ORDIN nr. 1.747/124/2021privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.747 din 3 septembrie 2021
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 124 din 3 septembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 3 septembrie 2021  Văzând referatele de aprobare nr. 8.177 din 3.09.2021 al Ministerului Sănătății și nr. 1.761.276 din 3.09.2021 al Ministerului Afacerilor Interne,având în vedere prevederile art. 45 și 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 1 pct. 14 și 15 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 17 iunie 2020, se modifică după cum urmează:– Punctul I. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:I. Reguli privind accesul și desfășurarea activităților:1. Accesul credincioșilor în lăcașul de cult și în locațiile unde se organizează slujbe și adunări religioase se face astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 1 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 1 m între persoane.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Monica-Emanuela Althamer,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  ----