ORDIN nr. 2.147 din 14 octombrie 2021privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 15 octombrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 2.019 din 14.10.2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică,având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 - Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseUnitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajulCantitatea necesară
  „20TOCILIZUMABUMml, concentrat pentru soluție perfuzabilă, 20 mg/ml, 4 ml/10 ml/20 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă/flacon50.000“
  2. Punctul 20^1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseUnitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajulCantitatea necesară
  „20^1REMDESIVIRUMmg, pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă 5 mg/ml, 100 mg, flacon100.000“
  3. După punctul 21^1 se introduce un nou punct, punctul 21^2, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseUnitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajulCantitatea necesară
  „21^2CASIRIVIMAB/IMDEVIMABml, concentrat pentru soluție perfuzabilă, 120 mg/ml, flacon20.000“
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și unitățile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  București, 14 octombrie 2021.Nr. 2.147.----