. 2la contractul de decontare
  FORMULAR DE RAPORTARE
  pentru comercianții validați în cadrul Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic
   +  Tabelul nr. 1
  ComerciantCUIPunct de lucruProducător*)Nr. de înregistrare în Registrul producătorilor de EEETip EEE**)MarcaCod produsClasa energeticăCantitate (buc.)
  12345678910
  Total
  *) În cazul în care comerciantul are contract cu mai mulți producători, se vor completa informațiile pentru fiecare producător în parte.**) a) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având clasa energetică A;b) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având clasa energetică B;c) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având clasa energetică C;d) mașini de spălat vase având clasa energetică A;e) mașini de spălat vase având clasa energetică B;f) mașini de spălat vase având clasa energetică C;g) mașini de spălat vase având clasa energetică D;h) aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire A+++;i) aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire A++;j) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică A;k) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică B;l) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică C;m) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică D;n) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică E;o) uscătoare de rufe cu eficiență energetică A+++:p) uscătoare de rufe cu eficiență energetică A++;q) televizoare cu noua clasă energetică A;r) televizoare cu noua clasă energetică B;s) televizoare cu noua clasă energetică C;t) televizoare cu noua clasă energetică D;u) televizoare cu noua clasă energetică E;v) televizoare cu noua clasă energetică F;w) televizoare cu noua clasă energetică G;x) aspiratoare;y) laptopuri;z) tablete.
   +  Tabelul nr. 2
  ComerciantCUIPunct de lucruColector*)Categorii de echipamente electrice și electronice uzate**)Cantități de echipamente electrice și electronice uzate preluate
  Număr de unitățiTone
  1234567
  Total
  Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt adevărate.*) În cazul în care comerciantul are contract cu mai mulți colectori, se vor completa cantitățile pentru fiecare colector în parte.**) a) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător; b) mașini de spălat vase; c) aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile; d) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare; e) televizoare; f) uscătoare de rufe; g) aspiratoare; h) calculatoare personale.

  Data ........................................
  Reprezentant legal,
  ...............................................
  (numele și funcția, semnătura)
  (la 11-11-2021, Anexa nr. 2 din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.002 din 9 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 11 noiembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 2la ghid
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere a solicitantului
  Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., cod numeric personal ........................, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) am domiciliul în România; b) nu am obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare;c) am vârsta de 18 ani împliniți;d) sunt posesorul unui/unei buletin/cărți de identitate valabil(e); e) mă oblig să predau cu titlu gratuit un EEE uzat, în conformitate cu art. 15 din ghidul de finanțare aferent Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, în schimbul achiziționării unui echipament de uz casnic nou;f) îmi dau acordul cu privire la prelucrarea de către Administrația Fondului pentru Mediu a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici;g) sunt de acord să asigur, din surse financiare proprii, diferența până la valoarea integrală a echipamentelor de uz casnic nou-achiziționate;h) am luat cunoștință de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor, informațiilor și documentelor în baza cărora am fost aprobat în cadrul programului conduce la returnarea integrală a sumei primite cu titlu de finanțare în cadrul programului;i) mă voi asigura că bunurile ce urmează a fi achiziționate sunt noi, sunt conforme cu specificațiile tehnice privind eficiența energetică și beneficiază de condiții de garanție;j) mă oblig să transmit Administrației Fondului pentru Mediu orice informație sau documente relevante, solicitate de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.Subsemnatul/Subsemnata, ........................................, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în prezenta și în toate celelalte documente, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete.Prin semnarea prezentei confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acestei declarații.
  Numele și prenumele solicitantului ...............................
  Semnătura .........................