HOTĂRÂRE nr. 967 din 13 octombrie 2000privind constituirea Comisiei speciale de retrocedare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 24 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează Comisia specială de retrocedare, care va fi formată din următorii membri: a) Florinel Irinel Frunza - director de cabinet în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte - preşedinte; b) Silviu Clim - consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei - membru; c) Adriana Neata - expert în cadrul Ministerului Funcţiei Publice - membru; d) Teodora Giurca - director general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor - membru; e) Adriana Tanasescu - director general în cadrul Ministerului Culturii - membru; f) Mariana Gabriela Neagu - director general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - membru; g) Stelniceanu Cornel - consilier al ministrului în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului membru.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Secretariatul de Stat pentru CulteNicolae I. Branzea,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul funcţiei publice,Vlad RoscaMinistrul culturii,Ion Caramitrup. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de stat---------