HOTĂRÂRE nr. 73 din 3 noiembrie 2021privind modificarea alin. (3) al art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 4 noiembrie 2021    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 12 august 2021, alineatul (3) se modifică după cum urmează:(3) Membrul Guvernului poate amâna răspunsul la întrebarea orală pentru săptămâna următoare numai în cazuri temeinic justificate, prezentate în scris.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    SORIN MIHAI GRINDEANU
    București, 3 noiembrie 2021.Nr. 73.-----