TARIFE din 3 septembrie 2021pentru verificarea unităților specializate medicale și/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru a examina personalul cu atribuții în siguranța transporturilor, pentru viza anuală, precum și pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de agreare
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 bis din 6 septembrie 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1151/1752/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 848 din 6 septembrie 2021.
   +  Articolul 1 Tarifele pentru verificarea unităților specializate medicale și/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru a examina personalul cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și pentru viza anuală se achită la depunerea solicitării în vederea verificării, pentru sediu social/fiecare punct de lucru în care se desfășoară activitatea de examinare a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor.  +  Articolul 2 În cazul distrugerii sau pierderii certificatului de agreare reprezentantul legal al unității medicale/psihologice va adresa o solicitare scrisă către Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii care va fi însoțită de dovada plății tarifului pentru eliberarea duplicatului, precum și dovada declarării nulității certificatului de agreare.  +  Articolul 3 Tarifele prevăzute la art.1, se plătesc în lei, în contul RO58TREZ7005032XXX001068, ATCP Municipiul București, C.I.F. 13633330, deschis pentru titularul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 4 Cuantumul tarifelor precizate la art. 1 sunt următoarele:
  Nr.crt.DenumireaTarif (lei)
  1.Tarif pentru agrearea unităților medicale3.258
  2.Tarif pentru agrearea unităților psihologice1.086
  3.Tarif pentru acordarea vizei anuale unităților medicale2.172
  4.Tarif pentru acordarea vizei anuale unităților psihologice652
  5.Tarif pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de agreare1.000
   +  Articolul 5 Tarifele prevăzute la art. 4 se plătesc în lei și se actualizează anual, în funcție de Indicele prețurilor de consum (IPC) pentru servicii, prin ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii. ----