HOTĂRÎRE nr. 152 din 27 martie 1992pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 aprilie 1992    Guvernul României hotărăşte: Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii privind brevetele de invenţie, anexa la prezenta hotărîre. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN Contrasemnează:----------------Ministrul învăţămîntului şi ştiinţei,Mihail Golu  +  Anexa 1REGULAMENT 27/03/1992