HOTĂRÂRE nr. 74 din 3 noiembrie 2021privind modificarea alin. (3) al art. 201 din Regulamentul Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 4 noiembrie 2021    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 201 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 12 august 2021, alineatul (3) se modifică după cum urmează:(3) Răspunsurile la întrebările prevăzute la alin. (2) se dau în cele 60 de minute care urmează timpului afectat întrebărilor orale. Un răspuns nu poate depăși 3 minute. Dacă răspunsul la o întrebare dă naștere unei replici a celui care a adresat întrebarea, timpul pentru replică este de cel mult 3 minute.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    SORIN MIHAI GRINDEANU
    București, 3 noiembrie 2021.Nr. 74.----