HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 26 octombrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4(1) Prezenta hotărâre intra în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.(2) Pe aceeași data Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  CALIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării,
  Corneliu Dobrițoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Constantin Dascălu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 4 octombrie 2006.Nr. 1.391.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurilepublice  +  Anexa nr. 2------