ORDIN nr. 1.695 din 30 august 2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021    Văzând Referatul de aprobare nr. IM 7.723/2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele Agenției Naționale de Transplant nr. 1.629 din 23 iunie 2021 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. DGAMMUPSP 1.137 din 28 iunie 2021, nr. 1.731 din 1 iulie 2021 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. DGAMMUPSP 1.137 din 1 iulie 2021 și nr. 1.832 din 13 iulie 2021 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. DGAMMUPSP 1.137 din 13 iulie 2021,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:16. Spitalul Clinic de Urgență București - Secția de ortopedie:– dr. Alexandru-Lisias Dimitriu;– as. Liliana Constantin.2. După punctul 77 se introduc două noi puncte, punctele 78 și 79, cu următorul cuprins:78. Centrul Medical Unirea S.R.L. - București cu punct de lucru în str. George Enescu nr. 14, sectorul 1:– dna Camelia Răboj.79. Centrul Medical Dr. Stănilă - S.R.L. - Sibiu:– dr. Adriana Stănilă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Ioana Mihăilă
    București, 30 august 2021.Nr. 1.695.----