ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 21 noiembrie 2008  Situația extraordinară, prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de identificare la nivel național a unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora există resurse turistice de interes național, care pot genera dezvoltarea unuia sau mai multor tipuri de activități turistice - ca zone cu resurse turistice cu concentrare mare și foarte mare, în vederea coordonării politicilor de amenajare a teritoriului cu cele specifice activităților de turism, precum și de stimulare a dezvoltării zonelor cu probleme economico-sociale, care beneficiază de resurse turistice cu concentrare mare și foarte mare.Prezenta ordonanță de urgență stabilește că în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice cuprinse în anexele proiectului turismul este considerat activitate economică prioritară, iar investițiile pentru dezvoltarea acestei activități vor fi orientate cu precădere spre aceste zone. Proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică și de protecția mediului pentru zonele cu resurse turistice vor fi promovate cu prioritate, prin programele de dezvoltare naționale, regionale și județene.În același timp urgența promovării prezentului act normativ este motivată și din următoarele considerente:A. alocarea fondurilor structurale în cadrul programelor, respectiv al axelor prioritare, se face în conformitate cu criterii comensurabile care vor permite dezvoltarea destinațiilor turistice în funcție de bogăția potențialului patrimoniului cultural și natural;B. promovarea unor programe de investiții guvernamentale, private sau în parteneriat, va avea la bază criterii obiective, care se referă la existența sau absența obiectivelor de investiții existente în prezent în toate destinațiile turistice din România;C. direcționarea eforturilor financiare și umane la nivel regional și local, cu precădere spre destinațiile turistice cu potențial turistic (care au sau nu au infrastructură turistică), în funcție de strategiile de dezvoltare locală, respectiv planurile de acțiune existente;D. necesitatea, în cazul lipsei strategiilor și a planurilor de acțiune, a elaborării acestor tipuri de documente pentru utilizarea rațională a resurselor la nivel regional și local;E. sprijinirea investitorilor privați prin promovarea informațiilor coerente privind potențialul turistic din România și canalizarea acestor investiții spre acele zone pe baza unor criterii obiective;F. posibilitatea elaborării unor parteneriate între destinațiile turistice (la nivel regional, local), pentru a elabora oferte complementare pe baza patrimoniului natural și cultural existent, respectiv a nivelului de dezvoltare a infrastructurii specifice și generale;G. pornind de la aprobarea finanțărilor pentru axele prioritare care au legătură cu turismul (pe domeniile agricultură, mediu, cultură etc.), se creează pentru prima dată cadrul realizării proiectelor pentru destinații turistice complementare din punctul de vedere al potențialului turistic (cultural/natural, cultural/cultural și natural/natural);H. în condițiile unei concurențe internaționale din ce în ce mai acerbe, aprobarea actului normativ în regim de urgență va permite dezvoltarea formelor de turism deficitare în comparație cu țările din regiune și reducerea disparităților dintre țara noastră și aceste țări (de exemplu, turismul de litoral, balnear, montan);I. în condițiile în care parcurile naturale și naționale pierd bani europeni pentru că nu au personalitate juridică, cu implicații directe în dezvoltarea turismului, localitățile care sunt incluse în limita parcurilor vor putea accesa fonduri mai ușor pentru dezvoltarea turismului.În cazul neaprobării în regim de urgență a acestui act normativ principalele consecințe negative se leagă de:A. alocarea fondurilor structurale și guvernamentale pentru turism se va face în lipsa unor criterii obiective legate de patrimoniul turistic natural și cultural;B. stagnarea dezvoltării unor destinații turistice renumite din România și importante pentru atragerea turiștilor străini (mai ales obiectivele turistice incluse pe lista patrimoniului mondial UNESCO, parcurile naționale și parcurile naturale);C. mărirea decalajului dintre destinațiile turistice din România și țările din regiune, mai ales în turismul montan, balnear și de litoral;D. micșorarea numărului de turiști străini care sosesc în destinații turistice din România, cu implicații în reducerea numărului de înnoptări și implicit a încasărilor din turism;E. reducerea creșterii economice observate la nivelul destinațiilor turistice din România, cu consecințe în creșterea șomajului mai ales în regiunile dependente de turism (cum ar fi zona rurală din domeniul montan).Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, care cuprinde una sau mai multe unități administrativ-teritoriale cu resurse turistice, precum și direcțiile de dezvoltare a acestora, potrivit anexelor nr. 1-8. (la 12-06-2009, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 9 iunie 2009. )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, zone cu resurse turistice sunt unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora există o concentrare mare și foarte mare a resurselor naturale și antropice, ce pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism.  +  Articolul 3Semnificația sintagmelor utilizate în prezenta ordonanță de urgență este prevăzută în anexa nr. 9.  +  Articolul 4În unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice prevăzute în anexele nr. 1-8, turismul constituie o activitate economică prioritară, iar investițiile pentru dezvoltarea acestei activități vor fi orientate cu precădere spre aceste zone.  +  Articolul 5Proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică și de protecția mediului, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, vor fi promovate cu prioritate, prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare.  +  Articolul 6Pentru arealele considerate zone protejate, stabilite prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate sau prin alte acte normative, care fac parte din zonele cu resurse turistice, autoritățile administrației publice locale vor institui măsuri specifice de protecție a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 7Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale care sunt stațiuni turistice sau pe teritoriul cărora există localități declarate stațiuni turistice, de interes național sau local, vor elabora/actualiza, după caz, și aproba conform legii, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, planurile urbanistice generale și regulamentele locale de urbanism aferente acestora.  +  Articolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism vor fi evidențiate zonele cu resurse turistice, precum și măsurile necesare punerii în valoare și îmbunătățirii accesibilității acestora.  +  Articolul 9Metodologia pentru analiza potențialului turistic al teritoriului se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului turismului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 12-06-2009, Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 9 iunie 2009. )  +  Articolul 10Anexele la prezenta ordonanță de urgență se reactualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului, pe măsura identificării de noi resurse turistice, precum și a modificărilor intervenite asupra infrastructurii specific turistice sau tehnice. Declararea și delimitarea noilor zone cu resurse turistice se fac în conformitate cu normele în vigoare.  +  Articolul 11Prevederile Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale și se aplică în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, aferente municipiilor, orașelor și comunelor.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice și locuințelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici și mijlocii, comerț,
  turism și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  p. Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului
  și dezvoltării durabile,
  Lucia Ana Varga,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 28 octombrie 2008.Nr. 142.  +  Anexa nr. 1UNITĂȚI ADMINISTRATIV - TERITORIALEcu resurse naturale și antropice mari și foarte mari
  Județ UAT cu concentrare mare Resursă dominantă UAT cu concentrare foarte mare Resursă dominantă
  Resur-se natu- rale Resur-se antro-pice Resur-se natu- rale Resur-se antro-pice
  1 2 2.1. 2.2. 3 3.1.3.2.
  ALBA Mun. Aiud x x Mun. Alba Iulia x
  Mun. Blaj x Mun. Sebeș x
  Or. Câmpeni x Or. Baia de Arieș x
  Or. Cugir x Or. Zlatna x x
  Or. Ocna Mureș x x Almașu Mare x
  Or. Teiuș x x Avram Iancu x
  Albac x Câlnic x
  Arieșeni x Cetatea de Baltă x
  Blandiana x x Galda de Jos x x
  Bucium x Ighiu x x
  Cenade x x Lopadea Nouă x
  Ciugud x x Râmetea x
  Cricău x Râmeț x x
  Daia Română x Roșia Montană x
  Doștat x x Săsciori x
  Fărău x x
  Gârbova x x
  Gârda de Sus x
  Horea x
  Intregalde x
  Jidvei x
  Livezile x
  Lunca Mureșului x x
  Lupșa x x
  Meteș x
  Mirăslău x x
  Noșlac x
  Ocoliș x
  Pianu x
  Ponor x
  Poșaga x
  Sălciua x
  Săliștea x x
  Sântimbru x x
  Scărișoara x
  Stremț x x
  Șona x
  Șugag x
  Vidra x
  Vințu de Jos x x
  ARAD Or. Ineu x Mun. Arad x
  Or. Pâncota x Or. Lipova x
  Bârzava x Moneasa x
  Buteni x Săvârșin x
  Chisindia x
  Felnac x
  Ghioroc x x
  Hălmăgel x
  Hălmagiu x
  Păuliș x x
  Secusigiu x
  Șiria x
  Vărădia de Mureș x
  Vărfurile x
  ARGEȘ Or. Costești x Mun. Pitești x
  Or. Mioveni x Mun. Câmpulung x
  Or. Ștefănești x x Mun. Curtea de Argeș x
  Or. Topoloveni x Rucăr x
  Albeștii de Muscel x
  Aninoasa x
  Arefu x
  Bascov x
  Băiculești x
  Bălilești x
  Berevoești x
  Bogați x
  Boteni x
  Brăduleț x
  Budeasa x
  Bughea de Jos x
  Bughea de Sus x
  Călinești x
  Cetățeni x
  Corbeni x
  Corbi x
  Coșești x
  Cotmeana x
  Cuca x
  Dâmbovicioara x
  Dobrești x
  Domnești x x
  Dragoslavele x
  Lerești x
  Leordeni x
  Mălureni x
  Merișani x
  Micești x
  Mihăești x
  Mioarele x
  Morărești x
  Moșoaia x
  Mușătești x
  Negrași x
  Nucșoara x
  Pietroșani x
  Poenarii de Argeș x
  Sălătrucu x
  Săpata x x
  Schitu Golești x
  Stoenești x
  Stolnici x
  Suici x x
  Tigveni x
  Țițești x
  Valea Iașului x
  Valea Mare-Pravăț x x
  Vlădești x
  BACĂU Or. Buhușix
  Or. ComăneștixMun. Bacăux
  Or. DărmăneștixOr. Slănic-Moldovax
  AgășxOr. Târgu Ocnax
  Asăux
  Balcanix
  Berești-Tazlăux
  Berzunțixx
  Brusturoasax
  Căiuțix
  Dofteanax
  Ghimeș-Făgetx
  Mânăstirea Cașinx
  Moineștix
  Oituzx
  Palancax
  Pârjolx
  Racovax
  BIHOR Mun. Marghita x x Mun. Oradea x
  Mun. Salonta x Mun. Beiuș x
  Or. Aleșd x Or. Săcueni x
  Or. Nucet x Criștioru de Jos x
  Or. Ștei x Sânmartin x
  Or. Vașcău x Vadu Crișului x
  Or. Valea lui Mihai x
  Aușeu x
  Bratca x
  Budureasa x
  Bulz x
  Buntești x
  Cărpinet x
  Câmpani x
  Derna x
  Diosig x
  Hidișelu de Sus x
  Ineu x
  Măgești x
  Pietroasa x
  Pomezeu x
  Popești x
  Remetea x
  Rieni x
  Sălacea x
  Șinteu x x
  Șoimi x
  Șuncuiuș x
  Tinca x
  Vârciorog x
  BISTRIȚA-NĂSĂUDOr. Beclean x x Mun. Bistrița x
  Bistrița Bârgăului x Or. Năsăud x
  Budacu de Jos x Or. Sângeorz-Băi x
  Căianu Mic x Livezile x
  Cetate x x Lechința x
  Chiochiș x Maieru x
  Ciceu-Mihăiești x x Prundu Bârgăului x x
  Coșbuc x x Rodna x x
  Dumitra x x Șanț x
  Galații Bistriței x x Târlișua x
  Ilva Mare x
  Leșu x
  Lunca Ilvei x
  Nimigea x
  Nușeni x
  Parva x
  Rebrișoara x
  Romuli x
  Salva x x
  Silivașu de Câmpie x
  Șintereag x
  Spermezeu x x
  Șieu x
  Șieu-Măgheruș x
  Șieu-Odorhei x x
  Teaca x x
  Telciu x
  Tiha Bârgăului x
  Uriu x x
  Urmeniș x
  Zagra x
  BOTOȘANI Mun. Botoșani x
  Mun. Dorohoi x
  Or. Bucecea x
  Or. Darabani x x
  Or. Săveni x
  Dersca x
  Frumușica x
  George Enescu x x
  Mihai Eminescu x
  Rădăuți-Prut x x
  Tudora x
  Vârfu Câmpului x x
  Vorona x x
  BRAȘOV Mun. Codlea x Mun. Brașov x
  Mun. Făgăraș x Mun. Săcele x
  Or. Ghimbav x Or. Râșnov x
  Or. Predeal x Or. Rupea x
  Augustin x Or. Zărnești x
  Beclean x Bran x x
  Budila x x Bunești x
  Cața x Prejmer x
  Cristian x x Sâmbăta de Sus x x
  Crizbav x
  Drăguș x
  Dumbrăvița x
  Feldioara x
  Fundata x
  Hărman x
  Hoghiz x
  Homorod x
  Lisa x
  Măieruș x x
  Moieciu x
  Părău x x
  Poiana Mărului x x
  Racoș x
  Recea x
  Sânpetru x x
  Șercaia x
  Șinca x x
  Șinca Nouă x x
  Șoarș x x
  Teliu x
  Viștea x x
  Voila x x
  Vulcan x x
  BRĂILA Or. Însurăței x Mun. Brăila x
  Berteștii de Jos x
  Cazasu x
  Cireșu x
  Galbenu x
  Grădiștea x
  Gropeni x
  Măxineni x
  Movila Miresii x
  Siliștea x
  Stăncuța x
  Tichilești x
  Tufești x
  Vădeni x
  Vișani x
  BUZĂUMun. BuzăuxColțixx
  Or. NehoiuxSiriux
  Or. Pătârlagelex
  Becenix
  Bercax
  Bisocax
  Breazax
  Budaxx
  Chiojdux
  Cislăuxx
  Gura Teghiix
  Lopătarix
  Măgurax
  Mărgăriteștix
  Mânzăleștix
  Mereix
  Pănătăux
  Pietroaselexx
  Tisăuxx
  Vipereștix
  CARAȘ-SEVERIN Or. Anina x Mun. Caransebeș x
  Or. Moldova Nouă x Mun. Reșița x
  Armeniș x x Or. Băile Herculane x
  Bozovici x Or. Oravița x x
  Carașova x Berzasca x x
  Cărbunari x Brebu Nou x
  Ciclova Română x Turnu Ruieni x
  Cornereva x Văliug x
  Coronini (Pescari) x Zăvoi x
  Doclin x
  Domașnea x x
  Eftimie Murgu x
  Ezeriș x
  Gârnic x
  Goruia x
  Iablanița x
  Lăpușnicu Mare x
  Mehadia x
  Obreja x x
  Pojejena x
  Prigor x
  Sasca Montană x
  Sichevița x
  Socol x
  Șopotu Nou x
  Teregova x
  Topleț x
  Zorlențu Mare x x
  CĂLĂRAȘImunicipiul Călărașix
  Mânăstireax
  Mitrenix
  CLUJ Mun. DejxxMun. Cluj-Napocax
  Mun. TurdaxxMun. Gherlax
  Or. Huedinxx
  Baciux
  Băișoarax
  Belișx
  Călățelex
  Ciuceax
  Ciurilaxx
  Chintenix
  Cojocnaxx
  Feleacux
  Fizeșu Gherliixx
  Floreștix
  Gilăux
  Iarax
  Izvoru Crișuluix
  Mănăstirenix
  Mărgăux
  Mărișelx
  Mihai Viteazux
  Moldoveneștix
  Negrenix
  Petreștii de Josxx
  Poienix
  Săcuieux
  Sănduleștix
  Săvădizlaxx
  Sâncraiux
  Sicx
  Turenix
  CONSTANȚA Mun. Medgidia x Mun. Constanța x
  Or. Băneasa x Mun. Mangalia x
  Or. Cernavodă x Or. Basarabi x
  Or. Hârșova x Or. Eforie x
  Or. Năvodari x Or. Techirghiol x
  Or. Ovidiu x Albești x
  23 August x Agigea x
  Adamclisi x Aliman x
  Corbu x Istria x x
  Costinești x Limanu x
  Crucea x Topalu x
  Deleni x
  Dobromir x
  Grădina x
  Independența x
  Ion Corvin x
  Lipnița x
  Mihai Viteazu x
  Oltina x
  Ostrov x
  Pecineaga x
  Peștera x
  Săcele x
  Tuzla x
  Valu lui Traian x
  COVASNA Or. Baraolt x x Mun. Sfântu Gheorghe x
  Or. Întorsura Buzăului x Mun. Târgu Secuiesc x
  Aita Mare x Or. Covasna x
  Arcuș x Comandău x
  Bățani x Malnaș x
  Belin x Reci x
  Bixad x Turia x
  Bodoc x x Vâlcele x
  Boroșneu Mare x Vârghiș x
  Brăduț x Zăbala x
  Brețcu x
  Cătălina x
  Cernat x
  Estelnic x
  Ghelința x
  Ilieni x
  Ojdula x x
  Ozun x
  Poian x
  Sânzieni x
  Valea Crișului x x
  Zagon x x
  DÂMBOVIȚA Or. Fieni x Mun. Târgoviște x
  Or. Moreni x x Or. Pucioasa x
  Aninoasa x Moroeni x
  Bezdead x x
  Bucșani x
  Cobia x
  Corbii Mari x x
  Nucet x x
  Ocnița x x
  Odobești x
  Petrești x
  Pietroșița x
  Potlogi x x
  Răzvad x x
  Runcu x
  Tătărani x x
  Văcărești x
  Voinești x
  Vulcana-Băi x
  Vulcana-Pandele x
  DOLJ Or. Segarcea x Mun. Craiova x
  Cernătești x
  Cetate x
  Dăbuleni x
  Desa x
  Ghidici x
  Maglavit x
  Malu Mare x x
  Melinești x x
  Piscu Vechi x
  Rast x
  GALAȚI Mun. Tecuci x Mun. Galați x
  Or. Berești x x
  Băleni x
  Berești-Meria x x
  Brăhășești x
  Buciumeni x x
  Cavadinești x
  Cerțești x x
  Corod x
  Cudalbi x
  Drăgușeni x
  Foltești x
  Fundeni x
  Poiana x x
  Scânteiești x
  Tulucești x
  Vânători x
  GIURGIU Mun. Giurgiu x Comana x x
  Ghimpați x
  Greaca x
  Mihăilești x
  Prundu x
  GORJorașul Novacixmunicipiul Târgu Jiux
  orașul Târgu Cărbuneștixorașul Bumbești-Jiux
  orașul Turcenixorașul Tismanax
  AlbenixBaia de Fierxx
  AlimpeștixPeștișanix
  AninoasaxPolovragix
  Arcanixx
  Bălăneștixx
  Bengești-Ciocadiaxx
  Bumbești-Pițicx
  Bustuchinx
  Câlnicxx
  Ciupercenixx
  Crasnax
  Drăgoteștixx
  Glogovax
  Hurezanixx
  Leleștixx
  Logreștix
  Mătăsarix
  Mușeteștixx
  Padeșx
  Prigoriax
  Runcux
  Săcelux
  Schelax
  Scoarțax
  Stăneștixx
  Teleștix
  Turcineștixx
  Vladimirx
  HARGHITA Mun. Odorheiu Secuiesc x Mun. Miercurea-Ciuc x
  Mun. Toplița x Mun. Gheorgheni x
  Or. Borsec x Or. Băile Tușnad x
  Or. Cristuru Secuiesc x x Dârjiu x
  Or. Vlăhița x x
  Atid x
  Bilbor x x
  Căpâlnița x
  Cârța x x
  Ciucsângeorgiu x x
  Corund x x
  Cozmeni x
  Dealu x
  Ditrău x x
  Feliceni x x
  Frumoasa x x
  Lăzarea x x
  Leliceni x x
  Lueta x
  Lunca de Jos x x
  Lupeni x x
  Merești x
  Mihăileni x x
  Ocland x
  Păuleni-Ciuc x x
  Plăieșii de Jos x
  Porumbeni x x
  Praid x
  Racu x
  Satu-Mare x
  Sâncrăieni x
  Sândominic x
  Sânsimion x x
  Sântimbru x
  Subcetate x x
  Suseni x
  Șimonești x
  Tulgheș x
  Vărșag x
  Zetea x x
  HUNEDOARA Mun. HunedoaraxMun. Devax
  Mun. OrăștiexOr. Geoagiux
  Mun. PetroșanixBănițax
  Mun. VulcanxBoșorodx
  Or. AninoasaxDensușxx
  Or. CălanxxOrăștioara de Susx
  Or. HațegxSarmizegetusax
  Or. Petrilax
  Or. Simeriax
  Or. Uricanix
  Baia de Crișx
  Băițax
  Bătrânax
  Balșax
  Barux
  Beriux
  Brănișcaxx
  Bretea Românăx
  Buceșx
  Bulzeștii de Susx
  Bunilaxx
  Burjucxx
  Cârjițix
  Câmpu lui Neagx
  Crișciorxx
  General Berthelotx
  Gurasadax
  Lăpugiu de Josx
  Lunca Cernii de Josx
  Luncoiu de Josx
  Pestișu Micxx
  Puix
  Răchitovax
  Rapoltu Marex
  Râu de Morix
  Ribițax
  Romosxx
  Sălașu de Susx
  Sântămăria Orleax
  Șoimușx
  Toplițax
  Toteștix
  Vața de Josx
  Vețelxx
  Zamx
  IALOMIȚA Mun. Slobozia x
  Or. Amara x
  Bordușani x
  Giurgeni x
  Maia x
  Stelnica x
  IAȘI Or. Hârlău x x Mun. Iași x
  Bârnova x
  Brăești x x
  Ciurea x x
  Cotnari x x
  Cucuteni x
  Deleni x x
  Dobrovăț x
  Lețcani x x
  Mironeasa x x
  Mogoșești x
  Răducăneni x
  Ruginoasa x
  Schitu Duca x
  Strunga x
  ILFOV Brănești x x Mogoșoaia x
  Cernica x x
  Ciolpani x x
  Snagov x
  MARAMUREȘOr. Săliștea de SusxMun. Baia Marex
  Or. CavnicxMun. Sighetu Marmațieix
  Or. SeinixOr. Baia Spriex
  Or. Tăuții-MăgherăușxOr. Borșax
  Or. UlmenixxOr. Șomcuta Marex
  Asuaju de SusxxOr. Târgu Lăpușx
  Băița de sub CodruxOr. Vișeu de Susx
  BăiuțxBârsanax
  BăseștixxBudeștix
  BicazxxDeseștix
  BistraxIeudx
  Bocicoiu MarexxOcna Șugatagxx
  Bogdan VodăxPoienile Izeix
  Boiu MarexRona de Josx
  BotizaxSăpânțax
  CălineștixxSatulungx
  Câmpulung la TisaxxȘișeștix
  Cerneștixx
  Cicârlăux
  Coașx
  Coltăux
  Copalnic-Mănășturxx
  Coroienix
  Cupșenixx
  Dumbrăvițaxx
  Fărcașaxx
  Giuleștixx
  Groșii Țibleșuluix
  Lăpușxx
  Leordinax
  Moiseix
  Oarța de Josxx
  Onceștix
  Petrovax
  Poienile de sub Muntex
  Receax
  Remetea Chioaruluixx
  Remețix
  Repedeax
  Rona de Susx
  Rozavleax
  Ruscovax
  Sarasăuxx
  Săcălășenixx
  Săcelx
  Suciu de Susx
  Șieux
  Vadu Izeix
  Valea Chioaruluixx
  Vima Micăxx
  Vișeu de Josx
  MEHEDINȚI Mun. Orșova x Mun. Drobeta-Turnu Severin x
  Bala x Or. Baia de Aramă x x
  Balta x Svinița x x
  Cireșu x
  Dubova x
  Eșelnița x
  Godeanu x
  Hinova x
  Ilovăț x
  Ilovița x
  Isverna x
  Izvoru Bârzii x
  Obârșia-Cloșani x
  Podeni x
  Ponoarele x
  Șisești x
  Șimian x
  MUREȘ Or. Iernut x Mun. Târgu Mureș x
  Or. Luduș x Mun. Sighișoara x
  Or. Miercurea Nirajuluix x Mun. Reghin x
  Or. Sărmașu x x Or. Sovata x
  Or. Sângeorgiu de Pădure x x Răstolița x
  Or. Ungheni x Saschiz x
  Adămuș x
  Albești x x
  Apold x x
  Bahnea x
  Band x
  Batoș x
  Băgaciu x
  Băla x
  Beica de Jos x x
  Bereni x
  Bichiș x
  Brâncovenești x
  Breaza x
  Ceuașu de Câmpie x x
  Chiheru de Jos x x
  Corunca x
  Cozma x
  Crăciunești x
  Cuci x
  Daneș x x
  Deda x
  Ernei x
  Eremitu x x
  Fântânele x x
  Gănești x
  Ghindari x x
  Gornești x
  Gurghiu x
  Hodoșa x x
  Ibănești x
  Lunca x
  Lunca Bradului x
  Mădăraș x
  Mica x
  Nadeș x x
  Neaua x x
  Ogra x
  Păsăreni x
  Petelea x
  Râciu x
  Sărățeni x
  Sâncraiu de Mureș x x
  Sângeorgiu de Mureș x
  Sânpaul x
  Sânpetru de Câmpie x
  Sântana de Mureș x x
  Solovăstru x
  Stânceni x
  Suseni x
  Suplac x
  Vărgata x
  Vânători x x
  Vețca x
  Viișoara x
  Voivodeni x
  Zagăr x
  Zau de Câmpie x
  NEAMȚ Mun. Roman x Or. Bicaz x
  Or. Roznov x Mun. Piatra-Neamț x
  Bahna x x Or. Târgu-Neamț x
  Bârgăuani x Alexandru cel Bun x
  Bicazu Ardelean x Agapia x
  Bicaz-Chei x Bălțătești x
  Bira x x Ceahlău x
  Borca x Pângărați x
  Borlești x x Tarcău x
  Botești x x Vânători-Neamț x
  Brusturi x
  Cândești x
  Cordun x x
  Crăcăoani x
  Dămuc x
  Dragomirești x
  Farcașa x
  Gârcina x
  Gherăești x
  Girov x x
  Grințieș x x
  Grumăzești x
  Hangu x
  Mărgineni x x
  Negrești x x
  Petricani x
  Piatra Șoimului x
  Pipirig x
  Poiana Teiului x
  Răucești x
  Războieni x x
  Sagna x
  Săbăoani x
  Ștefan cel Mare x
  Tazlău x
  Trifești x
  Tupilați x x
  Zănești x
  OLT Mun. Caracal x Mun. Slatina x
  Or. Corabia x x
  Brâncoveni x
  Călui x
  Dobrosloveni x x
  Oboga x x
  Poboru x
  PRAHOVA Or. Azuga x Mun. Ploiești x
  Or. Comarnic x x Mun. Câmpina x
  Or. Urlați x x Or. Breaza x
  Bănești x Or. Bușteni x
  Brazi x Or. Sinaia x
  Brebu x x Or. Slănic x
  Bertea x Or. Vălenii de Munte x
  Cerașu x
  Cornu x
  Drajna x
  Gherghița x
  Izvoarele x
  Măneciu x
  Provița de Sus x x
  Sângeru x x
  Ștefești x
  Starchiojd x
  Teișani x x
  Telega x
  Valea Călugărească x x
  Valea Doftanei x
  SATU MARE Mun. Carei x x Mun. Satu Mare x
  Or. Tășnad x x Or. Negrești-Oaș x
  Bogdand x
  Călinești-Oaș x
  Certeze x x
  Homoroade x
  Medieșu Aurit x x
  Orașu Nou x
  Socond x x
  Supur x
  Turț x
  Vama x x
  SĂLAJmunicipiul Zalăuxorașul Cehu Silvanieix
  orașul Jiboux
  orașul Șimleu Silvanieix
  Bobotax
  Boghișx
  Buciumix
  Camărx
  Carastelecx
  Cizerxx
  Crasnax
  Creacax
  Cristolțxx
  Dobrinx
  Dragux
  Fildu de Josx
  Gâlgăux
  Gârbouxx
  Herecleanx
  Hidax
  Horoatu Crasneixx
  Ileandax
  Ipx
  Letcax
  Marcax
  Meseșenii de Josx
  Mirșidx
  Năpradeax
  Nușfalăux
  Periceix
  Poiana Blenchiixx
  Românașix
  Sălățigx
  Sânmihaiu Almașuluixx
  Șărmășagx
  Vârșolțx
  SIBIU Or. AgnitaxMun. Sibiux
  Or. CisnădiexxMun. Mediașx
  Or. Miercurea SibiuluixxOr. Avrigx
  AlmaxOr. Ocna Sibiuluix
  AlținaxOr. Săliștex
  Apoldu de JosxOr. Tălmaciux
  Arpașu de JosxBaznaxx
  AțelxBiertanx
  Axente SeverxxBoițax
  BrateiuxCârțișoarax
  BrădenixPoplacax
  CârțaxxRășinarix
  CristianxxSadux
  DârlosxTilișcax
  Gura RâuluixValea Viilorx
  Hoghilagxx
  Iacobenix
  Jinax
  Lasleax
  Merghindealxx
  Moșnaxx
  Nocrichx
  Orlatx
  Poiana Sibiuluixx
  Porumbacu de Josx
  Râu Saduluix
  Roșiaxx
  Slimnicx
  Șeica Marexx
  Șeica Micăxx
  Turnu Roșux
  Vurpărxx
  SUCEAVA Mun. Fălticeni x Mun. Suceava x
  Mun. Rădăuți x Mun. Câmpulung Moldovenesc x
  Or. Siret x Mun. Vatra Dornei x
  Or. Solca x x Or. Dolhasca x
  Baia x x Or. Gura Humorului x
  Boroaia x x Arbore x
  Cacica x Fundu Moldovei x
  Cârlibaba x Mănăstirea Humorului x
  Ciocănești x Mitocu Dragomirnei x
  Dărmănești x x Pătrăuți x
  Dolhești x Sucevița x
  Dorna Arini x Vatra Moldoviței x
  Dorna Candrenilor x
  Drăgoiești x
  Forăști x
  Grămești x x
  Hânțești x
  Horodniceni x x
  Iacobeni x
  Izvoarele Sucevei x
  Marginea x x
  Mălini x
  Moara x
  Moldova-Sulița x
  Moldovița x
  Mușenița x
  Poiana Stampei x
  Pojorâta x
  Putna x
  Râșca x x
  Sadova x
  Slatina x x
  Stulpicani x
  Șaru Dornei x
  Șcheia x x
  Todirești x x
  Udești x x
  Vama x x
  TELEORMAN Mun. Alexandria x
  Mun. Turnu Măgurele x
  Islaz x x
  Năsturelu x
  TIMIȘ Mun. Lugoj x Mun. Timișoara x
  Or. Buziaș x **********
  Or. Făget x
  Or. Sânnicolau Mare x
  Banloc x
  Cenad x
  Criciova x x
  Fârdea x
  Margina x
  Ohaba Lungă x
  Pietroasa x
  Știuca x x
  Tomești x
  TULCEA Or. Babadag x Mun. Tulcea x
  Or. Isaccea x Or. Sulina x
  Or. Măcin x Murighiol x
  Beidaud x Niculițel x
  Beștepe x Sfântu Gheorghe x
  C.A. Rosetti x
  Ceatalchioi x
  Chilia Veche x
  Crișan x
  Dorobanțu x
  Greci x
  Izvoarele x
  Jijila x
  Jurilovca x
  Luncavița x
  Mahmudia x
  Maliuc x
  Nufăru x
  Peceneaga x x
  Sarichioi x
  Slava Cercheză x
  Somova x
  Topolog x
  Valea Nucarilor x
  VASLUI Mun. Vaslui x
  Mun. Bârlad x
  Mun. Huși x x
  Or. Murgeni x
  Drânceni x
  Dumești x
  Gârceni x
  Ivănești x x
  Lipovăț x
  Pădureni x x
  Poienești x x
  Solești x
  Ștefan cel Mare x
  Vutcani x x
  VÂLCEA Mun. Drăgășani x Mun. Râmnicu Vâlcea x
  Or. Bălcești x Or. Băile Govora x
  Or. Brezoi x Or. Băile Olănești x
  Or. Ocnele Mari x Or. Călimănești x
  Băbeni Or. Horezu x
  Bărbătești x Costești x
  Berislăvești x Slătioara x
  Boișoara x
  Bunești x
  Bujoreni x x
  Câineni x
  Dăești x x
  Frâncești x
  Lăpușata x
  Lădești x
  Lungești x
  Malaia x
  Măldărești x
  Mihăești x x
  Muiereasca x
  Nicolae Bălcescu x x
  Păușești -Măglași x
  Perișani x
  Racovița x
  Sălătrucel x
  Slătioara x
  Stroești x
  Titești x
  Tomșani x
  Vaideeni x
  Vlădești x x
  Voineasa x
  Zătreni
  VRANCEA Or. Mărășești x Mun. Focșani x
  Or. Odobești x x
  Or. Panciu x
  Andreiașu de Jos x
  Bârsești x
  Bordești x
  Dumbrăveni x
  Fitionești x x
  Mera x
  Năruja x
  Nereju x
  Nistorești x
  Răcoasa x x
  Reghiu x
  Ruginești x
  Slobozia Bradului x
  Soveja x
  Tulnici x
  Valea Sării x
  Vidra x
  Vizantea-Livezi x
  Vrâncioaia x
  MUN. BUCUREȘTI Mun. București x
  (la 30-08-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 874 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 30 august 2021 )
   +  Anexa nr. 2 (la 30-08-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 874 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 30 august 2021 )  +  Anexa nr. 3UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALEcu resurse naturale și antropice mari și foarte mari,care au probleme ale infrastructurii turistice
  Județ UAT cu concentrare mare Probleme ale infra- structurii turistice UAT cu concentrare foarte mare Probleme ale infra- structurii turistice
  1 2 2.1. 3 3.1.
  ALBA Mun. Aiud Mun. Alba Iulia
  Mun. Blaj Mun. Sebeș
  Or. Câmpeni Or. Baia de Arieș x
  Or. Cugir Or. Zlatna x
  Or. Ocna Mureș Almașu Mare x
  Or. Teiuș x Avram Iancu x
  Albac Câlnic x
  Arieșeni Cetatea de Baltă x
  Blandiana x Galda de Jos x
  Bucium x Ighiu x
  Cenade x Lopadea Nouă x
  Ciugud x Râmetea
  Cricău x Râmeț x
  Daia Română x Roșia Montană x
  Doștat x Săsciori x
  Fărău x
  Gârbova x
  Gârda de Sus
  Horea x
  Intregalde x
  Jidvei x
  Livezile x
  Lunca Mureșului x
  Lupșa x
  Meteș x
  Mirăslău x
  Noșlac x
  Ocoliș x
  Pianu
  Ponor x
  Poșaga x
  Sălciua x
  Săliștea x
  Sântimbru x
  Scărișoara x
  Stremț x
  Șona x
  Șugag x
  Vidra x
  Vințu de Jos x
  ARAD Or. Ineu x Mun. Arad
  Or. Pâncota x Or. Lipova
  Bârzava x Moneasa
  Buteni x Săvârșin x
  Chisindia x
  Felnac x
  Ghioroc x
  Hălmăgel x
  Hălmagiu
  Păuliș
  Secusigiu x
  Șiria x
  Vărădia de Mureș x
  Vârfurile x
  ARGEȘ Or. Costești x Mun. Pitești
  Or. Mioveni x Mun. Câmpulung
  Or. Ștefănești x Mun. Curtea de Argeș
  Or. Topoloveni x Rucăr
  Albeștii de Muscel x
  Aninoasa x
  Arefu
  Bascov
  Băiculești x
  Bălilești x
  Berevoești x
  Bogați x
  Boteni x
  Brăduleț x
  Budeasa
  Bughea de Jos x
  Bughea de Sus x
  Călinești x
  Cetățeni x
  Corbeni
  Corbi x
  Coșești x
  Cotmeana x
  Cuca x
  Dâmbovicioara
  Dobrești x
  Domnești x
  Dragoslavele
  Lerești
  Leordeni x
  Mălureni x
  Merișani x
  Micești x
  Mihăești x
  Mioarele x
  Morărești x
  Moșoaia x
  Mușătești x
  Negrași x
  Nucșoara x
  Pietroșani x
  Poenarii de Argeș x
  Sălătrucu x
  Săpata x
  Schitu Golești x
  Stoenești x
  Stolnici x
  Suici x
  Tigveni x
  Țițești x
  Valea Iașului x
  Valea Mare-Pravăț x
  Vlădești x
  BACĂU Or. Buhușix
  Or. ComăneștiMun. Bacău
  Or. DărmăneștiOr. Slănic-Moldova
  AgășOr. Târgu-Ocna
  Asău
  Balcani
  Berești-Tazlău
  Berzunțix
  Brusturoasa
  Căiuți
  Dofteanax
  Ghimeș-Făget
  Mânăstirea Cașin
  Moinești
  Oituz
  Palancax
  Pârjol
  Racovax
  BIHOR Mun. Marghita x Mun. Oradea
  Mun. Salonta x Mun. Beiuș
  Or. Aleșd Or. Săcueni x
  Or. Nucet Criștioru de Jos x
  Or. Ștei x Sânmartin
  Or. Vașcău x Vadu Crișului x
  Or. Valea lui Mihai x