ORDIN nr. 792/1.000/2021pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE Nr. 792 din 28 iulie 2021
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.000 din 11 august 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 24 august 2021  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 607/2015 pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 19 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, și pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 519/2021 pentru aprobarea Acordului de modificare și reconfirmare a Acordului de finanțare din data de 19 noiembrie 2013 dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții, semnat la Luxemburg la 18 iunie 2020 și la București la 24 septembrie 2020,luând în considerare Referatul de aprobare al DGPEC nr. 67.143 din 8.07.2021,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul finanțelor emit prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 „Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii“ din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient“, Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 24 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Mihaela-Cătălina Bădoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor, interimar,
  Lucian Ovidiu Heiuș,
  secretar de stat
   +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 3.080/2008)
  Componența Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE
  1. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Corina Atanasiu, secretar de stat - președinte;2. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Svetlana Gomboș, Direcția generală programe europene Competitivitate, director general - membru;3. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - George Cărpușor, Direcția generală programe europene Competitivitate, șef serviciu - membru;4. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Teodora Preoteasa, Direcția generală programare și coordonare sistem, director general - membru;5. Ministerul Finanțelor - Attila György, secretar de stat - membru.
  ----