PROCEDURI din 3 septembrie 2021recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 14 septembrie 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.761 din 3 septembrie 2021, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021.
   +  Articolul 1Produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:a) dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor prin spălare;b) dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor prin frecare.  +  Articolul 2Criteriile de utilizare și păstrare corectă a antisepticelor sunt următoarele:a) un produs se utilizează numai în scopul pentru care a fost avizat;b) se respectă indicațiile de utilizare din avizul eliberat de Comisia Națională pentru Produse Biocide (CNPB), respectiv eticheta produsului;c) pe flacon se notează data și ora deschiderii;d) la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis și închis corect;e) este obligatorie existența dozatoarelor pentru soluții hidroalcoolice, iar acestea trebuie să fie la îndemână, în apropierea pacientului (zonei de îngrijiri);f) flaconul se manipulează cu atenție; în cazul flacoanelor cu soluție antiseptică este interzisă atingerea gurii flaconului, pentru a se evita contaminarea;g) este interzisă transvazarea în alt flacon;h) este interzisă recondiționarea flaconului;i) este interzisă completarea unui flacon pe jumătate golit în alt flacon;j) sunt interzise amestecarea, precum și utilizarea succesivă a două produse diferite;k) sunt de preferat produsele condiționate în flacoane cu cantitate mică;l) flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină și departe de surse de căldură.  +  Articolul 3Procedurile pentru igiena mâinilor sunt:a) spălare simplă cu apă și săpun;b) dezinfecție igienică prin spălare cu săpun dezinfectant;c) dezinfecție igienică prin frecare cu soluție hidroalcoolică;d) dezinfecție chirurgicală prin spălare cu apă și săpun chirurgical;e) dezinfecție chirurgicală prin frecare cu soluție hidroalcoolică.  +  Articolul 4(1) În vederea asigurării igienei corecte și eficiente a mâinilor personalului medico-sanitar și de îngrijire este interzisă purtarea inelelor, brățărilor, ceasurilor sau altor bijuterii.(2) Este interzisă în unități medicale purtarea unghiilor lungi, lăcuite sau artificiale.  +  Articolul 5Indicațiile procedurilor aplicate în funcție de nivelul de risc sunt următoarele:
  Nivelul de riscProceduri aplicateIndicații
  MinimSpălare simplă cu apă și săpun- când mâinile sunt vizibil murdare;- la începutul și sfârșitul programului de lucru;- după utilizarea grupului sanitar;- în caz de contact cu produse biologice;- în cazul pacienților cu infecție cu Clostridioides difficile
  IntermediarDezinfecție igienică prin frecare cu soluție hidroalcoolică (metoda de elecție) sauDezinfecție igienică prin spălare cu apă și săpun- înainte de contactul cu pacientul;- înainte de proceduri aseptice;- înainte și după utilizarea mănușilor, în caz de contact cu lichide biologice;- după contactul cu pacientul;- după contact cu mediul ambiental al pacientului
  ÎnaltDezinfecția chirurgicală a mâinilor prin frecare cu soluții hidroalcoolice** Aplicarea alcoolului se va face pe mâna uscată.sauDezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare cu apă și săpun chirurgical (pe bază de povidoniodine sau clorhexidină), urmată de clătire cu apă filtrată și ștergere cu prosop steril- înainte de orice intervenție chirurgicală;- înaintea tuturor manevrelor care necesită o asepsie de tip chirurgical (minim invazive)
  Volumul de dezinfectant utilizat va fi conform recomandărilor producătorului.Se vor folosi doar produse avizate pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor.
  ----