ORDIN nr. 2.022/901/2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.022 din 5 octombrie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 901 din 29 septembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 6 octombrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 1.354/2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.753 din 29.09.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, interimar, și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 52-54 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 28-30 se abrogă. 3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 242, 243, 620 și 636 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 359 și 360 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „359W63886001L01XE05SORAFENIBUM **1NEXAVAR 200 mgCOMPR. FILM.200 mgBAYER AGGERMANIACUTIE CU 4 BLIST. PP/AL X 28 COMPR. FILM.PR11292,953070101,72775028,351803
  360W61565001L01XE05SORAFENIBUM **1NEXAVAR 200 mgCOMPR. FILM.200 mgBAYER PHARMA AGGERMANIACUTIE X 4 BLIST. PP/AL X 28 COMPR. FILM.PR11292,953070101,72775028,351803“
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 745 se introduce o nouă poziție, poziția 746, cu următorul cuprins:
  „746W66958001L01XE05SORAFENIBUM **1SORAFENIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTERE UNIDOZĂ DIN PVC-PE-PVDC/AL X 112 COMPRIMATE FILMATEPR112 77,46089284,7731250,000000“
  6. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, pozițiile 103 și 104 se abrogă.7. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 258, 259 și 332 se abrogă.8. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziția 143 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna octombrie 2021.
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----