ORDIN nr. 74/201/71/919/1.274/1.149/2021privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieșire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum și a programului de lucru al acestora
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 74 din 6 mai 2021
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 201 din 23 august 2021
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 71 din 21 mai 2021
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 919 din 28 iunie 2021
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR Nr. 1.274 din 13 august 2021
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 1.149 din 15 iulie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 17 septembrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.415 din 19.04.2021, întocmit de Direcția generală control oficial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) și ale art. 40 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 167 al Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale),ținând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 6 II pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,în temeiul prevederilor art. 3 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 3 pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul afacerilor interne, ministrul transporturilor și infrastructurii, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ministrul mediului, apelor și pădurilor emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieșire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum și a programului de lucru al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul se modifică după cum urmează:ORDINpentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare și a punctelor de ieșire în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și programul de lucru al acestora2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Robert-Viorel Chioveanu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Aurel Simion,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
   +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 30/366/337/1.511/577/2004)
  LISTA
  posturilor de inspecție la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare și a punctelor de ieșire
  în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și programul de lucru al acestora
  Nr. crt.JudețulPostul de inspecțiela frontieră/Punctul de intrare/Denumire/Sediu/AdresăPostul de inspecție la frontieră/Punctul de intrare/Punctul de ieșireTipulMărfuri aprobate pentru import și tranzit intrare/ieșireMărfuri aprobate pentru export și tranzit ieșireMărfuri aprobate pentru import și tranzitMărfuri aprobate pentru import în condiții specialeProgram de lucru
  0123456789
  1.ConstanțaCONSTANȚA NORD(PIF) (PI)Incintă Port Dana 52-53Constanța Nord (PIF) (PI)PPOA, FJ, PPCPPCPAONAPAONA, FJZilnic7,00-19,00
  Midia**(PE)P-O--La solicitare
  2.ConstanțaCONSTANȚA SUD(PIF) (PI) Constanța Sud Agigea, Incintă port, poarta nr. 10Constanța Sud(PIF) (PI)P/ZLPOA, FJ, PPCPPCPAONAPAONA, FJZilnic7,00-19,00
  3.IașiSCULENI(PIF) (PI)Comuna VictoriaCod 707584Sculeni(PIF) (PI)RPOA, FJ, PPCPPCPAONAPAONA, FJPermanent
  4.IașiUNGHENIVama Ungheni (PI)UngheniGara CFR (PI)F***FJ-PAONA-La solicitare
  5.IlfovAEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI (PIF) (PI)Șos. București-Ploieștikm 16,5OtopeniAeroportul Internațional Henri Coandă București(PIF) (PI)APE, APOA, FJ, PPCAVCE, A,PPCAVCPAONAPAONA, FJPermanent
  Aeroportul Internațional Henri Coandă București (PE)**AP-O--La solicitare
  6.Satu MareHALMEU(PIF) (PI)Str. Titulescu nr. 1Cod 447145Halmeu(PIF) (PI)RO, E, AAVCPOA, FJ,PPCO, E, AAVCPPCPAONAPAONA, FJPermanent
  Halmeu (PI)F*FJ-PAONA-La solicitare
  7.SuceavaSIRET(PIF) (PI)Str. Alexandru cel Bun nr. 46Cod 725500Siret(PIF) (PI)RPOA, FJ,PPCPPCPAONAPAONA, FJPermanent
  Vicșani – (Dornești) (PI)F*FJ-PAONA-La solicitare
  8.TimișSTAMORA MORAVIȚA(PIF) (PI)Comuna MoravițaVama MoravițaCod 307280Stamora Moravița(PIF) (PI)RO, E, A,AVCPOA, FJ,PPCO, E, A,AVC PPCPAONAPAONA, FJPermanent
  Stamora Moravița (PI)F*FJ-PAONA-La solicitare
  Stamora Moravița (PIF)*****RPOA---La solicitare
  9.VasluiALBIȚA(PIF) (PI)Sat Albița Comuna Drânceni Cod 737221Albița(PIF) (PI)RO, E, A,AVC,POA, FJ,PPCO, E, A,AVCPPCPAONAPAONA, FJPermanent
  10.GalațiGALAȚI (PI)Vama GalațiRutier/Feroviar/PortGalați rutier/feroviar/port(PI)R/F*/PFJ-PAONA-Permanent
  11.Giurgiu****Giurgiu (PC)Vama GiurgiuBirou Vamal Giurgiu,DN 5, km 63 Cod 080770GiurgiuRutier (PC)R---PAONA, FJLuni-Vineri 8,00-20,00 Sâmbătă și duminică 9,00-17,00
  12.BrăilaBrăila (PE)PortDana 25-26Brăila Port**(PE)P-O--La solicitare
  13.MehedințiPorțile de Fier I (PI)Localitatea Gura VăiiPorțile de Fier I (PI)RFJ-PAONA-La solicitare
  Drobeta-Turnu Severin (PI) Localitatea Drobeta-Turnu Severin, Str. Portului nr. 2Drobeta-Turnu Severin (PI)PFJ-PAONA-La solicitare
  14.TulceaIsaccea (PI)PortLocalitatea IsacceaIsaccea (PI)R(nave tip RO - RO)******FJ-PAONA-Zilnic7,00-19,00
  * Execută controalele la solicitarea prealabilă a șefului stației C.F.R.** Numai pentru export animale vii: ungulate - O.*** Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Ungheni vor fi controlate la solicitare, la Gara CFR Cristești, cu personal de la PIF Sculeni.**** Punctul de control Giurgiu rutier este aprobat pentru controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.793/2019 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 și (UE) 2018/1.660 ale Comisiei.***** Numai pentru transporturile cu produse de origine animală autorizate pentru tranzit intrare de către PIF Constanța Nord sau PIF Constanța Sud, care tranzitează teritoriul Uniunii Europene pe Fluviul Dunărea și îl părăsesc prin Punctul de trecere a frontierei Drobeta-Turnu Severin.****** Produse de origine nonanimală și furaje în mijloace de transport rutiere, transportate pe nave RO-RO (roll on/roll off).NOTĂ:Zona Liberă Giurgiu - numai la solicitarea autorității vamale, pentru punerea în liberă circulație a produselor alimentare de origine nonanimală importate din țări terțe, inspectorul din cadrul Compartimentului siguranța alimentelor al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu aplică legislația specifică în vigoare.LEGENDĂ:PIF - orice post de inspecție responsabil pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor situat în imediata vecinătate a unui punct de intrare pe teritoriul României, într-o zonă desemnată de autoritățile vamale în conformitate cu reglementările vamale, care corespunde principiilor privind organizarea controalelor sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe, introduse în România și a căror listă se aprobă prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultură, alimentație, controlul vamal, silvicultură, protecția mediului și transport;PC - punct de control înseamnă un loc, inclusiv toate facilitățile existente în acel loc, desemnat de autoritatea competentă centrală pentru efectuarea controalelor de identitate și fizice asupra unor transporturi de produse de origine nonanimală provenite din țări terțe, transferate dintr-un post de control la frontieră în care s-a efectuat numai controlul documentar;PI - punct de intrare - punct de trecere a frontierei de stat a României prin care se derulează operațiuni de import și tranzit de produse alimentare de origine nonanimală conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020 privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor, precum și operațiuni de import și tranzit cu furaje de origine vegetală;PE - punct de ieșire - punct de control la frontieră din cadrul unui post de inspecție la frontieră sau orice alt loc desemnat de către un stat membru al Uniunii Europene prin care animalele vii părăsesc teritoriul vamal al Comunității Europene;R - rutier;P - port;AP - aeroport;F - feroviar;ZL - zonă liberă;O - animale vii - ungulate;E - animale vii - ecvidee înregistrate;A - animale vii - altele (câini, pisici, dihori domestici), nevertebrate, pești tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, păsări - toate speciile, mamifere (rozătoare și iepuri domestici) și animale de circ, cuprinse în anexa I la Decizia Comisiei din 17 aprilie 2007 nr. 275/2007 privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului;AVC - animale vii CITES - exemplare vii de specii de animale incluse în anexele Convenției de la Washington din 3 martie 1973 [Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatice pe cale de dispariție (CITES)] și/sau în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2.007/2019 al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE, care sunt supuse controlului vamal potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor de faună și floră sălbatică prin controlul comerțului cu acestea, cu modificările ulterioare;FJ - furaje;POA - produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule, embrioni, produse compuse, paie și fân), cuprinse în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2.007/2019 al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE și în Decizia Comisiei nr. 275/2007/CE din 17 aprilie 2007 privind listele cu produsele compuse care trebuie să fie supuse controalelor la posturile de inspecție la frontieră;PPC - părți și produse obținute din specii de animale incluse în anexele Convenției de la Washington din 3 martie 1973 și/sau în anexele Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor de faună și floră sălbatică prin controlul comerțului cu acestea, cu modificările ulterioare, incluse sau nu în alte mărfuri. Acele PPC care nu sunt cuprinse în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2,007/2019 al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE sunt supuse controlului vamal potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor de faună și floră sălbatică prin controlul comerțului cu acestea, cu modificările ulterioare;PAONA - produse alimentare de origine nonanimală.
  ----