HOTĂRÂRE nr. 127 din 27 octombrie 2021pentru modificarea art. 113 din Regulamentul Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 28 octombrie 2021    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICArticolul 113 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 18 mai 2021, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 113(1) La cererea inițiatorului, la propunerea Biroului permanent sau a unui grup parlamentar, Senatul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative în procedură de urgență.(2) Cererea inițiatorului, propunerea Biroului permanent sau a grupurilor parlamentare se supune aprobării Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 27 octombrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    ANCA DANA DRAGU
    București, 27 octombrie 2021.Nr. 127.----