STRATEGIA NAŢIONALĂ din 19 august 2021 privind imigraţia pentru perioada 2021-2024
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 bis din 2 septembrie 2021  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 2 septembrie 2021.

  STRATEGIA NAȚIONALA�PRIVIND IMIGRAȚIA 2021 - 2024

  Anexa nr. 1  image  image


  image

  CUPRINS

  Capitolul I – Introducere

  Capitolul II – Informații generale relevante

  Capitolul III – Priorități, politici și cadrul juridic existent Subcapitolul III.1 – Priorități și politici la nivel național și european Subcapitolul III.2 – Cadrul juridic existent

  Capitolul IV – Definirea problemei

  Capitolul V – Principii generale

  Capitolul VI – Obiective și direcții de acțiune

  1. Obiectiv general - Gestionarea eficientă a fenomenului imigraționist

  2. Obiectiv general - Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale

  3. Obiectiv general - Întărirea capacității de răspuns a statului român în fața unui aflux de imigranți la granița teritoriului național

  4. Obiectiv general - Capabilități susținute necesare implementării politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor

  Capitolul VII – Mecanismele Strategiei


  CAPITOLUL I. INTRODUCERE

  Migrația oamenilor este un fenomen permanent, complex, prezent pe întreg spectrul istoric al dezvoltării societății umane. Multitudinea factorilor care influențează și alimentează această situație sunt de natură diferită, iar efectele produse se întâlnesc în toată societatea.

  Având în vedere complexitatea fenomenului migraționist, pentru o gestionare corespunzătoare a acestuia, este nevoie de o abordare integrată și implicarea tuturor actorilor relevanți la nivel național. În acest sens, la nivelul Guvernului este constituit Consiliul interministerial pentru afaceri interne și justiție (în baza art. 1 lit a) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente), în coordonarea căruia se află Comisia pentru Managementul Imigrației, denumită în continuare Comisia, ce funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Comisiei pentru Managementul Imigrației.

  Principalele atribuții ale Comisiei și, implicit, ale ST sunt elaborarea proiectului Strategiei naționale privind imigrația (SNI) și planurile de acțiune aferente, precum și promovarea spre adoptare și monitorizarea implementării acestora.

  Întrucât perioada de implementare a Strategiei naționale privind imigrația 2015-2018 s-a finalizat, iar în perioada 2019-2020 proiectul documentului strategic nu a fost adoptat, este necesară elaborarea unui nou document strategic atât datorită evoluției fenomenului imigraționist, cât și al obligativității implementării politicilor din domeniu, stabilite la nivel european.

  Noua Strategie națională privind imigrația vizează perioada 2021 - 2024 și stabilește principiile și liniile directoare pentru reglementarea politicilor naționale în ceea ce privește admisia, șederea, imigrația forței de muncă, combaterea imigrației ilegale, părăsirea teritoriului de către străini, acordarea unor forme de protecție persoanelor aflate în nevoie și, ulterior, integrarea acestora în societatea românească. Activitățile prin care sunt implementate direcțiile de acțiune stabilite prin Strategie, sunt prevăzute în Planul de acțiune în perioada 2021 - 2022 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația din perioada 2021 - 2024.


  CAPITOLUL II. INFORMAȚII GENERALE RELEVANTE

  Fluxul migraționist s-a intensificat în ultimii ani, atât din prisma avansului economic înregistrat în economia României, cât și din cauza volatilității geopolitice din bazinul Mării Mediterane și nu numai, fapt care generează inclusiv implicații de ordin securitar.

  image

  30000

  30000

  15000

  20000

  8500

  Straini nou admisi - contingent initial

  Straini nou admisi - suplimentare contingent

  Figură 1: Evoluție contingent lucrători nou admiși pe piața forței de muncă din România

  În același timp, statul român se confruntă cu o criză a forței de muncă, înregistrând, de la an la an, un deficit mărit de lucrători. Astfel, angajarea cetățenilor străini a reprezentat o acțiune prin care s-a încercat acoperirea unei părți din respectivul deficit. În fiecare an este stabilit un contigent de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă care, în anumite cazuri, în urma semnalelor și informărilor din partea patronatelor, este suplimentat. Datorită cifrelor macroeconomice foarte bune, precum și a regimului juridic

  5500

  5500

  7000


  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  permisiv și orientat spre acoperirea deficitului, s-a ajuns ca numărul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România să fie în anul 2020 mai mare cu 545,50% decât în anul 2016.

  Acest trend a avut multe

  beneficii economice, dar, totodată, a crescut presiunea asupra instituțiilor care gestionează în mod direct regimul juridic al străinilor în România. Astfel, deși

  Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ca autoritate cu atribuții directe în acest domeniu, a rămas dimensionat la același nivel ca în anul 2016, fenomenul imigrației a căpătat proporții mai mari de la momentul respectiv.

  Totuși, trebuie menționat că anul 2020 a reprezentat, datorită pandemiei SARS-CoV-2, mai ales datorită restricțiilor de circulație impuse, un an special pentru domeniul migrației și azilului la nivel mondial, regional și național.

  Astfel, pandemia a afectat, direct și indirect, situația din punct de vedere al migrației în scop de angajare în muncă. În acest context, în anul 2020, an caracterizat de contracții economice care au influențat piața forței de muncă la nivel național, IGI a primit un număr de 28742 cereri pentru emiterea unui aviz de angajare, valoare care a fost cu 4889 mai mică în comparație cu cea înregistrată în anul 2019. Din numărul total de cereri, 27453 au fost aprobate fiind emise avizele de angajare solicitate, cu 3185 mai puține decât în anul anterior. Dintre avizele emise în 2020, 22307 au făcut parte din contingentul de lucrători nou admiși stabilit pentru acest an, ceea ce înseamnă un procent de realizare a acestuia de 74,4%. În comparație, se poate menționa că în anul 2019, din cele 30638 de avize emise, 29327 au făcut parte din contingent, rezultând un grad de realizare a acestuia de 97,8%.


  image

  100%

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  0%

  Emise din contingent

  Emise din afara contingent


  Figură 3: Evoluția ponderii de avize de angajare emise din contingent/din afara contingentului

  image

  TUR NPL LKA IND VNM MDA

  2019

  BGD

  2020

  CHN PAK EGY Altele

  Ian 2019

  Feb Mar Apr Mai iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec

  Ian 2020

  Feb Mar Apr Mai iun Iul Aug Sep Oct Nov

  Dec

  Unul din efectele pandemiei SARS-CoV-2 în domeniul admisiei în scop de angajare în muncă, care s-a manifestat pe fondul impunerii, la nivel mondial, a restricțiilor de circulație, a fost creșterea avizelor de angajare emise pentru străinii aflați deja pe teritoriul național. Astfel, în anul 2020, din totalul de 27453 avize emise, 5146 au avut ca beneficiari străini din această categorie, valoarea reprezentând 18,7%. Comparativ, în anul 2019, din totalul de 30638, doar 1311 au avut ca beneficiari străini aflați deja pe teritoriul țării (4,3%).

  3140

  3980

  3840

  3667

  2954

  3521

  3618

  3431

  6080

  2709

  2978

  2172

  956 1630

  1339

  807

  501

  730

  190

  637

  5042

  4169

  Restricțiile de circulație dispuse de autoritățile naționale din întreaga lume au avut ca efect și țările de origine ale beneficiarilor avizelor de angajare emise. Astfel, dacă în anul 2019, majoritatea avizelor de angajare emise au avut ca beneficiari cetățeni din Vietnam, Nepal și India, în anul 2020, majoritatea acestora au fost din Turcia, Nepal și Sri Lanka.

  image

  Figură 2: Evoluția numărului de avize de angajare emise în funcție de cetățenia beneficiarului (top-10 2020)

  Cele mai multe avize de angajare emise în anul 2020 au fost pentru categoria lucrătorilor permanenți – 26267 (95,7% din total).

  Ca an de referință, datele din 2020 indică faptul că fenomenul migraționist din România comportă o complexitate ridicată și, totodată, diversitate. Se poate observa trend-ul creșterii numărului de cetățeni1 pentru care Inspectoratul General pentru Imigrări asigură managementul șederii lor legale pe teritoriul țării. Astfel, la 31.12.2020, în evidențele instituției se aflau un număr de 136407 persoane,


  image

  1 Cetățeni din state terțe și state membre.


  image

  137619

  136407

  116832

  119267

  84288

  84331

  67135

  68200

  49697

  51067

  53331

  52076

  31.12.2017

  31.12.2018

  31.12.2019

  31.12.2020

  UE/SEE State terte Grand Total


  Figură 4: Evoluția numărului de străini posesori ai unui document de identitate emis de IGI valabil la sfârșitul perioadei de referință

  numărul acestora fiind cu 19575 mai mare decât la finele anului 2017. Din totalul de 136407 persoane, 61,8% (84331 în valoare absolută) erau cetățeni din state terțe, iar 38,2% (52076 în valoare absolută) proveneau din state membre2.

  Având în vedere evoluția înregistrată în ultimii patru ani, în condițiile în care 2020 a fost marcat de restricții de circulație severe pe fondul pandemiei SARS-CoV-2 și în condițiile unei redresări economice preconizate,

  se estimează că în perioada următoare numărul străinilor care își vor stabili reședința temporară sau permanentă pe teritoriul României va crește.

  Din punct de vedere al securității, migrația poate deveni una dintre principalele amenințări la adresa României, atunci când se desfășoară ilegal, iar în fluxul migraționist se disimulează operativi, foști membri sau adepți ai unor organizații teroriste. De altfel, anual, au fost identificați la granițe sau după accesul în România, zeci de străini având legături cu grupări teroriste și/sau care au derulat activități în favoarea acestora.

  image

  State Terte

  13061

  11091

  7636 5237 4801

  42505

  State UE/SEE

  14372

  6642

  6539

  2997 2944

  18582

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  ITALIA GERMANIA FRANTA GRECIA MAREA BRITANIE Altele MOLDOVA TURCIA CHINA SIRIA VIETNAM Altele


  Figură 5: Ponderea numărului de străini posesori ai unui document de identitate emis de IGI valabil la 31.12.2020

  Situația statelor de origine a cetățenilor este foarte diversificată, cu un număr semnificativ de cetățeni provenind din Moldova, Turcia, China, Siria dar și din Italia, Germania sau Franța.


  image

  2 Valoarea include și Marea Britanie care, la 31.12.2020, era stat membru al Uniunii Europene


  În mod automat, fluxul mărit pe linie de migrație a generat și o amplificare a cazurilor de străini aflați în situații ilegale. Astfel, în anul 2020 au fost înregistrate 3519 depistări ale unor străini aflați în situații ilegale pe teritoriul României, înregistrându-se o creștere cu 11,6% față de anul 2019, evoluția multianuală pe ultimii șase ani fiind una ascendentă.

  image

  440

  465

  375

  334

  315

  339

  269

  282

  282

  233

  81

  104

  01.Ian 02.Feb 03.Mar 04.Apr 05.Mai 06.Iun 07.Iul 08.Aug 09.Sep 10.Oct 11.Nov 12.Dec

  Figură 7: Evoluția numărului de depistări (2020)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Figură 6: Evoluția multianuală a numărului de depistări ale străinilor aflați în situații ilegale pe teritoriul Româmiei

  Evoluția indicatorilor a fost influențată, pe de o parte de situația

  operativă înregistrată pe zona de vest a

  3580 3519

  3154

  2627 2716


  1340 1404

  țării, pe frontiera comună cu Serbia, de intensificarea activităților de control al legalității șederii pe teritoriul României, în contextul creșterii numărului de străini veniți în țara noastră în scop de angajare. Un alt factor care a influențat evoluția ascendentă a numărului de depistări înregistrate în anul 2020 a fost pandemia SARS-CoV-2. Astfel, așa cum arată graficul alăturat, numărul depistărilor a crescut constant odată cu eliminarea restricțiilor impuse de țările aflate pe ruta Balcanilor de vest.

  În acest cadru, în anul 2020, a

  image

  6158

  4820

  2511

  2593

  1720

  1620

  1887

  2137

  1086

  1499

  835

  887

  1262

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


  Figură 8: Evoluția multianuală a numărului de cereri de azil înregistrate

  fost înregistrată și creșterea indicatorilor subsecvenți depistărilor. Astfel, au fost luați în custodie publică în vederea returnării sub escortă un număr de 1241 străini, cu 864 mai mulți decât în anul anterior, rezultând o creștere procentuală de 229,2%. În ceea ce privește numărul de returnări sub escortă, numărul acestora - 1149, a crescut cu 21,8% față de anul 2019, când au fost returnați 943 străini.

  Pe linie de protecție internațională, în anul 2020, a fost atins maximul istoric, fiind înregistrate 6158 cereri, față de 2593 depuse în anul 2019 (creșterea fiind de 137,5%). În continuare, ponderea a fost deținută de cetățenii proveniți din spații care se confruntă cu conflicte armate interne sau probleme sociale și politice:

  Afganistan – 2384, Siria – 1459 sau Irak - 415.

  În ceea ce privește implementarea Regulamentului Dublin III, în virtutea asigurării unei imagini cât mai elocvente asupra activităților derulate în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil în cursul anului 2020, menționăm faptul că pe parcursul anului precedent numărul


  cererilor primite de către autoritățile române de la celelalte state membre s-a dublat față de anul 2019 (2071 cereri în anul 2019 și 4442 cereri primite în anul 2020), acesta reprezentând în fapt un trend apărut în anul 2017 și menținut pe parcursul perioadei analizate.

  România rămâne în atenția străinilor originari din state cu problematică teroristă activă, ca loc de tranzit sau refugiu, fiind plasată pe mai multe rute de tranzit pe relația Orientul Mijlociu Africa de Nord/ Afganistan Pakistan (MENA/ Af-Pak) – Europa. În contextul conflictelor armate din regiunile respective, au fost identificate situații în care indivizi proveniți din state europene – teroriști itineranți/Foreign Terrorist Fighters/ Returnees – au intenționat tranzitarea teritoriului național pentru a participa la luptă ca membri ai diverselor organizații teroriste.

  Astfel, numărul cererilor primite de către autoritățile române în anul 2020 de la celelalte state membre reprezintă un număr mai mare decât cel al cererilor primite de către autoritățile române în decursul anilor 2018 (2318 de cereri primite) și 2019 (2071 de cereri primite) adunate la un loc. Această situație este cauzată de numărul ridicat de străini care părăsesc teritoriul României după ce solicită statului român protecție internațională sau chiar după ce obțin o formă de protecție internațională și ajung pe teritoriul altui stat membru unde, fie sunt depistați cu ședere ilegală, fie solicită din nou protecția altui stat membru. În ceea ce privește solicitările transmise de către autoritățile române celorlalte state membre, în conformitate cu prevederile Regulamentului Dublin III, în cursul anului 2020 au fost transmise un număr de 164 de cereri, menținându-se numărul mai redus de solicitări adresate de România comparativ cu cele primite de către autoritățile din țara noastră. Dintre acestea, peste 55% au fost acceptate de către autoritățile celorlalte state membre, fapt care dovedește buna argumentare a lucrătorilor din cadrul IGI care au referit cazurile respective, aceasta și în contextul în care de multe ori nu s-a beneficiat de prezența străinilor în vederea intervievării acestora ca fundament al solicitărilor adresate, străinii dispărând în numeroase cazuri înainte de efectuarea acestor interviuri și ajungând pe teritoriul altor state membre. În același timp, indicăm faptul că, pe tot parcursul anului 2020, la nivelul Inspectoratului General Pentru Imigrări, a fost aprobată suspendarea temporară a transferurilor din România către Grecia în temeiul Regulamentului (U.E.) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentată într-un stat membru de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid - pentru cazurile străinilor care ar fi putut face obiectul acestei proceduri.

  Integrarea socială reprezintă procesul de participare activă a străinilor la viața economică, socială și culturală a societății românești. Politica privind integrarea socială a străinilor are ca obiectiv oferirea posibilității străinilor care au reședința sau domiciliul pe teritoriul României de a acumula un bagaj minim de cunoștințe și deprinderi, în principal prin cursuri de limba română, programe de orientare culturală și de consiliere care să le permită să acceseze celelalte servicii și drepturi sociale în condiții asemănătoare cu cetățenii români.

  Măsurile prevăzute de lege pentru realizarea integrării, precum și prioritățile Planului de acțiune privind Integrarea și Incluziunea 2021-2027 se referă la facilitarea accesului la o serie de drepturi economice și sociale, cum ar fi dreptul la muncă, la educație, la o locuință, la asistență medicală, socială și dreptul la programele de integrare. Fiecare actor instituțional din cadrul actualei Comisii


  pentru Managementul Imigrației a efectuat demersurile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite în acest sens. Astfel, în anul 2019, 793 de persoane au participat la programul de integrare.

  Având în vedere statisticile înregistrate, precum și caracterul imprevizibil al fenomenului imigrației și azilului, raportat la prognozele naționale și europene în domeniu, stabilirea unei politici coerente și a unor direcții de acțiune constituie o prioritate.


  III.1. Priorități și politici la nivel național și european

  CAPITOLUL III. PRIORITĂȚI, POLITICI ȘI CADRUL JURIDIC EXISTENTE

  Uniunea Europeană și statele membre își definesc politicile pe termen scurt și mediu în contextul unor schimbări structurale, precum evoluția demografică pe termen lung, lipsa forței de muncă în anumite domenii, creșterea competiției pentru atragerea de lucrători înalt calificați sau pe fondul instabilității în imediata apropiere. Tot mai mulți cetățeni ai statelor terțe aleg să vină în Europa pentru a munci, pentru a studia, ca turiști, ca furnizori de servicii sau în căutarea unei forme de protecție.

  Politicile naționale în domeniul azilului vor fi adaptate la SECA3, ținând cont atât de modificările propuse în cadrul reformei din 2016 și 2018 – Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea Agenției Uniunii Europene pentru Azil și abrogarea Regulamentului (EU) 439/2010 (Regulamentul EUAA), Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) (Directiva Recepție), Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (Regulamentul Calificări) și Propunerea de Regulamentul de stabilire a Cadrului de relocare externă la nivelul UE și de amendare a Regulamentului nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul Resettlement), cât și de modificările aduse prin noul Pact privind Migrația și Azilul – Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea datelor biometrice în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) privind gestionarea situațiilor legate de azil și migrație și a Regulamentului privind relocarea, al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentelor (UE)2018/1240 și (UE)2019/818 (Regulamentul EURODAC) și Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului (modificată) de stabilire a unei proceduri comune pentru protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32 /UE (APR), alături de completarea cu o propunere care va abroga Regulamentul (UE) nr. 604/2013 – Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gestionarea situațiilor legate de azil și migrație și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului și a Propunerii de regulament (UE) XXX/XXX [Fondul pentru azil și migrație] (AMMR) și cu o propunere cu caracter de noutate – Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind abordarea situațiilor de criză și de forță majoră în domeniul migrației și azilului (Regulamentul privind Situațiile de criză și de forță majoră).


  image

  3 Sistemul european comun de azil.


  Progresele realizate în contextul Agendei Europene au fost reliefate anual, prin rapoartele de evaluare a rezultatelor înregistrate, acestea fiind emergente noii Agende Strategice adoptate de Consiliul European în iunie 2019, care setează direcția și prioritățile pentru perioada 2019 - 2024, prin obiective clar definite: controlul eficace al frontierelor externe, combaterea migrației ilegale și a traficului de persoane printr-o mai bună cooperare cu țările de origine și de tranzit, obținerea consensului asupra unei politici eficace în domeniul azilului, pe baza unui echilibru între responsabilitate și solidaritate, ținând seama de persoanele debarcate în urma operațiunilor de căutare și de salvare, precum și asigurarea funcționării corespunzătoare a spațiului Schengen.

  În continuarea eforturilor de a crea o politică cuprinzătoare și durabilă, cu un răspuns holistic și pe termen lung la provocările actuale ale migrației ilegale, Comisia Europeană a lansat, în septembrie 2020, noul Pact privind Migrația și Azilul (alcătuit din 9 inițiative legislative și non-legislative) ce urmărește crearea unei guvernanțe mai robuste la nivel Uniunii Europene în domeniul azilului și migrației, punând în balanță principiile partajării echilibrate a responsabilității și solidarității între SM, dezvoltarea căilor de migrație legală, noi instrumente esențiale pentru proceduri mai rapide și mai integrate pe linie de azil și migrație, alături de o mai bună gestionare a spațiului Schengen și a frontierelor, cu flexibilitate și rezistență la crize, și de consolidarea cooperării în materie de migrație între Uniunii Europene și țările terțe cheie de origine și de tranzit.

  Referitor la finanțarea acțiunilor de gestionare a fenomenului migraționist la nivelul întregii Uniuni Europene, propunerea de regulament privind Fondul pentru Azil, Migrație si Integrare (FAMI) 2021-2027 și vizează finanțarea acțiunilor Uniunii Europene și ale statelor membre, pentru asigurarea unui management eficient al fluxurilor migratorii, în concordanță cu acquis-ul relevant al Uniunii Europene și angajamentele acesteia în ceea ce privește drepturile fundamentale.

  Fondul va permite continuarea îndeplinirii obligațiilor față de persoanele care au nevoie de protecție internațională, facilitarea returnării persoanelor care nu au drept de ședere și sprijinirea soluțiilor care să oprească fluxurile ilegale și necontrolate de migranți, propunând în loc căi de migrație sigure și bine gestionate. Totodată, asigură implementarea obiectivelor privind: 1) consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor Sistemului European Comun de Azil, inclusiv a dimensiunii sale externe,

  2) sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuția la integrarea resortisanților țărilor terțe și 3) combaterea migrației ilegale și asigurarea eficacității returnării și readmisiei în țările terțe.

  Cu caracter de noutate, noul cadru financiar va permite finanțarea prin intermediul Fondurilor Europene de Dezvoltare Regională și ESF+, a intervențiilor privind migrația, cu impact pe termen lung, cum ar fi integrarea pe piața muncii și sprijin pentru incluziunea socială, precum și reabilitarea și modernizarea spațiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sau a structurilor coordonate de MAI, pentru migranți.

  Prezenta Strategie, ca principal document în domeniul migrației, azilului și integrării, prezintă gradul necesar de robustețe care să genereze predictibilitate pentru mediul de afaceri, organizațiile umanitare, partenerii internaționali și alte părți interesate în domeniu, dar comportă, în același timp, un anumit nivel de flexibilitate, pentru a se putea adapta unor eventuale schimbări în politica Uniunii Europene.

  Astfel, în conformitate cu angajamentele asumate, dar și cu legislația și politicile naționale, România promovează un răspuns european comun și o abordare cuprinzătoare pentru gestionarea fenomenului imigrației.

  România joacă un rol din ce în ce mai pregnant pe scena internațională, arătând că este capabilă să ofere sprijinul necesar în susținerea eforturilor împotriva acestui fenomen, prin participarea la


  misiunile Agenției Europene pentru Frontiere și Garda de Coastă și prin schimbul de expertiză între statul român și Agenție.

  Biroul European de Sprijin pentru Azil, care operează în zonele cele mai încercate de pe rutele de migrație din bazinul Mării Mediterane, se bucură de suportul semnificativ din partea autorității de profil din România, pe toate liniile de activitate.

  Prin Centrul de Tranzit în Regim de Urgență Timișoara, statul român oferă sprijin logistic și resurse umane organizațiilor internaționale UNHCR și OIM, în efortul de a contribui la garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale migranților la nivel global. Totodată, România manifestă solidaritate cu eforturile europene de gestionare a migrației prin participarea la procesul de relocare a migranților intra și extra-UE.

  La nivel regional, România va îmbunătăți cooperarea cu statele vecine, în special prin utilizarea fondurilor europene, atât pe linia combaterii șederii și muncii ilegale, cât și pe cea a protecției internaționale.

  La nivel național, instituțiile cu atribuții pe linia migrației, azilului și integrării depun toate eforturile pentru a crea un model de sistem de imigrare care să aducă beneficii culturale, sociale și economice pentru România, dar și care să întărească măsurile de prevenire și combatere a imigrației ilegale.

  Totodată, acest sistem va asigura echilibrul dintre garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale oricărei ființe umane, indiferent de naționalitate, gen, rasă, etnie, orientare politică sau religioasă, așa cum sunt stipulate în tratatele internaționale la care România este parte și dreptul recunoscut statului de a decide cu privire la politica internă în domeniul legislației privind străinii și a regimului juridic al acestora.

  În primul rând, rolul canalelor de imigrație legală trebuie să devină o componentă importantă, astfel încât să se poată obține rezultate concrete ținând cont de nevoile socio-economice actuale și viitoare. Imigrația legală este deja o componentă importantă a fluxurilor migratorii către Uniunea Europeană, iar cooperarea adaptată și consolidată privind imigrația legală cu țările terțe de origine și de tranzit a imigranților, poate contribui la reducerea imigrației ilegale, oferind alternative sigure și legale persoanelor care doresc să imigreze, care ar putea umple lacunele în anumite sectoare ale pieței de muncă române.

  În ceea ce privește domeniul returnării, este nevoie să se investească în capacitatea de a mobiliza toți actorii implicați în procedurile legate de returnare (precum autoritățile responsabile de aplicare a legii, din domeniul imigrației, sistemul judiciar, precum și cele competente în domeniul protecției copiilor, serviciilor medicale și sociale) și de a coordona acțiunile acestora, în conformitate cu rolul și mandatul lor, astfel încât să se asigure reacții rapide și multidisciplinare pentru gestionarea cazurilor individuale de returnare.

  Astfel, pentru o politică de returnare eficientă, se urmărește prevenirea sustragerii, prin reținerea în centre de custodie publică a persoanelor care au primit o decizie de returnare și care prezintă semne că nu o vor respecta, eliminarea ineficiențelor prin scurtarea termenelor pentru recursuri, emiterea sistematică de decizii de returnare fără dată de expirare și combinarea deciziilor privind încetarea șederii legale cu emiterea unei decizii de returnare. În paralel, se va pune accentul și pe diseminarea corespunzătoare a informațiilor privind returnarea voluntară și programele de reintegrare.

  Statul român este conștient de faptul că, pentru bunăstarea, prosperitatea și coeziunea societății, este foarte important ca resortisanții țărilor terțe să poată contribui economic și social la dezvoltarea comunităților gazdă. Integrarea rapidă și reușită a acestora va aduce rezultate


  îmbunătățite pieței forței de muncă din România, un rol foarte important avându-l autoritățile locale și serviciile deconcentrate. Astfel, integrarea este un proces dinamic, în dublu sens, presupunând pe de o parte, disponibilitatea societății gazdă de a integra, iar pe de altă parte dorința imigrantului de a se integra.

  Se va continua încurajarea autorităților locale și a serviciilor deconcentrate, dar și a instituțiilor cu atribuții în domeniul integrării, a partenerilor sociali și a organizațiilor non-guvernamentale, în vederea utilizării pe deplin a mecanismelor de parteneriat existente. Se vor oferi cât mai multe posibilități pentru organizații, în special cele cu abordări inovatoare, de a participa la oferirea de asistență complementară celei oferite prin programele guvernamentale.

  Printre valorile promovate de România se regăsește și crearea unui tratament egal, corelat cu un standard de viață adecvat, pentru solicitanții de azil, în acord cu drepturile fundamentale ale omului. Totodată, se va acorda o atenție majoră din partea instituțiilor statului cerințelor individuale în materie de recepție și asistență a persoanelor cu nevoi speciale de primire.


  III.2. Cadrul juridic existent

  Pe linie de migrație, cadrul juridic național este reprezentat, în principal, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În ceea ce privește domeniul azilului și integrării, cadrul juridic național este reprezentat, în principal, de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  Principalele instrumente juridice existente la nivel Uniunii Europene sunt:

  image

  1. Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare Regulamentul BESA);

   image

  2. Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului EURODAC pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor EURODAC în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (denumit în continuare Regulamentul EURODAC);

   image

   iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de

  3. Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26


   examinarea unei cereri de protecție internațională prezentată într-un stat membru de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid - reformare (denumit în continuare Regulamentul Dublin III);

   image

  4. Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011;

   image

  5. Regulamentul (UE) 2018/1860 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală

   image

  6. Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624;

   image

  7. Regulamentul (UE) 2019/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare);

  8. Directiva 2001/40/CE a Consiliului din 28 mai 2001 privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a resortisanților țărilor terțe;

  9. Directiva 2001/51/CE a Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a dispozițiilor prevăzute la articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985;

  10. Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri.

  11. Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei;

  12. Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii de protecție internațională;

  13. Directiva 2003/110/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind asistența la tranzit în cadrul măsurilor de îndepărtare pe cale aeriană;

  14. Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală;

  15. Decizia 2008/381/CE a Consiliului din 14 mai 2008 de instituire a unei Rețele europene de migrație;

  16. Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din statele terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate;

  17. Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală;

  18. Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții


   țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (denumită în continuare Directiva privind calificarea);

  19. Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru;

  20. Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (denumită în continuare Directiva privind procedurile comune);

  21. Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (denumită în continuare Directiva privind recepția);

  22. Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri;

  23. Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii;

  24. Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (reformare);

  25. Recomandarea (UE) 2017/2338 a Comisiei din 16 noiembrie 2017 de instituirea a unui manual comun în materie de returnare care să fie utilizat de autoritățile competente ale statelor membre atunci când desfășoară activități legate de returnare.

  26. Recomandarea (UE) 2020/1364 a Comisiei din 23 septembrie 2020 privind căile legale de acces la protecție în UE: promovarea relocării, a admisiei umanitare și a altor căi complementare;

  27. Recomandarea (UE) 2020/1365 a Comisiei din 23 septembrie 2020 privind cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește operațiunile efectuate de nave deținute sau exploatate de entități private în scopul activităților de căutare și salvare;

  28. Recomandarea (UE) 2020/1366 a Comisiei din 23 septembrie 2020 privind un mecanism al UE de pregătire pentru situații de criză și de gestionare a crizelor legate de migrație (Plan de acțiune în vederea pregătirii pentru situații de criză legate de migrație și a gestionării acestora).


  CAPITOLUL IV. DEFINIREA PROBLEMEI

  Fenomenul migrației este unul dinamic, influențat de conflictele armate, modificarea condițiilor climaterice și deteriorarea nivelului de trai la nivelul unor state terțe, factori care, în mod unilateral sau combinat, determină schimbarea/adaptarea continuă a rutelor de migrație ilegală și o deplasare continuă a populației.

  Astfel, pe linie de migrație și azil au fost identificate următoarele probleme:


  1. Capabilitatea structurilor din cadrul Comisiei de Management a Imigrației de a gestiona într-un mod eficient fenomenul imigraționist

   La nivelul României este observată în continuare o presiune migratorie. Pe de o parte, sunt înregistrate situații de intrare ilegală sau pe baza unor documente de călătorie false, iar pe de altă parte, imigranții care au intrat legal în baza unei vize de ședere temporară, nu au părăsit teritoriul statului, după expirarea perioadei de valabilitate a acesteia.

   În acest context, este necesară stabilirea unei politici naționale clare în domeniu, adaptată la cea prevăzută la nivelul Uniunii Europene, crearea unor instrumente care să permită acțiuni integrate și concomitente cu derularea unor campanii de informare cu privire la riscurile la care sunt expuși și beneficiile unei imigrații legale, precum și crearea unui sistem eficient de returnare a acestora.

   În lipsa luării unor măsuri în domeniu, ar putea fi creată o presiune asupra capacității centrelor de luare în custodie publică. De asemenea, inexistența unor instrumente care să permită acționarea în mod integrat ar putea determina dezvoltarea fenomenului traficului de persoane și, implicit, de migranți, precum și imposibilitatea destructurării unor rețele implicate în acest flagel.

   Deși contingentul numărului de străini cu acces pe piața forței de muncă s-a dublat în ultimii ani, dimensionarea structurilor care gestionează în mod direct reglementarea regimului juridic al străinilor și combaterea șederii ilegale a acestora a rămas la același nivel cu anul 2016. Acest lucru implică o presiune ridicată asupra capacității operative ale respectivelor structuri de a livra un răspuns eficient împotriva migrației ilegale și, practic creează o nișă pentru apariția anumitor vulnerabilități în gestionarea corespunzătoare a fenomenului imigraționist.

   Deși, în cazul României, nu a fost remarcat un model privind conexiunea între membri unor organizații teroriste și rețelele de migrație ilegală, s-a evidențiat utilizarea fluxurilor migratorii de către persoane conexate fenomenului terorist, inclusiv cu implicații în planul presiunii asupra capacității centrelor de luare în custodie publică.

  2. Capacitatea de absorbție și atractivitate a pieței forței de muncă din România pentru cetățenii străini

   În pofida măsurilor luate la nivelul instituțiilor cu atribuții în domeniu, se înregistrează în continuare un deficit al forței de muncă. Astfel, este necesară identificarea unor soluții pentru integrarea pe piața forței de muncă prin derularea de campanii de informare, elaborarea unor proiecte în domeniu, asigurarea unor facilități pe linia admisiei și șederii pe teritoriul României a unor străini calificați, recunoașterea calificărilor etc.

   Stabilirea politicilor în domeniu trebuie să vizeze atât categoria străinilor care obțin un drept de ședere pe teritoriul României, cât și a celor care obțin o formă de protecție. Astfel, aceste categorii ar putea contribui la ocuparea forței de muncă, de la cele care necesită un nivel ridicat de specializare și pentru care nu există forță de muncă suficient de calificată, până la cele care nu necesită o anumită calificare.

   Lipsa luării unor măsuri în domeniu ar putea contribui la lipsa beneficiilor pe care imigrația le are în stimularea dezvoltării economice și în abordarea problemelor cărora trebuie să le facă față piața forței de muncă, respectiv insuficiența competențelor și schimbările demografice.

  3. Un sistem național de azil capabil să asigure permanent drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor în nevoie de protecție internațională

   Decalajul economic și democratic dintre spațiul european și anumite zone limitrofe bazinului Mării Mediterane, combinat cu posibilitatea apariției anumitor conflicte armate, economice sau diplomatice, ridică perspectiva apariției unor crize ale refugiaților, care să pună la încercare sistemele de azil europene.


   Valorificând lecțiile învățate de pe urma crizei din anii precedenți, România este obligată să își consolideze actualul sistem de azil, astfel încât să facă față multitudinii de provocări ce se pot ivi în următorii 4 ani și să ofere garanția respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.


  4. Gradul de informare și conștientizare a societății române asupra dimensiunilor fenomenului imigraționist

   Un alt domeniu care necesită atenție este cel al informării cetățenilor români cu privire la toate aspectele din jurul imigrației. Ultimele incidente din spațiul public dovedesc faptul că există un decalaj între realitățile/actualitatea fenomenului și gradul de conștientizare și informare a cetățeanului asupra acestuia.

   O neimplicare pe această linie crește semnificativ riscul apariției unor situații de tensiune socială ridicată, ce pot fi speculate sau accentuate artificial de actori ostili. Drept răspuns, transparența și o informare continuă și oportună din partea autorităților pot contracara eventualele instrumente hibride și determina un răspuns din partea opiniei publice baza pe accesul la date, statistici, decizii oficiale.


  5. Necesitatea verificării trecutului combatant/posibilelor conexiuni teroriste ale unor persoane venite pe fluxuri de migrație ilegală, printre care s-ar putea regăsi și operativi trimiși cu sarcini în Europa/foști membri ai unor organizații teroriste, infiltrați în fluxurile de migrație ilegală

   Foarte frecvent, migranții nu dețin documente sau utilizează documente false, iar posibilitățile de verificare a identității și istoricului acestora în statele de proveniență (confruntate cu insecuritate cronică, războaie civile, terorism) sunt reduse. Din punct de vedere securitar, prezența unor astfel de persoane în fluxurile de migrațiune, aflate în tranzit sau care doresc să se stabilească pe teritoriul României generează riscuri directe la adresa climatului de securitate prin (1) constituirea pe teritoriul național de puncte de sprijin pentru organizații teroriste/jihadiste; (2) testarea de rute de deplasare pentru operativii și recruții acestor organizații în/din arealul Siria-Irak; (3) radicalizarea comunităților musulmane din România/Europa; (4) implicarea directă în acte violente sau teroriste în România/Europa, având în vedere expertiza/trecutul combatant.


   CAPITOLUL V. PRINCIPII GENERALE

   Strategia națională are la bază următoarele principii generale:

   1. principiul legalității - activitățile pentru realizarea obiectivelor strategice se desfășoară în baza legii și în conformitate cu aceasta;

   2. principiul responsabilității - răspunderea implementării Strategiei naționale revine fiecăreia dintre autoritățile și instituțiile cu responsabilități în domeniul imigrației, în părțile ce o privesc;

   3. principiul suveranității - reflectă dreptul statului român de a stabili politici în domeniul admiterii, șederii și returnării cetățenilor statelor terțe în scopul promovării intereselor politice, economice, sociale, culturale și umanitare și respectării obligațiilor asumate prin tratate, convenții, acorduri și înțelegeri încheiate cu alte state;

   4. principiul cooperării și coerenței - presupune cooperarea activă în elaborarea și implementarea unei politici comune a Uniunii Europene în domeniul imigrației, precum și corelarea Strategiei naționale cu măsurile și politicile stabilite la nivelul altor state membre;

   5. principiul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului - toate activitățile desfășurate de autoritățile și instituțiile cu responsabilități în domeniul imigrației se


    desfășoară cu respectarea prevederilor convențiilor și tratatelor internaționale privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului la care România este parte;

   6. principiul acțiunii unitare - vizează implementarea unitară a politicii statului și a prevederilor legale în domeniul imigrației, precum și o implementare concertată la toate nivelurile;

   7. principiul transparenței - presupune implementarea unei politici active de informare și, după caz, consultare a societății civile cu privire la deciziile și procedurile aplicate în contextul imigrației;

   8. principiul parteneriatului - participarea activă, implicare și consultarea și altor actori relevanți (organizații non-guvernamentale, organizații internaționale, agenții ONU, mediul academic, sectorul privat) în îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale;

   9. principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați – exprimă angajamentul de a pune în practică prevederile legale și orientările cuprinse în strategiile în domeniu, ținând cont de impactul pozitiv pe care implementarea obiectivelor Strategiei îl poate avea asupra egalității de gen, nediscriminării și accesibilității;

    A. Obiectiv general - Gestionarea eficientă a fenomenului migraționist

  CAPITOLUL VI. OBIECTIVE ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE

   1. principiul multiculturalității –însumarea mai multor caracteristici, credințe, convingeri și obiceiuri ale indivizilor, într-un spațiu relativ restrâns.  Obiectiv specific A.1 - Promovarea condițiilor de intrare, ședere și ieșire din România

  Rezultat: O mai bună informare despre migrația legală

  Direcții de acțiune:

  • Informarea străinilor, angajatorilor, autorităților și a altor categorii relevante de persoane fizice sau juridice din România cu privire la legislația română în materie de imigrare;

  • Informarea cetățenilor în statele de origine, direct, prin intermediul ofițerilor de legătură (ILO) sau prin misiunile diplomatice ale României și a autorităților de emigrare din statele respective, cu privire la legislația română în materie de imigrare.


   image

   Obiectiv specific A.2 - Simplificarea accesului pe teritoriul României a străinilor, în scop de angajare în muncă/detașare și dezvoltarea sistemului de acces al investitorilor proveniți din state terțe pe piața din România

   Rezultat: Diminuarea deficitului înregistrat pe piața forței de muncă și creșterea numărului de investitori

   Direcții de acțiune:

  • Analizarea permanentă, de către instituțiile competente, a pieții forței de muncă autohtone și stabilirea contingentelor anuale de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă din România, în funcție de nevoile identificate;

  • Avizarea/negocierea unor acorduri bilaterale cu țări terțe interesate în admiterea propriilor cetățeni pe piața forței de muncă din România;

  • Stimularea angajatorilor în scopul încadrării în muncă a cetățenilor proveniți din state terțe, care și-au finalizat studiile în România;

  • Acordarea de facilități prin scutirea de la îndeplinirea unor condiții la acordarea vizei de lungă ședere/sau prelungirea dreptului de ședere în scopul desfășurării de activități comerciale.


   image


   Obiectiv specific A.3 - Prevenirea și combaterea eficientă a migrației ilegale, a migrației ilegale în conexiune cu terorismul, a traficului de imigranți și a exploatării prin muncă a angajaților străini

   Rezultat: Asigurarea unui spațiu de libertate mai sigur pentru cetățeni.

   Direcții de acțiune:

  • Dezvoltarea colaborării între autoritățile române competente pentru prevenirea și combaterea imigrației ilegale, a traficului de imigrați și a muncii nedeclarate a străinilor;

  • Creșterea operativității și capacității de depistare, transport, cazare și returnare a imigranților

   ilegali;

  • Prevenirea exploatării prin muncă a angajaților străini;

  • Identificarea, izolarea și departajarea operativilor/foștilor membri ai unor organizații

   teroriste, în cazul unei eventuale prezențe a acestora în fluxurile de migrație ilegală și adoptarea de măsuri preventive specifice;

  • Prevenirea materializării unor acțiuni care amenință climatul național de securitate, în ipoteza în care acestea sunt desfășurate de imigranți pe linia implicării în activități de natură teroristă- (auto)radicalizare, propagandă jihadistă, sprijin în favoarea unor organizații teroriste sau chiar acțiuni violente.


  B. Obiectiv general - Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale

  Obiectiv specific B.1 - Procesarea cererilor de azil în mod eficient și conform standardelor legale naționale, europene și internaționale aplicabile

  Rezultat: Sistem național de azil eficient și conform cu standardele naționale și internaționale aplicabile

  Direcții de acțiune:

  • Asigurarea serviciilor de interpretare, a consilierii și asistenței juridice a solicitanților de azil;

  • Consolidarea mecanismului de control al calității procedurii de azil și actualizarea procedurilor operaționale de lucru;

  • Consolidarea dialogului între factorii de decizie în cadrul procedurii de azil, în vederea asigurării unei interpretări și aplicări uniforme a principiilor și conceptelor specifice în domeniu, precum și în scopul identificării de bune practici și a diseminării acestora;

  • Adaptarea cadrului legal național, în funcție de modificările aduse Aquis-ului european și continuarea dezvoltării și întărirea mecanismelor prin care se asigură menținerea unei practici unitare și eficiente pe linia procesării cererilor de azil la nivel național;

  • Limitarea abuzurilor la procedura de azil;

  • Adaptarea practicilor și procedurilor naționale pentru procesarea corespunzătoare a cererilor de azil ale persoanelor vulnerabile și referirea acestora către serviciile specializate;

  • Asigurarea accesului la informații din țările de origine pentru toate părțile implicate în procedura de azil.


   image

   Obiectiv specific B.2 - Eficientizarea procesului de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererii de protecție internațională

   Rezultat: Îndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul mecanismului Dublin, în conformitate cu acquis-ul european


   Direcții de acțiune:

  • Participarea la aplicarea mecanismului Dublin și derularea procedurilor prevăzute de Regulament, coroborată cu dezvoltarea instituțională pe această linie;

  • Continuarea dezvoltării și consolidării mecanismului prin care se asigură combaterea abuzului la procedura de azil la nivel național;

  • Îmbunătățirea procedurilor de identificare a solicitanților de azil fără documente de identitate/călătorie, a membrilor de familie ai acestora și a străinilor cu ședere ilegală, precum și a procedurilor specifice persoanelor vulnerabile și a clauzelor discreționare în contextul aplicării regulamentului Dublin III;

  • Dezvoltarea sistemului de date EURODAC în vederea optimizării identificării cazurilor care fac obiectul procedurii Dublin;

  • Consolidarea cooperării bilaterale cu statele membre participante la mecanismul Dublin.


   image

   Obiectiv specific B.3 - Asigurarea condițiilor de recepție și asistență pentru solicitanții de azil Rezultat: Standard de viață adecvat stabilit la nivel european asigurat solicitanților de azil Direcții de acțiune:

  • Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de evaluare și asigurare a standardelor de calitate a condițiilor de recepție;

  • Asigurarea condițiilor de recepție prin resursele necesare de la buget și prin atragerea de resurse complementare și încheierea unor parteneriate în acest domeniu, cu reprezentanți (O.N.G.-uri) ai societății civile și cu organizațiile internaționale;

  • Îmbunătățirea mecanismului de identificare timpurie a persoanelor vulnerabile și elaborarea unui mecanism de referire către instituțiile statului cu atribuții în asistența persoanelor vulnerabile (inclusiv victime ale violenței de gen și violenței domestice) și specializarea acestora în acest domeniu;

  • Dezvoltarea mecanismului prin care se asigură combaterea abuzului la procedura de azil la nivel național;

  • Adaptarea condițiilor de recepție la standardele europene aplicabile;

  • Îmbunătățirea asistenței acordate persoanelor vulnerabile și monitorizarea acestora.


   image

   Obiectiv specific B.4 - Consolidarea mecanismului de integrare socială a persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România și a celor cu ședere legală

   Rezultat: Participarea activă a străinilor care au dobândit o formă de protecție și a celor cu ședere legală la viața economică, socială și culturală a societății românești

   Direcții de acțiune:

  • Continuarea derulării programelor de integrare pentru persoanele care au dobândit o formă de protecție în România și a celor cu ședere legală;

  • Cunoașterea situației privind integrarea cetățenilor statelor terțe în România și a legislației naționale cu privire la promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați;

  • Îmbunătățirea mecanismului de cooperare interinstituțională a autorităților/instituțiilor implicate în procesul integrării cetățenilor statelor terțe;

  • Promovarea unei educații favorabile incluziunii sociale prin adaptarea cadrului legal la specificul elevilor migranți și eliminarea obstacolelor din calea participării resortisanților țărilor terțe minori la educația preșcolară și școlară prin adaptarea la nevoile specifice ale acestora;

  • Conștientizarea opiniei publice din România cu privire la fenomenul imigrației și al integrării cetățenilor statelor terțe prin derularea de activități și campanii de informare;


  • Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare și evaluare a integrării;

  • Implementarea instrumentelor practice de la nivel european în domeniul integrării;

  • Continuarea derulării activităților de integrare pentru persoanele care au dobândit o formă de protecție în România și a celor cu ședere legală.F


   image

   Obiectiv specific B.5 – Relocarea refugiaților și a solicitanților de azil și evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție și relocarea ulterioară a acestora

   Rezultat: Îndeplinirea obligațiilor asumate de către România în domeniul relocării la nivel internațional și european

   Direcții de acțiune:

  • Continuarea programului național de relocare a refugiaților în România și participarea la schema comună a Uniunii Europene de relocare;

  • Implicarea activă în mecanismele create la nivelul organismului european din domeniul azilului;

  • Încheierea unui Memorandum de înțelegere între Guvernul României și Organizația Internațională pentru Migrație privind cooperarea în domeniul relocării;

  • Identificarea de căi complementare de admisie pe teritoriul României;

  • Continuarea aplicării Acordului tripartit în România prin evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora;

  • Asigurarea promovării și a transferului de expertiză către alte state de relocare, cu privire la practica României legată de înființarea CTU și derularea Acordului tripartit în România.


   image

   Obiectiv specific B.6 - Dezvoltarea cooperării cu organismul european responsabil cu gestionarea problematicii în domeniul azilului și cu alte organisme europene și internaționale

   Rezultat: Gestionarea problematica în domeniul azilului în concordanță cu atribuțiile organismului european responsabil și ale altor organisme europene și internaționale.

   Direcții de acțiune:

  • Sprijinirea activității organismului responsabil și a statelor membre la nevoie;

  • Consolidarea cooperării practice prin schimbul de bune practici cu autoritățile din statele membre ale Uniunii Europene și acordarea de asistență tehnică în domeniul azilului statelor terțe.


  C. Obiectiv general - Întărirea capacității de răspuns a statului român în fața unui aflux de imigranți la granița teritoriului național

  Obiectiv specific C.1: Pregătirea prealabilă și gestionarea unitară și integrată a acțiunilor întreprinse în situații de criză

  Rezultat: Creșterea gradului de siguranță a populației

  Direcții de acțiune:

  • Îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul gestionării situațiilor de criză determinate de un aflux de imigranți;

  • Consolidarea mecanismului de cooperare interinstituțională din punct de vedere operațional în situații de criză determinate de un aflux de imigranți, printre care se pot afla și membri/adepți ai unor organizații teroriste;


  • Dotarea Inspectoratului General pentru Imigrări cu echipamente și mijloace de mobilitate și îmbunătățirea infrastructurii fizice destinate gestionării situațiilor de criză, determinate de un aflux de imigranți.


   image

   Obiectiv specific C.2: Participarea la efortul comun de combatere a amenințărilor hibride

   Rezultat: Participarea activă la procesul de menținere a siguranței naționale

   Direcții de acțiune:

  • Creșterea gradului de conștientizare în rândul instituțiilor privind conceptul de amenințare hibridă.


  D. Obiectiv general - Capabilități susținute necesare implementării politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor


  Obiectiv specific D.1: Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii fizice și creșterea mobilității la nivelul structurilor I.G.I.

  Rezultat: Răspuns adecvat la situațiile operative din domeniu

  Direcții de acțiune:

  • Adăugarea de noi infrastructuri și servicii de cazare și suport la capabilitățile IGI, precum și dezvoltarea/ modernizarea celor existente dimensionate în funcție de nevoi și de situația operativă;

  • Îmbunătățirea infrastructurii IT C de la nivelul instituțiilor și autorităților din cadrul CMI.


   image

   Obiectiv specific D.2: Asigurarea resurselor umane și financiare, cu accent pe dimensionarea corespunzătoare a nevoilor operative și pe îmbunătățirea calității serviciilor oferite în domeniul migrației, azilului și integrării

   Rezultat: Capacitate operativă adaptată nevoilor


   Direcții de acțiune:

  • Dezvoltarea capacității instituționale și operative a autorităților și adaptarea la evoluția indicatorilor de migrație înregistrați (resurse umane și logistice);

  • Pregătirea personalului I.G.I. în vederea dezvoltării cunoștințelor și deprinderilor lucrătorilor în domeniile specifice de activitate;

  • Alocarea de resurse umane, logistice și financiare pentru implementarea noilor obligații ce revin României necesare colaborării cu organismul european din domeniul azilului în scopul asigurării capacității acestuia de a-și îndeplini mandatul;

  • Continuarea pregătirii personalului din cadrul altor autorități/instituții cu atribuții pe linia azilului și integrării străinilor.


   image

   Obiectiv specific D.3: Accesarea fondurilor externe nerambursabile

   Rezultat: Creșterea standardului de performanță al personalului și structurilor instituțiilor membre ale Comisiei

   Direcții de acțiune:

  • Continuarea gestionării Programului Național FAMI 2014 - 2020 și a Programului Național FSI 2014 - 2020, în calitate de autoritate delegată FAMI și beneficiar;


  • Atragerea și utilizarea fondurilor din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021;

  • Atragerea și utilizarea fondurilor europene aferente pentru perioada 2021-2027;


   image

   Obiectiv specific D.4: Sporirea dialogului cu societatea civilă și actorii internaționali non-statali

   Rezultat: Creșterea capacității instituționale de realizarea a obiectivelor stabilite

   Direcții de acțiune:

  • Promovarea Strategiei naționale privind imigrația și a Planurilor de implementare ale acesteia, precum și a Comisiei pentru Managementul Imigrației, din cadrul Consiliului Interministerial pentru Afaceri Interne și Justiție, atât la nivel național, cât și la nivel internațional;


   image

   CAPITOLUL VII. MECANISMELE STRATEGIEI

   Instrumentele de implementare ale Strategiei vor fi cele două planuri bienale: Planul de acțiune pentru perioada 2021 - 2022 și Planul de acțiune pentru perioada 2023 - 2024.

   image

   Fiecare Plan va fi elaborat pe baza propunerilor membrilor Comisiei pentru Managementul Imigrației și aprobat prin hotărâre de Guvern. Acestea vor cuprinde detalii privind modul de aducere la îndeplinire a obiectivelor generale și specifice prevăzute în Strategie, precum și activitățile desfășurate, rezultatele urmărite, termenele și instituțiile

   responsabile cu implementarea acestora.

   Reglementând un fenomen amplu, în creștere, implementarea Strategiei va avea implicații de ordin multiplu. Caracterul dinamic al imigrației poate genera apariția unor situații concrete sau fenomene, inclusiv cu incidență în planul

   securității naționale, care să necesite noi soluții legislative la nivel european/național, caz în care fiecare instituție este responsabilă să


   Indicatori de monitorizare

   Raport de îndeplinire (evaluare)


   Acțiuni

   exercite dreptul la inițiativă legislativă pe domeniul de competență, iar astfel mecanismul de implementare al prezentei Strategii va crea cadrul necesar consultării și coordonării instituțiilor implicate.

   desfășurate

   În ceea ce privește implicațiile de ordin financiar, resursele financiare necesare implementării Strategiei provin, în principal, din:

  • fonduri de la bugetul național alocate fiecărui minister și fiecărei instituții cu competență în implementarea Strategiei, fonduri nerambursabile dedicate gestionării migrației, azilului și integrării aferente instrumentelor financiare ale Uniunii Europene din domeniul Afaceri interne pentru perioada 2021 - 2027, fonduri nerambursabile aprobate la nivelul Uniunii Europene în cadrul politicii de coeziune pentru activitățile de integrare cu impact pe termen lung, precum și alte surse externe de finanțare relevante, donații și sponsorizări oferite/acceptate în condițiile legii, precum și alte surse.

  Planurile de acțiune pentru implementarea Strategiei vor specifica sursele de finanțare

  necesare îndeplinirii fiecărei acțiuni desfășurate.

  În ceea ce privește monitorizarea și evaluarea implementării obiectivelor Strategiei, fiecare Plan de acțiune va cuprinde indicatori de monitorizare pentru fiecare activitate desfășurată. La finalul perioadei de aplicabilitate a Planului, se va întocmi Raportul de îndeplinire a obiectivelor generale și a celor specifice stabilite prin prevederile Strategiei, raport ce va fi prezentat în fața Guvernului și distribuit către societatea civilă și partenerii naționali/internaționali prin principalele mijloace de comunicare în masă.


  Atât Strategia, cât și Planul, vor putea fi modificate, în funcție de apariția unor schimbări majore în contextul internațional sau național, precum și de evoluția situației operative, prin hotărâre a Guvernului. Inițiativa modificării poate aparține oricărui membru al Comisiei.

  În ceea ce privește realizarea unor sarcini specifice stabilite prin planurile de acțiune care necesită dezbateri publice, Comisia, prin Secretariatul tehnic, poate invita la reuniunile sale reprezentanți ai altor autorități, precum și reprezentanți ai societății civile sau ai organizațiilor internaționale din domeniul migrației și azilului.

  Totodată, dacă subiectele propuse pe agenda de lucru o impun, la ședințele Comisiei pot fi invitați reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, precum și experți din statele membre.


  image

  image


  Planul de acțiune pe perioada 2021 – 2022

  pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021 – 2024

  Anexa nr. 2

  Prezentul document prevede activitățile pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Strategie, aflate în atribuțiile membrilor Comisiei pentru Managementul Imigrației. Astfel, fiecărei direcții de acțiune îi sunt atribuite una sau mai multe activități desfășurate, prevăzute fiecare cu rezultatul urmărit, indicatorii de monitorizare, precum și termenul de îndeplinire, instituția responsabilă și sursa de finanțare.

  La finalul perioadei de implementare a prezentului Plan, va fi întocmit Raportul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Strategia națională privind imigrația 2021 - 2024, care, după obținerea aprobărilor necesare, va fi făcut public.

  Prezentul Plan prevede 4 obiective generale, 15 obiective specifice, 53 direcții de acțiune și 126 acțiuni desfășurate. Totodată, este prevăzută o legendă care va ajuta la urmărirea și înțelegerea ușoară a activităților propuse a se desfășura în următorii doi ani.


  image


  Legendă:

  MAI - Ministerul Afacerilor Interne

  IGI - Inspectoratul General pentru Imigrări

  IGPR - Inspectoratul General al Poliției Române IGPF - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră IGJR - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

  IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

  DGPI - Direcția Generală de Protecție Internă din cadrul M.A.I.

  DGMO - Direcția Generală Management Operațional din cadrul M.A.I.

  DGMRU - Direcția Generală Management Resurse Umane din cadrul M.A.I.

  DGF – Direcția Generală Financiară DGL – Direcția Generală Logistică UPP – Unitatea de Politici Publice

  DGAESRI - Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale din cadrul M.A.I. DCCO - Direcția de Combatere a Criminalității Organizare din cadrul IGPR

  MMPS - Ministerul Muncii și Protecției Sociale ANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

  DPOCMP - Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională

  ANDPDCA - Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

  ANES - Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

  IM - Inspecția Muncii

  MS - Ministerul Sănătății

  MAE - Ministerul Afacerilor Externe

  DC - Departamentul Consular

  ME - Ministerul Educației

  MDLPA - Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației

  SIE - Serviciul de Informații Externe SRI - Serviciul Român de Informații JAD - Joint Action Day


  ANC - Autoritatea Națională pentru Calificări din cadrul ME

  MEAT - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  UNHCR - Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați

  CNRR - Consiliul Național Român pentru Refugiați OIM - Organizația Internațională pentru Migrație Comisia - Grupul de coordonare pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația, constituit în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 572/2008, cu modificările și completările ulterioare

  BESA - Biroul European de Sprijin pentru Azil FRONTEX - Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

  SELEC - Centrul Sud-Est-European de Aplicare a Legii

  EUROPOL - Oficiul European de Poliție

  RTT - Resortisanții țărilor terțe

  FAMI - Fondul pentru Migrație, Azil și Integrare CTU - Centrul de Tranzit în Regim de Urgență ITO - Informații din Țările de Origine

  CEA - Curricula Europenă în Domeniul Azilului CRPCSA - Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil

  CRI - Centrul Regional pentru Integrare

  COM - Comisia Europeană

  ANITP - Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane din cadrul M.A.I.

  MApN - Ministerul Apărării Naționale

  DGIA - Direcția Generală de Informații a Apărării ANPIS - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială din subordinea MMPS

  DGASPC - Direcția Generală de Asistență Socială și

  Protecția Copilului

  MD/OC-misiuni diplomatice/oficii consulare ale României

  image


  image  image

  Obiectiv specific: A.1) Promovarea condițiilor de intrare, ședere și ieșire din România

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  A.1.1) Informarea străinilor, angajatorilor, autorităților și a altor categorii relevante de persoane fizice sau juridice din România cu privire la legislația română în materie de imigrare

  Organizarea unor campanii de informare în beneficiul străinilor/angajatorilor și a autorităților cu atribuții în domeniul de referință

  Limitarea migrației ilegale

  • Nr. campanii de informare

  • Nr. materiale informative afișate pe site-urile MMPS și IGI

  • Nr. străini informați

  • Nr. angajatori informați

  Termen: Conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI, MAE prin DC, MMPS prin ANOFM, DPOCMP,

  Inspecția Muncii

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor

  Instruirea personalului consular din cadrul

  misiunilor diplomatice române conform calendarelor proiectelor de monopol finanțate

  Îmbunătățirea cunoașterii în

  domeniu a personalului consular din cadrul misiunilor

  • Nr. sesiuni de instruire

  • Nr. persoane, angajate în cadrul misiunilor diplomatice române,


  din fonduri FAMI

  diplomatice române

  informate

  externe nerambursabile


  Colaborarea la nivel regional între IGI și AJOFM-

  Limitarea migrației ilegale

  • Nr. sesiuni de informare

  Termen: La solicitare

  uri, prin susținerea de sesiuni de informare a


  organizate în cadrul Centrelor

  Responsabil: MAI prin IGI,

  potențialilor beneficiari, de către AJOFM-uri, în


  Regionale de Integrare

  MMPS prin ANOFM

  cadrul Centrelor Regionale de Integrare, la  Surse de finanțare: Buget

  solicitarea IGI  de stat, Bugetul fondurilor

  externe nerambursabile

  A.1.2) Informarea cetățenilor în statele de origine, direct, prin intermediul ofițerilor de legătură (ILO) sau prin misiunile diplomatice ale României și a autorităților de emigrare din statele respective, cu

  privire la legislația română în

  Desfășurarea unor activități de informare în beneficiul străinilor/a autorităților de emigrare din statul de origine/a misiunilor diplomatice ale acestor state în România, cât și a ofițerilor de legătură trimiși în state terțe

  Limitarea migrației ilegale și facilitarea accesului cetățenilor străini la informațiile de interes public în domeniul migrației legale

  • Nr. activități/campanii de informare

  • Nr. materiale informative afișate pe site-urile MMPS și IGI sau puse la dispoziția autorităților, la solicitare acestora

  • Nr. străini informați

  • Nr. autorități de emigrare din statul de origine și misiuni

  Termen: La solicitare Responsabil: MAI prin IGI, MAE prin DC, MMPS prin DPOCMP

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  materie de imigrare  diplomatice ale acestora, informate  image

  Obiectiv specific: A.2) Simplificarea accesului pe teritoriul României a străinilor, în scop de angajare în muncă/detașare și dezvoltarea sistemului de acces al investitorilor proveniți din state terțe pe piața din România

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  A.2.1) Analizarea permanentă, de către instituțiile competente, a pieței forței de muncă autohtone și stabilirea contingentelor anuale de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă din România, în funcție de nevoile identificate

  • Monitorizarea pieței forței de muncă autohtone de către instituțiile cu competență în domeniu pentru identificarea deficitelor de forță de muncă din România

  Îmbunătățirea cunoașterii situației actuale a pieței forței de muncă din România

  • Nr. analize anuale privind domeniile deficitare de forță de muncă din România

  Termen: anual, în decembrie

  Responsabil: MMPS prin ANOFM, DPOCMP, MAI

  prin IGI

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  • Elaborarea anuală a HG privind stabilirea contingentului de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă din România

  Asigurarea unui control al numărului străinilor care intră

  pe teritoriul României și limitarea numărului

  • Nr. hotărâri de Guvern propuse spre adoptare

  29
  lucrătorilor străini pentru care se plătesc contribuții de asigurări sociale în statul de origine  A.2.2) Avizarea/negocierea unor acorduri bilaterale cu țări terțe interesate în admiterea propriilor cetățeni pe piața forței de muncă din România

  • Participarea instituțiilor și autorităților membre ale CMI la procesul de avizare/negociere a unor acorduri bilaterale cu țări terțe, în domeniul vizat de Strategie

  Dezvoltarea colaborării la nivel internațional, între autoritățile competente în domeniul schimbului de forță de muncă, inclusiv prin folosirea ofițerilor de legătură

  în materie de imigrație trimiși

  • Nr. acorduri bilaterale avizate/negociate

  Termen: 21.12.2021

  Responsabil: MMPS prin DPOCMP și direcțiile de specialitate, ANOFM, MAI prin IGI, MAE,

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor  în state terțe


  externe nerambursabile

  A.2.3) Stimularea angajatorilor în scopul încadrării în muncă a cetățenilor proveniți din state terțe, care și-au finalizat studiile în România

  • Promovarea universităților românești în vederea atragerii de cetățeni străini la studii prin favorizarea rămânerii pe teritoriul național și a accesului la un loc de muncă pentru absolvenții de studii superioare specializate

  • Dezvoltarea cooperării cu ministerele/

  Asigurarea condițiilor necesare atragerii acelor categorii de imigranți care pot contribui la acoperirea unor domenii deficitare ori cu impact în dezvoltarea

  economică

  • Nr. cetățeni străini aflați la studii

  • Nr. absolvenți din state terțe care aleg să rămână și să lucreze în România, în domenii deficitare

  Termen: 31.12.2021

  Cine propune: ME, MMPS, MS, MAI prin IGI Responsabil: MAI prin IGI, MAE

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor


  asociațiile/ organismele interesate în  externe nerambursabile


  stabilirea nevoii de instruire/ pregătire a

  cetățenilor din state terțe pentru domeniile/

  profesiile ce prezintă interes
  A.2.4) Acordarea de facilități prin scutirea de la îndeplinirea unor condiții la acordarea vizei de lungă ședere/sau prelungirea dreptului de

  ședere în scopul desfășurării de activități comerciale

  • Realizarea unor consultări între MAI, MAE și MEAT, în scopul identificării unor soluții pentru îmbunătățirea mediului economic românesc

  Mediu economic românesc îmbunătățit

  • Nr. consultări între MAI, MAE și MEEMA

  • Nr. soluții pentru îmbunătățirea mediului economic românesc

  Termen: 31.12.2021

  Cine propune: MAI prin IGI Responsabil: MAI prin IGI, MAE, MEAT

  Surse de finanțare: Buget de stat

  image

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI

  30


  image  image

  Obiectiv specific: A.3) Prevenirea și combaterea eficientă a migrației ilegale, a migrației ilegale în conexiune cu terorismul, a traficului de imigranți și a exploatării prin muncă a angajaților străini

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  A.3.1) Creșterea colaborării dintre autoritățile române competente pentru prevenirea și combaterea imigrației ilegale, a traficului de migranți și a muncii nedeclarate a străinilor

  • Sprijinirea Inspectoratului General pentru Imigrări de către Jandarmeria Română prin folosirea, la solicitare, a efectivelor din cadrul inspectoratelor de jandarmi județene și a grupărilor de jandarmi mobile în afara zonei de responsabilitate, pentru:

   • asigurarea transportului cetățenilor terți cu ședere ilegală cu mijloace auto din dotarea Jandarmeriei Române (dacă mijloacele auto din dotarea I.G.I. nu sunt suficiente sau adecvate) până la centrele de cazare aparținând I.G.I./de la un centru de cazare la altul;

   • însoțirea transportului cetățenilor terți cu ședere ilegală în situația în care acesta se realizează cu mijloace auto din dotarea I.G.I.

   • însoțirea, respectiv, asigurarea mijloacelor auto din dotarea Jandarmeriei Române (dacă mijloacele auto din dotarea IGI nu sunt suficiente) pentru asigurarea transportului cetățenilor terți cu ședere ilegală îndepărtați sub escortă la

  frontierele României

  image Nivel ridicat și eficient de cooperare între Inspectoratul General pentru Imigrări și Jandarmeria Română

  • Nr. acțiuni de sprijin

  • Nr. străini transferați

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI și Jandarmeria Română Surse de finanțare: Buget de stat

  • Elaborarea și implementarea:

   • Planului anual de cooperare operativă pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale a străinilor și a traficului de migranți pe teritoriul României

    image

   • Planului de cooperare operativă pentru depistarea angajaților străini ilegali și combaterea muncii nedeclarate a străinilor

  image Eficiență crescută a activităților derulate în ceea ce privește prevenirea și combaterea muncii nedeclarate prin dezvoltarea cooperării între instituțiile statului

  • Nr. străini depistați cu ședere ilegală

  • Nr. măsuri dispuse

  • Nr. acțiuni și controale proprii și în cooperare realizate

  • Nr. întâlniri de lucru în vederea evaluării activităților

  • Nr. străini depistați fără forme de muncă legale

  • Nr. acțiuni și controale proprii și în cooperare pentru depistarea angajaților străini aflați în situații

  ilegale și combaterea muncii nedeclarate a străinilor

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI, Poliția Română, SRI, Poliția de Frontieră Română și Jandarmeria Română, MMPS prin IM Surse de finanțare: Buget de stat

  31

  • Valoare sancțiuni

   contravenționale aplicate angajatorilor

  • Nr. întâlniri de lucru în vederea evaluării activităților  • Efectuarea unei acțiuni de mare amploare

  de prevenire și combatere a traficului de migranți, cu participarea la nivel național a I.G.P.R.-D.C.C.O., I.G.P.F.-D.C.M.I.I.T. și I.G.I., iar

  la nivel extern cu participarea partenerilor din cadrul Western Balkans Task Force, în concordanță cu calendarul stabilit de EUROPOL – EMSC (JAD-ul dedicat traficului de migranți).

  imageReducerea fenomenului

  traficului de migranți

  • Nr. grupări infracționale

   destructurate

  • Nr. migranți ilegali depistați

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin IGI, Poliția Română și Poliția de Frontieră Română Surse de finanțare: Buget de stat

  • Efectuarea de activități specifice de strângere de informații pe linia traficului de migranți în vederea identificării de noi

  grupări infracționale, moduri de operare, safe-house-uri și rute utilizate.

  • Nr. informații culese și valorificate

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin Poliția Română; SIE

  Surse de finanțare: Buget de stat

  • Evaluarea riscurilor, amenințărilor și a vulnerabilităților, care pot afecta procesul decizional și capacitatea de contracarare a fenomenului migrației ilegale și a traficului de migranți, inclusiv cadrul de cooperare specifici, precum și formularea de propuneri de remediere

  imageRemedierea, actualizarea, îmbunătățirea cadrului de cooperare

  • Nr. evaluări realizate și diseminate

  • Nr. acțiuni de remediere

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin DGPI, IGI, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Jandarmeria Română, MMPS prin IM Surse de finanțare: Buget

  de stat

  • Realizarea unor evaluări privind riscurile grave la adresa climatului de ordine publică și siguranței cetățeanului generate de eventuale acțiuni antisociale sau context favorizate de prezența în comunitate a unor cetățeni ai statelor terțe

  imagePrevenirea declanșării unor tulburări ale ordinii publice imageReducerea susceptibilității cetățenilor români la acțiuni de dezinformare ce au ca subiect

  activ cetățenii sau acțiuni ai cetățenilor statelor terțe

  • Nr. informări

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin DGPI, Poliția Română, Jandarmeria Română Surse de finanțare: Buget de stat

  image

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI

  32


  image


  image


  A.3.2) Creșterea operativității și capacității de depistare, transport, cazare și returnare a imigranților ilegali

  • Îndepărtarea de pe teritoriul României a cetățenilor străini cu ședere ilegală prin forțe proprii și prin intermediul operațiunilor de returnare organizate/coordonate de Agenția Frontex

  image Contribuirea la asigurarea climatului de ordine și siguranță publică în România image Contribuirea la angajamentele asumate la nivel european privind aplicarea corespunzătoare a Directivei returnare

  • Nr. cetățeni străini returnați forțat

  • Nr. cetățeni străini repatriați voluntar asistați

  • Nr. zboruri comune la care s-a

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile


  • Repatrierea voluntară asistată a străinilor

  participat  • Introducerea unor măsuri alternative

  • Nr. cetățeni străini returnați prin  eficace la luarea în custodie publică, în special

  intermediul zborurilor charter  în ceea ce privește minorii neînsoțiți și

  (JRO) și comerciale (schedulled  familiile

  flights)  • Participarea la

  specializare/perfecționare

  cursuri

  și în

  de

  misiuni

  • Nr. persoane specializate instruite

  • Nr. personal care au participat în  Frontex  misiuni Frontex

  • Nr. operațiuni de returnare monitorizate

  • Nr. ofițeri de legătură participanți în misiuni


  • Monitorizarea activităților de returnare a

  cetățenilor terți cu ședere ilegală și participarea cu ofițeri de legătură în sistemul european


  • Dotarea continuă a structurilor de imigrări
  cu mijloace de ordine publică și asigurarea
  protecției polițiștilor de imigrări
  Asigurarea de mijloace auto IGI adecvate
  aferente transportului cetățenilor terți cu
  ședere ilegală  A.3.3) Prevenirea exploatării prin muncă a angajaților străini.

  • Campanii de informare privind sancțiunile si măsurile aplicabile împotriva angajatorilor

  care încalcă drepturile angajaților cetățeni

  image Diminuarea numărului de cazuri de exploatare prin muncă a angajaților străini.

  • Număr de campanii de informare desfășurate.

  • Număr de sesizări depuse la IGI/ITM/instanță cu privire la situații de abuz la locul de muncă.

  • Număr de controale efectuate de către IGI/ITM și număr de măsuri dispuse.

  Termen: Permanent Responsabil: IGI, MMPS

  Surse de finanțare: Buget


  străini;

  de stat,


  • Campanii de informare a cetățenilor străini  privind drepturile pe care le au ca angajați și  mecanismele de remediu pe care le pot accesa  în cazul unor potențiale situații de  conflict/abuz la locul de muncă;  • Diversificarea mijloacelor prin care se  asigură accesul la informare și consiliere  individualizată pentru angajații RTT


  A.3.4) Identificarea, izolarea și departajarea operativilor/foștilor membri ai unor organizații teroriste,

  în cazul unei eventuale prezențe a

  • Realizarea de sesiuni de instruire comune pentru optimizarea capacității de depistare a operativilor / foștilor membri ai unor organizații teroriste;


  • Transmiterea de către SRI a indicatorilor și elementelor pe care cadrele MAI trebuie să le aibă în vedere în cazul depistării categoriilor de persoane de interes;

  image Prevenirea teritoriul persoanelor terorism

  intrării național suspecte

  pe a de

  • Număr de ședințe de instruire

  • Număr de semnalări Număr măsuri adoptate

  Termen: Permanent Responsabil: SRI, MAI Surse de finanțare: Buget național

  acestora în fluxurile de migrație


  ilegală și adoptarea de măsuri


  preventive specifice


  33  • Realizarea schimbului de date și informații, în vederea adoptării măsurilor legale care se impun.
  A.3.5) Prevenirea materializării unor acțiuni care amenință climatul național de securitate, în ipoteza în care acestea sunt desfășurate de

  imigranți pe linia implicării în

  • Realizarea interviului de securitate, în condițiile Legii nr. 535 / 2004, în scopul obținerii de date și informații circumscrise domeniului prevenirii și combaterii terorismului;

  image Prevenirea derulării de activități teroriste pe teritoriul național de către persoanele suspecte de terorism

  image Îndepărtarea de pe teritoriul național a persoanelor împotriva cărora a fost adoptată o astfel de măsură, potrivit legislației în vigoare

  Prevenirea deplasării pe teritoriul național a persoanelor care prezintă un pericol pentru securitatea națională, în condițiile legii

  • Număr de semnalări

  • Număr măsuri de prevenire adoptate

  Număr persoane îndepărtate

  Termen: Permanent Responsabil: MAI, SRI Surse de finanțare: Buget național

  activități de natură teroristă- (auto)radicalizare, propagandă

  jihadistă, sprijin în favoarea unor

  • Adoptarea de decizii operative comune,

  conform legislației în vigoare, în urma evaluării rezultatelor măsurilor de verificare


  organizații teroriste sau chiar acțiuni

  derulate de SRI și MAI;


  violente.

  • Îndepărtarea de către MAI a persoanelor  asupra cărora au fost adoptate decizii în acest  sens conform legislației.


  image

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI

  34


  image  image


  Obiectiv specific: B.1) Procesarea cererilor de azil în mod eficient și conform standardelor legale naționale, europene și internaționale aplicabile

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  B.1.1) Asigurarea serviciilor de interpretare, a consilierii și asistenței juridice a solicitanților de azil;

  • Actualizarea bazei de date cu interpreți, în funcție de evoluția situației operative, în vederea procesării cu celeritate a cererilor de protecție internațională

  • Pregătirea noilor interpreți identificați pe linia adaptării serviciilor la grupul țintă

  • Acordarea de asistență și consiliere juridică solicitanților de azil.

  image Interpretare asigurată pentru solicitanții de azil image Acordarea de asistență și consiliere juridică solicitanților de azil

  • Nr. contracte semnate

  • Nr. interpreți pregătiți

  • Nr. sesiuni de pregătire organizate

  • Numărul solicitanților de azil consiliați și asistați din punct de vedere juridic.

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.1.2)Consolidarea mecanismului de control al calității procedurii de azil și actualizarea procedurilor operaționale de lucru

  • Evaluarea calității procedurii de azil de către IGI și UNHCR în baza prevederilor Acordului de Cooperare pentru continuarea colaborării după finalizarea proiectului ,,Dezvoltarea Continuă a Calității Sistemelor de Azil în Uniunea Europeană”, semnat la data de 28.09.2011.

  • Modificarea/completarea procedurilor operaționale de lucru în funcție de necesitățile operative existente și de modificare a cadrului legal.

  imagePractică unitară și funcționarea efectivă și corespunzătoare a mecanismelor interne de evaluare a calității procedurii de azil asigurate

  imageProcedură de azil eficientizată

  • Nr. și categ. de documente procedurale revizuite

  • Nr. misiuni de evaluare organizate la nivelul centrelor regionale ale IGI

  • Nr. proceduri operaționale revizuite

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.1.3) Consolidarea dialogului între factorii de decizie în cadrul procedurii de azil, în vederea asigurării unei interpretări și aplicări uniforme a principiilor și conceptelor specifice în domeniu, precum și în scopul identificării de bune practici și a diseminării acestora

  • Organizarea de consultări între instituțiile și autoritățile publice, ONG-urile, organizațiile internaționale și alți actori, implicați în procedura de azil în vederea dezvoltării unei practici unitare la nivel național

  image Procedura de azil îmbunătățită pe baza bunelor practici identificate

  • Nr. consultări organizate

  Termen: Conform calendarului stabilit de echipa de proiect Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  35


  image


  B.1.4) Adaptarea cadrului legal național, în funcție de modificările aduse acquis-ului european și continuarea dezvoltării și întărirea mecanismelor prin care se asigură menținerea unei practici unitare și eficiente pe linia procesării cererilor de azil la nivel național

  • Formularea de propuneri de modificare a cadrului legal național, în funcție de eventualele modificări a legislației europene din domeniul azilului

  • Elaborarea de instrumente practice de lucru, diseminarea acestora și pregătirea personalului pentru folosirea acestora

  image Eficientizarea activității de procesare a cererilor de azil la nivel național

  image Un număr cât mai scăzut de cazuri în care este prelungit termenul de soluționare în etapă administrativă, dar nu mai mult de 15% din numărul total de cazuri/an

  • Nr. propuneri de modificare a cadrului legal național, formulate (dacă este cazul)

  • Nr. de activități de pregătire pentru personalul IGI

  • Nr. personal IGI pregătit

  • Nr. și tipul instrumentelor practice diseminate

  Termen: În funcție de data intrării în vigoare/ data aplicării/data limită de transpunere a actelor normative/data publicării instrumentelor practice de lucru

  Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat

  B.1.5) Limitarea abuzurilor la procedura de azil

  • Elaborarea/revizuirea de teste de naționalitate

  • Aplicarea măsurilor restrictive, dacă este cazul

  • Pregătirea personalului relevant în vederea identificării documentelor care prezintă suspiciuni privind autenticitatea

  image Măsuri eficiente pentru limitarea abuzului la procedura de azil națională

  • Nr. hotărâri emise în procedură accelerată, la frontieră, ca inadmisibile

  • Nr. testelor de naționalitate elaborate/ revizuite

  • Nr. identificări în baza analizelor lingvistice realizate, dacă este cazul

  • Nr. de măsuri restrictive dispuse;

  Termen: Permanent

  Cine propune: MAI prin IGI

  Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile  • Nr. participanți și nr. activități de
  pregătire a personalului relevant în
  vederea identificării documentelor
  care prezintă suspiciuni privind
  autenticitatea


  B.1.6) Adaptarea practicilor și procedurilor naționale pentru procesarea corespunzătoare a cererilor de azil ale persoanelor vulnerabile și referirea acestora către serviciile specializate

  • Elaborarea, îmbunătățirea și implementarea, sub coordonarea IGI, a Mecanismului de identificare timpurie și evaluare a nevoilor individuale ale persoanelor vulnerabile

  • Pregătirea personalului IGI și a personalului altor instituții/autorități sau ONG-uri cu atribuții, în vederea implementării corespunzătoare a

  imageProces eficient de identificare și referire a cazurilor vulnerabile

  • Nr. personal IGI care a participat la activități de pregătire

  • Nr. asistenți sociali și al altor categorii de personal din cadrul ONG-urilor, autorităților locale și al altor instituții cu atribuții pe această linie, pregătiți în

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI și ANITP, MMPS, ANDPDCA

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile


  mecanismului sus-menționat

  implementarea mecanismului  • Acordarea de asistență medicală și psihologică,

  • Nr. solicitanților de azil  socială sau de alt tip, adecvată nevoilor

  identificați ca persoane vulnerabile  solicitanților de azil ce fac parte din categoria

  și referiți serviciilor specializate;  persoanelor vulnerabile
  • Înființarea de posturi și încadrarea în IGI de
  asistenți sociali cu aviz de exercitare a profesiei și
  înscriși în Registrul național al asistenților sociali
  din România, pregătiți pentru identificarea
  grupului țintă și acordarea asistenței adecvate,
  solicitanților de azil ce fac parte din categoria
  persoanelor vulnerabile, urmărind respectarea
  prevederilor legislative în domeniul asistenței
  sociale”.  image

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI

  36


  image


  image


  • Încadrarea în centrele regionale ale IGI de psihologi, pregătiți pentru identificarea grupului țintă și acordarea asistenței psihologice adecvate, solicitanților de azil ce fac parte din categoria persoanelor vulnerabile
  B.1.7) Asigurarea accesului la informații din țările de origine pentru toate părțile implicate în procedura de azil

  • Elaborarea de termeni de referință și editarea și traducerea în limba română de rapoarte de țară pentru primele 5 țări de origine furnizoare de

  solicitanți de azil, în funcție de evoluția situației operative din România

  image Decizii documentate corespunzător în procedura de azil

  • Nr. răspunsuri punctuale ITO furnizate prin intermediul portalului național

  • Nr. rapoarte de țară și rapoartelor tematice ITO afișate pe

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget

  de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile


  • Elaborarea de buletine informative bilunare

  portal  • Gestionarea, accesul și actualizarea Portalului

  • Nr. de pagini cu ITO traduse  Național INDICIUM

  • Nr. de sesiuni de actualizare,  • Organizarea și desfășurarea, la nivel național, a

  acces și mentenanță pentru  unui seminar tematic pe linia standardelor de

  calitate și a ultimelor evoluții din perspectiva ITO.

  Portalul INDICIUM

  • Nr. practicieni în domeniul
  azilului care au beneficiat de ITO în
  cadrul seminarului național
  image

  Obiectiv specific: B.2) Eficientizarea procesului de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererii de protecție internațională

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil,

  surse de finanțare

  B.2.1) Participarea la aplicarea mecanismului Dublin și derularea procedurilor prevăzute de Regulament, coroborată cu dezvoltarea instituțională pe această linie

  • Soluționarea cererilor primite de către autoritățile române conform prevederilor Regulamentului Dublin III

  • Organizarea și monitorizarea transferurilor Dublin în România

  • Participarea la întâlnirile organizate de BESA în cadrul rețelei Dublin cu reprezentanți ai

  image Realizarea transferurilor Dublin în România și îmbunătățirea derulării procedurii Dublin la nivel național

  • Nr. cereri primite de la satele membre

  • Nr. răspunsuri transmise de către România

  • Nr. transferuri realizate efectiv din statele membre în România

  • Nr. întâlniri/grupuri de lucru/

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile


  celorlalte State Membre, în vederea coordonării

  seminarii la care au participat  eforturilor pe linia procedurii Dublin la nivel

  reprezentanți ai IGI  european, schimbului de bune practici și

  • Nr. reprezentanți IGI participanți  analizării proiectelor legislative inițiate de

  la evenimente descrise mai sus  Comisia Europeană în domeniul de referință
  image

  37


  image

  B.2.2) Continuarea dezvoltării și consolidării mecanismului prin care se asigură combaterea abuzului la procedura de azil la nivel național

  • Identificarea străinilor solicitanți de protecție internațională din România care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil și organizarea/monitorizarea transferurilor acestora

  image Răspunsuri acceptate de către statele membre

  image Realizarea Transferurilor Dublin în statul membru responsabil

  • Nr. cereri acceptate de către statele membre

  • Nr. transferuri realizate efectiv din România în statele membre

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.2.3) Îmbunătățirea procedurilor de identificare a solicitanților de azil fără documente de identitate/călătorie, a membrilor de familie ai acestora și a străinilor cu ședere ilegală, precum și a procedurilor specifice persoanelor vulnerabile și a clauzelor discreționare în contextul aplicării regulamentului Dublin III

  • Întocmirea/ actualizarea procedurilor specifice

  • Elaborarea unui instrument de lucru care să stabilească standardele operaționale și indicatorii utilizați pentru identificarea potențialelor cazuri specifice procedurii Dublin

  • Dezvoltarea chestionarelor preliminare adaptate la specificul cazurilor

  image Identificarea solicitanților de azil fără documente de

  identitate/călătorie, a membrilor de familie ai acestora, a străinilor cu ședere ilegală și a persoanelor vulnerabile, care fac obiectul procedurii Dublin

  • Instrument elaborat la nivel instituțional

  • Nr. cazuri identificate

  • Nr. chestionare preliminare adaptate la specificul cazurilor

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.2.4) Dezvoltarea sistemului de date EURODAC în vederea optimizării identificării cazurilor care fac obiectul procedurii Dublin

  • Upgradarea sistemului de date Eurodac conform modificărilor legislative la nivel european

  • Extinderea sistemului de date Eurodac la nivel național

  image Identificarea străinilor solicitanți de protecție internațională și a străinilor cu ședere ilegală care fac obiectul procedurii Dublin

  image Aplicarea principiului non-refoulement în cazul solicitanților de protecție internațională/beneficiari a unei forme de protecție internațională

  • Numărul stațiilor de lucru EURODAC achiziționate

  /îmbunătățite la nivel național

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.2.5) Consolidarea cooperării bilaterale cu statele membre participante la mecanismul Dublin

  • Elaborarea documentației privind încheierea de acorduri bilaterale cu statele membre aflate sub presiune migraționistă

  • Schimb de date și informații cu statele membre participante la mecanismul Dublin

  image Sprijinirea statelor membre aflate sub presiune imigraționistă prin preluarea unor solicitanți de azil

  image Facilitarea aplicării procedurii Dublin la nivel

  european

  • Nr. documentații elaborate

  • Nr. persoane preluate din alte state membre

  • Nr. cazuri pentru care s-a asigurat schimbul de date și informații

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  image

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI

  38


  image  image

  Obiectiv specific: B.3) Asigurarea condițiilor de recepție și asistență pentru solicitanții de azil

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  B.3.1) Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de evaluare și asigurare a standardelor de calitate a condițiilor de recepție

  • Crearea unui cadru procedural de reglementare a desfășurării activității de control/evaluare a calității condițiilor de recepție

  • Identificarea indicatorilor specifici de monitorizare și evaluare a calității condițiilor de recepție la nivelul fiecărui centru regional de proceduri și cazare din subordinea IGI

  imageAsigurarea calității condițiilor de recepție

  • Procedură de lucru elaborată

  • Indicatori specifici identificați

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.3.2) Asigurarea condițiilor de recepție prin resursele necesare de la buget și prin atragerea de resurse complementare și încheierea unor parteneriate în acest domeniu, cu reprezentanți (O.N.G.-uri) ai societății civile și cu organizațiile internaționale

  • Acordarea de servicii de cazare, ajutor financiar, asistență medicală, asistență psihologică, asistență socială, sesiuni de consiliere și organizarea de sesiuni de orientare culturală

  • Asigurarea și îmbunătățirea transferului solicitanților de protecție internațională între centrele regionale IGI

  imageCondiții de recepție adaptate nevoilor individuale ale solicitanților de protecție internațională

  • Nr. solicitanți de azil care au beneficiat de:

   • cazare

   • ajutor financiar

   • asistență medicală

   • asistență psihologică

  • asistență socială

  • sesiuni de consiliere

  • sesiuni de orientare culturală

  • Nr. solicitanți de azil transferați între centrele regionale IGI

  • Nr. misiuni de transfer între centrele regionale

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.3.3) Îmbunătățirea mecanismului de identificare timpurie a persoanelor vulnerabile și elaborarea unui mecanism de referire către instituțiile statului cu atribuții în asistența persoanelor vulnerabile (inclusiv victime ale violenței de gen și violenței domestice) și specializarea acestora în acest domeniu

  • Activități de pregătire a personalului IGI și a altor instituții cu atribuții în asistarea persoanelor vulnerabile în rândul solicitanților de azil

  • Elaborarea unei proceduri de identificare și asistare a persoanelor vulnerabile în rândul solicitanților de azil, la nivelul IGI

  imageCapacitate ridicată de identificare timpurie a persoanelor vulnerabile

  • Nr. de persoane pregătite din cadrul IGI și a altor instituții cu atribuții

  • Nr. de solicitanți de azil vulnerabili identificați și asistați

  • Procedură elaborată și aprobată la nivelul IGI

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI, MMPS, ANDPDCA și ANITP

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  • Evaluarea inițială a persoanelor detectate ca

   potențiale victime ale traficului de persoane

  • Derularea în comun de activități subscrise referirii spre asistență a migranților identificați în situații de victimă a traficului de persoane

  • Îmbunătățirea, monitorizarea și evaluarea asistenței primite de către persoanele vulnerabile referite către instituții cu atribuții în domeniu

  • Nr. evaluări inițiale

  • Nr. acțiuni derulate

  • Nr. monitorizări

  39  B.3.4) Dezvoltarea mecanismului prin care se asigură combaterea abuzului la procedura de azil la nivel național

  • Aplicarea măsurilor de limitare și retragere a condițiilor materiale de primire pentru solicitanții de azil , în condițiile stabilite de lege

  imageLimitarea abuzului la procedura de azil

  • Nr. persoane față de care s-a luat măsura de limitare/retragere a condițiilor materiale de primire la nivelul Centrelor Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil

  • Total sumă:

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI, MMPS, DGASPC

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.3.5) Adaptarea condițiilor de recepție la standardele europene aplicabile

  • Dezvoltarea infrastructurii de cazare a centrelor regionale destinate solicitanților de azil inclusiv prin adaptarea condițiilor de cazare la nevoile grupurilor vulnerabile

  • Crearea de spații de cazare și adaptarea serviciilor în centrele de plasament pentru minorii neînsoțiți solicitanții de azil și minorii beneficiari ai unei forme de protecție

  imageCondițiile de recepție răspund nevoilor individuale ale persoanelor

  • Lucrări de modernizare, reabilitare realizate la centrele regionale IGI

  • Nr. de locuri în centrele de plasament alocate minorilor neînsoțiți solicitanți de azil și minori beneficiari ai unei forme de protecție

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI, DGASPC

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.3.6) Îmbunătățirea asistenței acordate persoanelor vulnerabile și monitorizarea acestora

  • Asigurarea reprezentării legale a minorilor neînsoțiți solicitanți de azil și refugiați, inclusiv a celor cazați în centrele de recepție IGI, în relația cu toate autoritățile cu atribuții în domeniul

  image Toți minorii neînsoțiți beneficiază de reprezentatare legală efectivă și management de caz

  • Număr de minori neînsoțiți cărora li s-a asigurat reprezentare legală

  • Număr rapoarte de

  Termen: Permanent

  Responsabil:

  MMPS prin DGASPC-uri MAI prin IGI


  asistenței și protecției copilului (precum educație,

  sănătate, asistență socială etc.)

  • Asigurarea serviciilor de management de caz

  monitorizare

  ANPIS

  Surse de finanțare: Buget de stat


  pentru minorii neînsoțiți solicitanți de azil și
  refugiați.
  • Asigurarea serviciilor de interpretare pentru
  minorii neînsoțiți în centrele de plasament.
  • Monitorizarea asistenței specifice acordate
  minorilor neînsoțiți.
  • Asigurarea plății drepturilor la alocația de stat
  pentru minorii rezidenți, în condițiile legii.
  • Acordarea ajutorului nerambursabil pentru
  refugiați, în condițiile legislației naționale.  image

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI

  40


  image  image

  Obiectiv specific: B.4) Consolidarea mecanismului de integrare socială a persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România și a celor cu ședere legală

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  B.4.1) Continuarea derulării programelor de integrare pentru persoanele care au dobândit o formă de protecție în România și a celor cu ședere legală

  • Întâlniri de coordonare organizate între centrele regionale ale IGI, autoritățile cu atribuții în domeniul integrării și ONG-urile care derulează proiecte

  • Cooperarea ONG-urilor cu ofițerii de integrare din cadrul centrelor regionale ale IGI prin:

   • participarea la interviurile cu persoanele din grupul țintă

   • stabilirea planului individual de integrare comun IGI-beneficiar-ONG

    Organizarea și desfășurarea cursurilor de inițiere în limba română, conform metodologiilor în vigoare

  • Acordarea de asistență și suport pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor cu o formă de protecție și a celor cu ședere legală în România prin dezvoltarea unor mecanisme de recunoaștere a calificărilor refugiaților și înlesnirea participării refugiaților la cursuri de calificare

  image Identificarea de noi acțiuni eligibile pentru finanțare prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare

  image Intensificarea colaborării dintre IGI și ONG-urile care derulează proiecte

  image Asistența specifică acordată fiecărei persoane din grupul țintă în funcție de nevoile individuale identificate

  • Nr. întâlniri de coordonare cu autoritățile locale și ONG -urile care implementează proiecte

  • Nr. planuri individuale stabilite în comun între IGI -

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile


  beneficiar și ONG-uri  • Nr. de persoane asistate în  cadrul programului de  integrare  Asigurarea participării

  image

  beneficiarilor unei forme de protecție și a celor cu ședere legală la cursurile de inițiere în limba română

  • Nr. participanți

  • Nr. cursuri de inițiere

  Termen: Permanent

  Responsabil: ME

  Surse de finanțare: Buget de stat


  Persoane care au dobândit o

  image

  formă de protecție și a celor cu ședere legală în România cuprinse în programe de ocupare și de formare profesională

  • Nr. de persoane cu

  Termen: Permanent

  Responsabil: MMPS prin ANOFM, ME și ANC

  Surse de finanțare: Buget de stat


  protecție internațională


  care participă la


  programele de ocupare și


  formare profesională

  B.4.2) Cunoașterea situației privind integrarea cetățenilor statelor terțe în România și a legislației naționale cu privire la promovarea egalității de șanse

  • Elaborarea de cercetări, analize sau studii în domeniul integrării și în cel al promovării egalității de șanse și tratament în parteneriat cu alte instituții publice sau cu mediul privat

  • Dezvoltarea platformei on-line care să asigure implementarea indicatorilor specifici integrării

  • Elaborarea Raportului anual privind integrarea străinilor cu o formă de protecție

  image Crearea bazelor pentru un viitor Centru de cercetare, documentare și informare în domeniul imigrației, azilului și integrării

  • Nr. de cercetări, analize sau studii

   desfășurate/elaborate sau aflate în desfășurare

  • Nr. de instituții cu responsabilități în domeniul integrării care

  implementează date pe

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile  platforma online
  • Raport anual privind
  integrarea străinilor cu o
  formă de protecție, elaborat


  41


  image

  B.4.3) Îmbunătățirea mecanismului de cooperare interinstituțională a autorităților/ instituțiilor implicate în procesul integrării cetățenilor statelor terțe

  • Realizarea de activități de pregătire a personalului din instituțiile publice cu privire la modificările legislative în domeniul integrării și pentru utilizarea și introducerea datelor conform platformei

  imageCrearea unor rețele locale de sprijin în domeniul integrării

  • Nr. reprezentanți din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul integrării, participanți la sesiunile de pregătire specifică

  • Nr. activități de pregătire

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.4.4) Promovarea unei educații favorabile incluziunii sociale prin adaptarea cadrului legal la specificul elevilor migranți și eliminarea obstacolelor din calea participării resortisanților țărilor terțe minori la educația preșcolară și școlară prin adaptarea la nevoile specifice ale acestora

  • Revizuirea/completarea unor acte normative interne pentru școlarizarea la nivelul învățământului preuniversitar

  imageCadrul legal adaptat incluziunii sociale

  • Nr. propuneri de revizuire și completare a cadrului legal

  Termen: Permanent

  Responsabil: ME

  Surse de finanțare: Buget de stat

  B.4.5) Conștientizarea opiniei publice din România cu privire la fenomenul imigrației și al integrării cetățenilor statelor terțe prin derularea de activități și campanii de informare

  • Campanie de conștientizare, promovată prin intermediul canalelor mass-media (presă scrisă, internet, radio TV, rețele de socializare)

  • Elaborarea și distribuirea de pliante în orașele din țară cu comunități importante de străini, crearea și afișarea banerelor/afișelor pe panouri publicitare

  • Cercetare în rândul populației

  Informarea

  image

  populației asupra fenomenului imigrației și al integrării cetățenilor statelor terțe

  image

  Cunoașterea imaginii publice a străinilor în societatea românească

  • Nr. apariții pe canalele mass-media (presă scrisă, internet, radio TV)

  • Nr. pliante, banere și afișe elaborate și distribuite

  • Cercetare cu privire la percepția populației autohtone față de cetățenii statelor terțe

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.4.6) Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare și evaluare a integrării

  • Dezvoltarea unui set comun de indicatori privind evaluarea integrării, în domenii precum: angajarea, educația, incluziune socială

  image

  Mecanism de integrare performant

  • Nr. indicatori stabiliți în vederea evaluării procesului de integrare

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.4.7)Implementarea instrumentelor practice de la nivel european în domeniul integrării

  • Dezvoltarea unor instrumente moderne de evaluare lingvistică și învățare on-line a limbii române pentru resortisanții țărilor terțe din România

  image

  Mecanism de integrare performant

  • Nr. descriptori de limbă română elaborați conform Cadrului european de referință pentru învățarea limbilor străine

  • Nr. materiale didactice de tip e-learning

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI, ME prin

  instituția/instituțiile desemnate oficial

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  image

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI

  42


  image  image

  Obiectiv specific: B.5) Relocarea refugiaților și a solicitanților de azil și evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție și relocarea ulterioară a acestora

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de

  monitorizare

  Termen, responsabil,

  surse de finanțare

  B.5.1) Continuarea programului național de relocare a refugiaților în România și participarea la schema comună a Uniunii Europene de relocare

  • Realizarea activităților ce decurg din angajamentele asumate de România cu privire la relocarea, în perioada 2020-2021, a cotei de 200 de refugiați din Turcia, Iordania sau Liban

  • Participarea la stabilirea planurilor de relocare anuale și la adoptarea unor scheme specifice de relocare la nivelul UE

  • Participarea la întâlnirile Comitetului de Relocare la nivel înalt prezidat de Comisia Europeană și la grupurile de lucru organizate pe această tematică de UNHCR și EUAA (BESA)

  imageRespectarea angajamentelor asumate de către România

  imageParticiparea activă a României la eforturile comunității internaționale privind procesul de relocare extra-UE a cetățenilor statelor terțe

  • Nr. persoane selectate

  • Nr. persoane relocate

  • Nr. întâlniri la care s-a participat

  Termen: Conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI, DGAESRI

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.5.2) Implicarea activă în mecanismele create la nivelul organismului european din domeniul azilului

  • Organizarea de operațiuni de relocare prin intermediul facilităților dezvoltate de EUAA (BESA), în funcție de disponibilitate

  imageParticiparea activă a României la întâlnirile și grupurile de lucru la nivel european

  • Nr. activități desfășurate prin intermediul facilităților EUAA (BESA)

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin IGI

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.5.3) Încheierea unui Memorandum de înțelegere între Guvernul României și Organizația Internațională pentru Migrație privind cooperarea în domeniul

  relocării

  • Stabilirea responsabilităților în cadrul operațiunilor de relocare cu privire la: misiunile de selecție ale IGI în statele de prim azil, realizarea programelor de orientare culturală dinaintea plecării, evaluarea medicală pentru călătorie și transferul în România

  imageEficientizarea procesului de relocare

  • Memorandum de înțelegere încheiat

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin IGI,

  MAE

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile


  B.5.4) Identificarea de căi complementare de admisie pe teritoriul României


  • Identificarea de căi complementare de admisie în România

  • Adaptarea cadrului legislativ național


  image Extinderea modalităților de admisie în România a persoanelor aflate în nevoie de relocare

  • Soluții propuse în vederea extinderii modalităților de admisie în România a cetățenilor

  statelor terțe în nevoie de relocare

  Termen: Conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de

  stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.5.5) Continuarea aplicării Acordului tripartit în România prin evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională

  și relocarea ulterioară a acestora


  • Îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate cu privire la evacuarea temporară a persoanelor aflate în nevoie urgentă de protecție internațională


  image Gestionarea eficientă a problematicii refugiaților evacuați temporar în România


  • Nr. refugiați evacuați în România

  • Nr. refugiați relocați ulterior în alte state

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile


  image

  43


  image

  B.5.6) Asigurarea promovării și a transferului de expertiză către alte state de relocare, cu privire la practica României legată de

  înființarea CTU și derularea Acordului tripartit în România

  • Promovarea procesului de relocare în regim de urgență, desfășurat prin intermediul CTU, în cadrul Rețelei Europene privind Relocarea, Consultărilor Anuale Tripartite în domeniul Relocării și în cadrul altor întâlniri pe linie de relocare organizate la nivel UE.

  imagePromovarea imaginii României ca stat de bune practici pe linia evacuării temporare a persoanelor aflate în nevoie urgentă de prorecție internațională


  • Nr. activități la care s-a participat

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile  image

  Obiectiv specific: B.6) Dezvoltarea cooperării cu organismul european responsabil cu gestionarea problematicii în domeniul azilului și cu alte organisme europene și internaționale

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare


  B.6.1) Sprijinirea activității organismului european responsabil cu gestionarea problematicii în domeniul azilului și a statelor membre la nevoie


  • Participarea la misiunile de sprijin pentru statele membre UE organizate sub egida organismului responsabil, la reuniunile Consiliului Director și la grupurilor de lucru organizate în cadrul acestuia


  image Aplicarea principiului solidarității

  image Sprijinirea sistemelor de azil din statele membre aflate în dificultate

  • Nr. experți detașați în cadrul misiunilor de sprijin operațional

  • Nr. state membre sprijinite

  • Nr. reuniuni la care s-a participat

  • Nr. grupuri de lucru la care s-a participat


  Termen: Conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile


  B.6.2) Consolidarea cooperării practice prin schimbul de bune practici cu autoritățile din statele membre ale Uniunii Europene și acordarea de asistență tehnică în domeniul azilului statelor terțe

  • Participarea la întâlnirile organizate în cadrul programelor de schimb de experiență/expertiză și bune practici cu autoritățile din alte state ale UE

  • Participarea la sesiunile/ întâlnirile/ grupurile de lucru organizate pe linie de acordare asistență tehnică statelor terțe în domeniul azilului

  image Îmbunătățirea sistemului național de azil

  image Consolidarea și eficientizarea procedurii de azil și/sau asigurarea unor soluții durabile pentru situația persoanelor aflate în nevoie internațională de protecție în

  state terțe


  • Nr. activități la care s-a participat

  • Nr. reprezentanți la întâlniri


  Termen: Conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  image

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI

  44


  image


  image

  Obiectiv specific: C.1) Pregătirea prealabilă și gestionarea unitară și integrată a acțiunilor întreprinse în situații de criză

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  C.1.1) Îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul gestionării situațiilor de criză determinate de un aflux de imigranți

  • Organizarea unor grupuri de lucru, planificarea și efectuarea unor activități de tipul exercițiilor de alertare/testare a capacității operaționale, simulând diverse scenarii în corelare cu predicțiile și evoluția operativă, pentru verificarea unor ipoteze cuprinse sau care pot fi cuprinse în documentele de

  planificare de la nivelul M.A.I. din domeniul imigrației

  image Verificarea viabilității ipotezelor cuprinse sau care pot fi cuprinse în documentele de planificare de la nivelul M.A.I.

  image Testarea nivelului de reacție, a fluxurilor informaționale și decizionale

  image Elaborarea propunerilor deremediere/îmbunătățire a formatelor existente și implementarea lecțiilor

  învățate

  • Nr. grupuri de lucru stabilite

  • Nr. scenarii planificate și testate

  • Nr. propuneri de remediere/îmbunătățire elaborate

  • Nr. lecții identificate

  • Nr. lecții învățate

  Termen: anual

  Responsabil: MAI prin DGMO, IGI, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Jandarmeria Română, DGPI și IGSU

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe
  nerambursabile


  • Realizarea unor avertizări timpurii sau evaluări de etapă privind evoluția fenomenului migraționist cu impact asupra statelor membre UE, cu accent pe identificarea de trenduri

  image Îmbunătățirea gradului de cunoaștere privind sursele de migrație, factorii declanșatori/favorizanți, rutele și țările de destinație vizate

  • Nr. produse analitice realizate și diseminate

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin DGPI, IGI, IGPF; SIE.

  Surse de finanțare: Buget de stat


  • Informarea constantă și oportună a factorilor

  image Consolidarea cunoașterii situaționale privind impactul fenomenului

  asupra intereselor naționale

  image Contractarea narativelor ostile/panicarde, prin care i se poate induce opiniei publice ideea că mase mari de migranți ilegali au ca destinație țara noastră

  • Nr. informări

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin DGPI, IGI, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română și Jandarmeria Română; SIE

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile


  decidenți despre intenții, rute și destinații vizate de

  • Nr. migranți depistați că


  migranții ilegali

  încearcă să treacă ilegal  frontiera  • Nr. migranți depistați cu  ședere ilegală pe teritoriul  național  • Nr. incidente de ordine  publică generate de prezența  sau preconizata prezență a unui  număr mare de migranți pe  teritoriul național

  45  • Pregătirea tematică a personalului instituțiilor și autorităților din cadrul Comisiei pentru Managementul Imigrației, precum și a unităților administrativ teritoriale/ județene/ municipiului București, în domeniul situațiilor de criză

  image Nivel ridicat de cunoaștere a domeniului situațiilor de criză

  • Nr. activități de pregătire

  • Nr. persoane pregătite

  Termen: anual

  Responsabil: MAI prin IGI, Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe

  nerambursabile

  C.1.2) Consolidarea mecanismului de cooperare

  • Elaborarea și prezentarea factorilor decidenți a unor analize specifice pentru evaluarea riscurilor și a situației operative în domeniul migrației și azilului, precum și fundamentarea unor propuneri de modificare a legislației specifice, dacă este cazul

  imageFundamentarea deciziilor factorilor decidenți

  imageModificări legislative benefice în domeniul migrației și azilului, dacă este cazul

  • Nr. informări valorificate

  • Nr. analize realizate

  • Nr. decidenți beneficiari ai analizelor

  • Nr. propuneri de modificare a legislației specifice

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin DGMO, IGI, Poliția Română, DGPI și Poliția de Frontieră Română; SRI; SIE.

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  interinstituțională din punct

  de vedere operațional în

  situații de criză determinate

  de un aflux de imigranți,

  printre care se pot afla și

  membri/adepți ai unor organizații teroriste

  • Elaborarea Planului de acțiune la nivel național pentru organizarea și planificarea activităților, în contextul creșterii capacității de a gestiona eficient

  imageRăspuns eficient în domeniul mișcărilor necontrolate de populație

  • Plan elaborat și transmis spre aprobare

  Termen: 01.04.2021

  Responsabil: MAI prin IGSU

  Surse de finanțare: Buget de stat


  mișcări necontrolate ale populației
  • Elaborarea și promovarea spre avizare/aprobare în CSAȚ a Concepției naționale privind gestionarea eficientă a mișcărilor necontrolate ale populației

  imageRăspuns eficient în domeniul mișcărilor necontrolate de populație

  • Concepție elaborată și promovată spre

  avizare/aprobare

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin IGSU, DGMO

  Surse de finanțare: Buget de stat

  C.1.3) Dotarea Inspectoratului General pentru Imigrări cu echipamente și mijloace de mobilitate și îmbunătățirea

  infrastructurii fizice destinate

  • Crearea și dotarea unui centru operațional destinat managementului situațiilor de criză determinate de un aflux de imigranți, cu echipamente IT și mobilier moderne;

  • Dotarea structurilor teritoriale din zonele cu risc

  imageDecizii în domeniul operațional fundamentate și documentate temeinic cu date și informații culese timp real

  imageCreșterea capacității de cazare a IGI în situații de criză

  • Număr inițiative de absorbție de fonduri externe nerambursabile

  Termen: 31.12.2022

  Responsabil: MAI prin IGI

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  gestionării situațiilor de criză determinate de un aflux de imigranți

  ridicat de apariție a unui aflux de imigranți, cu

  mijloace de mobilitate cu tehnică de înregistrare

  audio-video și pe timp de noapte și de comunicare cu centrul operațional destinat unor astfel de situații
  • Dotarea Inspectoratului General pentru Imigrări
  cu infrastructură de tip tabere mobile, cu grad ridicat
  de versatilitate în materie de transport, instalare și
  operaționalizare  image

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI

  46


  image


  image

  Obiectiv specific: C.2) Participarea la efortul comun de combatere a amenințărilor hibride

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  C.2.1) Creșterea gradului de conștientizare în rândul instituțiilor privind conceptul de amenințare hibridă

  • Realizarea unor mape cu documente de conștientizare privind problematica, la nivelul fiecărui structuri a M.A.I. cu atribuții în gestionarea fenomenului migraționist

  • Stabilirea unui canal prin care pot fi comunicate instituțiilor abilitate cele mai bune practici asociate gestionării unor situații în care prezența (inclusiv iminentă sau preconizată) a unor mase mari de migranți pe teritoriul național a fost speculată de un actor ostil

  imageCreșterea gradului de conștientizare image Abordare în regim integrat (whole of government) a problematicii image Contracararea unor narative ostile axate pe prezența masivă a unor migranți ilegali

  • Nr. documente de informare realizate

  • Nr. bune practici diseminate, respectiv adaptate și implementate la nivel național

  Termen: Conform calendarelor stabilite

  Responsabil: MAI prin DGPI, IGI, Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română

  Surse de finanțare: Buget de stat

  47  image

  Obiectiv specific: D.1) Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii fizice și creșterea mobilității la nivelul structurilor I.G.I.

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  D.1.1) Adăugarea de noi infrastructuri și servicii de

  • Modernizarea/adaptarea/dezvoltarea infrastructurii și licențierea serviciilor sociale

  image Capacități fizice și servicii moderne,

  adaptate noilor realități sociale

  • Nr. lucrări extindere/modernizare

  de a

  Termen: 31.12.2022

  Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor

  cazare și suport la capabilitățile

  destinate solicitanților de azil, beneficiarilor de

  infrastucturii fizice a IGI


  IGI, precum și dezvoltarea/

  protecție internațională și a străinilor luați în

  • Nr. lucrări de

  noi

  modernizarea celor existente

  custodie publică, inclusiv a persoanelor cu


  infrastructuri de cazare


  externe nerambursabile

  dimensionate în funcție de

  dizabilitați

  image Creșterea eficienței
  nevoi și de situația operativă

  • Identificarea și implementarea de noi

  și eficacității

  infrastructuri fizice și servicii de cazare,

  activităților specifice,

  adaptate inclusiv nevoilor specifice de acces ale

  prin reducerea

  persoanelor cu dizabilități

  resurselor materiale și

  • Analizarea oportunității și, dacă este cazul, dezvoltarea de one-stop shops

  financiare utilizate,

  precum și a timpului

  • Acordarea centrelor de proceduri și cazare a

  de reacție în cazul

  • Nr. centre de proceduri și

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat


  solicitanților de azil, precum și celor nou

  unor categorii de

  cazare a solicitanților de azil


  înființate, a calității de ordonator terțiar de

  activități

  cu calitatea de ordonator


  credite, pentru a asigura cheltuirea fondurilor


  terțiar de credite


  disponibile direct și judicios
  • Asigurarea din punct de vedere logistic și


  • Nr. structuri județene

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin IGI, IGPR, DGL

  Surse de finanțare: Buget de stat


  financiar a tuturor structurilor teritoriale prin


  pentru imigrări asigurate


  preluarea in finantare a acestora de către


  logistic și financiar de


  ordonatorul secundar și cei tertiari de la nivelul


  ordonatorul secundar și de


  IGI, având în vedere că structurile teritoriale


  cei terțiari


  pentru imigrări sunt asigurate, din punct de
  vedere logistic, de către inspectoratele județene
  de poliție.
  • Realizarea demersurilor pentru

  image

  Eficiență în procesul de management al fenomenului imigraționist

  • Nr. corespondențe

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor

  identificarea/construirea unui imobil

  transmise

  corespunzător operaționalizării unui Centru


  Operațional Integrat, în care să funcționeze  structurile centrale ale IGI


  externe nerambursabile

  image

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI

  48


  image  • Înzestrarea corespunzătoare cu mijloace de mobilitate a structurilor IGI

  image

  Creșterea mobilității și a performanței

  • Nr. de mijloace de mobilitatea achiziționate

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin IGI

  Surse de finanțare: Buget de

  stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  D.1.2) Îmbunătățirea infrastructurii IT C de la nivelul instituțiilor și autorităților din cadrul CMI

  • Modernizarea Sistemului Informatic de Management al Străinilor și a Sistemului de Management Electronic al Documentelor

  image Infrastructură IT C modernă și adaptată nevoilor operative

  • Nr. echipamente IT achiziționate

  • Nr. module de accesare a EES operaționale

  • Nr. module dezvoltate/create

  • Sistem de emitere a documentelor implementat și operațional

  • Nr. modificări tehnice

  Termen: Conform calendarelor stabilite

  Responsabil: MAI prin IGI

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  • Actualizarea și adaptarea Sistemului Informatic de

  Management al Străinilor în vederea conectării la Sistemul European de Intrări-Ieșiri (EES)

  • Dotarea structurilor de imigrări cu dispozitive

  mobile de tip tabletă cu funcție preluare, interogare și transmitere fotografie și amprentă în format NIST

  • Îmbunătățirea schimbului de date între SIMS și

  SNIV

  • Crearea unor module dedicate fluxului de lucru cu

  Biroul SIRENE

  • Creșterea securității infrastructurii IT C de

  imigrări

  • Implementarea unui sistem unitar pentru

  eliberarea documentelor temporare de identitate sub forma unor carduri și conectarea acestuia la SIMS

  • Îmbunătățirea securității și reducerea încărcării

  administrative a EURODAC prin implementarea unor noi standarde tehnice

  • Modernizarea Data Center-ului Inspectoratului

  General pentru Imigrări

  • Dotarea spațiilor de lucru cu echipamente

  moderne, adecvate evoluției situației operative

  49  image

  Obiectiv specific: D.2) Asigurarea resurselor umane și financiare, cu accent pe dimensionarea corespunzătoare a nevoilor operative și pe îmbunătățirea calității serviciilor oferite în domeniul migrației, azilului și integrării

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil,

  surse de finanțare

  D.2.1) Dezvoltarea capacității instituționale și operative a autorităților și adaptarea la evoluția indicatorilor de

  migrație înregistrați (resurse umane și logistice)

  • Suplimentarea statelor de organizare ale structurilor

  • Ocuparea posturilor vacante

  image Structuri dimensionate conform nevoilor actuale; image Servicii calitative superioare

  • Nr. de posturi nou înființate

  • Nr. de posturi vacante ocupate

  Termen: Conform calendarelor stabilite

  Responsabil: MAI prin DGMRU, DGMO, DGF și IGI

  Surse de finanțare: Buget de stat

  D.2.2) Pregătirea personalului

  I.G.I. în vederea dezvoltării cunoștințelor și deprinderilor lucrătorilor în domeniile specifice de activitate

  • Pregătirea personalului IGI în context formal, prin cursuri și programe formative în cadrul instituțiilor de învățământ sau desfășurate de furnizori de pregătire profesională autorizați, cât și în context nonformal, prin activități organizate în cadrul structurilor IGI

  image Dezvoltarea competențelor în domeniile de activitate specifice IGI

  • Nr. de activități organizate

  • Nr. participanți

  Termen: Conform calendarelor stabilite

  Responsabil: MAI prin IGI

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  D.2.3) Alocarea de resurse umane, logistice și financiare pentru implementarea noilor obligații ce revin României necesare colaborării cu organismul european din domeniul azilului în scopul asigurării capacității acesteia de

  a-și îndeplini mandatul

  • Gestionarea eficientă a bugetului de stat aprobat și a FEN.

  image Asigurarea la timp a resurselor financiare structurilor operative în vederea realizării misiunilor specifice

  • Nr. de analize financiare efectuate în vederea virărilor de credite

  • Valoarea cheltuielilor efectuate din bugetul de stat

  • Valoarea cheltuielilor efectuate din FEN.

  Termen: Conform calendarelor stabilite

  Responsabil: MAI prin IGI, Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  D.2.4) Continuarea pregătirii personalului din cadrul altor autorități/instituții cu atribuții pe linia azilului și integrării străinilor

  • Activități de pregătire a personalului din cadrul altor autorități/ instituții cu atribuții pe linia azilului și integrării străinilor în România

  image Personal al autorităților/ instituțiilor cu atribuții pe linia azilului mai bine pregătit.

  • Numărul și tipul sesiunilor de pregătire;

  • Numărul participanților la sesiunile de pregătire.

  Termen: Conform calendarelor stabilite

  Responsabil: MAI prin IGI

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile


  image

  image

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI

  50


  image  image

  Obiectiv specific: D.3) Accesarea fondurilor externe nerambursabile

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  D.3.1) Gestionarea eficientă a Programului Național FAMI 2014 – 2020 și a Programului

  Național FSI 2014 - 2020, în calitate de autoritate delegată FAMI și beneficiar

  • Îmbunătățirea capacității administrative și tehnice a structurilor IGI responsabile de coordonarea implementării proiectelor finanțate din surse externe și a cunoștințelor și pregătirii personalului acestora

  • Elaborarea / finanțare proiecte de monopol / grant FAMI

  image Asigurarea unui grad cât mai ridicat de accesare și absorbție a fondurilor externe nerambursabile în cadrul PN FAMI

  • Nr. proiecte de grant FAMI atribuite spre finanțare

  • Nr. proiecte implementate la nivelul IGI în calitate de beneficiar în cadrul PN FAMI

  • Nr. participanți la sesiuni/cursuri de pregătire

  Termen: Conform calendarelor stabilite

  Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  D.3.2) Atragerea și utilizarea fondurilor din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

  • Implementarea proiectului multianual cu titlul

  „Îmbunătățirea sistemului național de azil și migrație”

  image Un sistem național de azil performant

  • Nr. activități desfășurate

  • Nr. achiziții

  Termen: Conform calendarelor stabilite

  Responsabil: MAI prin IGI, IGPF, Academia de Poliție; SRI. Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  D.3.3) Atragerea și utilizarea fondurilor europene aferente perioadei 2021-2027

  • Încurajarea participării autorităților locale în procesul de accesare a fondurilor europene din domeniile conexe cu M.A.I. (POIDS, 2021- 2027, FAMI 2021-2027 etc.)

  • Consultarea societății civile în procesul de întocmire a documentelor programatice

  aferente Noului Cadru Financiar 2021-2027

  image Creșterea gradului de informare despre Noul Cadru Financiar 2021-2027

  • Nr. activități efectuate

  Termen: Conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin DFEN, IGI

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor

  externe nerambursabile  image

  Obiectiv specific: D.4) Sporirea dialogului cu societatea civilă și actorii internaționali non-statali

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  D.4.1) Promovarea Strategiei naționale privind imigrația și a Planurilor de implementare ale acesteia, precum și a Comisiei pentru Managementul

  • Participarea la diverse seminarii/sesiuni de comunicări și alte activități de acest tip și promovarea concepției și direcțiilor de acțiune stabilite prin Strategie

  imageCreșterea gradului de conștientizare la nivelul populației, asupra fenomenului imigraționist

  • Nr. activități la care au participat reprezentanții Comisiei

  • Nr. persoane care au asistat la aceste activități

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin IGI

  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  51


  Imigrației, din cadrul Consiliului Interministerial pentru Afaceri Interne și Justiție, atât la nivel național, cât și la nivel internațional

  • Pregătirea tematică a personalului instituțiilor și autorităților din cadrul Comisiei privind documentul de politici publice (elaborare/ promovare/ monitorizare)

  • Traducerea Strategiei și Planului de acțiune în mai multe limbi internaționale și diseminarea exemplarelor în instituțiile publice cu atribuții în

  managementul imigrației și în locurile frecventate de cetățeni străini

  imageCreșterea calității documentelor de politici publice elaborate de Comisie

  • Nr. activități/ training-uri/ cursuri/seminarii organizate

  • Nr. personal instruit

  • Nr. exemplare traduse

  • Nr. limbi internaționale în care au fost traduse

  • Nr. instituții/autorități/locuri publice în care au fost diseminate exemplarele

  Termen: 31.12.2021

  Responsabil: MAI prin IGI/UPP Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile


  image

  image

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI

  52