ORDIN nr. 1.770/808/2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.770 din 6 septembrie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 808 din 27 august 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 9 septembrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 8.264 din 6.09.2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.422 din 27.08.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 528-530 și 651 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  528W65115001J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM **KIVEXA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC/PVDC-AL/HÂRTIE)PR3020,20000023,5440001,835333
  529W61528001J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM**KIVEXA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC-PVDC/AL )PR3020,20000023,5440001,835333
  530W65953004J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM**ABACAVIR/LAMIVUDINA GLENMARK 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3020,20000023,5440009,637333
  …………………………………………………..
  651W65900001J05AR20BICTEGRAVIRUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUMBIKTARVY 50 mg/200 mg/25 mgCOMPR. FILM.50 mg/200 mg/25 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UCIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU CAPAC DIN PP ȘI SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 COMPR. FILM.PR30104,333333114,9950000,000000
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 676 se introduc trei noi poziții, pozițiile 677-679, cu următorul cuprins:
  677W67488001J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM**ABACAVIR/LAMIVUDINA MYLAN PHARMA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3017,28200020,1090000,000000
  678W65906004J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM**ABACAVIR/LAMIVUDINA TERAPIA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgS.C. TERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. FORMAT LA RECE DIN PVC-PA/AL X 30 COMPR. FILMPR3017,28200020,1090000,000000
  679W63224001J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM**ABACAVIR/LAMIVUDINA AUROBINDO 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3016,83333319,6200000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 175 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 178, 323, 531, 532, 668, 688-691, 708, 711, 717 și 737 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  178W59593001L01CD04CABAZITAXELUM**1ΩJEVTANACONC. + SOLV. PT. SOL. PERF.60 mgSANOFI-AVENTIS GROUPEFRANȚACUTIE CU 1 FL. DIN STICLĂ X 1,5 ML CONCENTRAT + 1 FL. DIN STICLĂ X 4,5 ML SOLVENTPR115.056,78000016.450,0600000,000000
  ……………………………………………………
  323W64295001L01XC32ATEZOLIZUMAB**1TECENTRIQ 1.200 mgCONC. PT. SOL. PERF.1.200 mg/20 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR117.934,56000019.586,8500000,000000
  ……………………………………………………
  531W64402002L02BA03FULVESTRANTUM**FASLODEX 250 mgSOL. INJ.250 mg/5 mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ + 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPRF2315,030000366,270000523,715000
  ……………………………………………………
  532W51514002L02BA03FULVESTRANTUM**FASLODEX 250 mgSOL. INJ.250 mg/5 mlASTRAZENECA UK LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ + 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂP-RF2315,030000366,270000523,715000
  ……………………………………………………
  668W62773002L02BA03FULVESTRANTUM**FULVESTRANT TEVA 250 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PISTON DIN PP, PREVĂZUTE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE CU SIGILIU ȘI DOUĂ ACE, CU CÂTE 5 ML SOL. INJ.PRF2315,030000366,270000102,335000
  ……………………………………………………
  688W65414002L02BA03FULVESTRANTUM**FULVESTRANT SUN 250 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CONȚINÂND 5 ML SOL. INJ.PR2315,030000366,270000423,230000
  689W65414001L02BA03FULVESTRANTUM**FULVESTRANT SUN 250 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CONȚINÂND 5 ML SOL. INJ.PR1315,030000366,270000458,650000
  690W64160002L02BA03FULVESTRANTUM**FALVAX 250 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 5 ML SOL. INJ. ȘI 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPRF2315,030000366,270000423,230000
  691W65873001L02BA03FULVESTRANTUM**FULVESTRANT ACCORD 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 2 SERINGI DIN STICLĂ, CU PISTON DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI TIJĂ DIN PLASTIC ȘI 2 ACE PENTRU INJECȚII CU SIGURANȚĂ (BD SAFETYGLIDE) X 5 ML SOL. INJ.PRF2315,030000366,270000423,230000
  ……………………………………………………
  708W67128002L02BA03FULVESTRANTUM**VASTALOMA 250 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOODBULGARIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ, CU TIJĂ ȘI PISTON DE POLISTIREN ȘI 2 ACE DE SIGURANȚĂ (BD SAFETYGLIDE) PENTRU CONECTARE LA SERINGĂ X 5 ML SOL. INJ.PRF2315,030000366,270000423,230000
  ……………………………………………………
  711W65489001L02BA03FULVESTRANTUM**FULVESTRANT ROMPHARM 250 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU DOUĂ BLIST. CU CÂTE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ FIECARE ȘI DOUĂ ACE STERILE HIPODERMICE, FIECARE CONȚINÂND 5 ML SOL. INJ.PRF2315,030000366,270000423,220000
  ……………………………………………………
  717W67405002L02BA03FULVESTRANTUM**IMARSA 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ DE TIP I, INCOLORĂ, CU PISTON DE POLISTIREN ȘI DOP ELASTOMERIC ȘI 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂ (BD SAFETYGLIDE) PENTRU CONECTAREA LA SERINGĂ X 5 ML SOL. INJ.PRF2315,030000366,27000096,435000
  ……………………………………………………
  737W65851002L02BA03FULVESTRANTUM**FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgEVER VALINJECT GMBHAUSTRIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ, CU DOP DIN CAUCIUC, PISTON ȘI STOPPER, PREVĂZUTE CU AC X 5 ML SOL. INJ.PRF2262,525000305,2250000,000000
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 706 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 742 se introduc trei noi poziții, pozițiile 743-745, cu următorul cuprins:
  743W62671002L01BA04PEMETREXEDUM**1PEMETREXED STADA 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1828,360000948,696000917,594000
  744W62671001L01BA04PEMETREXEDUM**1PEMETREXED STADA 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1174,324000212,808000202,452000
  745W67916001L01XX14TRETINOINUM 4)VESANOID 10 mgCAPS. MOI10 mgMAGNAPHARM MARKETING SALES ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 100 CAPS. MOIPR10017,80000019,7835000,000000
  7. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 110 se introduce o nouă poziție, poziția 111, cu următorul cuprins:
  111W66294002H03AA01LEVOTHYROXINUMEUTHYROX 150 µgCOMPR.150 µgMERCK ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 4 BLIST. PVC/AL X 25 COMPR.P6L1000,1457000,1969000,000000
  8. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, pozițiile 13-16 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  13W63590012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2.000 UI (20 mg)/0,2 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF106,1770007,8100000,000000
  14W63591012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4.000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4.000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF1011,18900013,6600000,000000
  15W63592012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6.000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF1013,70900016,7360000,000000
  16W63593009B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8.000 UI (80 mg)/0,8 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF618,11333322,1133330,000000
  9. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 22-25 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  22W63590012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2.000 UI (20 mg)/0,2 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF106,1770007,8100000,000000
  23W63591012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4.000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4.000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF1011,18900013,6600000,000000
  24W63592012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6.000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF1013,70900016,7360000,000000
  25W63593009B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8.000 UI (80 mg)/0,8 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF618,11333322,1133330,000000
  10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, pozițiile 9-12 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  9W63590012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2.000 UI (20 mg)/0,2 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF106,1770007,8100000,000000
  10W63591012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4.000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4.000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF1011,18900013,6600000,000000
  11W63592012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6.000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF1013,70900016,7360000,000000
  12W63593009B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8.000 UI (80 mg)/0,8 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF618,11333322,1133330,000000
  11. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 20-23 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  20W63590012B01AB05ENOXAPARINUM**CLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2.000 UI (20 mg)/0,2 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF106,1770007,8100000,000000
  21W63591012B01AB05ENOXAPARINUM **CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4.000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF1011,18900013,6600000,000000
  22W63592012B01AB05ENOXAPARINUM**CLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6.000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF1013,70900016,7360000,000000
  23W63593009B01AB05ENOXAPARINUM**CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8.000 UI (80 mg)/0,8 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF618,11333322,1133330,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna septembrie 2021.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Călin Gheorghe Fechete
  -----