ORDIN nr. 3.546/2.225/2021pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.546 din 8 octombrie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.225 din 20 octombrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 21 octombrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. 6.816 CM din 8.10.2021 al Ministerului Culturii și nr. CAZ 2.334 din 20.10.2021 al Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) și ale art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 1 pct. 1,8-18 și 34-38 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și ministrul sănătății, interimar, emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 26 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul I „Măsuri și reguli pentru activitatea muzeelor și galeriilor de artă“, punctul 1 „Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile“, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;2. La capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor“, punctul 1 „Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile“, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;3. La capitolul III „Măsuri și reguli pentru activitatea librăriilor“, punctul 1 „Măsuri ce privesc personalul din librării; angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile“, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;4. La capitolul IV „Măsuri și reguli în domeniul producției de film și audiovizual“, punctul 1 „Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală“, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;5. La capitolul IV „Măsuri și reguli în domeniul producției de film și audiovizual“, punctul 2 „Măsuri care privesc angajatorul“, litera b) se abrogă.6. La capitolul IV „Măsuri și reguli în domeniul producției de film și audiovizual“, punctul 3 „Măsuri de precauție speciale“, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) pentru cetățenii străini sosiți în România, membri ai echipelor de filmare, se aplică regulile și măsurile de protecție stabilite de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență.7. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:Prezentul capitol conține un set de măsuri și reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru evenimentele și acțiunile culturale organizate în aer liber, denumite în continuare evenimente. Persoanele care coordonează fiecare eveniment (de exemplu, organizator, director tehnic etc.) sunt responsabile de verificarea modalității de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecție cu SARS-CoV-2 la locul de muncă.Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toți participanții: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător.Prin evenimente sau acțiuni culturale se înțelege, fără a se limita la acestea: teatru, dans, concert, proiecție cinematografică, stand-up comedy, târg, expoziție, workshop, conferință cu caracter cultural.Spectacolele, concertele, festivalurile publice și private sau alte evenimente/acțiuni culturale se organizează și se desfășoară în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.8. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 1 „Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală, angajații/voluntarii vor respecta măsurile de precauție universal valabile“, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și se va anunța medicul de familie;9. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 2 „Măsuri care privesc angajatori și organizatori“, litera b) se abrogă.10. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 2 „Măsuri care privesc angajatori și organizatori“, litera s) se modifică și va avea următorul cuprins:s) pentru cetățenii străini sosiți în România, membri ai echipelor de filmare, se aplică regulile și măsurile de protecție stabilite de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență.11. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, literele c) și d^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) participarea este permisă în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României;.............................................................................................d^1) pentru îndeplinirea condițiilor de acces, organizatorul are obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, folosind secțiunea «Verificare reguli interne» din aplicația mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane. Obligația de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;12. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, literele c^1) și c^2) se abrogă.13. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 5 „Măsuri care privesc spațiul/locul“, litera a) se abrogă.14. La capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:Spectacolele de tipul drive-in se organizează și se desfășoară în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.15. La capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 1 „Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală. Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile“, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și se va anunța medicul de familie;16. La capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, literele d) și e^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) accesul se face exclusiv cu autoturismul, cu condiția ca ocupanții unui autovehicul să fie membrii aceleiași familii sau să reprezinte grupuri de până la 4 persoane, iar participarea este permisă în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României;.............................................................................................e^1) pentru îndeplinirea condițiilor de acces, organizatorul are obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, folosind secțiunea «Verificare reguli interne» din aplicația mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane. Obligația de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;17. La capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 3 „Măsuri care privesc angajatorii“, litera b) se abrogă.18. La capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 3 „Măsuri care privesc angajatorii“, litera u) se modifică și va avea următorul cuprins:u) pentru cetățenii străini sosiți în România, membri ai echipelor de filmare, se aplică regulile și măsurile de protecție stabilite de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență.19. La capitolul VII „Măsuri și reguli pentru expoziții temporare de artă și design pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 1 „Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații/voluntarii vor respecta măsurile de precauție universal valabile“, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;20. La capitolul VIII „Măsuri și reguli privind activitățile de producție necesare artelor spectacolului și a activităților școlilor de artă și meserii pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:Prezentul capitol conține reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru desfășurarea activităților de producție necesare artelor spectacolului, respectiv repetiții.Prezentele măsuri se vor aplica și activităților cultural-educaționale desfășurate de către școlile populare de artă și meserii reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru un număr de persoane care nu depășește reglementarea actuală a numărului maxim de persoane în spațiu închis.Cursurile de instruire și workshopurile pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, se organizează și se desfășoară în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.21. La capitolul VIII „Măsuri și reguli privind activitățile de producție necesare artelor spectacolului și a activităților școlilor de artă și meserii pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 1 „Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universală“, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și se va anunța medicul de familie;22. La capitolul VIII „Măsuri și reguli privind activitățile de producție necesare artelor spectacolului și a activităților școlilor de artă și meserii pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 2 „Măsuri care privesc angajatorul“, litera b) se abrogă.23. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Prezentul capitol conține reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru reluarea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise, pe baza legislației și a recomandărilor autorităților publice din România. Persoanele care coordonează fiecare producție sunt responsabile de verificarea modalității de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecție cu SARS-CoV-2.Activitatea în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau concerte se organizează și se desfășoară în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.24. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 1 „Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universală“, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și se va anunța medicul de familie;25. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 2 „Măsuri care privesc angajatorul“, litera b) se abrogă.26. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, literele d) și f^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) participarea este permisă în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României;.............................................................................................f^1) pentru îndeplinirea condițiilor de acces, organizatorul are obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, folosind secțiunea «Verificare reguli interne» din aplicația mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane. Obligația de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;27. La capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:Prezentul document conține un set de măsuri și reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru sălile de cinema, pe baza legislației și a recomandărilor autorităților publice din România. Persoanele care coordonează fiecare producție (de exemplu, manager de sală) sunt responsabile de verificarea modalității de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecție cu SARS-CoV-2.Activitatea în cadrul cinematografelor se organizează și se desfășoară în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.28. La capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 1 „Măsuri care privesc echipa de organizare și răspunderea individuală; angajații și/sau voluntarii vor respecta măsurile de precauție universal valabile“, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și se va anunța medicul de familie;29. La capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 3 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, literele b) și f^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) participarea este permisă în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României;.............................................................................................f^1) pentru îndeplinirea condițiilor de acces, organizatorul are obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, folosind secțiunea «Verificare reguli interne» din aplicația mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane. Obligația de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;30. La capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 3 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, litera d) se abrogă.31. Capitolul XI „Măsuri și reguli pentru asigurarea desfășurării evenimentelor test/pilot din domeniul culturii cu participarea spectatorilor, în condiții de siguranță, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“ se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Costel Cristian Lazăr,
  subsecretar de stat
  Ministrul sănătății, interimar,
  Cseke Attila Zoltán
  ----