HOTĂRÂRE nr. 929 din 13 octombrie 2000privind aprobarea organizării la Bucureşti a reuniunii Comitetului Inaltilor Funcţionari ai statelor membre ale Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagra (OCEMN) în perioada 18-19 octombrie 2000 şi a reuniunii Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe ai OCEMN la data de 20 octombrie 2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 18 octombrie 2000    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă organizarea la Bucureşti a celei de-a treia reuniuni a Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagra (OCEMN), la data de 20 octombrie 2000, precum şi a reuniunii Comitetului Inaltilor Funcţionari, în perioada 18-19 octombrie 2000, pentru pregătirea respectivei reuniuni ministeriale.  +  Articolul 2Cheltuielile aferente organizării reuniunilor menţionate la art. 1, în limita sumei de 926.476.767 lei, se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Externe de la capitolul "Autorităţi publice", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", cu respectarea prevederilor legale, conform devizelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de stat  +  Anexa 1 DEVIZ DE CHELTUIELIprevăzute să se efectueze pentru acţiunea:Reuniunea Comitetului Inaltilor Funcţionari ai statelor membre aleOrganizaţiei Cooperării Economice la MareaNeagra (OCEMN), Bucureşti, 18-20 octombrie 2000Delegaţia se compune din 10 delegaţii x 2 membri + 5 membri ai PERMIS = 25 membri, urmând să fie invitata pe o perioadă de 4 zile.Cheltuieli pentru cazarea oaspetilor străini (invitaţi la nivel de ministru al afacerilor externe)La hotel● 25 de camere x 4 zile x 3.375.000 lei/zi = 337.500.000 leiCheltuieli pentru masa zilnica● 25 de persoane (înalţi funcţionari) x 4 zile x 358.500 lei/zi = 35.850.000 lei● 45 de persoane (observatori internationali) x 4 zile x 358.500 lei/zi = 64.530.000 leiAlte cheltuieli1. Transport în localitate şi în afară localităţii● o masina de reprezentare x 19.170.000 lei = 19.170.000 lei2. Racoritoare şi cafea în timpul discuţiilor şi în pauze● 70 de persoane x 27.600 lei/zi x 3 zile = 5.796.000 lei3. Traducere în limba engleza/rusa (pentru zilele de 18, 19 şi 20 octombrie 2000) şi în limba franceza (pentru ziua de 20 octombrie 2000) = 30.445.317 leiTOTAL: 493.291.317 lei  +  Anexa 2 DEVIZ DE CHELTUIELIprevăzute să se efectueze pentru acţiunea:Reuniunea Consiliului Ministrilor Afacerilor Externeai statelor membre ale OrganizaţieiCooperării Economice la Marea Neagra (OCEMN),Bucureşti, 20 octombrie 2000Delegaţia se compune din 10 delegaţii x o persoană + 2 invitaţi speciali = 12 membri, urmând să fie invitata pe o perioadă de doua zile.Cap. 1. - Masa oficială (oferită de domnul Petre Roman, ministru de stat, ministrul afacerilor externe - recepţie la data de 20 octombrie 2000, ora 19,30)● 150 persoane x 239.000 lei/persoana x o masa = 35.850.000 leiCap. 2. - Cheltuieli pentru cazarea oaspetilor străini (invitaţi la nivel de ministru al afacerilor externe)La hotel● 12 camere x 2 zile x 3.375.000 lei = 81.000.000 leiCheltuieli pentru masa zilnica● 12 persoane x 2 zile x 358.500 lei = 8.604.000 lei● 12 insotitori români x 2 zile x 358.500 lei = 8.604.000 leiAlte cheltuieli1. Racoritoare şi cafea în timpul discuţiilor şi în pauze● 24 de persoane x 27.600 lei/persoana x o zi = 662.400 lei2. Transport în localitate● 12 maşini de reprezentare x 11.610.000 lei = 139.320.000 lei● 2 autocare x 5.130.000 lei/zi x 2 zile = 20.520.000 lei3. Fotografii care se vor executa cu ocazia acţiunii = 3.000.000 lei4. Deschiderea salonului oficial● 12 x 2 x 65.000 lei + 19% TVA + utilizarea microbuzului pentru VIP (12 x 2 x 31.000 lei) = 4.456.800 lei.5. (Închiriere de sali pentru conferinţa + închiriere de sali pentru discuţii bilaterale) + echipamente suplimentare pentru cele 3 zile● 88.357.500 lei + 43.881.250 lei = 132.238.750 lei6. Flori = 2.000.000 lei7. Inscriptionarea blocnotesurilor şi pixurilor = 5.533.500 leiTOTAL: 433.185.450 lei-------------