ORDIN nr. 2.283/157/2021privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.283 din 22 octombrie 2021
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 157 din 25 octombrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 25 octombrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 2.568/2021 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,în considerarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, interimar, și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– În anexă, punctele I.1 și I.7 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Accesul credincioșilor în lăcașul de cult și în locațiile unde se organizează slujbe și adunări religioase se face astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane..................................................7. Slujbele oficiate de către personalul de cult în aer liber (în curtea lăcașului de cult) se desfășoară cu menținerea distanței de 2 m între persoane.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 25 octombrie 2021.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății, interimar,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  ----