ORDIN nr. 121 din 31 august 2021pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne și structuri ale acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 8 septembrie 2021  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne și structuri ale acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 2 alineatul (1), după punctul 34 se introduc trei noi puncte, punctele 35, 36 și 37, cu următorul cuprins:35. Ziua Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș în data de 15 iulie36. Ziua Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău în data de 1 aprilie37. Ziua Școlii de Aplicație pentru Ofițeri a Jandarmeriei Române în data de 1 iunie  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  București, 31 august 2021.Nr. 121.-----