HOTĂRÂRE nr. 1.060 din 2 octombrie 2021privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, precum și a condițiilor de plată a taxei de licență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 8 octombrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește cuantumul valorilor minime ale taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul procedurii de selecție competitivă, precum și condițiile privind efectuarea plății taxei de licență, disponibile în cadrul benzilor ori subbenzilor de frecvențe radio, respectiv:a) 791-796 MHz/832-837 MHz;b) 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz;c) 2600-2615 MHz;d) 3400-3490 MHz.  +  Articolul 2(1) Cuantumul minim al taxei de licență pentru drepturile de utilizare a frecvențelor radio disponibile potrivit art. 1 este echivalentul în lei a:a) 22 milioane euro, pentru un bloc pereche cu lărgimea de bandă de 2x5 MHz în subbenzile de frecvențe radio prevăzute la art. 1 lit. a) și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 5 aprilie 2029;b) 4,3 milioane euro, pentru un bloc pereche cu lărgimea de bandă de 2x5 MHz în subbenzile de frecvențe radio prevăzute la art. 1 lit. b) și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 5 aprilie 2029;c) 3,5 milioane de euro, pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 15 MHz în subbanda de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. c) și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 5 aprilie 2029;d) 700.000 euro, pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 1x5 MHz în subbanda de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. d) și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2025.(2) Suma de plată ce urmează a fi achitată cu titlu de taxă de licență de către fiecare dintre câștigătorii procedurii de selecție reprezintă suma ofertelor financiare ale respectivului participant la procedura de selecție, declarate câștigătoare în cadrul fazelor procedurii de selecție competitive organizate de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Plata contravalorii taxei de licență, datorată de către fiecare dintre câștigătorii procedurii de selecție, se realizează în termen de 15 zile de la data anunțării rezultatelor procedurii de selecție, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ziua plății, în conformitate cu instrucțiunile transmise de către ANCOM fiecărui câștigător.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 605/2012 privind stabilirea cuantumului valorilor minime a taxelor de licență pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în benzile de frecvențe 790-862 MHz, 880-915 MHz/925-960 MHz, 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz și 2500-2690 MHz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2012;b) Hotărârea Guvernului nr. 702/2015 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în banda de frecvențe 3410-3800 MHz, precum și a condițiilor de plată a taxei de licență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 1 septembrie 2015.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Vlad Ștefan Stoica
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 2 octombrie 2021.Nr. 1.060.----