ORDIN nr. 2.348/969/2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.348 din 1 noiembrie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 969 din 28 octombrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1048 din 2 noiembrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 3.035/2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.997 din 28.10.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, interimar, și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 295 și 302 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 585 și 586 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  585W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1622,180000716,3300000,000000
  586W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.PR14.582,2600005.032,8200000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 679 se introduc două noi poziții, pozițiile 680 și 681, cu următorul cuprins:
  680W67768004J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN FP 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/ 57 mg/5 mlGLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (DE CAPACITATE 147 ML) CARE CONȚINE PULB. PT 70 ML SUSP. ORALĂ ȘI O LINGURIȚĂPRF112,74400017,2200004,230000
  681W68113001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**FLEBOGAMMA DIF 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (5G)PR11.825,0000002.027,4000000,000000
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 182 se introduce o nouă poziție, poziția 183, cu următorul cuprins:
  183W67768004J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN FP 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/57 mg/5 mlGLAXOSMITH KLINE TRADING SERVICES LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (DE CAPACITATE 147 ML) CARE CONȚINE PULB. PT 70 ML SUSP. ORALĂ ȘI O LINGURIȚĂPRF112,74400017,2200004,230000
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 307-311 și 313 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  307W65560001L01XC17NIVOLUMABUM**1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR11.784,9300001.983,7300000,000000
  308W65560001L01XC17NIVOLUMABUM**1 ΩOPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR11.784,9300001.983,7300000,000000
  309W65560002L01XC17NIVOLUMABUM**1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR14.969,5100005.454,9200000,000000
  310W65560002L01XC17NIVOLUMABUM**1 ΩOPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR14.969,5100005.454,9200000,000000
  311W61901001L01XC17NIVOLUMABUM**1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR11.784,9300001.983,7300000,000000
  ................................................................
  313W61901002L01XC17NIVOLUMABUM**1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR14.969,5100005.454,9200000,000000
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 328, 333, 344 și 350 se abrogă.7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 746 se introduc zece noi poziții, pozițiile 747-756, cu următorul cuprins:
  747W68111001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN-RATIOPHARM 50 mgPULB + SOLV. PT. SOL. INJ./ PERF.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. ȘI 1 FLAC. CU 10 ML SOLV.PR1831,492000952,104000280,036000
  748W67923001L01AA03MELPHALANUMPHELINUN 200 mgPULB + SOLV. PT. SOL. PERF.200 mgADIENNE - S.R.L. S.U.ITALIACUTIE CU 1 FLACON X 200 MG PULBERE + 1 FLACON X 40 ML SOLVENTPR14.291,5800004.715,9800000,000000
  749W59712001L01DA01DACTINOMICINUM 4)COSMEGEN LYOVAC 500 microgramePULB. PT. SOL. INJ.500 microgrameC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT SOL. INJ.PR1380,000000452,3500000,000000
  750W67977001L01DB01DOXORUBICINUMCAELYX PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlBAXTER HOLDING B.V.OLANDACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 MLS11.508,0100001.681,8800000,000000
  751W67617006L01XE01IMATINIBUM**1IMAKREBIN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1204,2196004,9809003,232516
  752W67616003L01XE01IMATINIBUM**1IMAKREBIN 400 mgCOMPR. FILM.400 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3018,80800022,02679964,330201
  753W67736001L01XX32BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB AUROBINDO 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU SAU FĂRĂ ÎNVELIȘ PROTECTOR DIN PLASTIC, CU CAPACITATE DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ.PR1650,000000746,6500000,000000
  754W67920003L01XX32BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mlSOL. INJ.2,5 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAFLACON DIN STICLĂ DE TIP I TRANSPARENTĂ, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC DE CULOARE GRI ȘI CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU CAPAC ROȘU, CE CONȚINE 1,4 ML DE SOLUȚIE INJECTABILĂPR1658,488000763,5360001.270,084000
  755W67702006L02AE02LEUPRORELINUM**ELIGARD 22,5 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.22,5 mgRECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.ITALIACUTIE X 1 SET DE 2 CASETE TERMOFORMATATE; O CASETĂ CONȚINE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ (SERINGA A), PISTON PT SERINGA B ȘI PLIC DESICANT; CEALALTĂ CASETĂ CONȚINE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ (SERINGA B), AC STERIL ȘI PLIC DESICANTPR1639,530000735,2400000,000000
  756W67816001L02AE02LEUPRORELINUM**ELIGARD 45 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.45 mgRECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.ITALIAO CUTIE DE CARTON CU DOUĂ CASETE CE CONȚIN 2 SERINGI PREUMPLUTE (1 X SERINGA A; 1 X SERINGA B)PR11.180,1500001.324,5100000,000000
  8. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, pozițiile 19 și 20 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  19W64873001L04AA34ALEMTUZUMABUM**1 ΩLEMTRADA 12 mgCONC. PT. SOL. PERF.12 mg/ 1,2 mlSANOFI BELGIUMBELGIACUTIE CU 1 FLACON X 12 MG/1,2 MLPR125.586,42000027.927,3800000,000000
  20W60450001L04AA34ALEMTUZUMABUM**1 ΩLEMTRADA 12 mgCONC. PT. SOL. PERF.12 mg/ 1,2 mlGENZYME THERAPEUTICS LTDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLACON X 12 MG/1,2 MLPR125.586,42000027.927,3800000,000000
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 76 se abrogă.10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ punctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 16 și 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  16W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1622,180000716,3300000,000000
  17W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.PR14.582,2600005.032,8200000,000000
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ punctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 35 se introduce o nouă poziție, poziția 36, cu următorul cuprins:
  36W68113001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**FLEBOGAMMA DIF 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (5 G)PR11.825,0000002.027,4000000,000000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 16 și 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  16W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1622,180000716,3300000,000000
  17W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.PR14.582,2600005.032,8200000,000000
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 38 se introduce o nouă poziție, poziția 39, cu următorul cuprins:
  39W68113001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**FLEBOGAMMA DIF 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (5G)PR11.825,0000002.027,4000000,000000
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1W65240002A16AB15VELMANAZA ALFA **1 ΩLAMZEDE 10 mgPULB. PT. SOL. PERF.10 mgCHIESI FARMACEUTICI S.P.A.ITALIAFLACON DE 10 ML CARE CONȚINE 10 MG VELMANAZA ALFAPR14.322,7900004.750,0000000,000000
  15. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 111 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 112-122, cu următorul cuprins:
  112W67515002H03AA01LEVOTHYROXINUMEUTHYROX 125 µgCOMPR.125 µgMERCK ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 4 BLISTERE DIN PVC/AL A CÂTE 25 COMPRIMATEP6L1000,1322000,1787000,000000
  113W67516002H03AA01LEVOTHYROXINUMEUTHYROX 75 µgCOMPR.75 µgMERCK ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 4 BLISTERE DIN PVC/AL A CÂTE 25 COMPRIMATEP6L1000,1042000,1408000,000000
  114W66052002V10XA01NATRII IODIDUM (131I)FID-NA-131-I-T 37-5500 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC37-5500 MBqS.C. FIDELIO FARM - S.R.L.ROMÂNIACONTAINER DIN PB ACOPERIT CU UN CAPAC DE PB CE CONȚINE O INSERȚIE DE PP CU FILTRU PT. IOD CE CONȚINE 1 FLAC. X 1 CAPS. 74 MBQ + APLICATOR SEPARAT DIN PPPR1409,080000491,676000669,174000
  115W66052008V10XA01NATRII IODIDUM (131I)FID-NA-131-I-T 37-5500 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC37-5500 MBqS.C. FIDELIO FARM - S.R.L.ROMÂNIACONTAINER DIN PB ACOPERIT CU UN CAPAC DE PB CE CONȚINE O INSERȚIE DE PP CU FILTRU PT. IOD CE CONȚINE 1 FLAC. X 1 CAPS. 1850 MBQ + APLICATOR SEPARAT DIN PPPR1686,592000794,160000911,690000
  116W66052003V10XA01NATRII IODIDUM (131I)FID-NA-131-I-T 37-5500 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC37-5500 MBqS.C. FIDELIO FARM - S.R.L.ROMÂNIACONTAINER DIN PB ACOPERIT CU UN CAPAC DE PB CE CONȚINE O INSERȚIE DE PP CU FILTRU PT. IOD CE CONȚINE 1 FLAC. X 1 CAPS. 111 MBQ + APLICATOR SEPARAT DIN PPPR1409,092000491,688000669,162000
  117W66052004V10XA01NATRII IODIDUM (131I)FID-NA-131-I-T 37-5500 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC37-5500 MBqS.C. FIDELIO FARM - S.R.L.ROMÂNIACONTAINER DIN PB ACOPERIT CU UN CAPAC DE PB CE CONȚINE O INSERȚIE DE PP CU FILTRU PT. IOD CE CONȚINE 1 FLAC. X 1 CAPS. 185 MBQ + APLICATOR SEPARAT DIN PPPR1302,316000369,072000900,778000
  118W66052005V10XA01NATRII IODIDUM (131I)FID-NA-131-I-T 37-5500 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC37-5500 MBqS.C. FIDELIO FARM - S.R.L.ROMÂNIACONTAINER DIN PB ACOPERIT CU UN CAPAC DE PB CE CONȚINE O INSERȚIE DE PP CU FILTRU PT. IOD CE CONȚINE 1 FLAC. X 1 CAPS. 259 MBQ + APLICATOR SEPARAT DIN PPPR1432,888000517,632000752,218000
  119W66052010V10XA01NATRII IODIDUM (131I)FID-NA-131-I-T 37-5500 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC37-5500 MBqS.C. FIDELIO FARM - S.R.L.ROMÂNIACONTAINER DIN PB ACOPERIT CU UN CAPAC DE PB CE CONȚINE O INSERȚIE DE PP CU FILTRU PT. IOD CE CONȚINE 1 FLAC. X 1 CAPS. 3700 MBQ + APLICATOR SEPARAT DIN PPPR11.298,1120001.460,724000572,126000
  120W66052009V10XA01NATRII IODIDUM (131I)FID-NA-131-I-T 37-5500 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC37-5500 MBqS.C. FIDELIO FARM - S.R.L.ROMÂNIACONTAINER DIN PB ACOPERIT CU UN CAPAC DE PB CE CONȚINE O INSERȚIE DE PP CU FILTRU PT. IOD CE CONȚINE 1 FLAC. X 1 CAPS. 2590 MBQ + APLICATOR SEPARAT DIN PPPR11.028,2080001.166,532000648,318000
  121W66052007V10XA01NATRII IODIDUM (131I)FID-NA-131-I-T 37-5500 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC37-5500 MBqS.C. FIDELIO FARM - S.R.L.ROMÂNIACONTAINER DIN PB ACOPERIT CU UN CAPAC DE PB CE CONȚINE O INSERȚIE DE PP CU FILTRU PT. IOD CE CONȚINE 1 FLAC. X 1 CAPS. 1110 MBQ + APLICATOR SEPARAT DIN PPPR1663,072000768,528000664,822000
  122W66052006V10XA01NATRII IODIDUM (131I)FID-NA-131-I-T 37-5500 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC37-5500 MBqS.C. FIDELIO FARM - S.R.L.ROMÂNIACONTAINER DIN PB ACOPERIT CU UN CAPAC DE PB CE CONȚINE O INSERȚIE DE PP CU FILTRU PT. IOD CE CONȚINE 1 FLAC. X 1 CAPS. 370 MBQ + APLICATOR SEPARAT DIN PPPR1330,504000403,476000975,374000
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 71, 78 și 330 se abrogă.17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 190 și 191 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  190W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1622,180000716,3300000,000000
  191W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.PR14.582,2600005.032,8200000,000000
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 386 se introduc patru noi poziții, pozițiile 387-390, cu următorul cuprins:
  387W68079001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM 4)UGUROL 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V., ORALĂ ȘI CUT.500 mg/ 5 mlBGP PRODUCTS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 FIOLE A CÂTE 5 ML SOL. INJ.PR64,6920006,2800000,000000
  388W68113001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**FLEBOGAMMA DIF 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (5 G)PR11.825,0000002.027,4000000,000000
  389W68111001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN-RATIOPHARM 50 mgPULB + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. ȘI 1 FLAC. CU 10 ML SOLV.PR1831,492000952,104000280,036000
  390W67923001L01AA03MELPHALANUMPHELINUN 200 mgPULB + SOLV. PT. SOL. PERF.200 mgADIENNE - S.R.L. S.U.ITALIACUTIE CU 1 FLACON X 200 MG PULBERE + 1 FLACON X 40 ML SOLVENTPR14.291,5800004.715,9800000,000000
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 46 și 53 se abrogă.20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 135 se introduce o nouă poziție, poziția 136, cu următorul cuprins:
  136W68079001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM 4)UGUROL 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V., ORALĂ ȘI CUT.500 mg/ 5 mlBGP PRODUCTS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 FIOLE A CÂTE 5 ML SOL. INJ.PR64,6920006,2800000,000000
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 12-13, 177 și 178 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  12W52808004B01AB04DALTEPARINUMFRAGMIN 5000 UI/ 0,2 mlSOL. INJ.5000 ui/ 0,2 mlPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 10 BLISTERE INDIVIDUALE CONȚINÂND FIECARE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ, FĂRĂ SISTEM DE BLOCARE A ACULUI NEEDLE-TRAP A 0,2 ML SOLUȚIE INJECTABILĂS/ PRF1010,27100012,5390000,000000
  13W64849001B01AB04DALTEPARINUMFRAGMIN 5000 UI/ 0,2 mlSOL. INJ.5000 UI/ 0,2 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 10 BLISTERE INDIVIDUALE CONȚINÂND FIECARE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ, FĂRĂ SISTEM DE BLOCARE A ACULUI NEEDLE-TRAP A 0,2 ML SOLUȚIE INJECTABILĂPR/ PRF1010,27100012,5390000,000000
  ……...........................................................
  177W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1622,180000716,3300000,000000
  178W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.PR14.582,2600005.032,8200000,000000
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 60 și 67 se abrogă.23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 258 se introduce o nouă poziție, poziția 259, cu următorul cuprins:
  259W68113001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**FLEBOGAMMA DIF 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (5G)PR11.825,0000002.027,4000000,000000
  24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 47, 54 și 141 se abrogă.25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 167 se introduce o nouă poziție, poziția 168, cu următorul cuprins:
  168W68079001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM 4)UGUROL 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V., ORALĂ ȘI CUT.500 mg/ 5 mlBGP PRODUCTS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 FIOLE A CÂTE 5 ML SOL. INJ.PR64,6920006,2800000,000000
  26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, pozițiile 25 și 32 se abrogă.27. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 24-26 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  24W61293001B01AB06NADROPARINUM**FRAXIPARINE 3800 UI anti-factor Xa/0,4 mlSOL. INJ.3800 ui AFXa/ 0,4 mlASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 0,4 ML SOL. INJ.S/ P-RF107,2520009,1690000,000000
  25W61291001B01AB06NADROPARINUM**FRAXIPARINE 5700 UI anti-factor Xa/0,6 mlSOL. INJ.5700 ui AFXa/ 0,6 mlASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 0,6 ML SOL. INJ.S/ P-RF1011,14400013,6050000,000000
  26W61292001B01AB06NADROPARINUM**FRAXIPARINE 7600 UI anti-factor Xa/0,8 mlSOL. INJ.7600 ui AFXa/ 0,8 mlASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 0,8 ML SOL. INJ.S/ P-RF1015,65900019,1170000,000000
  28. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 110 se introduc trei noi poziții, pozițiile 111-113, cu următorul cuprins:
  111W67783001B01AB06NADROPARINUM**FRAXIPARINE 3800 UI anti-factor Xa/0,4 mlSOL. INJ.3800 ui AFXa/0,4 mlMYLAN IRE HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 0,4 ML SOL. INJ.PR/ PRF107,2520009,1690000,000000
  112W67784001B01AB06NADROPARINUM**FRAXIPARINE 5700 UI anti-factor Xa/0,6 mlSOL. INJ.5700 ui AFXa/0,6 mlMYLAN IRE HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 0,6 ML SOL. INJ.PR/ PRF1011,14400013,6050000,000000
  113W67785001B01AB06NADROPARINUM**FRAXIPARINE 7600 UI anti-factor Xa/0,8 mlSOL. INJ.7600 ui AFXa/0,8 mlMYLAN IRE HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 0,8 ML SOL. INJ.PR/ PRF1015,65900019,1170000,000000
  29. La secțiunea P11 „Programul național de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependențelor“, după poziția 14 se introduc două noi poziții, pozițiile 15 și 16, cu următorul cuprins:
  15W67747001N07BC51COMBINAȚII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE)ZUBSOLV 1,4 mg/0,36 mgCOMPR. SUBLING.1,4 mg/0,36 mgACCORD HEALTHCARES.L.U.SPANIACUTIE CU PVC-OPA-AL-PVC/AL-PET-HÂRTIE X 7 COMPR. SUBLINGUALEPS/PR78,07714210,2128570,000000
  16W67748001N07BC51COMBINAȚII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE)ZUBSOLV 5,7 mg/1,4 mgCOMPR. SUBLING.5,7 mg/1,4 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU PVC-OPA-AL-PVC/AL-PET-HÂRTIE X 7 COMPR. SUBLINGUALEPS/PR723,38285728,5457140,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna noiembrie 2021.
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  -----