HOTĂRÂRE nr. 107 din 1 septembrie 2021pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 2 septembrie 2021    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. III - Componența Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, domnul senator Pandea Ciprian - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei.2. La anexa nr. XVII - Componența Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației, domnul senator Potecă Vasilică - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei în locul domnului senator Pandea Ciprian - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.3. La anexa nr. XVIII - Componența Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, domnul senator Toanchină Marius-Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat se include în componența comisiei în locul domnului senator Mocioalcă Ion - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.4. La anexa nr. XXII - Componența Comisiei pentru regulament:– domnul senator Voiculescu Liviu-Dumitru - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei în locul domnului senator Țapu Nazare Eugen - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;–  domnul senator Mocioalcă Ion - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat se include în componența comisiei în locul domnului senator Toanchină Marius-Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 1 septembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    ANCA DANA DRAGU
    București, 1 septembrie 2021.Nr. 107.----