ORDIN nr. 148 din 7 octombrie 2021pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv "Dinamo" București
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 29 octombrie 2021    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 29 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv „Dinamo“ București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv „Dinamo“ București, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 49/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 mai 2015, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 7 octombrie 2021.Nr. 148.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Clubului Sportiv "Dinamo" București