ORDIN nr. 1.863 din 10 septembrie 2021privind acordarea alocației de hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează cu schemă completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 13 septembrie 2021    Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 54 din 10.09.2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 21^2 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare, după data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, beneficiază de o alocație de hrană în valoare totală de 100 de lei, sub forma tichetelor de masă pe suport hârtie, respectiv 5 tichete în valoare de 20 lei fiecare.  +  Articolul 2Fondurile necesare achiziționării tichetelor de masă se suportă din bugetul Ministerului Sănătății de la titlul 20 - Bunuri și servicii al bugetului direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.  +  Articolul 3Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București realizează procedura de achiziție a tichetelor de masă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile de la data alocării de către Ministerul Sănătății a prevederii bugetare cu această destinație.  +  Articolul 4Ulterior achiziționării tichetelor de masă în condițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București distribuie, în termen de 5 zile, tichetele de masă către centrele de vaccinare, cabinetele medicilor de familie, respectiv ambulatoriile de specialitate, în baza unui proces-verbal de predare-primire.  +  Articolul 5(1) Tichetele de masă se acordă persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare de către centrele de vaccinare, cabinetele medicilor de familie, respectiv ambulatoriile de specialitate, în cadrul cărora a fost efectuată ultima doză, în baza registrului de evidență operat de către aceste unități, în acest scop.(2) Tichetele de masă conțin mențiunile prevăzute de art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare. Tichetele de masă vor fi emise fără datele personale ale beneficiarilor, acestea urmând să fie completate la momentul distribuirii acestora. (3) Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare între data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății și data distribuirii tichetelor de masă conform art. 4 pot ridica tichetele de masă de la unitatea care a efectuat ultima doză de vaccinare în termen de 60 de zile de la data vaccinării cu schemă completă.(4) În cazul în care persoanele vaccinate împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare refuză primirea tichetelor de masă, opțiunea acestora se consemnează de către personalul centrelor de vaccinare, cabinetelor medicilor de familie și ambulatoriilor de specialitate în registrul de evidență prevăzut la alin. (1).(5) Tichetele de masă pot fi redistribuite, în funcție de necesități, între centrele de vaccinare, cabinetele medicilor de familie, respectiv ambulatoriile de specialitate, de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București. În funcție de necesități, tichetele de masă pot fi redistribuite între direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății, interimar,
    Cseke Attila Zoltán
    București, 10 septembrie 2021.Nr. 1.863.----