ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 26 octombrie 2000pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. (2) au dreptul, începând cu luna octombrie 2000, la o indemnizaţie lunară de 300.000 lei, neimpozabila, pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate. (2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 lit. c) şi d) au dreptul, începând cu luna octombrie 2000, la o indemnizaţie lunară de 150.000 lei, neimpozabila, pentru fiecare an de internare abuzivă în spitale de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate."2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Soţul (sotia) celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, stramutati, deportati în străinătate sau prizonieri, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 300.000 lei, neimpozabila, dacă ulterior nu s-a recăsătorit."3. Litera c) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"c) douasprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane."4. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 4."  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor va opera în bugetul de stat influentele ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de stat---------------