ORDIN nr. 228 din 2 septembrie 2021pentru completarea unor acte normative în domeniul producerii, comercializării, controlului și certificării calității semințelor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 20 septembrie 2021    Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcției generale control, antifraudă și inspecții nr. 238.070 din 2.09.2021,având în vedere Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 971/2021 a Comisiei de modificare a anexei I a Directivei Consiliului nr. 66/401/CEE din 14 iunie 1966 referitoare la comercializarea semințelor de plante furajere, a anexei I a Directivei Consiliului nr. 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale, a anexei I a Directivei 2002/54/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă, a anexei I la Directiva Consiliului 2002/55/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume și a Directivei Consiliului nr. 2002/57/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, în ceea ce privește utilizarea tehnicilor biochimice și moleculare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul ILa anexa nr. 1 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:7. În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a pct. 4 și 6, persistă îndoieli cu privire la identitatea soiurilor, autoritatea de certificare poate utiliza în vederea examinării identității respective o tehnică biochimică sau moleculară reproductibilă și recunoscută la nivel internațional, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile.  +  Articolul IILa anexa nr. 1 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 30 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:8. În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a pct. 3 și 7, persistă îndoieli cu privire la identitatea soiurilor, autoritatea de certificare poate utiliza în vederea examinării identității respective o tehnică biochimică sau moleculară reproductibilă și recunoscută la nivel internațional, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile.  +  Articolul IIILa anexa nr. 1 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea semințelor de sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea A „Cultura“, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a pct. 2-5, persistă îndoieli cu privire la identitatea soiurilor, autoritatea de certificare poate utiliza în vederea examinării identității respective o tehnică biochimică sau moleculară reproductibilă și recunoscută la nivel internațional, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile.  +  Articolul IVLa anexa nr. 1 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea semințelor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 bis din 8 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a punctelor 1, 2 și 3, persistă îndoieli cu privire la identitatea soiurilor, autoritatea de certificare poate utiliza în vederea examinării identității respective o tehnică biochimică sau moleculară reproductibilă și recunoscută la nivel internațional, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile.  +  Articolul VLa anexa nr. 1 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 30 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a pct. 1 și 3, persistă îndoieli cu privire la identitatea soiurilor, autoritatea de certificare poate utiliza în vederea examinării identității respective o tehnică biochimică sau moleculară reproductibilă și recunoscută la nivel internațional, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 septembrie 2022.Prezentul ordin transpune Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 971/2021 a Comisiei de modificare a anexei I a Directivei Consiliului nr. 66/401/CEE din 14 iunie 1966 referitoare la comercializarea semințelor de plante furajere, a anexei I a Directivei Consiliului nr. 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale, a anexei I a Directivei 2002/54/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă, a anexei I la Directiva Consiliului 2002/55/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume și a Directivei Consiliului nr. 2002/57/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 214 din 17.06.2021.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Nechita-Adrian Oros
    București, 2 septembrie 2021.Nr. 228.----