HOTĂRÂRE nr. 1.054 din 2 octombrie 2021privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 4 octombrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României emite prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, cu suma de 34.752 mii lei la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.02 «Sprijin financiar pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român», pentru plata premiilor sportivilor, antrenorilor, comisiilor și colectivelor tehnice prevăzute de Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. (la 15-10-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.123 din 14 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 15 octombrie 2021 )  +  Articolul 2Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, cu suma de 4.918 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, articolul 20.01.09 „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional“, pentru plata premiilor sportivilor, antrenorilor, comisiilor și colectivelor tehnice prevăzute de Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru rezultatele obținute la Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020.  +  Articolul 3Se autorizează Ministerul Finanțelor, la cererea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 și 2 în structura bugetului de stat și volumul și structura bugetului Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 2021. (la 15-10-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.123 din 14 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 15 octombrie 2021 )  +  Articolul 4Ministerul Tineretului și Sportului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul tineretului și sportului,
  Carol-Eduard Novák
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 2 octombrie 2021.Nr. 1.054.----