PLAN GENERAL DE ACȚIUNE din 11 august 2021pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 24 august 2021  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 863 din 11 august 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 809 din 24 august 2021.
   +  Obiectiv strategic 1
  Consolidarea sistemului național de probațiune din România (SNPR)
  Nr. crt.Obiective specificeActivitățiTermenResponsabilResurseRezultat
  1.1.1. Implementarea unui management economico-financiar care să răspundă adecvat nevoilor actuale de dezvoltare ale sistemului național de probațiuneFinalizarea operaționalizării Direcției economice a DNPTrimestrul III 2021DNP, MJDirector generalDirector Direcția economicăServiciul resurse umaneBugetul de statDirecția economică operaționalizată în întregime (posturi de conducere și execuție ocupate), proceduri interne specifice activității economice actualizate și implementate, programe informatice specifice activității economice achiziționate și funcționale, personal instruit
  2.1.2. Informatizarea sistemului național de probațiune din România (SNPR)Extinderea funcționalităților platformei SERN (Instrumentul de evaluare a riscului) în activitatea serviciilor de probațiune, inclusiv ca soluție de administrare și prelucrare a datelor privind cazurile aflate în evidențele serviciilor de probațiune, în paralel cu procesul de retestare a algoritmului de calcul al riscului și nevoilorPermanentDNPServiciul cercetare și dezvoltare strategicăBiroul registratură, comunicare și ITȘefii serviciilor de probațiuneBugetul de statInstrument de lucru al personalului de probațiune în activitatea curentă
  3.1.3. Consolidarea capacității administrative a SNPRÎmbunătățirea utilizării flotei auto a sistemului național de probațiunePermanentDNPDirector Direcția economică și un reprezentant al DEȘefii serviciilor de probațiuneBugetul de statAlte surse de finanțare externăDeplasări în interes de serviciu ale personalului efectuate în condiții optime și de siguranță, parc auto îmbunătățit, conducători auto angajați pentru utilizarea autoturismelor
  4.Construirea a 5 spații multifuncționale de lucru pentru serviciile de probațiune și penitenciare, accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilitățiTrimestrul I 2024DNPDirector Direcția economică și un reprezentant al DEServiciul programe și relații internaționale Șefii serviciilor de probațiune Botoșani, Constanța, Mureș, Maramureș, VasluiAlte surse de finanțare externăModel standard de birou serviciu de probațiune proiectat și adoptat; 5 spații comune de lucru pentru serviciile de probațiune și penitenciare5 spații comune construite accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilități
  5.Îmbunătățirea condițiilor de lucru din serviciile de probațiunePermanentDNPDirector Direcția economică și un reprezentant al DEServiciul programe și relații internaționaleȘefii serviciilor de probațiune implicateAlte surse de finanțare externăBugetul de statSpații ale serviciilor de probațiune în condiții corespunzătoare, din care 28 de spații ale serviciilor de probațiune cu condiții îmbunătățite din fonduri externe de finanțare
  6.Adaptarea infrastructurii necesare serviciilor de probațiune ca urmare a angajărilor suplimentare, prin raportarea la un minim de 9,64 mp/consilier de probațiune (suprafață estimată anterior prin documente programatice, care include și spațiile utile și cele comune necesare funcționării serviciilor de probațiune), prin extindere sau închiriere de noi spații acolo unde este necesarPermanentDNPDirector Direcția economică și un reprezentant al DEȘefii serviciilor de probațiune implicateBugetul de statSpații de lucru suficiente alocate personalului de probațiune, 42 de săli de consiliu atribuite fiecărui serviciu de probațiune
  7.Îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu instanțele de judecată pentru asigurarea funcționării sediilor serviciilor de probațiunePermanentDNPDirector Direcția economicăBugetul de statFuncționare optimă a sediilor serviciilor de probațiune
  8.Dezvoltarea bazei materiale și patrimoniale a sistemului național de probațiuneTrimestrul IV 2022DNPDirector Direcția economică și un reprezentant al DEBiroul registratură, comunicare și ITBugetul de statAlte surse de finanțare externăDotare adecvată cu bunuri și echipamente (IT și mobilier) pentru funcționarea eficientă a sistemului de probațiune realizată; 230 de stații de lucru achiziționateServicii de printare achiziționate
   +  Obiectiv strategic 2
  Măsuri legislative de consolidare a sistemului național de probațiune
  Nr. crt.Obiective specificeActivitățiTermenResponsabilResurseRezultat
  1.2.1. Promovarea Statutului personalului de probațiune - art. 121 alin. (1) din Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioareFinalizarea demersurilor de promovare a Legii privind Statutul personalului de probațiune și transmiterea acesteia la Guvern spre adoptareTrimestrul III 2021DNP, MJServiciul juridicBugetul de statLegea privind Statutul personalului de probațiune aprobată de Guvern și transmisă Parlamentului
  2.2.2. Elaborarea și adoptarea unor noi reglementări privind organizarea și funcționarea internă a sistemului de probațiune - art. 22 alin. (1) din Legea nr. 252/2013, cu modificările și completările ulterioareElaborarea regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciile de probațiune și pentru structura centrală a DNPTrimestrul III 2021DNP, MJServiciul juridicBugetul de statRegulament aprobat și implementat la nivelul sistemului de probațiune
  3.2.3. Elaborarea unui proiect de ordin al ministrului justiției privind condițiile și procedura de constituire și utilizare a fondului destinat externalizării de servicii - art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioareElaborarea proiectului de ordin al ministrului justiției Trimestrul III 2021DNP, MJ Serviciul juridic Serviciul metodologie și formare profesionalăBugetul de statProcedură de abilitare a instituțiilor din comunitate Procedură și condiții adoptate pentru utilizarea fondului existent, reglementate prin ordin al ministrului justiției
  4.2.4. Finalizarea și promovarea Programei-cadru privind stagiul de formare civică prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului educației și de stabilire a instituțiilor de învățământ, a instituțiilor de pregătire și formare profesională, respectiv a conținutului cursurilor organizate de acestea - art. 66 alin. (2) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse Finalizarea proiectului de ordin comun și revizuirea programei-cadruTrimestrul III 2021DNP, MJ, ME Serviciul juridic Serviciul metodologie și formare profesionalăBugetul de statPrograma-cadru privind stagiul de formare civică aplicată la nivelul serviciilor de probațiune și structurilor din subordinea Ministerului Educației
  de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, și art. 3 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 604/2016
  5.2.5. Asigurarea cadrului normativ pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din sistemul de probațiune - art. 18 alin. (6) din Legea nr. 252/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 21 alin. (4) din Legea nr. 252/2013, cu modificările și completările ulterioareElaborarea a două proiecte de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și modalitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Direcției Naționale de Probațiune, respectiv a Regulamentului privind condițiile și modalitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de șef serviciu și șef birou din cadrul serviciilor și birourilor de probațiuneTrimestrul IV 2021DNP, MJ Serviciul juridic Serviciul resurse umaneBugetul de statOrdin aprobat de ministrul justiției pentru aprobarea Regulamentului de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere: director general, director general adjunct, șef serviciu și șef birou din cadrul serviciilor și birourilor de probațiune
  6.2.6. Introducerea unui cod etic al personalului de probațiuneElaborarea și aprobarea Codului etic al personalului de probațiuneTrimestrul III 2021DNP, MJ Serviciul juridic Serviciul cercetare și dezvoltare strategicăBugetul de statRepere etice cuprinse într-o nouă reglementare la nivelul sistemului de probațiune și transmiterea propunerii de ordin al ministrului justiției către conducerea MJ
  7.2.7. Aprobarea Nomenclatorului arhivistic al dosarelor și termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea sistemului național de probațiuneDemersuri specifice de elaborare și adoptare a unei decizii a directorului general al DNP privind Nomenclatorul arhivisticTrimestrul IV 2021DNP Serviciul juridic Serviciul resurse umaneBugetul de statDecizie a directorului general al DNP de aprobare a nomenclatorului, termene de arhivare stabilite atât pentru documentele emise de structura centrală a Direcției Naționale de Probațiune, cât și pentru serviciile teritoriale de probațiune
  8.2.8. Elaborarea Strategiei naționale de reabilitare a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni și măsuri comunitare, aplicată în sistemul de probațiune - art. 17 lit. b) din Legea nr. 252/2013, cu modificările și completările ulterioare, și măsura B.3.7 din Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, cu modificările ulterioareDemersuri specifice pentru elaborarea strategiei, inclusiv angajarea de consultanță în acest domeniuTrimestrul IV 2021DNP Serviciul juridic Serviciul programe și relații internaționale Serviciul metodologie și formare profesională Serviciul cercetare și dezvoltare strategicăBugetul de stat Alte surse de finanțareProiect de act normativ elaborat și transmis Guvernului spre aprobare
  9.2.9. Realizarea demersurilor de îmbunătățire a salarizării personalului de probațiuneAnaliză în vederea înaintării unor propuneri către MJ privind îmbunătățirea salarizării personalului de probațiuneTrimestrul III 2021DNP Director Direcția economică Serviciul resurse umane Serviciul metodologie și formare profesională Bugetul de statPropunere de modificare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, privind anexa pentru personalul de probațiune, transmisă Ministerului Muncii și Protecției Sociale
  10.2.10. Clarificarea și modificarea dispozițiilor art. 49 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările ulterioare, privind evaluarea riscului persoanei împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordin de protecție Realizarea unui grup de lucru format din reprezentanți ai MJ, MMPS și DNP pentru analiza dispozițiilor speciale din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările ulterioare, și celor din cadrul normativ general al sistemului de probațiuneTrimestrul III 2021DNP, ANES Serviciul metodologie și formare profesională Serviciul juridicBugetul de statPropunere privind modificarea dispozițiilor art. 49 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările ulterioare
   +  Obiectiv strategic 3
  Dezvoltarea resurselor umane ale SNPR pentru desfășurarea activităților de probațiune la nivel de calitate, eficiență și profesionalism
  Nr. crt.Obiective specificeActivitățiTermen ResponsabilResurseRezultat
  1.3.1. Consolidarea structurii de personal a sistemului de probațiune conform Deciziei CM/Del/Dec(2019) 1348/h46-21 a Comitetului de Miniștri al Consiliului EuropeiFinanțarea și ocuparea graduală a posturilor vacante existente în schema de personal - 150 de posturi de consilier de probațiune și 84 de posturi de personal contractual în serviciile locale și 20 de posturi de personal în structura centrală a DNPTrimestrul III 2021DNP, MJ Director general Director Direcția economică Serviciul resurse umaneBugetul de statPersonal recrutat - 150 de consilieri de probațiune, 84 de posturi de personal contractual în serviciile locale și 20 de posturi de personal în structura centrală a DNP
  2. Finanțarea și ocuparea graduală a posturilor vacante existente în schema de personal - 101 posturi de consilier de probațiune, 42 de posturi de personal contractual (personal suport administrativ) și 17 posturi de personal în structura centrală DNPTrimestrul I 2022DNP, MJ Director general Director Direcția economică Serviciul resurse umaneBugetul de statPersonal recrutat - 101 consilieri de probațiune, 42 de posturi de personal contractual și 17 posturi de personal în structura centrală a DNP
  3. Continuarea în anul 2022 a dezvoltării resurselor umane prin ocuparea graduală a altor 155 de noi posturi de consilier de probațiune, a 42 de noi posturi de personal contractualTrimestrul III 2022DNP, MJ Director general Director Direcția economică Serviciul resurse umaneBugetul de statPersonal recrutat - 155 de consilieri de probațiune, 42 de posturi de personal contractual
  4.3.2. Eficientizarea activității resursei umane Realizarea planului de formare profesională anuală pe baza evaluării nevoilor de formare profesională a personalului din sistemul de probațiune Trimestrul III al fiecărui anDNP Serviciul resurse umane Serviciul metodologie și formare profesională Director Direcția economică Șefii serviciilor de probațiuneBugetul de stat Alte surse de finanțare externăPlan de formare profesională anual implementat Sesiuni derulate
  5. Implementarea planului de formare profesională anuală în acord cu resursele financiare alocate și prioritățile din sistemul de probațiunePermanentDNP Serviciul resurse umane Serviciul metodologie și formare profesională Serviciul programe și relații internaționale Director Direcția economicăBugetul de stat Alte surse de finanțare externăOrganizarea de sesiuni de formare pentru consilieri de probațiune conform planului de formare
  6. Specializarea personalului de probațiune în funcție de interesele profesionale și abilitățile consilierilor de probațiune, precum și instruiri privind teme specifice (de exemplu: lucrul cu grupuri vulnerabile, lucrul cu persoanele cu dizabilități etc.)Trimestrul IV 2022DNP Serviciul metodologie și formare profesionalăBugetul de stat Alte surse de finanțare externăOrganizarea pe categorii de activitate în cadrul serviciilor de probațiune Activitate de probațiune eficientizată și optimizată, personal de probațiune specializat
  7.3.3. Eficientizarea activității de recrutare și selecție de personalÎmbunătățirea metodologiei de recrutare și selecție a personaluluiTrimestru I 2024DNP Serviciul metodologie și formare profesională Serviciul programe și relații internaționaleBugetul de stat Alte surse de finanțare externăMetodologie elaborată și aprobată prin ordin al ministrului justiției
  8.3.4. Eficientizarea pregătirii inițiale a personalului de probațiuneÎmbunătățirea activității de supervizare derulate la nivelul serviciului, prin recomandări, îndrumări, instrucțiuni PermanentDNP Serviciul metodologie și formare profesionalăBugetul de stat Alte surse de finanțare externăRecomandări, îndrumări, instrucțiuni emise
  9. Reconfigurarea activității de supervizare, ca modalitate de pregătire inițială a personalului de probațiune în acord cu prevederile noului statut, precum și a rolului supervizoruluiTrimestrul I 2022DNP Serviciul metodologie și formare profesionalăBugetul de stat Alte surse de finanțare externăMetodologie de supervizare elaborată
  10. Derularea cursurilor de formare inițială la nivel local și central în domeniul probațiunii în conformitate cu standardele ocupaționale actualizate și în acord cu standardele de lucruPeriodicDNP Serviciul metodologie și formare profesională Director Direcția economicăBugetul de stat Alte surse de finanțare externăPersonal nou-angajat pregătit inițial
  11.3.5. Dezvoltarea carierei profesionale a personalului din sistemul de probațiuneÎmbunătățirea instrumentelor de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului din sistemul de probațiune (personal de probațiune, funcționari publici, personal contractual, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor)Trimestrul IV 2022DNP Directorul general Serviciul programe și relații internaționale Șefii structurilor din cadrul DNP și din serviciile de probațiuneBugetul de stat Alte surse de finanțare externăInstrumente îmbunătățite Evaluare profesională efectuată periodic
  12. Efectuarea demersurilor necesare organizării bianuale a examenelor de promovare în grade profesionale a personalului și de definitivarePeriodicDNP Serviciul resurse umane Director Direcția economicăBugetul de statExamene de definitivare în funcție/Examene de promovare în grade profesionale organizate periodic
  13. Promovarea în ierarhia profesională prin ocuparea funcțiilor de conducere din structura centrală/localeTrimestrul IV 2021DNP Serviciul resurse umane Director Direcția economică Bugetul de statPosturi de conducere vacante la nivel central și local ocupate prin concurs
  14.3.6. Asigurarea unui management al sănătății ocupaționaleEfectuarea demersurilor necesare în vederea evaluării stării de sănătate a personalului din sistemul de probațiune prin raportare la solicitările postuluiAnual - examenul medical; la 3 ani - examenul psihologicDNP Serviciul resurse umane Director Direcția economică Psihologii din structura DNP Bugetul de statStare de sănătate a personalului din sistemul de probațiune evaluată; suport psihologic asigurat
  15. Asigurarea unei arhivări corespunzătoare a documentelor PermanentDNPBugetul de statServicii de arhivare achiziționate
  16.3.7. Promovarea standardelor etice și de conduită anticorupție și consolidarea integrității la nivelul sistemului național de probațiuneOrganizarea unor cursuri de pregătire profesională în domeniul eticii și anticorupțieiTrimestrul IV 2022DNP Directorul general Serviciul juridic Serviciul cercetare și dezvoltare strategică Serviciul metodologie și formare profesională Serviciul programe și relații internaționale Șefii serviciilor de probațiune Director Direcția economicăBugetul de stat Alte surse de finanțarePersonal pregătit
  17.3.8. Implicarea voluntarilor și a societății civile în activitatea serviciilor de probațiuneImplicarea voluntarilor și a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale de profil în activitatea serviciilor de probațiunePermanentDNP Serviciul metodologie și formare profesională Serviciul cercetare și dezvoltare strategică Șefii serviciilor de probațiuneBugetul de stat Alte surse de finanțare externăNumăr de persoane implicate anual în calitate de voluntari sau reprezentanți ai societății civile în unele activități specifice derulate de serviciile de probațiune
   +  Obiectiv strategic 4
  Îmbunătățirea serviciilor furnizate și dezvoltarea de parteneriate
  Nr. crt.Obiective specificeActivități Termen ResponsabilResurseRezultat
  1.4.1. Îmbunătățirea și asigurarea unei practici unitare în activitatea de probațiuneDiseminarea, aplicarea și monitorizarea la nivel național a programelor de intervențieAnualDNP Serviciul metodologie și formare profesională Șefii serviciilor de probațiune Responsabilii de program din DNPBugetul de statPrograme destinate persoanelor aflate în evidența serviciilor de probațiune, implementate în serviciile de probațiune
  2. Implementarea procedurii de lucru construite pe principiul managementului de cazPermanentDNP Serviciul metodologie și formare profesională Șefii serviciilor de probațiuneBugetul de statActivitate de supraveghere abordată integrat și eficientizată
  3.4.2. Dezvoltarea de parteneriate pentru integrarea și valorificarea contribuției instituțiilor din comunitate, întărirea cooperării interinstituționale, precum și a expertizei internaționale în activitatea de probațiuneÎncheierea și implementarea unor parteneriate-cadru cu alte autorități, instituții de interes pentru activitatea de probațiune pentru abordarea integrată a cazurilor (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Secția consulară a Ministerului Afacerilor Externe)AnualDNP, MJ, ME, MAI, MS, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii etc. Serviciul metodologie și formare profesională Serviciul juridicBugetul de statO metodologie comună de lucru aplicabilă în activitatea de probațiune/an
  4. Identificarea și valorificarea oportunităților de finanțare a activității/programelor DNPPermanentDNP Serviciul programe și relații internaționale Bugetul de stat Alte surse de finanțare externăColaborare cu instituții/organizații naționale și internaționale eficientă și eficace în sensul alocării de resurse pentru sprijinirea activităților de probațiune, contracte sau programe încheiate
  5. Implementarea programei-cadru dintre Ministerul Justiției și Ministerul Educației Permanent, începând cu trimestrul IV 2021DNP, MJ, ME Serviciul metodologie și formare profesională Șefii serviciilor de probațiuneBugetul de statMinori formați în conformitate cu programa-cadru
  6. Continuarea colaborării cu serviciile corecționale din Norvegia, serviciile corecționale din Canada în cadrul proiectelor aflate în derulare, precum și cu Confederația Europeană de Probațiune (CEP)Prin raportare la calendarul activităților corespunzător fiecărui programDNP, MJ, Serviciul programe și relații internaționaleBugetul de stat Alte surse de finanțare externăAcorduri de colaborare/ contracte activități derulate conform calendarului agreat, expertiză și transfer de bune practici realizate, intervenție de probațiune optimizată
  7. Implementarea acordurilor de parteneriat pentru implementarea proiectelor „Correctional“, „4Norm(-ality)“Trimestrul II 2024DNP Serviciul programe și relații internaționale Serviciul juridicBugetul de stat Alte surse de finanțare externăActivități derulate conform acordurilor de parteneriat
  8.4.3. Evaluarea calității și a eficienței activităților de probațiuneRealizarea de studii, analize și cercetări care să contribuie la fundamentarea politicii execuțional-penale în domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru și la îmbunătățirea practiciiAnualDNP Serviciul cercetare și dezvoltare strategică Echipa de implementare a proiectului „4-Norm(-ality)“Bugetul de stat Alte surse de finanțare externăStudii, analize, cercetări realizate
   +  Obiectiv strategic 5
  Promovarea sistemului național de probațiune
  Nr. crt.Obiective specificeActivități Termen ResponsabilResurseIndicatori de evaluare
  1.5.1. Optimizarea comunicării interne și externe la nivelul sistemului național de probațiuneRealizarea la nivel central și local a unui set de instrumente utilizabile în activitatea de relații publice, inclusiv în formate accesibile pentru persoanele cu dizabilități (forme ușor de citit; asigurarea, după caz, a interpretului în limbaj mimico-gestual)Trimestrul I 2024DNP Responsabilii cu comunicarea din DNP Serviciul juridic Serviciul programe și relații internaționaleBugetul de stat Alte surse de finanțare externăProcedură de comunicare adoptată Set de instrumente elaborat
  2.Elaborarea proiectului de ordin al ministrului justiției privind Strategia de comunicare și relații publice a sistemului de probațiune - art. 17 lit. n) din Legea nr. 252/2013, cu modificările și completările ulterioareTrimestrul II 2022DNP Responsabilii cu comunicarea din DNP Serviciul juridic Serviciul resurse umane Serviciile de probațiuneBugetul de statProiect adoptat și promovat la nivelul sistemului de probațiune
  3.Pregătirea comunicatorilor din cadrul sistemului național de probațiuneTrimestrul II 2022DNP Responsabilii cu comunicarea din DNP Serviciul resurse umane Serviciul programe și relații internaționaleBugetul de stat Alte surse de finanțare externă42 de comunicatori instruiți
  4.Operaționalizarea paginii de internet a instituției și actualizarea permanentă a conținutului acesteiaTrimestrul III 2021DNP Responsabilii cu comunicarea din DNP Biroul de registratură, comunicare și IT Bugetul de stat Alte surse de finanțare externăPagină de internet funcțională și actualizată constant, inclusiv prin publicarea unei proceduri cu privire la modalitatea de depunere de sesizări sau reclamații
  5.Informarea permanentă cu privire la rolul serviciului de probațiune prin organizarea unor întâlniri periodice cu actorii implicați, precum: factori de decizie, reprezentanți mass-media, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, reprezentanți ai societății civileAnualDNP, Actori implicați Directorul general Serviciul juridic Serviciul resurse umane Șefii serviciilor de probațiuneBugetul de stat Alte surse de finanțare externăDouă întâlniri periodice realizate
   +  Obiectiv strategic 6
  Îmbunătățirea activității de îndrumare și control a serviciilor de probațiune
  Nr. crt.Obiective specificeActivități Termen ResponsabilResurseRezultat
  1.6.1. Extinderea schemei de personal la nivelul Corpului de inspecție în vederea asigurării periodicității inspecțiilor, conform normelor în vigoareRedimensionarea schemei de personal a Corpului de inspecție prin reorganizarea structurii de personal a DNP Suplimentarea numărului de posturi de inspector de probațiune în cadrul Corpului de inspecție și finanțarea posturilor vacante existenteTrimestrul II 2022DNP Directorul general Director Direcția economicăBugetul de statAnaliză de nevoi realizată Număr de inspectori în cadrul Corpului de inspecție în conformitate cu rezultatele analizei
  2.Pregătirea profesională inițială și continuă a inspectorilor cu privire la activitatea de evaluare și controlTrimestrul II 2023DNP, MJ Corpul de inspecție în colaborare cu structuri de specialitate din MJBugetul de stat Alte surse de finanțareSesiuni de formare profesională derulate, număr de inspectori pregătiți Întâlniri de lucru cu reprezentanții altor structuri de control
  3.6.2. Consolidarea rolului inspecțiilor în vederea îmbunătățirii practicii serviciilor de probațiuneÎmbunătățirea practicii prin activitățile de evaluare și control realizate prin intermediul inspecțiilorAnualDNP Corpul de inspecțieBugetul de statRecomandări/Instrucțiuni transmise
  4.Monitorizarea și îndrumarea permanentă a serviciilor de probațiune inspectate, în vederea îmbunătățirii practicii la nivelul sistemului național de probațiuneAnualDNP Director general Corpul de inspecțieBugetul de statRapoarte de monitorizare și îndrumări/circulare emise
  5.Revizuirea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării și controlului activității sistemului de probațiune Trimestrul IV 2021Director general Corpul de inspecțieBugetul de statMetodologie de organizare și desfășurare a evaluării și controlului activității sistemului de probațiune revizuită
  Lista acronimelor:DNP - Direcția Națională de ProbațiuneMJ - Ministerul JustițieiSERN - Scala de evaluare a riscurilor și nevoilorSNPR - sistemul național de probațiune din RomâniaCEP - Conferința Europeană de ProbațiuneMAI - Ministerul Afacerilor InterneME - Ministerul EducațieiMAE - Ministerul Afacerilor ExterneMS - Ministerul SănătățiiMMPS - Ministerul Muncii și Protecției SocialeANES - Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și BărbațiDE - Direcția economică----