HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 6 octombrie 2021pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 21 octombrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În titlu și în tot cuprinsul hotărârii sintagma „elev/preșcolar“ se înlocuiește cu sintagma „antepreșcolar/preșcolar/elev“.2. Anexele nr. 1-5 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 6 octombrie 2021.Nr. 1.091.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile,
  sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,
  precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ particular
  și confesional acreditate, pentru anul 2021
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământStandarde de cost per antepreșcolar/preșcolar/elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost per antepreșcolar/preșcolar/elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ antepreșcolarzi15000150001500015000
  2Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi4052443140524431
  3Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi7431743174317431
  4Învățământ primarzi4663555554566500
  5Învățământ gimnazialzi6111702869858034
  6Învățământ liceal teoreticzi6111611168456845
  7Învățământ liceal teoreticseral4529452950735073
  8Învățământ liceal tehnologic și confesionalzi6319631970787078
  9Învățământ liceal tehnologic seral4926492655185518
  10Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi8067806790369036
  11Învățământ licealFR2384238426712671
  12Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi6692669273627362
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev
  și coeficienții de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile,
  sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământCoeficienții de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pe niveluri Coeficienții de corecție pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ antepreșcolarzi2,45462,45462,45462,4546
  2Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi0,6630,7250,0000,000
  3Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi1,2161,2160,0000,000
  4Învățământ primarzi0,7630,9090,1700,170
  5Învățământ gimnazialzi1,0001,1500,1430,143
  6Învățământ liceal teoreticzi1,0001,0000,1200,120
  7Învățământ liceal teoreticseral0,7410,7410,1200,120
  8Învățământ liceal tehnologic și confesionalzi1,0341,0340,1200,120
  9Învățământ liceal tehnologic seral0,8060,8060,1200,120
  10Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi1,3201,3200,1200,120
  11Învățământ liceal FR0,3900,3900,1200,120
  12Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi1,0951,0950,1000,100
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2021
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban - lei -
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Creșă579585597615633652
  Grădiniță482487497511526540
  Școală gimnazială/primară463467477490504518
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual525531541557572588
  301-800Creșă620626639658678698
  Grădiniță485490499514528543
  Școală gimnazială/primară465470479493507521
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual527533543559575591
  1-300Creșă579585597615633652
  Grădiniță564570581598615632
  Școală gimnazială/primară541547557574590606
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual614621633651670688
  301-800Creșă620626639658678698
  Grădiniță567573584601618635
  Școală gimnazială/primară544549560576593609
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual617623636654673691
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev
  pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor
  și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Creșă1,28671,30001,32671,36671,40671,4489
  Grădiniță1,07101,08171,10311,13521,16741,1995
  Școală gimnazială/primară1,02701,03731,05781,08861,11941,1502
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,16611,17781,20111,23611,27111,3061
  301-800Creșă1,37781,39111,42001,46221,50671,5511
  Grădiniță1,07601,08681,10831,14061,17281,2051
  Școală gimnazială/primară1,03201,04231,06301,09391,12491,1559
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,17111,18291,20631,24141,27651,3117
  Creșă1,28671,30001,32671,36671,40671,4489
  Grădiniță1,25311,26561,29061,32821,36591,4034
  Școală gimnazială/primară1,20161,21361,23761,27371,30971,3457
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,36431,37801,40531,44621,48721,5281
  Creșă1,37781,39111,42001,46221,50671,5511
  Grădiniță1,25891,27161,29671,33451,37221,4100
  Școală gimnazială/primară1,20741,21951,24371,27991,31611,3524
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,37021,38401,41141,45241,49351,5347
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  NOTĂ: Pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ, calculul finanțării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preșcolar pentru fiecare nivel de învățământ. Unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul primar sunt incluse la categoria școli gimnaziale.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  SITUAȚIE JUSTIFICATIVĂ
  privind utilizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
  pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ particular și confesional acreditat
  - lei -
  Nr. crt.LunaTip de unitate de învățământNr. efectiv de antepreșcolari/ preșcolari/ eleviStandard de cost aprobat potrivit legii pentru:Sume calculate (nr. efectiv antepreșcolari/preșcolari/elevi x cost standard) pentru:Sume primite de la bugetul local pentru finanțarea:Sume rămase neutilizate de restituit din finanțarea:
  cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestoracheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestoracheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestoracheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestoracheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“
  0123456 = 3 * 47 = 3 * 58910 = 8 – 611 = 9 – 7
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  TOTAL        
  -----