HOTĂRÂRE nr. 1.850 din 22 decembrie 2005privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei și conținutului insignei și ale documentelor de legitimare a acestuia, precum și a siglei Jandarmeriei Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 59 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul uniformelor pentru personalul militar din Jandarmeria Română.(2) Uniforma și echipamentul special se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condițiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2(1) Însemnele pentru gradele militare și culorile pentru articolele din compunerea uniformelor sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor și accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de jandarmi, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Valoarea financiară a normelor de echipare la care au dreptul cadrele militare în condițiile alin. (3) se stabilește anual în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele cuprinse în norme și se aprobă de către ministrul administrației și internelor.(2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se acordă cadrelor militare ale Jandarmeriei Române, acestora le sunt aplicabile cotele-pă rți anuale ale drepturilor de echipament pentru cadrele militare din celelalte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor.(3) Cadrele militare care prin natura activității sunt obligate să poarte în majoritatea timpului ținuta civilă pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau numai o parte din acestea, și diferența în articole de echipament pentru completarea uniformei.(4) Restanțele de echipament se pot acorda și sub formă bănească, dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanțelor se calculează în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele pentru anul în care se acordă.(5) La trecerea în rezervă sau în retragere, cadrele militare, precum și urmașii persoanei decedate în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecute în rezervă, retragere sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data trecerii în rezervă, retragere sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferența nu se restituie.(6) La solicitarea urmașilor persoanei decedate, se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.  +  Articolul 4Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului administrației și internelor. Valoarea articolelor introduse în norme nu va depăși valoarea articolelor scoase din norme.  +  Articolul 5(1) Organele de asigurare logistică ale Jandarmeriei Române pot constitui un stoc de siguranță la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăși 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme, pentru un an calendaristic.(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziționat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.  +  Articolul 6Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor, precum și regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 7Normele de echipare și de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, pot fi aplicate și pentru efectivele Jandarmeriei Române, dacă au intervenit situații similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.  +  Articolul 8Articolele din compunerea uniformei efectivelor de jandarmi și echipamentul specific se achiziționează conform legislației privind achizițiile publice de bunuri și servicii.  +  Articolul 9(1) Pentru activități culturale și filmări uniforma de jandarmi poate fi închiriată persoanelor juridice.(2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 10Insigna și documentul de legitimare pentru personalul militar al Jandarmeriei Române sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 11Sigla Jandarmeriei Române este prevăzută și descrisă în anexa nr. 4.  +  Articolul 12Sumele necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, în intervalul 2006-2009, se asigură din veniturile proprii realizate de unitățile de jandarmi, pentru personalul care execută pază militară contra cost, și din fondurile alocate Jandarmeriei Române prin bugetele anuale aprobate Ministerului Administrației și Internelor, pentru personalul finanțat din surse bugetare.  +  Articolul 13Modificările intervenite în uniformele personalului Jandarmeriei Române se vor realiza eșalonat până la 31 decembrie 2009.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 22 decembrie 2005.Nr. 1.850.  +  Anexa nr. 1
  DESCRIEREA
  însemnelor pentru gradele militare și a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor Jandarmeriei Române
  Însemnul de grad al jandarmilor la uniformele militare are formă dreptunghiulară și este confecționat pe suport textil, având brodate stele pentru generali, trese pentru ofițeri, galoane pentru maiștri militari, subofițeri, studenți, elevi, soldați și gradați profesioniști.Semnul de armă este realizat prin brodare, sub formă de scut, și conține un romb ieșind dintr-o cunună de frunze de stejar având în centru, brodată cu fir de culoare neagră, litera „J“, stilizată. Acesta se aplică la mijlocul epoletului, pe lățime, și la 5 mm de capătul interior al acestuia.  +  Capitolul I Aplicarea însemnelor de grad militar și a semnelor de armă  +  Secţiunea 1 GeneraliÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare și de serviciu are formă dreptunghiulară și este confecționat pe suport textil, din material țesut cu fir metalizat de culoare alb-argintie, pe care se brodează însemnele specifice gradului (stea în cinci colțuri încadrată în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm), cu fir metalizat de culoare galben-aurie, conturat cu fir de culoare roșie, astfel:a) pentru general de brigadă - o stea;b) pentru general-maior - două stele;c) pentru general-locotenent - trei stele;d) pentru general - patru stele.  +  Secţiunea a 2-a Ofițeri1. Însemnele de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleu-jandarm pe care se brodează trese din fir metalizat de culoare alb-argintie, cu lățimea de 8 mm, astfel:a) pentru gradul de sublocotenent - o tresă;b) pentru gradul de locotenent - două trese;c) pentru gradul de căpitan - trei trese.2. Pentru ofițerii superiori se mai brodează longitudinal, cu fir metalizat de culoare alb-argintie, un galon cu lățimea de 16 mm, astfel:a) pentru gradul de maior - o tresă și un galon;b) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese și un galon;c) pentru gradul de colonel - trei trese și un galon.  +  Secţiunea a 3-a Maiștri militariÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare și serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleujandarm pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare alb-argintie, cu lățimea de 8 mm, astfel:a) maistru militar clasa a IV-a - un galon în formă de unghi și un galon drept;b) maistru militar clasa a III-a - un galon în formă de unghi și două galoane drepte;c) maistru militar clasa a II-a - un galon în formă de unghi și trei galoane drepte;d) maistru militar clasa I - un galon în formă de unghi și patru galoane drepte;e) maistru principal - un galon în formă de unghi și cinci galoane drepte.  +  Secţiunea a 4-a SubofițeriÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare și serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleujandarm pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare alb-argintie, cu lățimea de 16 mm și 10 mm, astfel:a) sergent major - un galon cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;b) plutonier - două galoane cu lățimea de 16 mm;c) plutonier-major - două galoane cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;d) plutonier adjutant - trei galoane cu lățimea de 16 mm;e) plutonier adjutant șef - trei galoane cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm.  +  Secţiunea a 5-a Studenți, elevi ai școlilor militare, soldați și gradați profesioniștiÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de oraș, clasă și instrucție se confecționează pe suport textil de culoare bleujandarm pe care se brodează galoane din fir textil de culoare alb-argintie, cu lățimea de 20 mm și 13 mm, astfel:a) fruntaș - un galon cu lățimea de 13 mm;b) caporal - două galoane cu lățimea de 13 mm;c) sergent - un galon cu lățimea de 20 mm.  +  Capitolul II Embleme pentru coifură  +  Secţiunea 1 GeneraliEmblema pentru șapca de ceremonie și reprezentare se realizează pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte patru rânduri de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează semnul de armă. La partea superioară are acvila din stema României, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.Emblema pentru căciulă, pălărie, basc și șapca de serviciu se realizează pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte patru rânduri de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează acvila din stema României, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.  +  Secţiunea a 2-a Ofițeri, maiștri militari, subofițeri, studenți și eleviEmblema pentru șapca de ceremonie și reprezentare/oraș se realizează pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 1-3 rânduri de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează semnul de armă. La partea superioară are acvila din stema României, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.Emblema pentru căciulă, pălărie, basc și șapcă/șepcuță de serviciu/instruire se realizează pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 1-3 rânduri de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează acvila din stema României, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.  +  Secţiunea a 3-a Soldați și gradați profesioniștiEmblema pentru coifură se realizează pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu un rând de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează acvila din stema României, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.  +  Capitolul III Tabel cuprinzând culorile principalelor articole de echipament ale efectivelor Jandarmeriei Române
  CATEGORIA DE PERSONALȚINUTAARTICOLE DE ECHIPAMENT
  ȘAPCĂBASCCĂCIULĂVESTON(FRAC)BLUZONGEACĂPANTALONPULOVERCĂMAȘĂCĂMAȘĂ-BLUZĂTRICOUCRAVATĂPAPIONMANTASCURTĂPARDESIUPANTOFIBOCANCIGHETECENTURĂCUREAACCESORII
  I. GENERALI, OFIȚERI, MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI
  Generali și ofițeriCeremoniebleumarin/albbleu-jandarm/alb/bleumarin-bleumarin/alb----bleumarin/bleu-jandarmbleumarinnegru/albalb-argintiualb/argintiu
  Reprezentarebleumarin/bleu-jandarmbleu-jandarmbleumarin/bleu-jandarmbleumarinbleumarinbleubleu/alb-bleumarinbleumarin/bleu-jandarmnegrunegrualb/argintiu
  Serviciubleumarin-bleumarinbleumarin--bleumarin/bleubleumarin/bleu-bleumarin/bleu-jandarmnegrunegrualb/argintiu
  Maiștri militari și subofițeriReprezentarebleumarin/bleu-jandarmbleu-jandarmbleumarin/bleu-jandarmbleumarinbleumarinbleubleu/alb-bleumarinbleumarin/bleu-jandarmnegrunegrualb/argintiu
  Serviciubleumarin--bleumarin--bleumarin/bleubleumarin/bleu-bleumarin/bleu-jandarmnegrunegrualb/argintiu
  II. STUDENȚI, ELEVI, SOLDAȚI ȘI GRADAȚI PROFESIONIȘTI
  Studenți ai Academiei de PolițieOrașbleumarin/bleu-jandarmbleu-jandarm-bleumarinbleumarinbleu, albăbleu-bleumarinbleumarin/bleu-jandarmnegrunegrualb/argintiu
  Serviciu și clasăbleumarin-bleumarinbleumarinbleumarinbleu/bleumarinbleu/bleumarin-bleumarinbleumarin/bleu-jandarmnegrunegrualb/argintiu
  Instrucțiebleumarin-bleumarinbleumarinbleumarin-bleumarin/bleubleumarin/bleu-bleumarin/bleu-jandarmnegrunegrualb/argintiu
  Elevi ai școlilor de subofițeri jandarmiOrașbleumarin/bleu-jandarmbleu-jandarmbleumarinbleumarinbleumarinbleu, albăbleu-bleumarinbleumarin/bleu-jandarmnegrunegrualb/argintiu
  Serviciu și clasăbleumarin-bleumarinbleumarinbleumarinbleubleu-bleumarinbleumarin/bleu-jandarmnegrunegrualb/argintiu
  Instruirebleumarin-bleumarinbleumarinbleumarin-bleumarin/bleubleumarin/bleu-bleumarin/bleu-jandarmnegrunegrualb/argintiu
  Soldați și gradați profesioniștiOrașbleumarinbleu-jandarm-bleumarinbleumarinbleubleu-bleumarinbleumarin/bleu-jandarmnegrunegrualb/argintiu
  Instruirebleumarin-bleumarinbleumarinbleumarin-bleumarin/bleubleumarin/bleu-bleumarin/bleu-jandarmnegrunegrualb/argintiu
  (la 15-10-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 987 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 15 octombrie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  NORME
  privind drepturile de echipament pentru efectivele de jandarmi
   +  Norma nr. 1 pentru echiparea cu uniformă de ceremonie a generalilor și ofițerilor
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă din stofă pentru ceremonie, cu emblemăbuc.28Se asigură una de vară și una de iarnă.Femeile primesc pălărie în loc de șapcă.
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum din stofă pentru ceremonie (veston cu un pantalon lung)buc.28Se asigură unul de vară și unul de iarnă.Se poate substitui cu frac și pantalon.Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.
  2Scurtă din stofăbuc.18Se poate substitui cu pardesiu.
  C. Lenjerie
  1Cămașă albăbuc.24
  D. Încălțăminte
  1Pantofi pentru ceremonieperechi28
  E. Echipament divers
  1Cravată pentru ceremoniebuc.14Se poate asigura papion.
  2Centură pentru ceremoniebuc.18Se poate asigura brâu pentru frac.
  F. Accesorii
  1Suport cu însemne de grad și semn de armăperechi34
  2Eghilet dublu cu accesoriibuc.14
  3Petlițeperechi24
  NOTE:1. De prevederile normei beneficiază generalii și ofițerii numiți în funcții de conducere, până la comandanți de detașament inclusiv.2. Pentru pardesiu se poate asigura, contra cost, fular din mătase.
   +  Norma nr. 2 pentru echiparea cu uniformă de reprezentare a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă din stofă de iarnă, cu emblemăbuc.13Femeile primesc pălărie în loc de șapcă.Șapca/Pălăria se poate substitui cu basc, cu emblemă.
  2Șapcă din stofă de vară, cu emblemăbuc.13
  3Căciulă din blană naturală, cu emblemăbuc.15
  4Căciulă din blană caracul, cu emblemăbuc.16Pentru generali și colonei
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum din stofă (veston cu doi pantaloni lungi) pentru iarnăbuc.13Femeile primesc fustă în loc de un pantalon lung.
  2Costum din stofă (veston cu doi pantaloni lungi) pentru varăbuc.13
  3Scurtă cu mesadă și guler din blană naturalăbuc.15Pentru generali și colonei se asigură cu guler din blană caracul.
  4Puloverbuc.13
  5Bluzonbuc.13
  6Manta pentru ploaiebuc.14
  C. Lenjerie
  1Cămașăbuc.42
  2Cămașă albăbuc.14Se asigură numai ofițerilor fără drept de port uniformă de ceremonie, maiștrilor militari și subofițerilor.
  3Cămașă-bluză cu mânecă lungăbuc.22
  4Cămașă-bluză cu mânecă scurtăbuc.22
  D. Încălțăminte
  1Pantofi de iarnăperechi12
  2Pantofi de varăperechi11
  3Gheteperechi14Pentru femei se distribuie cizme.
  E. Echipament divers
  1Cravatăbuc.24
  2Fularbuc.15
  3Mănuși din pieleperechi12
  4Centură din pielebuc.16Se poate asigura tip chingă, în funcție de nevoi.
  5Curea din pielebuc.16
  6Ciorapiperechi61Pentru femei se asigură ciorapi dres.
  F. Accesorii
  1Suport cu însemne de grad și semn de armăperechi73
  2Petlițeperechi23
  3Eghilet cu accesoriibuc.14Se asigură numai ofițerilor fără drept de port uniformă de ceremonie, maiștrilor militari și subofițerilor.
  4Ecuson de mânecăcpl.83
  5Centură pentru ceremoniebuc.18Se asigură numai ofițerilor fără drept de port uniformă de ceremonie.
  6Ecuson nominalbuc.1-Se asigură contra cost.
  NOTĂ:La prima acordare a gradului de ofițer, maistru militar sau subofițer se distribuie gratuit, în natură, o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: o șapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu doi pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă cu mesadă și guler din blană naturală, patru cămăși, șase perechi de ciorapi, patru cearșafuri, două fețe de pernă, o pătură, o geantă pentru transport echipament și accesoriile aferente (suport cu însemne de grad și semne de armă, petlițe și ecusoane).
   +  Norma nr. 3 pentru echiparea cu uniformă de serviciu a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Basc, cu emblemăbuc.11Se poate asigura fes tricotat.
  2Șapcă cu emblemăbuc.22Se asigură una de vară și una de iarnă.
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum unic cu doi pantaloni buc.11
  2Costum izotermbuc.13
  3Costum de protecție contra intemperiilor buc.14
  4Scurtă cu mesadă detașabilăbuc.14
  C. Lenjerie
  1Cămașă-bluză cu mânecă lungăbuc.23
  2Cămașă-bluză cu mânecă scurtăbuc.23
  3Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)buc.12
  4Tricou buc.22
  5Ciorapi perechi61
  D. Încălțăminte
  1Bocanci uniciperechi11Pentru femei se asigură ghete cu șiret.
  E. Accesorii
  1Suport cu însemne de grad și semn de armăperechi63
  2Ecuson de mânecăcpl.63
  3Ecuson nominalbuc.34
   +  Norma nr. 4 pentru echiparea cadrelor militare în retragere și în rezervă
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă din stofă pentru ceremonie, cu emblemăbuc.110Se asigură de vară sau de iarnă.Femeile primesc pălărie în loc de șapcă.
  2Șapcă din stofă de iarnă, cu emblemăbuc.110
  3Șapcă din stofă de vară, cu emblemăbuc.110
  4Căciulă din blană naturală, cu emblemăbuc.1-Pentru generali și colonei se asigură din blană caracul.
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum din stofă pentru ceremonie (veston cu pantalon lung)buc.110Se asigură de vară sau de iarnă.Femeile primesc fustă în loc de un pantalon lung.
  2Costum din stofă cu un pantalon lung de iarnăbuc.110
  3Costum din stofă cu un pantalon lung de varăbuc.110
  4Scurtă cu mesadă și guler din blană naturalăbuc.1-Pentru generali și colonei se asigură cu guler din blană caracul.
  5Manta pentru ploaiebuc.110
  C. Lenjerie
  1Cămașăbuc.24Se poate distribui și de culoare albă.
  D. Încălțăminte
  1Pantofi negri pentru ceremonieperechi15
  2Pantofiperechi13Se asigură de vară sau de iarnă.
  E. Echipament divers
  1Cravată pentru ceremoniebuc.15
  2Cravatăbuc.13
  3Fularbuc.110
  F. Accesorii
  1Centură pentru ceremoniebuc.110
  2Eghilet cu accesoriibuc.110
  NOTE:1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea cadrelor militare în rezervă sau în retragere, care au primit dreptul de a purta uniformă. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la trecerea în rezervă sau în retragere.2. Șapca din stofă/Pălăria pentru ceremonie, costumul din stofă pentru ceremonie, pantofii negri pentru ceremonie și cravata pentru ceremonie se asigură pentru generalii și pentru ofițerii încadrați în funcții de conducere când intervine trecerea în rezervă sau în retragere.3. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte și însemnele de grad aferente.4. Cu ocazia avansării în gradul următor celui avut la data trecerii în rezervă sau în retragere, se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.5. Ofițerii în rezervă sau în retragere avansați generali primesc în dotare o singură dată următoarele accesorii: 4 perechi de suporți cu însemne de grad și semne de armă, 1 căciulă cu emblemă aferentă, 3 perechi de petlițe, 3 șepci (1 de ceremonie, 1 de vară și 1 de iarnă).6. Articolele de echipament cuprinse în prezenta normă necesare pentru înlocuirea celor uzate/deteriorate, înainte de îndeplinirea duratei prevăzute de normă, se pot asigura la cerere, contra cost.7. În cazul când se introduc în dotare noi uniforme, acestea se vor asigura începând cu anul introducerii lor, pe măsura achiziționării acestora.
   +  Norma nr. 5 pentru echiparea studenților jandarmi din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șepcuță cu cozoroc, cu emblemăbuc.23
  2Șapcă pentru oraș, cu emblemăbuc.23Se asigură 1 buc. din stofă pentru iarnă și 1 buc. din stofă pentru vară.Studentele primesc pălărie în loc de șapcă.
  3Basc cu emblemăbuc.23
  4Căciulă cu emblemăbuc.13
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum de instruire (bluză cu 2 pantaloni)buc.13
  2Costum pentru clasă (bluzon cu doi pantaloni lungi)buc.13Se asigură un pantalon din stofă pentru iarnă și un pantalon din stofă pentru vară.
  3Costum pentru oraș (veston cu un pantalon)buc.23Se asigură un costum din stofă pentru iarnă și un costum din stofă pentru vară.Pentru studente se asigură în plus câte o fustă din stofă pentru iarnă și pentru vară.
  4Puloverbuc.13
  5Scurtă pentru orașbuc.13
  6Scurtă pentru instruirebuc.13
  7Manta pentru ploaiebuc.13
  C. Lenjerie
  1Cămașăbuc.33
  2Cămașă-bluzăbuc.63Se asigură 3 buc. cu mânecă lungă și 3 buc. cu mânecă scurtă.
  3Tricoubuc.33
  4Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)buc.33
  5Șoseteperechi31Pentru studente se pot distribui dresuri.
  6Ciorapiperechi61
  7Pijamabuc.33
  D. Încălțăminte
  1Pantofi pentru orașperechi43Se asigură 2 perechi de vară și 2 perechi de iarnă.
  2Ghete pentru orașperechi13Pentru studente se asigură cizme.
  3Bocanci uniciperechi23
  4Papuciperechi13
  E. Echipament divers
  1Cravatăbuc.33
  2Centură din pielebuc.16Se poate asigura tip chingă, în funcție de nevoi.
  3Curea din piele pentru pantalonibuc.13
  4Fularbuc.13
  5Mănuși pentru orașperechi13
  6Mănuși pentru instruireperechi23
  7Prosopbuc.33
  8Mănuși albeperechi1inv.Se asigură în funcție de nevoi.
  9Eșarfă albăbuc.1inv.
  F. Cazarmament
  1Cearșafbuc.3inv.
  2Cearșaf plicbuc.3inv.Se poate asigura și cearșaf simplu.
  3Pătură/Pilotă buc.2inv.
  4Față de pernăbuc.3inv.
  5Salteabuc.1inv.
  6Pernăbuc.1inv.
  G. Accesorii
  1Suport cu însemne de grad și semn de armăperechi11De fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, manta de ploaie, la acordarea gradului
  2Petlițeperechi23Numai pentru costumul pentru oraș
  3Însemne an de studiubuc.1inv.
  4Ecuson de mânecăbuc.13
  5Ecuson nominalbuc.13
  6Eghilet cu accesoriibuc.1inv.
  NOTĂ:Articolele de echipament care, în urma modificării și completării uniformei, au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.
   +  Norma nr. 6 pentru echiparea elevilor din școlile militare de maiștri militari și subofițeri jandarmi
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă pentru oraș, cu emblemăbuc.1inv.Elevele primesc pălărie în loc de șapcă. Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  2Basc cu emblemăbuc.1inv.Se poate asigura fes tricotat.
  3Șapcă/Șepcuță pentru instruire, cu emblemăbuc.1inv.Se asigură de vară sau de iarnă. Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  4Căciulă cu emblemăbuc.1inv.
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum unic cu doi pantalonibuc.1inv.Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  2Costum pentru oraș (veston cu un pantalon lung)buc.1inv.Pentru eleve se asigură în plus o fustă. Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  3Costum pentru clasă (bluzon cu un pantalon lung)buc.1inv.Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  4Scurtă cu mesadă detașabilă pentru instruirebuc.1inv.
  5Scurtă pentru oraș buc.1inv.
  6Manta pentru ploaiebuc.1inv.
  7Costum de protecție contra intemperiilorbuc.1inv.
  8Puloverbuc.1inv.
  C. Lenjerie
  1Cămașăbuc.2inv.Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  2Cămașă-bluzăbuc.2inv.Se poate asigura cu mânecă scurtă sau mânecă lungă. Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  3Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon) buc.2inv.Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  4Batistă buc.2inv.
  5Tricoubuc.2inv.Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  6Pijamabuc.1inv.Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  7Ciorapiperechi6-Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  8Șoseteperechi4-Pentru eleve se pot distribui dresuri.
  D. Încălțăminte
  1Pantofi pentru orașperechi1inv.Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  2Bocanci uniciperechi1inv.Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  3Ghete pentru orașperechi1inv.Pentru eleve se asigură cizme. Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  4Papuciperechi1inv.Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  E. Echipament divers
  1Cravată buc.1inv.
  2Fularbuc.1inv.
  3Mănuși pentru orașperechi1inv.
  4Mănuși pentru instruireperechi1inv.
  5Centurăbuc.12
  6Curea de pantalonibuc.12
  7Prosopbuc.2inv.Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  F. Cazarmament
  1Cearșaf buc.2inv.
  2Cearșaf plicbuc.2inv.Se poate asigura și cearșaf simplu.
  3Față de pernăbuc.2inv.
  4Salteabuc.2inv.
  5Pernăbuc.2inv.
  6Pătură/Pilotăbuc.2inv.
  G. Accesorii
  1Petlițeperechi1inv.Numai pentru costumul de oraș
  2Suport cu însemne de grad și semn de armăperechi1-De fiecare costum, veston, bluzon, scurtă, cămașă-bluză, manta de ploaie, o singură dată la avansarea în grad
  3Însemne an de studiubuc.61
  4Ecuson de mânecăbuc.12De fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, manta de ploaie
  5Ecuson nominalbuc.1inv.
  6Eghilet simplu cu accesoriibuc.1inv.
  NOTĂ:Articolele de echipament care, în urma modificării și completării uniformei, au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.
   +  Norma nr. 7 pentru echiparea soldaților și gradaților profesioniști
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Basc cu emblemăbuc.12Se poate asigura și fes tricotat.
  2Șapcă pentru oraș, cu emblemăbuc.14
  3Șapcă/șepcuță pentru instruire, cu emblemăbuc.22Se asigură una de vară și una de iarnă.
  4Căciulă, cu emblemăbuc.14
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum unic cu doi pantalonibuc.22
  2Costum pentru oraș cu doi pantalonibuc.14
  3Scurtă pentru instruirebuc.14
  4Scurtă pentru orașbuc.14
  5Costum izotermbuc.14
  6Costum de protecție contra intemperiilorbuc.14
  7Puloverbuc.13
  C. Lenjerie
  1Cămașă buc.22
  2Cămașă-bluză cu mânecă lungăbuc.22
  3Cămașă-bluză cu mânecă scurtăbuc.22
  4Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)buc.22
  5Tricoubuc.21
  6Ciorapiperechi121Se asigură 4 perechi de iarnă și 8 perechi de vară.
  D. Încălțăminte
  1Bocanci uniciperechi22
  2Pantofiperechi14
  E. Echipament divers
  1Cravatăbuc.24
  2Fularbuc.14
  3Mănuși pentru instruireperechi11
  4Mănuși pentru orașperechi11
  5Centurăbuc.14
  6Curea din pielebuc.14
  F. Cazarmament
  1Cearșafbuc.4inv.
  2Cearșaf plicbuc.4inv.Se poate asigura și cearșaf simplu.
  3Față de pernăbuc.4inv.
  4Salteabuc.1inv.
  5Pernăbuc.1inv.
  6Pătură/pilotăbuc.2 inv.
  G. Accesorii
  1Suport însemne de grad și semn de armăperechi1-Pentru fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, tricou
  2Ecuson mânecăbuc.1-Pentru fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, tricou
  3Ecuson nominalbuc.34
  4Petlițeperechi14Numai pentru costumul de oraș
  NOTĂ:Articolele de echipament care în urma modificării și completării uniformei au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.
   +  Norma nr. 8 echipament pentru muzica reprezentativă și a formațiunilor echipelor artistice
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă pentru ceremonie, cu emblemăbuc.28Se asigură una de vară și una de iarnă. Femeile primesc pălărie în loc de șapcă.
  2Căciulă, cu emblemăbuc.16
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum pentru ceremonie (veston cu un pantalon lung)buc.28Se asigură unul de vară și unul de iarnă. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.
  2Scurtă cu mesadă și guler din blană naturalăbuc.18
  3Manta pentru ploaie buc.18
  C. Lenjerie
  1Cămașăbuc.44
  2Cămașă-bluzăbuc.22
  D. Încălțăminte
  1Pantofi de iarnăperechi12
  2Pantofi de varăperechi12
  3Ghete îmblăniteperechi14
  E. Echipament divers și accesorii
  1Cravatăbuc.24
  2Fularbuc.14
  3Ciorapi perechi31
  F. Accesorii
  1Epolet pentru ceremonieperechi28
  2Petlițeperechi28
  3Centură pentru ceremoniebuc.14
  4Eghilet cu accesoriibuc.14
  5Ecuson de mânecăbuc.54
   +  Norma nr. 9 pentru asigurarea cu echipament special
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  I. Pentru cadrele militare din structurile Jandarmeriei Române
  1Insignăbuc.1inv.
  2Ecuson alfanumeric de identificare*buc.1inv.
  * Pe timpul misiunilor specifice, militarii din Jandarmeria Română care acționează în uniformă sau în echipament special poartă pe articolul vestimentar exterior, în mod obligatoriu, și un ecuson alfanumeric de identificare. Datele alfanumerice inscripționate pe acesta sunt identice cu elementul unic de identificare înscris pe insigna de jandarmi. Modelul ecusonului se stabilește la nivelul inspectoratului general.
  II. Pentru efectivele care execută pază și protecție instituțională (posturi fixe și mobile exterioare)
  1Capișon din lânăbuc.15
  2Șubă (scurtă) îmblănităbuc.16
  3Șoșoni protecție termicăperechi16
  4Mănuși îmblăniteperechi13
  5Ciorapi din lânăperechi31
  6Cizme protecție termicăperechi16
  7Cizme din cauciucperechi12De fiecare post aflat în zona de precipitații frecvente, păduri sau zone mlăștinoase
  8Pelerină de ploaiebuc.1inv.
  III. Pentru efectivele care execută paza ambasadelor și obiectivelor consulare
  1Basc cu emblemă/șepcuță cu cozoroc buc.1inv.
  2Căciulă cu emblemăbuc.1inv.
  3Scurtă îmblănităbuc.1inv.
  4Bluză de vânt impermeabilă cu mâneci detașabilebuc.1inv.Poate fi substituită cu manta pentru ploaie.
  5Cămașă/tricoubuc.2inv.
  6Bocanciperechi1inv.
  7Mănuși îmblăniteperechi1inv.
  8Ciorapi din lânăperechi4inv.
  IV. Pentru efectivele care execută paza și protecția obiectivelor unde se desfășoară activități permanente sau temporare de protocol la nivelul instituțiilor statului și pentru efectivele gărzii de onoare din Jandarmeria Română
  1Basc complet (șepcuță cu cozoroc/bonetă) sau coifbuc.1inv.
  2Căciulă din blană naturală cu emblemăbuc.1inv.
  3Chipiu cu emblemăbuc.1inv.
  4Veston tip tunică din stofă pentru iarnăbuc.1inv.
  5Pantalon lung din stofă pentru iarnăbuc.1inv.
  6Pantalon golf din stofă pentru iarnăbuc.1inv.
  7Pantalon pentru cizmă din stofă pentru iarnăbuc.1inv.
  8Veston tip tunică din stofă pentru varăbuc.1inv.
  9Pantalon lung din stofă pentru varăbuc.1inv.
  10Pantalon golf din stofă pentru varăbuc.1inv.
  11Pantalon pentru cizmă din stofă pentru varăbuc.1inv.
  12Manta din stofăbuc.1inv.
  13Manta de ploaie cu epolețibuc.14
  14Fular (eșarfă) albbuc.1inv.
  15Pantofi de iarnăperechi12
  16Pantofi de varăperechi12
  17Bocanciperechi12
  18Cizme din pieleperechi12
  19Centurăbuc.1inv.
  20Cămașăbuc.2inv.
  21Eghilet cu accesoriibuc.1inv.
  22Epolețiperechi1-Pentru fiecare veston, manta
  23Mănuși albe de iarnăperechi1inv.
  24Mănuși albe de varăperechi1inv.
  25Petlițeperechi1-Pentru fiecare veston, manta
  26Garnitură mânecăperechi1-Pentru veston/manta
  V. Pentru efectivele care execută misiuni de intervenție, ordine publică, prevenire și combatere a actelor teroriste, transporturi speciale de bunuri și valori
  1Cort grupăcpl.1inv.Pentru fiecare grupă
  2Cort individualcpl.1inv.Pentru fiecare luptător din serviciul cercetare. Câte trei pentru fiecare detașament
  3Cizme din cauciucperechi12
  4Mănuși de piele cu întăritură antitraumăperechi1inv.
  5Cagulă de mascare pentru iarnăbuc.1inv.
  6Cagulă de mascare pentru varăbuc.1inv.
  7Complet apărătoare antitraumă corp, membre și articulații cpl.1inv.
  8Șubă îmblănită buc.5inv.Pentru fiecare detașament
  9Bocanci cu inserțieperechi1inv.
  10Pâslariperechi5inv.Pentru fiecare detașament
  11Vestă multifuncționalăbuc.1inv.
  12Pelerină de ploaiebuc.1inv.
  13Saltea pneumaticăbuc.1inv.
  14Pătură din lânăbuc.26
  15Pernăbuc.15
  16Față de pernăbuc.13
  17Cearșafbuc.44
  18Sac de dormitbuc.1inv.Pentru 1/3 din efectivul unității
  19Șepcuță cu emblemăbuc.1inv.De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni estivale
  20Tricou cu mânecă scurtă inscripționatbuc.2inv.De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni estivale
  21Pantaloni scurți tip bermudebuc.1inv.De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni estivale
  22Pantofi tip sport perechi1inv.De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni estivale
  23Ochelari de soareperechi1inv.De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni estivale
  24Costum de treningbuc.1inv.
  25Pantofi antrenamentperechi1inv.
  26Costum judobuc.1inv.
  27Ranițăbuc.1inv.
  28Foaie de cortbuc.1inv.
  29Sac de merindebuc.1inv.
  30Geantă (sac) pentru transport echipamentbuc.1inv.Pentru 50% din efective
  31Mască de protecție (nas gură) pentru praf substanțe toxice etc.buc.1-De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni în medii toxice, arhivă, laboratoare etc.
  32Mănuși model chirurgical perechi1-De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni în medii toxice, arhivă, laboratoare etc.
  33Vestă reflectorizantă inscripționatăbuc.1inv.Pentru 1/3 din efectivul unității
  34Combinezon de varăbuc.1inv.
  35Combinezon de iarnăbuc.1inv.
  36Portcarnetbuc.1inv.
  VI. Pentru efectivele care execută misiuni în zone montane și efectivele care se instruiesc pe schiuri
  1Bocanci de munteperechi1inv.În funcție de nevoi se pot achiziționa alternativ bocanci pentru 3 sezoane sau de iarnă.
  2Schiuri alpinperechi1inv.
  3Legături schi alpinperechi1-
  4Bețe schi alpinperechi1-
  5Clăpari pentru schi alpinperechi1inv.
  6Schiuri tură perechi1inv.
  7Legături schi turăperechi1-
  8Bețe schi tură (trekking)perechi1-
  9Piei de focăperechi1inv.
  10Clăpari pentru schi turăperechi1inv.
  11Husă pentru clăpari schibuc.2inv.
  12Colțari pentru zăpadăperechi1inv.
  13Husă pentru colțaribuc.1inv.
  14Chingă colțariml2-
  15Mănuși schiperechi1inv.
  16Mănuși protecțieperechi1inv.
  17Supramănușiperechi1inv.
  18Costum pentru schibuc.1inv.
  19Parazăpeziperechi1inv.
  20Scurtă protecție termicăbuc.1inv.
  21Căciulă pentru schibuc.1inv.
  22Cagulă pentru schibuc.1inv.
  23Cască pentru schibuc.1inv.
  24Ochelari pentru schibuc.1inv.
  25Ochelari protecție UVbuc.1inv.
  26Șnur roșu pentru avalanșăml2inv.
  27Dispozitiv electronic pentru căutare/salvare din avalanșă (DVA)buc.1inv.Cele 3 elemente formează kitul de salvare din avalanșă. În funcție de nevoi acestea pot fi achiziționate și separat.
  28Lopată pentru avalanșăbuc.1inv.
  29Sondă avalanșăbuc.1inv.
  30Pitoane pentru gheațăbuc.20-Pentru fiecare grupă
  31Pitoane pentru zăpadăbuc.20-Pentru fiecare grupă
  32Rachete pentru mers pe zăpadăperechi1inv.
  VII. Pentru efectivele care execută misiuni și instrucție alpină (inclusiv luptători antitero)
  1Anou asigurare chingăbuc.2inv.
  2Anou asigurare coardă statică 5-10buc.1-
  3Anou cordelină 1,75 mlbuc.2-
  4Coardă dinamicăml100inv.
  5Coardă staticăml200inv.
  6Semicoardăml200inv.
  7Cordelinăml50-
  8Manșon protecție coardăbuc.1inv.
  9Protecție articulată cu role pentru coardăbuc.2inv.Pentru fiecare grupă
  10Săculeț de picior pentru coardăbuc.1inv.
  11Bandă adezivă marcare coardărolă1-
  12Cască alpinismbuc.1inv.
  13Ham alpinismbuc.1inv.
  14Zelp cu două lonjebuc.1inv.
  15Ham salvare buc.2inv.Pentru fiecare grupă
  16Triunghi salvare persoanebuc.2inv.Pentru fiecare grupă
  17Carabinieră cu siguranțăbuc.8inv.
  18Bucle echipate cu carabinierebuc.10inv.
  19Inel ancorarebuc.3-
  20Dispozitiv de coborâre în rapelbuc.2inv.
  21Dispozitiv de blocare pe coardăbuc.2inv.
  22Dispozitiv de asigurare pe coardăbuc.2inv.
  23Dispozitiv de regruparebuc.10-Pentru fiecare grupă
  24Dispozitive mobile de ancorareset2inv.Pentru fiecare grupă
  25Placă pentru ancorarebuc.1inv.Pentru 50% din efective
  26Role gemenebuc.2inv.
  27Rolă cu blocatorbuc.2inv.
  28Rolă simplăbuc.2inv.
  29Rolă simplă de salvare buc.4inv.Pentru fiecare grupă
  30Rolă tandem pentru cablubuc.2inv.Pentru fiecare grupă
  31Rolă tandem pentru coardăbuc.4inv.Pentru fiecare grupă
  32Tandem coborâre funicularcpl.2inv.Pentru fiecare grupă
  33Piolet tură (semitehnic)buc.1inv.
  34Piolet tehnicbuc.2inv.
  35Pitoane pentru stâncăbuc.50-Pentru fiecare grupă
  36Ciocan pentru bătut pitoanebuc.2inv.Pentru fiecare grupă
  37Spituri - pitoane cu expansiunebuc.50-Pentru fiecare grupă
  38Urechi pentru spituribuc.50-Pentru fiecare grupă
  39Scărițebuc.2inv.
  40Bocanci/Încălțăminte turăperechi1inv.
  41Ghete de alpinismperechi1inv.
  42Espadrile de cățărareperechi1inv.
  43Costum de alpinism cu șapcă, pentru varăbuc.1inv.
  44Costum de alpinism cu șapcă, pentru iarnăbuc.1inv.
  45Vestă protecție termicăbuc.1inv.
  46Bluză tură buc.4inv.Se asigură două pentru vară și două pentru iarnă.
  47Tricou tehnicbuc.1inv.
  48Pantaloni trekkingbuc.1inv.
  49Pelerină de protecție contra intemperiilorbuc.1inv.
  50Mănuși alpinismperechi1inv.
  51Mănuși manevră corziperechi1inv.
  52Mănuși de rapelperechi1inv.
  53Cort izotermbuc.1inv.
  54Sac de dormit buc.1inv.
  55Suprasac pentru sac de dormitbuc.1inv.
  56Saltea izoprenbuc.1inv.
  57Geantă (sac) transport echipament buc.1inv.
  58Rucsac turăbuc.1inv.
  59Suprasac pentru rucsacbuc.1inv.
  60Rucsac transport materialebuc.1inv.Pentru 50% din efective
  61Rucsac salvare avalanșă cu airbagbuc.1inv.
  62Troliu pentru salvarebuc.1inv.Pentru fiecare grupă
  63Trusă pentru salvarebuc.1inv.Pentru fiecare grupă
  64Lanternă frontalăbuc.1inv.
  65Proiector (portabil de mână)buc.1inv.
  66Foaie de cortbuc.1inv.
  67Trusă de prim ajutor individualăbuc.1inv.
  VIII. Echipament pentru efectivele din unitățile și subunitățile care execută misiuni de scafandri și misiuni în deltă
  1Fes buc.1inv.
  2Ciorapi din lână perechi2inv.
  3Treningbuc.12
  4Tricoubuc.22
  5Chiloți pentru baie (slip)buc.21
  6Combinezon impermeabil de vară buc.12
  7Combinezon impermeabil de iarnă buc.14
  8Pulover buc.14
  9Mănuși pentru mediu rece și umedperechi13
  10Pantaloni scurți buc.12
  11Ghete pentru mediu rece și umed perechi15
  12Prosop plușatbuc.33
  13Cearșaf plușat pentru baie buc.24
  14Insignă de scafandru buc.1-La brevetare
  15Sac de transport materiale și echipament în mediu subacvatic buc.1inv.
  16Sac (geantă) de transport echipament buc.1inv.
  IX. Echipament pentru motocicliști
  1Ochelari motociclistbuc.1inv.
  2Costum motobuc.1inv.
  3Combinezon din material impermeabil cu fermoar buc.1inv.
  4Combinezon moto buc.22Se asigură unul de vară și unul de iarnă.
  5Bluză de vânt căptușităbuc.1inv.
  6Cizme moto perechi2inv.Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă.
  7Mănuși tip muschetar perechi2inv.Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă.
  X. Echipament pentru parașutiști
  1Capișon din lână buc.1inv.
  2Cască de parașutist buc.110
  3Mănuși tip muschetar perechi25Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă.
  4Combinezon îmblănitbuc.1inv.
  5Combinezon neîmblănit buc.1inv.
  6Ochelari de parașutism buc.1inv.
  7Insignă de parașutist buc.1-La brevetare
  8Bocanci de parașutist perechi14
  9Scurtă de parașutist buc.15
  10Vestă multifuncțională buc.15
  11Cort izoterm cpl.1inv.
  12Sac pentru dormit buc.1inv.
  13Foaie de cort buc.1inv.
  14Sac parașutare echipament și materiale buc.1inv.
  15Sac (geantă) de transport echipament buc.1inv.
  XI. Pentru efectivele ce execută misiuni călare
  1Caschetă (tocă echitație)buc.2inv.
  2Căciulă cu emblemăbuc.1inv.
  3Cămașă-bluză buc.2inv.
  4Pulover buc.1inv.
  5Geacă/Bluzon pentru antrenament buc.2inv.Se asigură una de vară și una de iarnă.
  6Costum de călărie (bluză) buc.1inv.
  7Costum de călărie (pantalon) buc.2inv.
  8Pelerină de ploaie cu glugă buc.1inv.
  9Scurtă buc.1inv.
  10Vestă reflectorizantă buc.1inv.
  11Cravată buc.1inv.
  12Mănuși din piele perechi1inv.
  13Brâu de călărie buc.1inv.
  14Cravașăbuc.1inv.
  15Cizme de călărieperechi2inv.Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă.
  16Pinteni de cavalerieperechi1inv.
  17Complet apărătoare articulații și membre (gambă, genunchi, cotieră)cpl.1inv.
  18Vestă multifuncționalăbuc.1inv.
  XII. Pentru efectivele care participă la ceremonii călare (cavalerie)
  1Coif de paradă cavaleriebuc.2inv.
  2Șapcă cu emblemăbuc.1inv.
  3Veston ceremonie cu eghileți buc.1inv.
  4Cămașă albă buc.2inv.
  5Cravatăbuc.1inv.
  6Centură de ceremonie buc.2inv.
  7Pantalon de cizmă pentru călărie buc.2inv.Se asigură unul de vară și unul de iarnă.
  8Cizme pentru călărie perechi1inv.
  9Pinteniperechi1inv.
  10Mănuși perechi1inv.
  11Scurtă de ceremoniebuc.1inv.
  12Leduncăbuc.1inv.
  XIII. Pentru efectivele care participă la misiuni internaționale
  1Șapcă cu emblemă (basc)buc.10,5
  2Pălărie cu emblemăbuc.10,5
  3Capișon de lânăbuc.10,5
  4Căciulă cu emblemăbuc.10,5
  5Costum de protecție (bluzon)buc.20,5
  6Costum de protecție (pantalon)buc.40,5
  7Cămașă-bluză cu mânecă scurtăbuc.30,5
  8Cămașă-bluză cu mânecă lungăbuc.30,5
  9Tricou buc.60,5
  10Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)buc.10,5
  11Puloverbuc.10,5
  12Bluză de vântbuc.10,5
  13Scurtă de protecție termicăbuc.10,5
  14Ciorapi scurțiperechi30,5
  15Ciorapi lungiperechi30,5
  16Bocanci perechi10,5
  17Gheteperechi10,5
  18Cizme de cauciucperechi1inv.
  19Mănuși de protecție perechi20,5
  20Mănuși îmblănite/tip lânăperechi10,5
  21Centură chingăbuc.10,5
  22Curea chingăbuc.10,5
  23Ochelari de soarebuc.10,5
  24Mască protecție prafbuc.1-
  25Eșarfă de protecție împotriva prafuluibuc.1-
  26Costum treningbuc.10,5
  27Pantaloni scurți sportbuc.10,5
  28Tricou cu mânecă scurtă sportbuc.20,5
  29Pantofi tip sportperechi10,5
  30Prosop buc.40,5
  31Geantă de transport echipamentbuc.2inv.
  32Rucsac pentru materialebuc.1inv.
  33Sac de dormitbuc.1inv.
  34Folie de protecție împotriva umezeliibuc.1inv.
  35Plasă de țânțaribuc.1-
  36Steag drapel naționalbuc.-inv.Se asigură conform cerințelor misiunii.
  37Suport gradeperechi40,5
  38Ecuson text Româniabuc.40,5
  39Ecuson nominalbuc.40,5
  40Ecuson drapel Româniabuc.40,5
  41Ecuson Jandarmeriabuc.40,5
  42Semn personal de identitatebuc.1-Se distribuie o dată pentru totdeauna.
  43Complet apărători coate și genunchicpl.1inv.
  44Foaie de cortbuc.1inv.
  NOTE:
  1. Articolele de echipament prevăzute la cap. XIII se acordă personalului care participă la misiuni internaționale care durează 6 luni sau mai mult. Baza legală a echipării o constituie aprobarea structurilor competente privind trimiterea în misiuni internaționale.
  2. Pentru misiunile cu durata de până la 6 luni se va solicita prin raport către ordonatorul secundar de credite folosirea materialelor la următoarele misiuni, în funcție de starea acestora.
  3. Pentru echiparea observatorilor militari români participanți la misiunile desfășurate sub egida O.N.U., O.S.C.E. sau a altor organisme de securitate regională și a căror durată este de 1 an sau mai mult, durata de folosință a articolelor de echipament se dublează.
  4. Articolele de echipament menționate la pct. 9, 10, 14, 15 și 37-41 din cap. XIII se distribuie din echivalentul valoric al coteipărți anuale a drepturilor de echipament și se scad din evidența cantitativ-valorică odată cu distribuția, rămânând în proprietatea participantului.
  5. Cadrele militare care nu fac parte din detașamentele constituite și participă la diverse activități (controale, rotiri, zile festive etc.) pot fi echipate cu articole de echipament din prezenta normă, în baza aprobării ordonatorului secundar de credite. Cu aprobarea ministrului afacerilor interne, se pot echipa, gratuit, persoanele civile care însoțesc delegațiile militare în teatrele de operații. La terminarea activității, articolele de echipament se restituie unităților militare care execută distribuția.
  6. De aceste prevederi beneficiază și ofițerii și subofițerii care își desfășoară activitatea în comandamentele întrunite din teatrele de operații.
  XIV. Materiale pentru instrucție, aplicații, manevre și alte misiuni
  1Foaie de cortbuc.1inv.Pentru executarea tragerilor în poligoane se asigură câte o bucată pentru fiecare loc de tragere.
  2Sac de merindebuc.1inv.
  3Ranițăbuc.1inv.
  4Cască buc.1inv.
  5Corturi diferitecpl.-inv.Cantitatea, formatul și mărimea se stabilesc prin tabele de înzestrare.
  6Sac pentru transport echipamentbuc.1inv.Pentru fiecare 50 de militari; la unitățile cu efective de până la 50 de militari se asigură câte două bucăți.
  7Sac de corespondențăbuc.-inv.Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
  8Geantă de corespondențăbuc.-inv.Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
  9Pelerină de protecție buc.1inv.
  10Cizme de cauciuc perechi1inv.
  11Costum (bluză + pantaloni) de protecție buc.2inv.Se asigură unul de vară și unul de iarnă.
  12Șapcă de protecțiebuc.1inv.
  13Căciulă de protecțiebuc.1inv.
  14Bluzon pentru protecțiebuc.1inv.
  15Scurtă pentru protecțiebuc.1inv.
  16Mănuși de protecțieperechi2inv.Se asigură una de vară și una de iarnă.
  XV. Pentru efectivele care participă ocazional la misiuni de înlăturare a efectelor nedorite în caz de calamități naturale (inundații, căderi masive de zăpadă, cutremure etc.)
  1Cască de protecțiebuc.1inv.
  2Pelerină impermeabilăbuc.1inv.
  3Vestă cu elemente reflectorizantebuc.1inv.
  4Combinezon de varăbuc.1inv.
  5Combinezon de iarnăbuc.1inv.
  6Cizme din cauciuc (diferite mărimi)buc.1inv.
  7Salopetă din neoprenbuc.1inv.
  8Bocanci de varăperechi1inv.
  9Bocanci de iarnăperechi1inv.
  10Mănușiperechi1inv.
  11Mască prafbuc.1inv.
  12Ochelari de protecțiebuc.1inv.
  XVI. Pentru asigurarea cu uniforme cu ocazia participării instituționale la activități de reprezentare prin Inspectoratul General
  A. Pentru prezentarea uniformei la activități cu ocazia Zilei Naționale, Zilei Armei, Zilei Porților Deschise sau cu ocazia altor acțiuni cu caracter mediatic, precum în cadrul unor activități organizate de structurile internaționale similare și desfășurate în afara teritoriului național sau în cadrul unor muzee
  Uniformă de ceremonie a generalilor și ofițerilor
  1Uniformă completă de generalcpl.15
  2Uniformă completă de ofițercpl.15
  Uniformă de reprezentare a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor
  1Uniformă completă de generalcpl.15
  2Uniformă completă de ofițercpl.15
  3Uniformă completă de maistru militarcpl.15
  4Uniformă completă de subofițercpl.15
  Uniformă de serviciu a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor
  1Uniformă completă de generalcpl.15
  2Uniformă completă de ofițer cpl.15
  3Uniformă completă de maistru militar cpl.15
  4Uniformă completă de subofițercpl.15
  Uniformă pentru echiparea studenților jandarmi din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“
  1Uniformă completă de studentcpl.15
  Uniformă pentru echiparea elevilor din școlile militare de maiștri militari și subofițeri
  1Uniformă completă de elevcpl.15
  B. Pentru participarea în cadrul detașamentelor constituite pentru defilare la parade militare
  1Replica unei uniforme complete de ofițer/subofițer din perioada 1850-1949cpl.525
  2Replica unei uniforme complete de soldat din perioada 1850-1949cpl.505
  3Mănuși albeperechi1inv.Se asigură în funcție de nevoi.
  4Eșarfă albăbuc.1inv.Se asigură în funcție de nevoi.
  C. Pentru participarea cadrelor militare la activități unde s-a ordonat purtarea uniformei de ceremonie
  1Stilet artizanalcpl.1inv.Se asigură în funcție de nevoi.
  NOTĂ CU CARACTER GENERAL: În situații justificate, directorul general al Direcției generale logistice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate aproba înlocuirea/substituirea unor materiale de echipament special cu altele asemănătoare care să asigure aceleași condiții de protecție.
  (la 15-10-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 987 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 15 octombrie 2021 )
   +  Anexa nr. 3
  Documentele de legitimare și insigna pentru personalul militar din Jandarmeria Română
  I. Descrierea legitimației de serviciu1. Legitimația de serviciu a personalului militar din Jandarmeria Română este documentul oficial care atestă calitatea de jandarm în activitate și va fi folosită pentru declinarea calității numai în exercitarea atribuțiilor de serviciu.2. Legitimația de serviciu este confecționată în sistem duplex (față-verso) printr-o singură trecere pe sistemul DOCU PRINT HC 350, filigranată cu următorul conținut:– față:● în partea de sus, central, rândul întâi „ROMÂNIA“, rândul al doilea „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“, rândul al treilea „JANDARMERIA ROMÂNĂ“;● colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României;● în centru se află acvila de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan, având pe piept scutul mic sfertuit cu insițiune, din stema României;● în partea de jos, stânga, se va înscrie titulatura documentului „LEGITIMAȚIE“, iar sub aceasta, unul sub celălalt, se vor înscrie gradul militar, numele, prenumele tatălui și prenumele titularului;● în partea de jos, dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 x 3 cm, executată color (în ținuta de reprezentare);– verso:● în partea de sus, central, rândul întâi și al doilea (în funcție de denumirea unității) unitatea din care face parte titularul, pe rândul al treilea, central, data emiterii legitimației;● în centru, însemnul heraldic al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, încadrat stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul legitimației (5 cifre);● sub numărul legitimației, după caz, în raport cu nivelul de acces aprobat pentru titularul legitimației, funcția „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“ și semnătura scanată a ministrului afacerilor interne, pentru treapta de acces general, respectiv funcția „INSPECTOR GENERAL“ și semnătura scanată a inspectorului general, pentru treptele de acces limitat;● în partea de jos, sub însemnul heraldic, se consemnează valabilitatea legitimației, codul numeric personal al titularului și treptele ce conțin nivelul de acces aprobat pentru titularul legitimației.3. Modelul legitimațiilor de serviciu și cromatica specifică fiecăreia sunt prezentate în figurile nr. 1-3*) din prezenta anexă.II. Descrierea insignei1. Insigna atestă împreună cu legitimația de serviciu descrisă la pct. I calitatea de jandarm în activitate.2. Insigna este confecționată din aliaj neferos și prevăzută cu sistem de fixare pe articolele de îmbrăcăminte, pe centură sau pe suportul de piele aferent în care se poate introduce și legitimația de serviciu, prin lamelă metalică și agrafă.3. Fața insignei conține următoarele elemente de identificare:– fondul insignei este de culoare bleumarin;– în partea de sus, central, se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris „ROMÂNIA“ cu culoarea bleumarin;– în partea centrală însemnul heraldic al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, având pe părțile laterale frunza de laur și frunza de stejar, ambele de culoare aurie;– în partea de jos este înscris „JANDARMERIA“ de culoare albastră cu margini aurii, iar dedesubt, pe plăcuța dreptunghiulară de culoare galbenă, sunt înscrise cu culoarea bleumarin seria formată din 3 litere ce reprezintă identificarea alfabetică a unității din care face parte titularul și numărul insignei format din 5 cifre care reprezintă identificarea numerică a jandarmului.4. Modelul insignei și cromatica specifică acesteia sunt prezentate în figura nr. 4*) din prezenta anexă.5. Metodologia privind emiterea, evidența, folosirea, înlocuirea și distrugerea insignelor se stabilește prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române.*) Figurile nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.Figura nr. 1
  MODEL LEGITIMAȚIE PENTRU INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
  (acces general)
  Figura nr. 2
  MODEL LEGITIMAȚIE PENTRU INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
  (acces limitat)
  Figura nr. 3
  MODEL LEGITIMAȚIE PENTRU UNITĂȚI SUBORDONATE INSPECTORATULUI GENERAL AL JANDARMERIEI
  (acces limitat)
  Figura nr. 4
  MODEL INSIGNĂ
  (la 15-10-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 987 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 15 octombrie 2021 )
   +  Anexa nr. 4Sigla Jandarmeriei Române*)*) Modelul siglei este reprodus în facsimil.I. Descrierea sigleiSigla Jandarmeriei Române este formată din grupul de litere JRO.II. Reprezentarea grafică a sigleiReprezentarea grafică a siglei este de forma unui pătrat de culoare albastră în care se află dispus în partea de jos grupul de litere JRO de culoare albă.La baza pătratului, în exterior, este înscris textul JANDARMERIA ROMANA, cu culoare albastră.Modelul reprezentării grafice și cromatica specifică acesteia sunt prezentate în figura nr. 1 din prezenta anexă.Figura nr. 1
  MODEL REPREZENTARE GRAFICĂ SIGLĂ
  (la 15-10-2021, Anexa 4 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 987 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 15 octombrie 2021 )