HOTĂRÂRE nr. 920 din 30 august 2021privind aprobarea Contractului de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2021-2025
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 30 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 37 alin. (1) și art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, cu modificările ulterioare, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru perioada 2021-2025, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. vor actualiza anual, în condițiile legii, contractul de activitate și performanță prevăzut la art. 1, după adoptarea legii bugetului de stat.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Ciprian-Sergiu Teleman
  București, 30 august 2021.Nr. 920.  +  ANEXĂCONTRACTde activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentruperioada 2021-2025