ORDIN nr. 3.600/2.285/2021pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.600 din 25 octombrie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.285 din 22 octombrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 25 octombrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. 7.220 din 25.10.2021 al Ministerului Culturii și nr. CAZ 2.572 din 22.10.2021 al Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) și ale art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 1 pct. 1, 5 și 6 din anexa nr. 3 „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“ la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și ministrul sănătății, interimar, emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 26 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Activitățile prevăzute în anexa la prezentul ordin se organizează și se desfășoară cu respectarea prevederilor din hotărârea Guvernului privind instituirea/prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în condițiile stabilite prin prezentul ordin.2. În anexă - Măsuri pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, la capitolul I „Măsuri și reguli pentru activitatea muzeelor și galeriilor de artă“ punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator“, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) accesul publicului vizitator în cadrul muzeelor și galeriilor de artă este permis în condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 25 octombrie 2021.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul sănătății, interimar,
  Cseke Attila Zoltán
  ----