ORDIN nr. 169 din 18 septembrie 2018privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018  Notă
  Reproducem mai jos prevederile articolului III din ORDINUL nr. 203 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019:
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 15 noiembrie 2019, cu excepția art. I pct. 5, 6, 8-17 care intră în vigoare la 1 ianuarie 2020 și a art. I. pct. 19 care intră în vigoare la data încetării aplicabilității prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin (3) și ale art. 79 alin (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 8 octombrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 21 septembrie 2018.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 18 septembrie 2018.Nr. 169.  +  AnexăMETODOLOGIEde stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice