ORDIN nr. 1.245/902/2021pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2021
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.245 din 4 octombrie 2021
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 902 din 4 octombrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 6 octombrie 2021  Având în vedere prevederile: – Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare; – art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul finanțelor și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, nu poate depăși cuantumul de 20,09 lei.  +  Articolul 2Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie 2022 și martie 2022.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  -----