HOTĂRÂRE nr. 19 din 17 octombrie 2000pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 17 octombrie 2000    În temeiul art. 8 alin. (1) şi al art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 7 august 1997,Plenul Curţii Constituţionale, cu majoritate de voturi, adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 12 din 4 noiembrie 1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997 şi modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 21 septembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 30 septembrie 1999, precum şi prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 12 din 18 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 19 iulie 2000, se modifica după cum urmează:1. Alineatul 4 al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Dezbaterile au loc cu participarea numai a judecătorilor Curţii, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar şi, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 144 lit. c) şi i) din Constituţie, fără citarea părţilor. Preşedintele Curţii poate invita, pentru relaţii, persoanele socotite necesare."2. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - O dată legal sesizată, Curtea procedează la examinarea constituţionalităţii, nefiind aplicabile dispoziţiile referitoare la suspendarea, întreruperea sau stingerea procesului şi nici cele privind recuzarea judecătorilor."  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Hotărârea a fost adoptată, cu majoritate de voturi, de Plenul Curţii Constituţionale la 17 octombrie 2000, cu participarea domnilor: Lucian Mihai, preşedinte, Costica Bulai, Constantin Doldur, Kozsokar Gabor, Ioan Muraru, Nicolae Popa, Florin Bucur Vasilescu şi Romul Petru Vonica, judecători.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALELUCIAN MIHAI-----------