HOTĂRÂRE nr. 1.073 din 4 octombrie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1 și 1a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 4 octombrie 2021.Nr. 1.073.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecțiesocială pentru consumatorul vulnerabil de energie  +  Anexa nr. 2*)(Anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 3*)(Anexa nr. 1a din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.----