HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 4 octombrie 2021pentru aprobarea Planului național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 8 octombrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 6 lit. c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030, denumit în continuare PNIESC, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate în vederea implementării politicilor și măsurilor prevăzute în PNIESC.  +  Articolul 3Finanțarea necesară implementării politicilor și măsurilor prevăzute în PNIESC se asigură din bugetele instituțiilor/autorităților publice implicate cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, precum și prin absorbția fondurilor europene nerambursabile și prin asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanțarea publică a proiectelor finanțate din această sursă.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar,
  Iulian-Vasile Popescu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Marius Mihai Micu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, interimar,
  Vasile-Cristian Roman,
  secretar de stat
  București, 4 octombrie 2021.Nr. 1.076.  +  ANEXĂPLAN NAȚIONAL INTEGRATîn domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030