RECTIFICARE nr. 5.338/2.015/2021referitoare la Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/1.082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 5.338 din 1 octombrie 2021
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.015 din 1 octombrie 2021
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 5 octombrie 2021    La Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/1.082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 1 octombrie 2021, se face următoarea rectificare:– în loc de: „nr. 5.338/1.082/2021“ se va citi: „nr. 5.338/2.015/2021“.----