HOTĂRÂRE nr. 886 din 5 octombrie 2000pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 16 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor varstnice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice menționată la alin. (1) cuprinde criteriile de încadrare în grade de dependență.(3) Prin dependență se înțelege situația unei persoane care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor semnificativ și/sau îngrijire pentru a realiza activitățile de bază ale vieții de zi cu zi.  +  Articolul 2(1) Criteriile de încadrare în grade de dependență se stabilesc prin evaluarea statusului funcțional, senzorial și psihoafectiv al persoanei vârstnice.(2) Încadrarea în grade de dependență se face potrivit recomandărilor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Tipurile de servicii recomandate pentru a fi acordate la domiciliu sau în cămin pentru persoane vârstnice se stabilesc pe baza evaluării nevoilor și încadrării în grade de dependență, a situației economice și sociale a persoanei vârstnice.(2) Pentru evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice se utilizează Fișa de evaluare sociomedicală (geriatrică) prezentată în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Fișa de evaluare sociomedicală (geriatrică) se constituie ca piesă obligatorie la dosarul persoanei vârstnice care solicită îngrijiri la domiciliu sau în cămin pentru persoane vârstnice.  +  Articolul 5(1) Medicul specialist din componența colectivului prevăzut la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice este medic specialist în geriatrie-gerontologie.(2) În lipsa acestuia, evaluarea nevoilor persoanei vârstnice se efectuează de un medic specialist care a absolvit cursuri postuniversitare în specialitatea geriatriegerontologie, avizate de Ministerul Sănătății.(3) În cazul în care îngrijirile se acordă într-un cămin pentru persoane vârstnice, evaluarea se poate efectua de medicul angajat în unitatea respectivă.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Liviu Lucian Albu
  Ministru de stat,
  ministrul sănătății,
  Hajdu Gabor
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul
  funcției publice,
  Vlad Rosca
   +  Anexa nr. 1           GRILA NAȚIONALĂ DE EVALUARE A NEVOILOR PERSOANELOR VÂRSTNICE ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Necesita Necesita    Criteriile de încadrare   Nu necesitĂ   supraveghere           supraveghere               în             supraveghere    temporară             permanentă      grade de dependență     sau ajutor    și/sau ajutor         și/sau ajutor parțial integral ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── EVALUAREA AUTONOMIEI 0 1 2 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. Evaluarea statusului funcțional ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A.I. Activități de bază ale vieții de zi cu zi ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Igiena corporală autonom ajutor parțial se realizează   toaleta generală, intimă,                                   numai cu ajutor specială) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Îmbracat/dezbrăcat (posi-    autonom       autonom și/sau    se realizează   bilitatea de a se îmbraca,                 parțial autonom  numai cu ajutor   de a se dezbrăca, de a avea                pentru îmbrăcat;   un aspect îngrijit)                        trebuie încălțat ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Alimentație (posibilitatea   mănâncă       ajutor pentru     se realizează de a se servi și de a se singur tăiat carne, numai cu ajutor   hrăni singur)                               fructe, pâine etc. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Igiena eliminărilor          autonom       incontinență      incontinent   (continență)                                ocazională ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Mobilizare (trecerea de      autonom       necesită ajutor   grabatar la o poziție la alta - ridicat-așezat, așezat-culcat  etc. - și mișcarea dintr-un sens în altul) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Deplasare în interior        autonom       se deplasează   nu se deplasează (deplasarea în interiorul cu ajutor fără ajutor camerei în care trăiește, parțial cu sau fără baston, cadru, scaun rulant etc.) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Deplasare în exterior        autonom       se deplasează   nu se deplasează (deplasarea în exteriorul cu ajutor fără ajutor locuinței fără mijloace parțial de transport) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Comunicare (utilizarea utilizare nu utilizează incapabil de mijloacelor de comunicare normală a în mod spontan a utiliza   la distanță în scopul de      mijloacelor   mijloacele      mijloacele de   a alerta: telefon, alarmă,    de            de comunicare    comunicare sonerie etc.) comunicare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A.II. Activități instrumentale ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Prepararea hranei (capaci-   prevede,      necesită         masa îi este   tatea de a-și prepara         prepară și    ajutor parțial   preparată și   singur mâncarea)              servește      pentru prepara-    servită                                 mesele        rea și servirea    de altă                                 în mod        mesei              persoană normal ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Activități de menaj          efectuează    efectuează       incapabil să (efectuarea de activități singur parțial efectueze menajere: întreținerea casei, activitățile activități activități me-   spălatul hainelor, spălatul   menajere      ușoare        najere, indiferent vaselor etc.) de activitate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Gestiunea și administrarea   gestionează   necesită      incapabil de a-și bugetului și a bunurilor în mod ajutor gestiona bunurile (gestionează propriile bunuri, autonom pentru și de a utiliza   bugetul, știe să folosească   finanțele     operațiuni    banii banii etc.) proprii financiare mai complexe ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Efectuarea cumpărăturilor    efectuează    poate efectua  incapabil de a   (capacitatea de a efectua     singur        un număr limi- face cumpărături   cumpărăturile necesare unui   cumpărăturile tat de cumpă- trai decent) raturi și/sau                                               necesită inso- titor ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Respectarea tratamentului    ia medica-    ia medica-     incapabil să ia medical (posibilitatea de a mentele mentele dacă singur medica- se conformă recomandărilor în mod corect dozele sunt mentele medicale) (dozaj și preparate ritm) separat ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Utilizarea mijloacelor de   utilizează     utilizează     se deplasează transport (capacitatea de mijloacele transportul puțin numai inso- a utiliza mijloacele de de transport în comun tit, în taxi sau   transport)                   public sau     numai însoțit  în mașină conduce                                propria mașină ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Activități pentru timpul le realizează le realizează nu realizează și   liber (persoana are activi-  în mod curent  rar, fără par- nu participă la tati culturale, intelectu- ticipare astfel de activi-   ale, fizice etc. - solitare                 spontană       tăți sau în grup) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. Evaluarea statusului senzorial și psihoafectiv ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Acuitate vizuală            suficient    distinge fețele, vede numai umbre                                de bună      vede suficient   și lumini: ceci- pentru a pentru a se tate citi, a orienta și a scrie, evita obstacolele a lucra manual etc. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Acuitate auditivă           aude bine    aude numai      surditate sau aude                                             vocea puternică sunetele, dar nu sau aude numai înțelege cuvintele                                             cu proteză ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Deficiența de vorbire       fără         disfazie,        afazie voce de                                             substituție, altele ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Orientare orientat dezorientat dezorientat în                                în timp și   în timp         spațiu și/sau față în spațiu de alte persoane ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Memorie fără tulbu- prezintă tulbu- prezintă tulburări rari de rari medii, severe, maligne memorie benigne ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Judecată                    intactă      diminuată       grav alterată ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Coerență                    păstrată     păstrată        incoerentă în totali- parțial tate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Comportament normal prezintă tul- prezintă tulburări burari medii grave (hipoactiv, hiperactiv etc.) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Tulburări afective fără depresie medie depresie majoră  (prezența depresiei) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Pentru fiecare activitate evaluată se identifică trei posibilități:0 - activitate facută fără ajutor, în mod obișnuit și corect;– nu necesită supraveghere și ajutor.1 - activitate facută cu ajutor parțial și/sau mai puțin corect;– necesită supraveghere temporară și/sau ajutor parțial.2 - activitate facută numai cu ajutor;- necesita supraveghere permanentă și/sau ajutor integral.Evaluarea statusului funcțional și psihoafectiv se realizează avându-se în vedere condiția obligatorie de integritate psihică și mentală a persoanei pentru a fi aptă să efectueze activitățile de bază și instrumentale ale vieții de zi cu zi.  +  Anexa nr. 2RECOMANDĂRIprivind încadrarea persoanelor vârstnice în grade de dependențăGradele de dependență se stabilesc pe baza criteriilor menționate în Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, prevăzută în anexa nr. 1, prin evaluarea statusului funcțional, senzorial și psihoafectiv al persoanei vârstnice.1. Evaluarea statusului funcțional cu privire la activitățile de bază și instrumentale ale vieții de zi cu zi se realizează prin observația asupra activităților efectuate de persoana vârstnică, fără ajutorul altei persoane. Ajutoarele materiale și tehnice, respectiv ochelari, proteze auditive, baston, cadru etc. sunt considerate ca fiind utilizate de persoana evaluată.2. Evaluarea statusului senzorial și psihoafectiv este necesară avându-se în vedere condiția obligatorie de integritate psihică și mentală a persoanei vârstnice pentru a fi aptă să efectueze activitățile de bază și instrumentale ale vieții de zi cu zi.3. Fiecare activitate evaluată în Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice se cuantifică cu cifrele 0, 1, 2.4. Se recomandă încadrarea persoanelor vârstnice evaluate în următoarele grade de dependență:a) gradul IA - persoanele care și-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie, socială și pentru care este necesară prezența continuă a personalului de îngrijire;b) gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcții mentale nu sunt în totalitate alterate și care necesită supraveghere și îngrijire medicală pentru marea majoritate a activităților vieții curente, noapte și zi. Aceste persoane nu își pot efectua singure activitățile de bază de zi cu zi;c) gradul IC - persoanele cu tulburări mentale grave (demențe), care și-au conservat în totalitate sau în mod semnificativ facultățile locomotorii, precum și unele gesturi cotidiene pe care le efectuează numai stimulate.Necesită o supraveghere permanentă, îngrijiri destinate tulburărilor de comportament, precum și îngrijiri regulate pentru unele dintre activitățile de igienă corporală;d) gradul IIA - persoanele care și-au conservat autonomia mentală și parțial autonomia locomotorie, dar care necesită ajutor zilnic pentru unele dintre activitățile de bază ale vieții de zi cu zi;e) gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziția culcat în picioare, dar care, o dată ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit și necesită ajutor parțial pentru unele dintre activitățile de bază ale vieții de zi cu zi;f) gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate pentru activitățile de igienă corporală și pentru activitățile instrumentale;g) gradul IIIA - persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinței, se alimentează și se îmbracă singure, dar care necesită un ajutor regulat pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi; în situația în care aceste persoane sunt găzduite într-un cămin pentru persoane vârstnice ele sunt considerate independente;h) gradul IIIB - persoanele care nu și-au pierdut autonomia și pot efectua singure activitățile vieții cotidiene.Îngrijirea persoanelor varstnice în cămin se poate realiza după cum urmează:– persoanele încadrate în gradele de dependenta IA, IB și IC sunt ingrijite în secții pentru persoane dependente;– persoanele încadrate în gradele de dependenta IIA, IIB și IIC sunt ingrijite în secții pentru persoane semidependente;– persoanele încadrate în gradele de dependenta IIIA și IIIB sunt ingrijite în secții pentru persoane independente.  +  Anexa nr. 3 FIȘA DE EVALUARE SOCIOMEDICALA (geriatrica) Nr. fisei ........................ Data luării în evidenta........... Data evaluării ................... Data iesirii din evidenta ........ ┌──────────────────────┐ │ I. PERSOANA EVALUATĂ │ └──────────────────────┘ NUMELE*) ......................... PRENUMELE ................. DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ............................. VARSTA ............. ADRESA: Str........................................... Nr. ..... Bl. .... Sc. .... Et. .... Ap. .... LOCALITATEA .................... SECTORUL .... JUDEȚUL ........................ CODUL POȘTAL ........ TELEFON .......... FAX ............ E-MAIL ................... PROFESIA .................... OCUPAȚIA .................. STUDII: FĂRĂ [] PRIMARE [] GIMNAZIALE [] LICEALE [] UNIVERSITARE [] CARTE DE IDENTITATE ................ SERIA .... Nr. .......... COD NUMERIC PERSONAL └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ S A A L L A A N N N N N C CUPON PENSIE (DOSAR PENSIE) Nr. ......................................... DOSAR (CUPON) PERSOANA CU HANDICAP, Nr. ................................. CARNET ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. ........... SERIA ...................... SEX: F [] M [] RELIGIE ............... STAREA CIVILĂ: NECASATORIT/A [] CĂSĂTORIT/A [] DATA ......... VADUV/A [] DATA ...... DIVORȚAT/A [] DATA ...... DESPĂRȚIT ÎN FAPT [] DATA ...... COPII: DA [] NU [] DACĂ DA, INSCRIETI NUMELE, PRENUMELE, ADRESA, TELEFONUL ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... -------------- *) Se completează cu inițială tatălui. ┌──────────────────────────┐ │ II. REPREZENTANTUL LEGAL │ └──────────────────────────┘ NUMELE ......................... PRENUMELE .............................. CALITATEA: SOȚ/SOTIE [] FIU/FIICA [] RUDA [] ALTE PERSOANE [] LOCUL ȘI DATA NAȘTERII ................................... VARSTA ....... ADRESA .................................................................. TELEFON ACASĂ ........ SERVICIU ........ FAX ......... E-MAIL ........... ┌────────────────────────────────────────────┐ │ III. PERSOANA DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENTA │ └────────────────────────────────────────────┘ NUMELE ......................... PRENUMELE .............................. ADRESA .................................................................. TELEFON ACASĂ ........ SERVICIU ........ FAX ......... E-MAIL ........... ┌───────────────────────┐ │ IV. EVALUAREA SOCIALĂ │ └───────────────────────┘ A. Locuinta CASA [] APARTAMENT BLOC [] ALTE SITUAȚII [] SITUATA: PARTER [] ETAJ [] LIFT [] SE COMPUNE DIN: Nr. CAMERE [] BUCATARIE [] BAIE [] DUS [] WC [] SITUAT ÎN INTERIOR [] SITUAT ÎN EXTERIOR [] ÎNCĂLZIRE: FĂRĂ [] CENTRALA [] CU LEMNE/CĂRBUNI [] GAZE [] CU COMBUSTIBIL LICHID [] APA CURENTA DA [] RECE [] CALDA [] ALTE SITUAȚII [] CONDIȚII DE LOCUIT: LUMINOZITATE ADECVATĂ [] NEADECVATA [] UMIDITATE ADECVATĂ [] IGRASIE [] IGIENA ADECVATĂ [] NEADECVATA [] LOCUINTA ESTE PREVĂZUTĂ CU: ARAGAZ, MASINA DE GĂTIT [] FRIGIDER [] MASINA SE SPĂLAT [] RADIO/TELEVIZOR [] ASPIRATOR [] CONCLUZII PRIVIND RISCUL AMBIENTAL: ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... B. Rețea de familie TRĂIEȘTE: SINGUR/A [] DATA ............. CU SOȚ/SOTIE [] DATA ............. CU COPII [] DATA ............. CU ALTE RUDE [] DATA ............. CU ALTE PERSOANE [] DATA ............. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE CU CARE LOCUIEȘTE (NUMELE, PRENUMELE, CALITATEA, VARSTA): ............................................. ESTE COMPATIBIL DA [] NU [] ............................................. ESTE COMPATIBIL DA [] NU [] ............................................. ESTE COMPATIBIL DA [] NU [] ............................................. ESTE COMPATIBIL DA [] NU [] UNA DINTRE PERSOANELE CU CARE LOCUIEȘTE ESTE: BOLNAVA [] CU DIZABILITATI/HANDICAP [] DEPENDENTA DE ALCOOL [] ESTE AJUTAT DE FAMILIE: DA [] NU [] CU BANI [] CU MANCARE [] ACTIVITĂȚI DE MENAJ [] RELAȚIILE CU FAMILIA SUNT: BUNE [] CU PROBLEME [] FĂRĂ RELAȚII [] EXISTA RISC DE NEGLIJARE: DA [] NU [] ABUZ: DA [] NU [] DACĂ DA, SPECIFICATI: ................................................... ......................................................................... C. Rețea de prieteni, vecini ARE RELAȚII CU PRIETENII, VECINII DA [] NU [] VIZITE [] RELAȚII DE ÎNTRAJUTORARE [] RELAȚIILE SUNT PERMANENTE [] RARE [] FRECVENTEAZĂ UN GRUP SOCIAL [] BISERICA [] ALTELE [] SPECIFICATI: ............................................................ ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... INSCRIETI NUMELE ȘI PRENUMELE PRIETENILOR ȘI/SAU VECINILOR CU CARE ÎNTREȚINE RELAȚII BUNE ȘI DE ÎNTRAJUTORARE, GRUPURI SOCIALE: ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ESTE AJUTAT DE PRIETENI, VECINI PENTRU: CUMPARATURI [] ACTIVITĂȚI DE MENAJ [] DEPLASARE ÎN EXTERIOR [] PARTICIPA LA: ACTIVITĂȚI ALE COMUNITĂȚII [] ACTIVITĂȚI RECREATIVE [] COMUNITATEA II OFERĂ UN ANUMIT SUPORT: DA [] NU [] DACĂ DA, SPECIFICATI: ................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ┌──────────────────────────────────┐ │ V. EVALUAREA SITUAȚIEI ECONOMICE │ └──────────────────────────────────┘ - VENIT LUNAR PROPRIU REPREZENTAT DE: PENSIE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT ............................ PENSIE PENTRU AGRICULTORI ............................ PENSIE I.O.V.R. ............................ PENSIE PENTRU PERSOANA CU HANDICAP ............................ - ALTE VENITURI: ............................ ............................ ............................ - VENITUL GLOBAL ............................ - BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE AFLATE ÎN POSESIE ............................ ┌──────────────────────────────────┐ │ VI. EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE │ └──────────────────────────────────┘ A. Diagnostic prezent 1. ............................................... 2. ............................................... 3. ............................................... 4. ............................................... 5. ............................................... B. Starea de sănătate prezenta ● ANTECEDENTE FAMILIALE RELEVANTE ....................................... ● ANTECEDENTE PERSONALE ................................................. ......................................................................... ● TEGUMENTE ȘI MUCOASE (prezenta ulcerului de decubit, plagi etc.) ......................................................................... ......................................................................... ● APARAT LOCOMOTOR (se evalueaza și mobilitatea și tulburarile de mers) ......................................................................... ......................................................................... ● APARAT RESPIRATOR (frecventa respiratorie, tuse, expectoratie, dispnee etc.) ......................................................................... ......................................................................... ● APARAT CARDIOVASCULAR (TA, AV, puls, dureri, dispnee, tulburări de ritm, edeme, tulburări circulatorii periferice etc.) ......................................................................... ......................................................................... ● APARAT DIGESTIV (dentitie, greturi, dureri, meteorism, tulburări de tranzit intestinal - prezenta incontinentei anale; se evalueaza și starea de nutriție) ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ● APARAT UROGENITAL (dureri, tulburări de mictiune - prezenta incontinentei urinare etc., probleme genitale) ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ● ORGANE DE SIMT (auz, vaz, gust, miros, simt tactil) ......................................................................... ......................................................................... ● EXAMEN NEUROPSIHIC (precizări privind reflexele, tulburări de echilibru, prezenta deficitului motor și senzorial, crize jacksoniene etc.) ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... C. Investigații paraclinice relevante (datele se identifica din documentele medicale ale persoanei): ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... D. Recomandări de specialitate privind tratamentul igienico-terapeutic și de recuperare (datele se identifica din documentele medicale ale persoanei - bilete de externare, retete și/sau fișa medicală din spital, policlinica, cabinet medicina de familie): ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ┌───────────────────────────────────────┐ │ VII. EVALUAREA GRADULUI DE DEPENDENTA │ └───────────────────────────────────────┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Necesita Necesita Nu necesita supraveghere supraveghere Evaluarea autonomiei supraveghere temporară permanenta sau ajutor și/sau ajutor și/sau ajutor parțial integral ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. Evaluarea statusului funcțional ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A.I. Activități de baza ale vieții de zi cu zi ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Igiena corporală (toaleta generală, intima, specială) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Imbracat/dezbracat (posibilitatea de a se îmbracă, de a se dezbraca, de a avea un aspect îngrijit) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Alimentație (posibilitatea de a se servi și de a se hrani singur) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Igiena eliminarilor (continenta) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Mobilizare (trecerea de la o poziție la alta - ridicat-așezat, așezat-culcat etc. și miscarea dintr-un sens în altul) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Deplasare în interior (deplasarea în interiorul camerei în care trăiește, cu sau fără baston, cadru, scaun rulant etc.) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Deplasare în exterior (deplasarea în exteriorul locuinței fără mijloace de transport) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Comunicare (utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta în scopul de a alerta: telefon, alarma, sonerie etc.) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A.II. Activități instrumentale ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Prepararea hranei (capacitatea de a-și prepara singur mancarea) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Activități de menaj (efectuarea de activități menajere: întreținerea casei, spalatul hainelor, spalatul vaselor etc.) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Gestiunea și administrarea bugetului și a bunurilor (gestionează propriile bunuri, bugetul, știe sa folosească banii etc.) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Efectuarea cumparaturilor (capacitatea de a efectua cumpărăturile necesare pentru un trai decent) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Respectarea tratamentului medical (posibilitatea de a se conformă recomandărilor medicale) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Utilizarea mijloacelor de transport (capacitatea de a utiliza mijloacele de transport) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Activități pentru timpul liber (persoana are activități culturale, intelectuale, fizice etc. - solitare sau în grup) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. Evaluarea statusului senzorial și psihoafectiv ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Acuitate vizuala ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Acuitate auditiva ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Deficienta de vorbire ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Orientare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Memorie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Judecata ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Coerenta ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Comportament ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Tulburări afective (prezenta depresiei) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Pentru fiecare activitate evaluată se identifica trei posibilități:0 - activitate facuta fără ajutor, în mod obișnuit și corect;- nu necesita supraveghere și ajutor.1 - activitate facuta cu ajutor parțial și/sau mai puțin corect;- necesita supraveghere temporară și/sau ajutor parțial.2 - activitate facuta numai cu ajutor;- necesita supraveghere permanenta și/sau ajutor integral.Evaluarea statusului funcțional și psihoafectiv se realizează avându-se în vedere condiția obligatorie de integritate psihică și mentala a persoanei pentru a fi apta să efectueze activitățile de baza și instrumentale ale vieții de zi cu zi. ┌─────────────────────────────┐ │ VIII. REZULTATELE EVALUĂRII │ └─────────────────────────────┘ A. Nevoile identificate ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... B. Gradul de dependenta: gradul IA - persoanele care și-au pierdut autonomia mentala, [] corporală, locomotorie, socială și pentru care este necesară prezenta continua a personalului de îngrijire; gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcții [] mentale nu sunt în totalitate alterate și care necesita supraveghere și îngrijire medicală pentru marea majoritate a activităților vieții curente, noapte și zi. Aceste persoane nu își pot efectua singure activitățile de baza de zi cu zi; gradul IC - persoanele cu tulburări mentale grave (demente), care [] și-au conservat, în totalitate sau în mod semnificativ, facultățile locomotorii, precum și unele gesturi cotidiene pe care le efectuează numai stimulate. Necesita o supraveghere permanenta, îngrijiri destinate tulburarilor de comportament, precum și îngrijiri regulate pentru unele dintre activitățile de igiena corporală; gradul IIA - persoanele care și-au conservat autonomia mentala și [] parțial autonomia locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic pentru unele dintre activitățile de baza ale vieții de zi cu zi; gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziția [] culcat în picioare, dar care, o dată ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit și necesita ajutor parțial pentru unele dintre activitățile de baza ale vieții de zi cu zi; gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care [] trebuie să fie ajutate pentru activitățile de igiena corporală și pentru activitățile instrumentale; gradul IIIA - persoanele care se deplaseaza singure în interiorul [] locuinței, se alimentează și se îmbracă singure, dar care necesita un ajutor regulat pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi; în situația în care aceste persoane sunt gazduite într-un cămin pentru persoane varstnice ele sunt considerate independente; gradul IIIB - persoanele care nu și-au pierdut autonomia și pot efectua [] singure activitățile vieții cotidiene. ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ IX. SERVICII SOCIALE ȘI SOCIOMEDICALE (DE ÎNGRIJIRE) │ │ APTE SA RĂSPUNDĂ NEVOILOR IDENTIFICATE │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ┌───────────────────────────────────────────┐ │ X. DORINTELE PERSOANEI VARSTNICE EVALUATE │ └───────────────────────────────────────────┘ ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ┌──────────────────────────────────────────┐ │ XI. DORINTELE INGRIJITORILOR DIN REȚEAUA │ │ INFORMALA (RUDE, PRIETENI, VECINI) │ └──────────────────────────────────────────┘ ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ XII. OFERTA LOCALĂ DE SERVICII │ │ POATE ACOPERI URMĂTOARELE NEVOI IDENTIFICATE │ └──────────────────────────────────────────────┘ ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ┌─────────────────┐ │ XIII. CONCLUZII │ └─────────────────┘ (Referiri la gradul de dependenta, la locul în care necesita să fie îngrijit - domiciliu sau în instituție, posibilități reale de a realiza ingrijirile, persoanele care efectuează ingrijirile etc.) ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... PERSOANA EVALUATĂ SEMNATURA ................. FAMILIA: SOȚ/SOTIE SEMNATURA ................. FIU/FIICA SEMNATURA ................. REPREZENTANT LEGAL SEMNATURA ................. ┌─────────────────────────┐ │ XIV. ECHIPA DE EVALUARE │ └─────────────────────────┘ Medic NUMELE ............................ PRENUMELE ........................... SPECIALITATEA ........................................................... UNITATEA LA CARE LUCREAZĂ .................. ADRESA ..................... TELEFON ............... SEMNATURA ....................................... Asistent social NUMELE ............................ PRENUMELE ........................... CALIFICAREA ............................................................ UNITATEA LA CARE LUCREAZĂ .................. ADRESA ..................... TELEFON ............... SEMNATURA ....................................... Asistent social NUMELE ............................ PRENUMELE ........................... CALIFICAREA ............................................................ UNITATEA LA CARE LUCREAZĂ .................. ADRESA ..................... TELEFON ............... SEMNATURA ....................................... Alte persoane din echipa de evaluare ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................-----