HOTĂRÎREA nr. 149 din 27 martie 1992privind corectarea coeficientului de indexare a salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi la regiile autonome la care salariile se negociaza şi de majorare a salariului de baza minim brut pe ţara, prevăzut de Hotărîrea Guvernului nr. 19/1992, pentru perioada martie-aprilie 1992
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 3 aprilie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ca urmare a creşterii preţurilor de consum peste nivelul prognozat pentru perioada ianuarie - aprilie 1992, la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi la regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, fondul destinat plăţii salariilor pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar se determina, pe lunile martie şi aprilie 1992, pe baza fondului de salarii de referinţa şi a coeficientului de indexare de 40,5%, în loc de 25% cît a fost prevăzut prin Hotărîrea Guvernului nr. 19/1992 cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara şi a coeficientului de indexare a salariilor pentru perioada ianuarie-aprilie 1992. (2) Coeficientul de 40,5%, prevăzut la alin. (1), cuprinde şi corecţia de 1% stabilită în baza Hotărîrii Guvernului nr. 120/1992, pentru asigurarea nivelului convenit al salariului real din lunile noiembrie şi decembrie 1991.  +  Articolul 2Începînd cu data de 1 martie 1992, salariul de baza minim brut pe ţara este de 9.150 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore, în medie pe luna, ceea ce reprezintă 53,80 lei pe ora.  +  Articolul 3Aplicarea prevederilor prezentei hotărîri se va face în limita preţurilor şi tarifelor înregistrate de agenţii economici, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 776/1991.  +  Articolul 4Tranşele de venituri individuale lunare impozabile ce se vor aplica începînd cu drepturile lunii martie 1992, stabilite în baza coeficientului de indexare prevăzut la art. 1, sînt cele din anexa.  +  Articolul 5Prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 120/1992 privind corectarea coeficientului de indexare a salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi la regiile autonome la care salariile se negociaza, prevăzut de Hotărîrea Guvernului nr. 19/1992, pentru perioada martie - aprilie 1992, se abroga. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:--------------- Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statului şi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începînd cu plata drepturilor de salarii pentru luna martie 1992
           
    Venitul lunar impozabilImpozitul lunar
    până la 1.100 lei6%    
    1.101 - 1.300 lei66 lei + 10%pentru ceea ce depăşeşte1.100 lei
    1.301 - 1.700 lei86 lei + 18%pentru ceea ce depăşeşte1.300 lei
    1.701 - 2.800 lei158 lei + 22%pentru ceea ce depăşeşte1.700 lei
    2.801 - 4.600 lei400 lei + 23%pentru ceea ce depăşeşte2.800 lei
    4.601 - 6.900 lei814 lei + 24%pentru ceea ce depăşeşte4.600 lei
    6.901 - 11.500 lei1.366 lei + 25%pentru ceea ce depăşeşte6.900 lei
    11.501 - 16.100 lei2.516 lei + 26%pentru ceea ce depăşeşte11.500 lei
    16.101 - 22.900 lei3.712 lei + 28%pentru ceea ce depăşeşte16.100 lei
    22.901 - 34.400 lei5.616 lei + 31%pentru ceea ce depăşeşte22.900 lei
    34.401 - 45.900 lei9.181 lei + 35%pentru ceea ce depăşeşte34.400 lei
    45.901 - 57.400 lei13.206 lei + 40%pentru ceea ce depăşeşte45.900 lei
    peste 57.400 lei17.806 lei + 45%pentru ceea ce depăşeşte57.400 lei
  -------------------