ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 103 din 22 septembrie 2021privind unele măsuri la nivelul administrației publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021  Având în vedere dispozițiile art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative și ale art. II din Ordonanța Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, ambele acte normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 31 august 2021,luând în considerare faptul că schemele de personal ale unor autorități publice sunt subdimensionate în raport cu nevoile impuse de volumul și complexitatea activităților desfășurate,ținând seama de faptul că existența unui număr mare de posturi vacante este de natură să producă repercusiuni negative asupra înfăptuirii actului de administrație în contextul continuării procesului de modernizare,constatând că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/2021, și-au încetat aplicabilitatea, iar autoritățile administrației publice locale solicită Guvernului lămuriri cu privire la aplicabilitatea Ordonanței Guvernului nr. 17/2021, a Ordonanței Guvernului nr. 19/2021 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,având în vedere efectele create de criza sanitară curentă și importanța asigurării personalului necesar implicat în gestionarea situațiilor generate de starea de alertă la nivelul întregii administrații,reținându-se că în urma reorganizărilor succesive în funcție de viziunea programelor de guvernare au fost generate modificări continue ale actelor normative care reglementează numărul de posturi la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, se impune reglementarea modalității de stabilire a numărului maxim de posturi la nivelul fiecărei instituții publice și structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în condițiile legii,constatându-se faptul că măsurile care se impun a fi luate nu suportă amânare, consecințele negative ale lipsei intervenției legislative în regim de maximă urgență constând în îngreunarea până la blocarea activității unor instituții ale administrației publice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IPrin derogare de la dispozițiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, pentru posturile și funcțiile vacante și temporar vacante, altele decât cele prevăzute la art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pot fi organizate și desfășurate concursuri în condițiile legii, până la data de 31 decembrie 2021, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul pentru anul 2021.  +  Articolul IIArticolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Prin hotărâri ale Guvernului se stabilește numărul maxim de posturi al fiecărei instituții publice și structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) articolul V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 31 august 2021;b) articolul II din Ordonanța Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 31 august 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  București, 22 septembrie 2021.Nr. 103.----